JLKN/TP : 01 PERCUMA BORANG PERMOHONAN JURULATIH / PENYELARAS PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN

)
(SILA TULIS DGN HURUF BESAR)

Sila lekatkan gambar ukuran pasport/KP terbaru di sini

1. NAMA :

2. NO K/P :
(Baru) (Lama)

3. UMUR :
(Tahun)

4. KEWARGANEGARAAN : 5. TARIKH LAHIR : (hhbbtttt)

* MALAYSIA / BUKAN WARGANEGARA MALAYSIA

6. TEMPAT LAHIR : (Bandar, Negeri) Bandar Kod Negeri
(Sila masukkan kod negeri seperti yang dilampirkan pada muka surat 5)

7. STATUS : 8. ALAMAT TETAP :

* BERKAHWIN/DUDA/BALU/JANDA/BUJANG

Kod Negeri
(Sila masukkan kod negeri seperti yang dilampirkan pada muka surat 5)

Poskod

9. ALAMAT SURAT MENYURAT : 10. NO TELEFON RUMAH : 11. NO TELEFON BIMBIT : 12. NO FAKS RUMAH :
*Potong mana yang tidak berkenaan

MUKA SURAT 1

JLKN/TP : 01 13. E-MAIL : ………………………………………………………………………..………………………
(Sila tulis email anda dengan terang untuk maklumat segera / panggilan temuduga / tawaran kursus)

14. TAHAP KESIHATAN :

* BAIK / ADA PENYAKIT …………………………………………...…
(Nyatakan)

15. KECACATAN :

* ADA / TIADA …………………………………………...…
(Nyatakan)

16. TINGGI :

CM Kaki/Inci

17. BERAT :

KG Paun

18. TARAF PENDIDIKAN :
(Sila lampirkan salinan sijil dan dokumen berkaitan yang disahkan bagi menyokong permohonan)

KELULUSAN AKADEMIK A. PMR/SRP/LCE B. SPM/MCE C. STPM/STP/HSC
(Nyatakan bidang Sains/Syariah dsb)

TAHUN

BIDANG

KEPUTUSAN / PANGKAT

D. DIPLOMA E. IJAZAH PERTAMA (BACELOR) F. IJAZAH MASTER G. IJAZAH PHD LAIN - LAIN :
(Nyatakan jenis kelulusan cth : Diploma Lanjutan, Sijil Khas dsb)

H. I. 19. MEMOHON SEBAGAI JURULATIH MODUL :
(Sila tandakan SATU pilihan sahaja)

A.

PENOLONG PEGAWAI KESATRIA (JURULATIH MODUL PEMBINAAN DIRI) GRED S27 (KONTRAK)

B.

PEMBANTU KESATRIA (JURULATIH MODUL FIZIKAL) GRED S17 (KONTRAK)

MUKA SURAT 2

JLKN/TP : 01 20. KURSUS / LATIHAN YANG PERNAH DIHADIRI BERKAITAN DENGAN PERKARA 19
(Sila lampirkan salinan sijil dan dokumen berkaitan yang disahkan bagi menyokong permohonan)

BIL

KURSUS / LATIHAN YANG DIHADIRI

TEMPOH / TARIKH

21. TEMPAT BERTUGAS YANG DIPOHON :

Kod Negeri

(Sila masukkan kod negeri seperti yang dilampirkan pada muka surat 5)

22. PEKERJAAN SEKARANG : 23. JAWATAN :

* ANGGOTA KERAJAAN / SWASTA / PESARA / BELUM BEKERJA

(Contohnya : Pensyarah Jabatan Syariah)

24. JAWATAN KETUA JABATAN / MAJIKAN :
(Contohnya : Ketua Jabatan Syariah, Universiti Malaya)

25. ALAMAT SURAT MENYURAT MAJIKAN :

Kod Negeri
(Sila masukkan kod negeri seperti yang dilampirkan pada muka surat 5)

*Potong mana yang tidak berkenaan

MUKA SURAT 3

JLKN/TP : 01 26. NO FAKS JABATAN / SYARIKAT : 27. NO TELEFON JABATAN / SYARIKAT : 28. MASUKKAN KOD ZON TEMPAT TEMUDUGA :
(Sila masukkan kod zon tempat temuduga seperti yang dilampirkan pada muka surat 5)

-

29. AKUAN PENGESAHAN ; DENGAN INI SAYA MENGESAHKAN BAHAWA KESEMUA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN PADA MUKA SURAT 1 HINGGA 5 BORANG JLKN/TP : 01 INI ADALAH BENAR DAN SEKIRANYA TERBUKTI ADA MAKLUMAT PALSU YANG SAYA BERIKAN MAKA JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA BERHAK MEMBATALKAN PERMOHONAN SAYA INI ATAU JIKA SAYA TELAH DITAWARKAN JAWATAN MAKA JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA BOLEH MENAMATKAN PERKHIDMATAN SAYA BILA-BILA MASA.

TANDA TANGAN :

…………………………………

TARIKH :

PERHATIAN JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA (JLKN) 1. Tidak bertanggungjawab ke atas perbelanjaan yang telah dikeluarkan oleh calon sama ada menguruskan borang permohonan, bayaran pengangkutan, tuntutan perjalanan bagi urusan temuduga atau Kursus TOT atau lain-lain penilaian. 2. Tidak bertanggungjawab ke atas permohonan calon kerana bukti penghantaran bukan bererti bukti penerimaan oleh JLKN. 3. JLKN boleh membuat tawaran terus kepada calon-calon yang terpilih untuk menghadiri sesi penilaian melalui Kursus TOT atau lain-lain kursus yang difikirkan wajar oleh JLKN sebelum dilantik sebagai tenaga pengajar di JLKN. 4. Borang permohonan yang tidak lengkap atau diterima selepas tarikh tutup permohonan tidak akan dipertimbangkan. Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada : KETUA PENGARAH JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA ARAS 9, MENARA TH SELBORN 153 JALAN TUN RAZAK 50400 KUALA LUMPUR

MUKA SURAT 4

JLKN/TP : 01 UNTUK KEGUNAAN JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA 1. TARIKH DITERIMA : 2. STATUS TINDAKAN : DALAM PROSES TIDAK LENGKAP 3. KEPUTUSAN TEMUDUGA : LULUS SIMPANAN GAGAL 4. KEPUTUSAN TOT LULUS SIMPANAN GAGAL 5. TARIKH KURSUS TOT (jika ditawarkan) 6. TARIKH PELANTIKAN (jika berjaya) LAMPIRAN KOD KOD NEGERI JOHOR KEDAH KELANTAN MELAKA N.SEMBILAN PAHANG P.PINANG PERAK PERLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SELANGOR TERENGGANU SABAH SARAWAK W.P KUALA LUMPUR WP LABUAN WP PUTRAJAYA LUAR NEGERI LAIN-LAIN 1 1 1 1 1 1 1 9 9 0 1 2 3 4 5 6 8 ZON SARAWAK 9
Kuching Sibu Miri

AKAN DITEMUDUGA AKAN MENGIKUTI KURSUS TOT

KOD ZON TEMPAT TEMUDUGA ZON UTARA :
Alor Setar

Z Z

1 2

ZON TIMUR :
Kuantan Kota Bharu

ZON TENGAH:
Kuala Lumpur Ipoh

Z

3

ZON SELATAN :
Melaka

Z Z

4 5

ZON SABAH :
K. Kinabalu Sandakan

Z

6

JLKN/TP : 02

Nama

:

…………………………………………………………………………………………….. : : ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..

No Kad Pengenalan Jurulatih Modul

PILIHAN TEMPAT BERTUGAS JURULATIH PLKN SECARA KONTRAK (Sila susun mengikut keutamaan)

1. Kem PLKN _______________________________________________________________ 2. Kem PLKN _______________________________________________________________ 3. Kem PLKN _______________________________________________________________

MUKA SURAT 5

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA KEPADA SETEM 30 SEN

(sila penuhkan ruangan dengan menulis nama dan alamat surat menyurat)

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA ARAS 8-10 MENARA TH SELBORN 50400 KUALA LUMPUR

JAWAPAN PENERIMAAN PERMOHONAN
PENOLONG PEGAWAI KESATRIA GRED S27 (KONTRAK) / PEMBANTU KESATRIA GRED S17 (KONTRAK)
Dengan segala hormatnya merujuk kepada surat tuan bilangan __________________________________________ yang bertarikh _____________________ 2. Adalah dimaklumkan bahawa Permohonan tuan/puan telah diterima dan sedang diproses. Permohonan tuan/puan ditolak atas sebab-sebab :

Tarikh :

b.p. Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara Kementerian Pertahanan MUKA SURAT 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful