Anda di halaman 1dari 2

Hadirin yang bebahagia

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberi kita nikmat
sehat yang tidak ternilai harganya, alhamdu lillah…

Sholawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad
SAW, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni
agamaaaa islam.

Teman-teman ku yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausyiah yang berjudul

“NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI USWATUN HASANAH”

Teman-teman… apakah kalian tau apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah artinya teladan
yang baik, maksudnya begini pak, buk, di dalam diri nabi itu terdapat sifat-sifat luhur atau sifat
baik yang harus kita contoh atau teladani. Diantaranya sifat-sifat yang harus kita teladani dari
nabi Muhammad yaitu dipercaya, jujur, pengasih dan penyayang.

Sebelum saya menjelaskan apa itu jujur, apa itu pengasih dan penyayang? Allah befirman di
dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab: 21 yang berbunyi…. ( cari di Al-Qur’an ya..)

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun hasanah (suri teladan yang

baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari

kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Teman-teman yang berbahagia..

Diantara sifat nabi yang harus kita pelajari, kita pahami ialah sifat dipercaya atau amanah.
Misalnya: kita disuruh orang tua kita untuk membayar uang SPP bulanan kepada ibu guru, maka
uang itu harus sampai kepada guru kita. Apabila amanah itu tidak bisa kita sampaikan berarti kita
telah berkhianat, sedangkan berkhianat adalah dosa.

Setiap ummatku akan masuk surga kecuali yang enggan. (Lalu) dikatakan kepada beliau: ‘Siapa
yang enggan itu wahai Rasulullah ?’ Maka beliau menjawab: ‘Barangsiapa mentaati aku ia pasti
masuk surga, dan barangsiapa yang mendurhakaiku maka ia enggan (masuk surga).” [Shahih
Bukhari: 7280]

Teman-teman yang berbahagia..

Sifat Nabi Muhammad yang harus kita teladani lagi yaitu jujur, benar dalam perkataan dan
perbuatan. Pak… buk… keuntungan orang jujur itu banyak loh.. selain mendapat pahala ia juha
akan disenangi dan dihormati oleh setiap orang.

Nabi Muhammad telah memberikan tauladan baik semasa kanak-kanak, semasa remaja, lebih-
lebih setelah beliau diangkat menjadi rosul. Maka sejak kecil rosulullah diberi gelar Al-
Aminkarena kejujuran dan amanahnya.

Teman-teman yang berbahagia….


Rosulullah SAW memiliki sifat pengasih dan penyayang. Kasih sayang nabi bukan saja
terhadap manusia, tetapi terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan juga.

Sebagai contoh kasih sayang nabi terhadap binatang bisa terlihat ketika beliau sedang member
makan unta dan keledainya. Dielus-elus dan di usap-usapnya badan dan kepala binatang itu,
kedua binatang itu betul-betul jinak kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian diantara
para sahabat ada yang bertanya “ya Rosulullah, apakah perlakuan baik terhadap binatang dapat
mendatangkan pahala?” Lalu Rosul menjawab: “semua perlakuan baik terhadap makhluk hidup ,
pasti mendapat pahala”

Teman-teman yang berbahagia..

Maka dapat saya simpulkan… Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah sangat berperan
penting sekali dalam perkembangan pertumbuhan bagi generasi islam. Sifat-sifat teladannya
yang sangat bermanfaat untuk kita contoh atau teladani.

Demikian yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf.

Akhirul kalam, ihdinassyirotol mustaqim, waullohul muafik ila aqwamittorik

Wassalamu’alaikum warohmatullahiwabarokatuh