Anda di halaman 1dari 5

TEMA /

BIDANG SUKATAN & GEOMETRI 5 BESTARI MATEMATIK


TAJUK PANJANG, JISIM & ISI PADU CECAIR 12.35 – 1.05 ISNIN : 24 JULAI 2017
S.K 12.1 //
S.P
(i) Menukar unit ukuran panjang melibatkan:
(a) milimeter dan sentimeter,
(b) sentimeter dan meter,
(c) meter dan kilometer
dalam perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

OBJEKTIF ❶ Murid dapat mengenal pasti hubungan unit ukuran panjang melalui kaedah :
→Jadual , →Darab dan Bahagi , →Alih titik ke kiri atau ke kanan dalam PERPULUHAN.

AKTIVITI
1. Murid dan guru membina Peta Pokok Penukaran Unit Panjang.
 Soal jawab dan perbincangan
2. Murid menjawab soalan Topikal Unit Panjang melalui kaedah diminati.
 Tunjuk ajar dan perbincangan
3. Murid simulasi penukaran unit panjang dalam bentuk PERPULUHAN.
 Murid lemah dipilih untuk membuat simulasi pengiraan.
4. Penilaian.

(BBB) o Buku Teks o Kertas A4 o Kertas Majong o Lembaran Kerja 1,2 ( Fotostat )
(EMK)  KEUSAHAWANAN  Berani menyatakan idea

KBAT / i- o Peta Bulatan o Peta Alir o Buih berganda o Peta Pokok


Think o Peta Dakap o Peta Buih o Pelbagai alir o Peta Titi
o Hasil kerja o Kuiz o Drama o Projek
PENILAIAN
o Lembaran kerja o Pemerhatian o Lisan o Tugasan
REFLEKSI o ……….. orang murid dapat menguasai
o ……….. orang murid tidak menguasai
TEMA /
BIDANG SUKATAN & GEOMETRI 5 BESTARI MATEMATIK
TAJUK PANJANG, JISIM & ISI PADU CECAIR 7.45 – 8.45 RABU : 26 JULAI 2017
S.K 12.1 //
S.P
(ii) Menukar unit ukuran panjang melibatkan:
(a) milimeter dan sentimeter,
(b) sentimeter dan meter,
(c) meter dan kilometer
dalam PECAHAN.

OBJEKTIF ❶ Murid dapat mengenal pasti hubungan unit ukuran panjang melalui kaedah :
→Jadual , →Darab dan Bahagi , →Alih titik ke kiri atau ke kanan dalam PERPULUHAN.

AKTIVITI
1. Murid dan guru mengenal pasti jenis kesalahan yang biasa dilakukan murid.
 Perbincangan dan pembetulan.
2. Murid simulasi penukaran unit panjang dalam bentuk PECAHAN.
 Murid lemah dipilih untuk membuat simulasi.
3. Murid menjawab Ujian Topikal Berfokus
 Murid lemah dipilih untuk membuat simulasi pengiraan.
4. Penilaian.

(BBB) o Buku Teks o Kertas A4 o Kertas Majong o Lembaran Kerja 1,2 ( Fotostat )
(EMK)  KEUSAHAWANAN  Berani menyatakan idea

KBAT / i- o Peta Bulatan o Peta Alir o Buih berganda o Peta Pokok


Think o Peta Dakap o Peta Buih o Pelbagai alir o Peta Titi
o Hasil kerja o Kuiz o Drama o Projek
PENILAIAN
o Lembaran kerja o Pemerhatian o Lisan o Tugasan
REFLEKSI o ……….. orang murid dapat menguasai
o ……….. orang murid tidak menguasai
TEMA /
BIDANG SUKATAN & GEOMETRI 5 BESTARI MATEMATIK
TAJUK PANJANG, JISIM & ISI PADU CECAIR 10.35 – 11.05 ISNIN : 27 JULAI 2017
S.K 12.1 //
S.P
(iii) Menukar unit ukuran panjang melibatkan:
(d) milimeter dan sentimeter,
(e) sentimeter dan meter,
(f) meter dan kilometer
dalam PERPULUHAN hingga tiga tempat perpuluhan & dalam PECAHAN.

OBJEKTIF ❶ Murid dapat mengenal pasti hubungan unit ukuran panjang melalui kaedah :
→Jadual , →Darab dan Bahagi , →Alih titik ke kiri atau ke kanan dalam PERPULUHAN.

AKTIVITI
1. Murid menukar unit panjang dalam PERPULUHAN dan PECAHAN.
 Penilaian hasil kerja ( BERTULIS ).
2. Penyelesaian masalah melibatkan ayat Matematik.
 Murid menerangkan langkah-langkah menyelesaikan masalah.
3. Murid mengasah Kemahiran Berfikir ( KBAT ).
 Murid menentukan kewajaran jawapan penyelesaian ayat Matematik
4. Penilaian.

(BBB) o Buku Teks o Kertas A4 o Kertas Majong o Lembaran Kerja 1,2 ( Fotostat )
(EMK)  KEUSAHAWANAN  Berani menyatakan idea

KBAT / i- o Peta Bulatan o Peta Alir o Buih berganda o Peta Pokok


Think o Peta Dakap o Peta Buih o Pelbagai alir o Peta Titi
o Hasil kerja o Kuiz o Drama o Projek
PENILAIAN
o Lembaran kerja o Pemerhatian o Lisan o Tugasan
REFLEKSI o ……….. orang murid dapat menguasai
o ……….. orang murid tidak menguasai
TEMA /
BIDANG SUKATAN & GEOMETRI 5 BESTARI MATEMATIK
TAJUK PANJANG, JISIM & ISI PADU CECAIR 10.35 – 11.35 JUMAAT : 28 JULAI 2017
S.K 12.2 //
S.P
(i) MENAMBAH hingga tiga ukuran panjang melibatkan PERPULUHAN dan PECAHAN
dengan TANPA DAN PENUKARAN UNIT.

OBJEKTIF ❶ Murid dapat mengenal pasti PERBEZAAN semasa TAMBAH melibatkan unit panjang.

AKTIVITI
1. Murid dan guru membina Peta Bulatan melibatkan penambahan unit panjang
 Tunjuk ajar dan perbincangan.
2. Murid menambah hingga tiga unit ukuran panjang TANPA DAN PENUKARAN UNIT.
 Semakan dan pembetulan hasil kerja murid.
3. Murid menjawab soalan Penyelesaian Masalah Harian Rutin
 Tunjuk cara dan perbincangan
4. Penilaian.

(BBB) o Buku Teks o Kertas A4 o Kertas Majong o Lembaran Kerja 1,2 ( Fotostat )
(EMK)  KEUSAHAWANAN  Berani menyatakan idea

KBAT / i- o Peta Bulatan o Peta Alir o Buih berganda o Peta Pokok


Think o Peta Dakap o Peta Buih o Pelbagai alir o Peta Titi
o Hasil kerja o Kuiz o Drama o Projek
PENILAIAN
o Lembaran kerja o Pemerhatian o Lisan o Tugasan
REFLEKSI o ……….. orang murid dapat menguasai
o ……….. orang murid tidak menguasai
TEMA /
BIDANG SUKATAN & GEOMETRI 5 BESTARI MATEMATIK
TAJUK PANJANG, JISIM & ISI PADU CECAIR 12.35 – 1.05 ISNIN : 31 JULAI 2017
S.K 12.3 //
S.P
(i) Menolak dua ukuran panjang dari satu ukuran panjang melibatkan PERPULUHAN
dan PECAHAN tanpa dan dengan penukaran unit.

OBJEKTIF ❶ Murid dapat mengenal pasti PERBEZAAN semasa TAMBAH melibatkan unit panjang.

AKTIVITI
5. Murid dan guru membina Peta Bulatan melibatkan penambahan unit panjang
 Tunjuk ajar dan perbincangan.
6. Murid menambah hingga tiga unit ukuran panjang TANPA DAN PENUKARAN UNIT.
 Semakan dan pembetulan hasil kerja murid.
7. Murid menjawab soalan Penyelesaian Masalah Harian Rutin
 Tunjuk cara dan perbincangan
8. Penilaian.

(BBB) o Buku Teks o Kertas A4 o Kertas Majong o Lembaran Kerja 1,2 ( Fotostat )
(EMK)  KEUSAHAWANAN  Berani menyatakan idea

KBAT / i- o Peta Bulatan o Peta Alir o Buih berganda o Peta Pokok


Think o Peta Dakap o Peta Buih o Pelbagai alir o Peta Titi
o Hasil kerja o Kuiz o Drama o Projek
PENILAIAN
o Lembaran kerja o Pemerhatian o Lisan o Tugasan
REFLEKSI o ……….. orang murid dapat menguasai
o ……….. orang murid tidak menguasai