Anda di halaman 1dari 2

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

KELAS : 4 UUM MASA : 7.20 – 8.20 TARIKH: 30 JANUARI 2018


HARI : RABU
TAJUK 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL
STANDARD 1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel
KANDUNGAN 1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel
STANDARD
PEMBELAJARAN 1.1.1-1.2.1
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan struktur organisasi bengkel.
2. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat.
3. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan struktur
organisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dan
keselamatan bengkel.
KEMAHIRAN 1. Boleh berperanan dalam organisasi.
2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial
KURIKULUM 2. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturan
BBM Carta Keselamatan, Kotak Pertolongan Cemas, Apron
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru menceritakan kepentingan untuk melantik seorang
PEMBELAJARAN pemimpin dalam sesebuah organisasi.
- Pemimpin sebagai contoh teladan kepada organisasi.
Langkah 1
1. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkel dan
menerangkan tugas-tugas bagi setiap jawatan seperti
fomen, penolong fomen dan ketua kumpulan. (Rujuk 2.1)
Langkah 2
1. Guru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapu sampah,
menyusun kerusi dan meja, memadam papan hitam dan menyusun alatan
tangan berpandukan kumpulan yang telah ditetapkan. (Rujuk 2.1)
2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan.
(Rujuk 2.2 dan 2.3)
3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alat dan bahan
serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan.
4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemas dan alat pemadam
api. (Rujuk 2.6)
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi penghargaan
kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang diberi.
PENIILAIAN
Guru bertanya secara lisan/ mengedarkan lembaran kerja/ teori dan
PENGAJARAN DAN
amali
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN Murid telah didedahkan dengan peraturan-peraturan yang
SEDIA ADA MURID perlu dipatuhi di sekolah.

REFLEKSI Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..