Anda di halaman 1dari 22

www.excelheru.blogspot.

com
herumamuda@gmail.com

Analisis Soal Pilihan Ganda


(Daya Pembeda dan Tingkat Kesukaran)
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris Standar Ketuntasan : 70
Kelas : VII Skor per Item : 10

Kunci Jawaban No Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kunci A B E D C C A B D A

No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Nilai Ket Helper


Benar ExcelHeru:
1 Siswa 1 B B E D C C A B D E 8 80 8099 Kolom ini
digunakan untuk
2 Siswa 2 A B D C B B A B E E 4 40 Tidak Lulus 4098 antisipasi jika ada
3 Siswa 3 B C A D C A E C D A 4 40 Tidak Lulus 4097 nilai akhir yang
4 Siswa 4 C C E A B D A D E A 3 30 Tidak Lulus 3096 sama. Sehingga
peringkatnya
5 Siswa 5 D A E D C A B B C E 4 40 Tidak Lulus 4095 dilihat juga dari
6 Siswa 6 A B E B A C A B D E 7 70 Lulus 7094 posisi nomor
7 Siswa 7 A B E D C C A B D E 9 90 Lulus 9093 urut.

8 Siswa 8 D B A D C D A B D E 6 60 Tidak Lulus 6092


9 Siswa 9 A B E D C C A B B A 9 90 Lulus 9091
10 Siswa 10 E B A D C E A B D E 6 60 Tidak Lulus 6090
11 Siswa 11 A B E D C C B B A B 7 70 Lulus 7089
12 Siswa 12 A B E D C C A C D E 8 80 Lulus 8088
13 Siswa 13 A D E B A C A B E E 5 50 Tidak Lulus 5087
14 Siswa 14 A B A D C B A B D E 7 70 Lulus 7086
15 Siswa 15 A D E B A C A B E E 5 50 Tidak Lulus 5085
16 Siswa 16 A B A D C B A B D E 7 70 Lulus 7084
17 Siswa 17 A D E B A C A B E E 5 50 Tidak Lulus 5083
18 Siswa 18 A B A D C B A B D E 7 70 Lulus 7082
19 Siswa 19 A D E B A C A B E E 5 50 Tidak Lulus 5081
20 Siswa 20 A B E D C C A E D E 8 80 Lulus 8080
www.excelheru.blogspot.com
herumamuda@gmail.com

Jumlah Benar 14 13 13 13 13 11 17 16 11 3 124 1240

Kelompok Atas (27 % Siswa dari Nilai yang tertinggi) : 6 siswa


Jumlah
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nilai Ket Helper ExcelHeru:
Benar Mengetahui posisi
1 Siswa 7 A B E D C C A B D E 9 90 Lulus 7 nomor urut siswa
yang nilainya
2 Siswa 9 A B E D C C A B B A 9 90 Lulus 9 paling tinggi
3 Siswa 1 B B E D C C A B D E 8 80 Lulus 1
4 Siswa 12 A B E D C C A C D E 8 80 Lulus 12
5 Siswa 20 A B E D C C A E D E 8 80 Lulus 20
6 Siswa 6 A B E B A C A B D E 7 70 Lulus 6
Jumlah Benar 5 6 6 5 5 6 6 4 5 1

Kelompok Atas (27 % Siswa dari Nilai yang terendah) : 6 siswa


Jumlah
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nilai Ket Helper
Benar
1 Siswa 4 C C E A B D A D E A 3 30 Tidak Lulus 4
2 Siswa 5 D A E D C A B B C E 4 40 Tidak Lulus 5
3 Siswa 3 B C A D C A E C D A 4 40 Tidak Lulus 3
4 Siswa 2 A B D C B B A B E E 4 40 Tidak Lulus 2
5 Siswa 19 A D E B A C A B E E 5 50 Tidak Lulus 19
6 Siswa 17 A D E B A C A B E E 5 50 Tidak Lulus 17
Jumlah Benar 1 1 1 2 2 1 4 4 1 4
www.excelheru.blogspot.com
herumamuda@gmail.com

Daya Pembeda (DP)


Rumus : DP = (2(KA-KB))/n Kriteria
KA Jumlah Kelompok A yang menjawab benar > 0.25 Soal diterima
KB Jumlah Kelompok Bawah yang menjawab benar 0.01 - 0.25 Soal Diperbaiki
n Jumlah Siswa <= 0 Soal Ditolak

No DP Kesimpulan
Soal
1 0.4 Diterima
2 0.5 Diterima
3 0.5 Diterima
4 0.3 Diterima
5 0.3 Diterima
6 0.5 Diterima
7 0.2 Diperbaiki
8 0 Ditolak
9 0.4 Diterima
10 -0.3 Ditolak
www.excelheru.blogspot.com
herumamuda@gmail.com

Tingkat Kesukaran Soal


Rumus : TK = JB/n Kriteria
TK Tingkat Kesukaran Soal < 0.3 Soal Sukar
JB Jumlah Jawaban Benar 0.3 - 0.7 Soal Sedang
n Jumlah Siswa > 0.7 Soal Mudah

No TK Kesimpulan
Soal
1 0.7 Mudah
2 0.65 Sedang
3 0.65 Sedang
4 0.65 Sedang
5 0.65 Sedang
6 0.55 Sedang
7 0.85 Mudah
8 0.8 Mudah
9 0.55 Sedang
10 0.15 Sukar
Analisis Hasil Ulangan

Mata Pelajaran : Bahasa Jepang Standar Ketuntasan


Kelas : XI IPA 4 Skor Per Item

Kunci Jawaban No Soal 1 2 3 4 5 6 7 8


Kunci Soal Kode A & B C,C E,E C,C A,A E,D D,E C,C A,D

No Nama Siswa Kode Soal 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Adinda Sera Yundrika B C E B E D E C D


2 Agung Nurwanto A D B C A E E C A
3 Aldi Firdaus B C E E A D E B D
4 Alvin Pratiwi Rinaldi B C E C A D E C D
5 Bernica Dharmaestri A C E E A E D C A
6 Bryan Simamora A D B C C E D C A
7 Dena Rahma Pratiwi A C B B D E C A A
8 Devita Nurafifah B C E E A D E C D
9 Dewi Sukmawati A D E B A E C C A
10 Elva Anggita Astiani A D E E A E D C A
11 Fauja Firlia Hasanah B C E E A D E C D
12 Fauzi Permana Putra A D E C A E D C A
13 Fitry Fatrysya B C E E A D E C D
14 Greffina Yushika Khizu B D E A A D E C E
15 Hafid Nurochman Ibrahim B C E C E D E C D
16 Hafiz Nur Alqun A D E B A E E C A
17 Ilyassa Anzani Sopiani A D E D A E C A B
18 Indah Novia Sabrina A D E B A E D C A
19 Isna Noeraeni A D E E A C D A A
20 Khoirunnisa Maulidina A D E C A E D C A
21 Komala Sari A D E B D E A C A
22 M. Dhimas Pratama A D E D A E E C A
23 Monica Patricia A D E C A E A C A
24 Muhamad Taufik Ramlan B C E E E D E C D
25 Muhammad Alam Ramadhan B C E E A D E C E
26 Muhammad Faiz Hasbi. N B C E C A D E C D
27 Muhammad Reza Permana B C E E A D E C D
28 Noval Ekarian Ramadan A D E E A E D C A
29 Putri Anai Rosli B C E C E D E C D
30 Raden Muhammad Fahri. S A D E D A E E C A
31 Rina Amalia B C E E A D E C D
32 Risti Nurul Kusuma B C E C E D E C D
33 Shareen Aprilin Sitohang B C E C A D E C D
34 Siska Setiawati A D E C A E C C A
35 Taufik Cahya Baiturrahman A D C D A E E C A
36 Tia Anggara B C E E A D E C D
37 Tiara Oktaviani B C E C A D E C D
38 Wafda Abdilah Sunarya B C E E E D E C D
39 Yusril Wira Nurcahyo A D B C E D C A

Kelompok Atas (Kode A) :

No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Khoirunnisa Maulidina D E C A E D C A
2 Fauzi Permana Putra D E C A E D C A
3 Indah Novia Sabrina D E B A E D C A
4 Bernica Dharmaestri C E E A E D C A
5 Bryan Simamora D B C C E D C A
6 Dewi Sukmawati D E B A E C C A
Jumlah Benar 1 5 3 5 6 5 6 6

Kelompok Atas (Kode B) :


No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Alvin Pratiwi Rinaldi C E C A D E C D


2 Devita Nurafifah C E E A D E C D
3 Hafid Nurochman Ibrahim C E C E D E C D
4 Muhammad Faiz Hasbi. N C E C A D E C D
5 Putri Anai Rosli C E C E D E C D
6 Rina Amalia C E E A D E C D
Jumlah Benar 6 6 4 4 6 6 6 6

Kelompok Bawah (Kode A) :


No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Isna Noeraeni D E E A C D A A
2 Komala Sari D E B D E A C A
3 Agung Nurwanto D B C A E E C A
4 Ilyassa Anzani Sopiani D E D A E C A B
5 Taufik Cahya Baiturrahman D C D A E E C A
6 Dena Rahma Pratiwi C B B D E C A A
Jumlah Benar 1 3 1 4 5 1 3 5

Kelompok Bawah (Kode B) :


No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Fauja Firlia Hasanah C E E A D E C D


2 Muhammad Alam Ramadhan C E E A D E C E
3 Muhamad Taufik Ramlan C E E E D E C D
4 Tia Anggara C E E A D E C D
5 Wafda Abdilah Sunarya C E E E D E C D
6 Greffina Yushika Khizu D E A A D E C E
Jumlah Benar 5 6 0 4 6 6 6 4

Daya Pembeda (Kode A)


No Soal DP Kesimpulan
1 0 Lemah
2 2 Lemah
3 2 Lemah
4 1 Lemah
5 1 Lemah Daya Pembeda (DP) : DP = SR - ST
6 4 Sedang
7 3 Sedang
Jml Peserta Tes (N) Jml SR/ST 27% N (n)
8 1 Lemah
9 0 Lemah 28 - 31 8
10 1 Lemah 32 - 35 9
11 0 Lemah 36 - 38 10
12 0 Lemah dst dst
13 1 Lemah
14 0 Lemah
15 2 Lemah
16 2 Lemah
17 4 Sedang
18 2 Lemah
19 2 Lemah
20 2 Lemah

Daya Pembeda (Kode B)


No Soal DP Kesimpulan
1 1 Lemah
2 0 Lemah
3 4 Sedang
4 0 Lemah
5 0 Lemah
6 0 Lemah
7 0 Lemah
8 2 Lemah
9 2 Lemah
10 1 Lemah
11 0 Lemah
12 1 Lemah
13 1 Lemah
14 0 Lemah
15 3 Sedang
16 1 Lemah
17 1 Lemah
18 3 Sedang
19 0 Lemah
20 0 Lemah

Tingkat Kesukaran Soal (Kode A)


No Soal TK Kesimpulan
1 10 Sukar
2 4 Sedang
3 8 Sukar
4 3 Sedang
5 1 Mudah Rumus : TK = SR + ST
6 6 Sukar TK Tingkat Kesukaran Soal
7 3 Sedang SR Salah Kelompok Bawah
8 1 Mudah ST Salah Kelompok Atas
9 0 Mudah
10 1 Mudah
11 1 Mudah Option
Prosentase
12 1 Mudah 2 3
13 1 Mudah 16 0,16n 0,213n
14 0 Mudah 50 0,50n 0,667n
15 2 Sedang 84 0,84n 0,20n
16 4 Sedang
17 4 Sedang
18 4 Sedang
19 4 Sedang
20 2 Sedang

Tingkat Kesukaran Soal (Kode B)


No Soal TK Kesimpulan
1 1 Mudah
2 0 Mudah
3 8 Sukar
4 4 Sedang
5 0 Mudah
6 0 Mudah
7 0 Mudah
8 2 Sedang
9 2 Sedang
10 1 Mudah
11 0 Mudah
12 1 Mudah
13 1 Mudah
14 0 Mudah
15 3 Sedang
16 1 Mudah
17 5 Sukar
18 3 Sedang
19 0 Mudah
20 0 Mudah
Standar Ketuntasan : 70
Skor Per Item :5

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B,B D,E C,E E,B B,D D,A D,D E,E C,C D,B D,D A,B

Jumlah
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nilai Ket
Benar
B A E B D A D E C B D B 18 90 Tuntas
B D C E B D D B A C D B 13 65 Tidak Tuntas
B A E B D A D E C B D B 18 90 Tuntas
B A E B D A D E A B D B 19 95 Tuntas
B D C E B D D C C D C A 17 85 Tuntas
B D C E B D D E C D D A 17 85 Tuntas
B D C E B D B D D E B 9 45 Tidak Tuntas
B A E B D A D E C B D B 19 95 Tuntas
B D C E B D D E C D D A 17 85 Tuntas
B D C E B D D A E A D A 15 75 Tuntas
B A E B D A E C C D B 16 80 Tuntas
B D C E B D D E C E D A 18 90 Tuntas
B A E B D A C E A B D B 17 85 Tuntas
D B E B D A D E B D B 14 70 Tuntas
B A E B D A D E C B D B 19 95 Tuntas
B D C E A D D E C D D A 16 80 Tuntas
B C C E B D D E C D A A 13 65 Tidak Tuntas
B D C E B D D E C D D A 18 90 Tuntas
B D C E B D D E B C D A 14 70 Tuntas
B D C E B D D E C D D A 19 95 Tuntas
B D C E A D B E C D D A 14 70 Tuntas
B D C E B D D E C D A A 16 80 Tuntas
B D C E B D D E C D D B 17 85 Tuntas
B A E B D A C E C A D B 16 80 Tuntas
D A E B D A B E A B D B 16 80 Tuntas
B A E B D A B E A B D B 19 95 Tuntas
B A E B D A B E A B D B 18 90 Tuntas
B D C E B D D E C E D A 17 85 Tuntas
B A E B D A D E C B D B 19 95 Tuntas
B D C E B D D E C D D A 16 80 Tuntas
B A E B D A D E C B D B 19 95 Tuntas
B A E B D A E B C B D B 17 85 Tuntas
B A E B D A D E C B D B 18 90 Tuntas
B D C E B D D E D D D A 17 85 Tuntas
B D C E B D D A A D A A 13 65 Tidak Tuntas
B A E A C A D E A B D B 16 80 Tuntas
B A E B D A D D C B D B 19 95 Tuntas
B A E B D A C E C E D B 16 80 Tuntas
D D C E B D D E C D D A 16 80 Tuntas

6 siswa
Jumlah
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nilai Ket
benar
B D C E B D D E C D D A 19 95 Lulus
B D C E B D D E C E D A 18 90 Lulus
B D C E B D D E C D D A 18 90 Lulus
B D C E B D D C C D C A 17 85 Lulus
B D C E B D D E C D D A 17 85 Lulus
B D C E B D D E C D D A 17 85 Lulus
6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6

6 siswa
Jumlah
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nilai Ket
benar
B A E B D A D E A B D B 19 95 Lulus
B A E B D A D E C B D B 19 95 Lulus
B A E B D A D E C B D B 19 95 Lulus
B A E B D A B E A B D B 19 95 Lulus
B A E B D A D E C B D B 19 95 Lulus
B A E B D A D E C B D B 19 95 Lulus
6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6

6 siswa
Jumlah
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nilai Ket
benar
B D C E B D D E B C D A 14 70 Lulus
B D C E A D B E C D D A 14 70 Lulus
B D C E B D D B A C D B 13 65 Tidak Lulus
B C C E B D D E C D A A 13 65 Tidak Lulus
B D C E B D D A A D A A 13 65 Tidak Lulus
B D C E B D B D D E B 9 45 Tidak Lulus
6 5 6 6 5 6 4 3 2 3 3 4

6 siswa
Jumlah
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nilai Ket
benar
B A E B D A E C C D B 16 80 Lulus
D A E B D A B E A B D B 16 80 Lulus
B A E B D A C E C A D B 16 80 Lulus
B A E A C A D E A B D B 16 80 Lulus
B A E B D A C E C E D B 16 80 Lulus
D B E B D A D E B D B 14 70 Lulus
4 5 6 5 5 6 3 5 3 3 6 6

DP = SR - ST
Selisih SR dan ST
Jml SR/ST 27% N (n)
2 Option 3 Option 4 Option 5 Option
8 4 5 5 5
9 5 5 5 5
10 5 5 5 5
dst dst dst dst dst
K = SR + ST
t Kesukaran Soal
elompok Bawah
Kelompok Atas

Option
Kategori
4 5
0,24n 0,256n Mudah
0,75n 0,80n Sedang
1,26n 1,334n Sukar
Analisis Hasil Ulangan

Mata Pelajaran : Bahasa Jepang Standar Ketuntasan


Kelas : XI IPA 5 Skor Per Item

Kunci Jawaban No Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kunci Soal Kode A C,C E,E C,C A,A E,D D,E C,C A,D B,B D,E

No Nama Siswa Kode Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Agus Koswara Solihin B C E C D E E C D B D


2 Angelica Tresna Wulandari
3 Asep Mulyadi
4 Aziza Nabila Amalia A C B C A E D A A B D
5 Caesar Tegar Pamungkas
6 Chorynia Ananda Yustina A D E C A E D C A C D
7 Citra Agustina
8 Dina Lestari
9 Elsa Lestari B C E C A C D C A B D
10 Ester Lamria Sihotang A D E C A E D C C B
11 Fadhil Muhamad Ramadhani A A C B A B C A B A B
12 Fasya Febriana Kurniawan B C E C E C E C D B A
13 Fauzan Riswandi
14 Febby Hardi Pramesti A D E B A E C C A B D
15 Fikry Nauval A C E C A E D A B B D
16 Finka Anggita Febriani Anjani A C E C A B D A A B D
17 Fransiskus Xaverius Very.H.S
18 Gandi Firman Ramdani
19 Ikah Sumirah
20 Ilham Setiawan Ramdani
21 Ivanna Puteri Rachmanie B C E C A D E C D B A
22 Iwang Khory Annisa Riyanto A C E C A E D C A B D
23 Kafillah Azwin B C E C D E E C D B D
24 Kiky Pratama A C E D A B D A A A D
25 Mila Novianti
26 Pingkan Tirai Meyzha.S.W
27 Pramesty Aulia Hanisya B C C C E D E C D B A
28 Putri Nur'aini
29 Putri Sakinah Hanafi A C E A A E C C A B D
30 Reva Rivaldo
31 Revan Valentino Densriano
32 Ridwan Abdullah
33 Rina Rahmawati B C E C A D E C D B A
34 Rita Indriyanti
35 Ryzal Anggara
36 Salma Farhana Ramadhan A C E C A E D C A B D
37 Salvia Nur Aisy
38 Selvi Regita Ayu Fitriyani B C E D A D E C C B A
39 Selvya Meinisa B C E C A D E C D B A
40 Sukmawati Rahayu A D E C A E D C C B D
41 Syefika Sahrani Naufalisa A C E C A E D A A B D

Kelompok Atas (Kode A) : 6 siswa


No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
Jumlah Benar

Kelompok Atas (Kode B) : 6 siswa


No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
Jumlah Benar

Kelompok Bawah (Kode A) : 6 siswa


No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
Jumlah Benar

Kelompok Bawah (Kode B) : 6 siswa


No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
Jumlah Benar

Daya Pembeda (Kode A)


No Soal DP Kesimpulan
1
2
3
4
5 Daya Pembeda (DP) : DP = SR - ST
6
7
Jml Peserta Tes (N) Jml SR/ST 27% N (n)
8
9 28 - 31 8
10 32 - 35 9
11 36 - 38 10
12 dst dst
13
14
15
16
17
18
19
20

Daya Pembeda (Kode B)


No Soal DP Kesimpulan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tingkat Kesukaran Soal (Kode A)


No Soal TK Kesimpulan
1
2
3
4
5 Rumus : TK = SR + ST
6 TK Tingkat Kesukaran Soal
7 SR Salah Kelompok Bawah
8 ST Salah Kelompok Atas
9
10
11 Option
Prosentase
12 2 3 4
13 16 0,16n 0,213n 0,24n
14 50 0,50n 0,667n 0,75n
15 84 0,84n 0,20n 1,26n
16
17
18
19
20

Tingkat Kesukaran Soal (Kode B)


No Soal TK Kesimpulan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ar Ketuntasan : 70
or Per Item :5

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C,E E,B B,D D,A D,D E,E C,C D,B D,D B,B

Jumlah
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nilai Ket
Benar
E B D E E B A C A B 10 50 Tidak Tuntas
18 90 Tuntas

C E B D A E C D D B 17 85 Tuntas
11 55 Tidak Tuntas
C E B D D E C D D B 18 90 Tuntas
14 70 Tuntas
14 70 Tuntas
C E B D C C B D D B 16 80 Tuntas
C E B D A E C D C B 15 75 Tuntas
C E B C C D B B B B 6 30 Tidak Tuntas
E B D A D E B B D B 17 85 Tuntas

C E B D D E C C D B 16 80 Tuntas
C E B D D E C D D B 18 90 Tuntas
C E B D D E C D D B 18 90 Tuntas
17 85 Tuntas
16 80 Tuntas
20 100 Tuntas
15 75 Tuntas
E B D A C E C B D B 19 95 Tuntas
C E B D D E C B D B 19 95 Tuntas
E C D E E B A C A B 10 50 Tidak Tuntas
C E B B D E C D D B 15 75 Tuntas
19 95 Tuntas
20 100 Tuntas
E B D A E E C B D B 17 85 Tuntas
16 80 Tuntas
C E B D D E C B D B 16 85 Tuntas
16 80 Tuntas
17 85 Tuntas
16 80 Tuntas
E B D A D E C B D B 20 100 Tuntas
16 80 Tuntas
19 95 Tuntas
C E B D D E C B C B 18 90 Tuntas
19 95 Tuntas
E B D A B E C C D B 16 80 Tuntas
E B D A C E C B D B 19 95 Tuntas
C E B D D E C D C B 17 85 Tuntas
C E B D D E C D D B 19 95 Tuntas

6 siswa
Jumlah
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nilai Ket
benar

6 siswa
Jumlah
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nilai Ket
benar

6 siswa
Jumlah
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 benar Nilai Ket

6 siswa
Jumlah
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nilai Ket
benar
P = SR - ST
Selisih SR dan ST
/ST 27% N (n)
2 Option 3 Option 4 Option 5 Option
8 4 5 5 5
9 5 5 5 5
10 5 5 5 5
dst dst dst dst dst
ption
Kategori
5
0,256n Mudah
0,80n Sedang
1,334n Sukar