Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas Prsekolah Seri Kelana

Tarikh /hari 8/8/2017 (rabu)

Masa 10.40-11.50 pagi (60 minit)

Bilangan murid 25 orang

Modul Bertema

Tajuk Masam manis buah

Tunjang utama Tunjang sains dan teknologi

Standard kandungan SA 2.1 membuat pemerhatian menggunakan kelima-lima


deria

Standard pembelajaran SA 2.1.2 memerhati persekitaran menggunakan gabungan


dua deria.
Kesepaduan tunjang
Perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan
FK 6.1.3 memyatakan makanan yang berkhasiat dan tidak
berkhasiat

EMK elemen merentas


kurikulum Nilai : patuh arahan, tidak membazir , berkongsi, bekerjasama

Objektif pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Mengelas buah mengikut rasa manis dan masam pada
carta
Pengetahuan sedia ada Mengenal beberapa jenis buah-buahan

Kemahiran Berfikir( KB ) Menjana idea, mengelas

Bahan bantu mengajar Kad gambar , buah epal merah, epal hijau, anggur, oren ,
manggis, mangga, laptop ,speaker, kad manila
Fokus MI Verbal linguistik, interpersonal dan intrapersonal

Kosa kata Masam, manis


MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP CATATAN/ BAHAN

Gambar buah epal merah, epal BBM : kad gambar


hijau, pelam, tembikai ,oren, 1. Guru menunjukkan gambar
INDUKSI pisang jenis buah- buahan. Nilai :
(5 minit) -Berkeyakinan
2. Guru bersoaljawab dengan
murid tentang nama dan KBKK: menjana idea
rasa buah- buahan ini MI: Intrapersonal,Naturalis

LANGKAH 1
BBM : buah-buahan
( 25 minit ) 1. Guru menyediakan buah-
Buah : pisang KB: menjana idea
buahan untuk diberikan kepada MI:
tembikai, epal merah, epal hijau,
Intrapersonal,
pelam, oren kanak-kanak.
2. Murid merasa buah-buahan Nilai :
secara berperingkat bersama- -tidak membazir, berkongsi
sama dalam kumpulan.
3. Guru menyuruh kanak-kanak Sosial : berkongsi buah-
buahan,
supaya berkongsi ketika makan
buah-buahan.
4. Guru meminta murid
menyatakan rasa buah –buahan
tersebut.

1. Guru memberikan carta buah BBM : carta manilakat, kad


mengikut dua kategori iaitu gambar buah
Carta mengikut kategori manis
LANGKAH 2 masam dan manis mengikut
dan masam buah
kumpulan. KB: mengelas
(15 minit) 2. Murid bersama menampal
gambar buah pada carta yang MI: Intrapersonal,
disediakan. Murid memilih
Nilai: bekerjasama
gambar dan menampalnya.

LANGKAH 3 BBM : Hasil tugasan


1. Murid membentang hasil KB : Menjana idea
(10 minit)
kerja mengikut kumpulan.
Sosial : membentang hasil
2. Guru menyemak jawapan
pada yang murid lengkap kerja bersama-sama
bersama murid-murid.
3. Guru memberikan pujian
kepada setiap kumpulan
PENUTUP
KB: menjana idea
(5 minit) Contoh soal jawab : 1. Guru merumuskan hasil
pembelajaran. MI:
Buah apa yang manis? Intrapersonal, interpersonal
Naturalis
Buah apa yang masam? 2. Guru bersoal jawab tentang

Seronok tak buat aktiviti hari ni? buah yang manis dan buah
yang masam
dan lain-lain.
3. Guru menggalakkan murid
nasihat guru : kita hendaklah untuk makan buah-buahan
makan buah-buahan kerana
buah-buahan merupakan kerana ia menyihatkan badan
makanan yang berkhasiat. dan berkhasiat
4. Guru bertanyakan perasaan
murid ketika menjalankan aktiviti
tersebut.

Anda mungkin juga menyukai