Anda di halaman 1dari 3

Valor del préstamo 4,000,000

Tasa pactada con la entidad (T.N.A.) 30%


Periodicidad de la cuota en meses 12
Tasa periódica 2.50%
Cantidad de cuotas 7

Capital al
Amortizaci Intereses del
N° de cuota inicio de Cuota
ón período
período
1 4,000,000.00 227,494.55 1,200,000.00 1,427,494.55
2 3,772,505.45 295,742.91 1,131,751.64 1,427,494.55
3 3,476,762.54 384,465.79 1,043,028.76 1,427,494.55
4 3,092,296.76 499,805.52 927,689.03 1,427,494.55
5 2,592,491.24 649,747.18 777,747.37 1,427,494.55
6 1,942,744.06 844,671.33 582,823.22 1,427,494.55
7 1,098,072.73 ### 329,421.82 1,427,494.55
capital 4000000
tasa 30
periodo 7

Capital al
Amortizaci Intereses del
N° de cuota inicio de Cuota
ón período
período
1 4,000,000.00 571,428.57 120,000,000.00 120,571,428.57
2 3,428,571.43 571,428.57 102,857,142.86 103,428,571.43
3 2,857,142.86 571,428.57 85,714,285.71 86,285,714.29
4 2,285,714.29 571,428.57 68,571,428.57 69,142,857.14
5 1,714,285.71 571,428.57 51,428,571.43 52,000,000.00
6 1,142,857.14 571,428.57 34,285,714.29 34,857,142.86
7 571,428.57 571,428.57 17,142,857.14 17,714,285.71
capotal 500000
cuota anual 25000
cuota final 525000
tasa 5%

CAPITAL
CUOTA AMORTIZACIO CAPITAL POR
N° de cuota INTERESES AMORTIZA
ANUAL N AMORTIZAR
DO
0 500,000.00
1 25,000.00 25,000.00 0.00 500,000.00 0.00
2 25,000.00 25,000.00 0.00 500,000.00 0.00
3 25,000.00 25,000.00 0.00 500,000.00 0.00
4 25,000.00 25,000.00 0.00 500,000.00 0.00
5 25,000.00 25,000.00 0.00 500,000.00 0.00
6 25,000.00 25,000.00 0.00 500,000.00 0.00
7 25,000.00 25,000.00 0.00 500,000.00 0.00
8 25,000.00 25,000.00 0.00 500,000.00 0.00
9 25,000.00 25,000.00 0.00 500,000.00 0.00
10 525,000.00 25,000.00 500,000.00 500,000.00

Minat Terkait