Anda di halaman 1dari 5

Peperiksaan Akhir Tahun Geografi tingkatan 1 SSB 2013

Jawab semua soalan dalam kertas OMR 4. Arah mata angin utama ialah
yang diberikan. I utara III tenggara
II barat laut IV timur

Soalan 1dan Soalan 2 berdasarkan A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV B1DIE2
Rajah 1.

5. Apakah arah yang terletak di antara


Lisa Ali Chia
selatan dengan barat?
A. Timur Laut C. Barat Daya
Ani Amin Raju B. Barat Laut D. Tenggara B2DIE2

Papan hitam 6. Jarak yang di tentukan berdasarkan


kos dan masa dinamakan
Rajah 1 A. jarak kos C. jarak relatif
B. jarak masa D. jarak mutlak B1DIE3

1. Tempat duduk Amin ialah di sebelah


________ Ani. 7. Pernyataan manakah benar tentang
A. kiri C. hadapan Rajah 3?
B. kanan D. belakang BIDIEI

2. Siapakah yang duduk di kiri Ali. Rajah 3


A. Lisa C. Chia
B. Amin D. Raju BIDIEI A. 1 cm mewakili 1 m
B. 1 cm mewakili 2 m
Soalan 3 berdasar Rajah 2 di bawah. C. 1 cm mewakili 3 m B1DIE4
D. 1 cm mewakili 4 m

Soalan 8 berdasarkan Rajah 4.

Rajah 2

3. Apakah koordinat tasik? Rajah 4


A. 0702 C. 0604 8. Berapakah jarak di antara Pekan X
B. 0706 D. 0206 B2DIEI dengan Pekan S melalui Pekan M.
A. 29 km C. 27 km
B. 23 km D. 22 km B3DIE2

1
Peperiksaan Akhir Tahun Geografi tingkatan 1 SSB 2013

9. Antara yang berikut, yang manakah Soalan 10 hingga Soalan 14


graf bar mudah? berdasarkan Peta 1.
Peta 1
I

II

III

10. Kawasan penanaman padi terletak di


A. Kg Haji Aji C. Kg. Langsat
B. Kg Som D. Kilang B1DIE5

IV
11. Simbol fizikal pada peta 1 ialah
A. Jalan raya C. Paya nipah
B. Getah D. Benteng B2D1E4

12. Simbol budaya pada peta 1 ialah


A. Kontur C. Paya nipah
A. I dan II C. II dan III
B. Sungai D. Benteng B2D1E4
B. I dan IV D. III dan IV
B2D1E5 13. Kebanyakan penduduk di Kg. Haji Aji
bekerja sebagai
A. Nelayan
B. Pekerja kilang
C. Penoreh getah
D. Petani B4D1E1

14. Apakah fungsi kilang di Kg Som


A. Pusat mengilang padi
B. Pusat memproses kelapa sawit
C. Pusat memproses getah
D. Pusat mengilang papan
B4D1E1
2
Peperiksaan Akhir Tahun Geografi tingkatan 1 SSB 2013

15. Rangkaian gunung dan banjaran 20. Antara berikut yang manakah berikut
adalah contoh bentuk muka bumi di bukan bentuk muka bumi pinggir
kawasan laut?
A. Tanah tinggi A. Teluk C. Batu tunggul
B. Tanah Pamah B. Jeram D. Tanjung B2D2E3

C. Pinggir laut
D. Saliran B1D2E1 21. Bentuk muka bumi manakah yang
terdapat di hilir sungai?
16. Apakah banjaran yang mempunyai ciri A. Delta C. Lubang periuk
tanah tinggi berikut? B. Jeram D. Lurah U B2D2E4

 Kemuncak tertinggi melebihi 22. Bentuk muka bumi manakah yang


4000m
terletak di hulu sungai?
 Terletaknya Taman Negara A. Lurah U C. Air terjun
B. Delta D. Likuan Sungai B2D2E4
A. Banjaran Tahan
B. Banjaran Crocker 23. Apakah contoh tanah pamah yang
C. Banjaran Tama Abu mempunyai ciri berikut?
D. Banjaran Titiwangsa B2D2E1
 Kawasan penanaman padi yang penting
 Dikenali sebagai Jelapang Padi Malaysia
17. Gunung yang tertinggi di Malaysia
terletak di
A. Banjaran Tahan A. Dataran Terengganu
B. Banjaran Crocker B. Dataran Kedah
C. Banjaran Tama Abu C. Datarn Johor
B3D2E1 B2D2E2
D. Banjaran Titiwangsa D. Dataran Hilir Perak

18. Apakah kawasan tanah pamah yang 24. Sungai yang terpanjang di Malaysia.
terletak di pantai timur Semenanjung A. Sungai Pahang
Malaysia? B. Sungai Rajang
I Dataran Kedah C. Sungai Kinabatangan
II Dataran Pahang D. Sungai Perak B3D2E3

III Dataran Kelantan


IV Dataran Hilir Perak B3D2E2 25. Sungai yang menjadi sempadan antara
Perak dan Selangor.
A. I dan II C. II dan III A. Sungai Perak
B. I dan IV D. III dan IV B. Sungai Selangor
C. Sungai Bernam
19. Apakah bentuk muka bumi yang D. Sungai Golok B3D2E3
terbentuk akibat hakisan ombak?
A. Teluk C. Beting pasir
B. Tombolo D. Tebing tinggi
B2D2E3

3
Peperiksaan Akhir Tahun Geografi tingkatan 1 SSB 2013

26. Iklim Malaysia ialah iklim 31. Orang Eskimo di Greenland


A. Iklim Tundra menggunakan tupik untuk
B. Iklim Khatulistiwa A. Menarik andur salji
B3D4E1
C. Iklim Gurun Panas B. Menangkap ikan paus
D. Iklim Siberia B1D3E1 C. Dijadikan tempat tinggal
D. Bergerak apabila salji mula cair
27. Apakah fenomena yang dapat
dikaitkan dengan putaran bumi? 32. Apakah jenis tumbuhan semulajadi
A. Kejadian empat musim yang meliputi kawasan yang paling
B. Siang dan malam tidak sama luas di Malaysia?
panjang A. Hutan paya air tawar
C. Kejadian ekuinoks dan solstis B. Hutan paya air masin
D. Kejadian siang dan malam C. Hutan hujan tropika
D. Hutan gunung B1D4E1
B2D3E1

28. Apakah ciri iklim di Malaysia? 33. Namakan hidupan liar dalam Rajah 5.
A. Julat suhu tahunan yang besar.
B. Terdapat musim kering yang nyata
C. Panas dan lembap sepanjang tahun
D. Panas dan kering sepanjang tahun
B2D4E1

29. Lokasi berikut mengalami perbezaan


suhu kerana dipengaruhi oleh faktor

 Tanah tinggi Cameron : 18°C Rajah 5


 Kuala Lumpur : 27°C A. Tapir C. Binturong
B1D4E2
B. Seladang D. Harimau
A. Ketinggian
B3D3E1
B. Angin monsun 34. Apakah ciri tumbuhan dalam Rajah 6.
C. Litupan tumbuh-tumbuhan
D. Kedudukan garisan lintang

30. Maklumat berikut merujuk kepada ciri


iklim di kawasan
 Julat suhu harian besar
 Hujan tahunan kurang daripada
250mm Rajah 6

A. Tundra C. Gurun panas A. Daun tirus


B. Siberia D.Khatulistiwa B. Akar pendek
C. Malar hijau
B3D4E1
D. Batang berlendair B2D5E1

4
Peperiksaan Akhir Tahun Geografi tingkatan 1 SSB 2013

35. Apakah ciri-ciri tumbuhan semulajadi 38. Apakah faktor-faktor yang


dalam Rajah 7? mempengaruhi jenis tumbuh-
tumbuhan semulajadi negara
Malaysia?
A. Bentuk muka bumi
B. Saliran
C. Taburan penduduk
B3D5E1
D. Tanah

Rajah 7
39. Kombinasi manakah yang benar
tentang jenis hutan dan jenis tanah?
A. Tumbuh berlapis-lapis
B. Pokok berkayu keras
Jenis hutan Jenis tanah
C. Tumbuh di kawasan berpasir A Hutan paya air Tanah gambut
D. Terdapat di kawasan bersaliran tawar
buruk B2D5E1 B Hutan paya air Tanah laterit
masin
36. Hidupan liar berikut terdapat di C Hutan pantai Tanah berlumpur
D Hutan gunung Tanah pasir
 Ketam uca
B3D5E1
 Lokan

A. Hutan hujan tropika 40. Antara yang berikut, yang manakah


B. Hutan gunung kegunaan tumbuhan semulajadi dalam
C. Hutan paya air masin Rajah 8?
B2D5E2
D. Hutan paya air tawar

37. Hidupan liar yang dapat ditemui di


kawasan tundra ialah
I anjing laut
II musang artik
III beruang panda
IV serigala merah B2D5E2

Rajah 8
A. I dan II C. II dan III
I Arang kayu
B. I dan IV D. III dan IV
II Papan lapis
III Kertas dan pulpa
IV Cerucuk bangunan B4D2E4

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

- TAMAT -

Anda mungkin juga menyukai