Anda di halaman 1dari 6

Minggu: 38 Hari: Isnin Tarikh: 21 Oktober 2013

JAGA
WUDUK
2.40 – 3.10

Perkara Peperiksaan Akhir Tahun (SAINS 2)

Catatan

Pendidikan
Seni a) Mengawas perjalanan peperiksaan dari 5.00 – 6.10 petang
b) Mengutip kertas jawapan pada 6.10 petang
1 SP 5 c) Peperiksaan berjalan dengan lancar

5.00 – 6.05
Minggu: 38 Hari: Selasa Tarikh: 22 Oktober 2013

Perkara Peperiksaan Akhir Tahun

a) Mengawas pelajar dari 1.05 – 1.40 petang (solat zohor)


Catatan

Geografi

2 SP 2

1.05 – 2.15

Perkara Peperiksaan Akhir Tahun (B. INGGERIS 2)

a) Mengawas perjalanan peperiksaan dari 2.50 – 3.55 petang


Catatan b) Mengutip kertas jawapan pada 3.55 petang
c) Peperiksaan berjalan dengan lancar

Geografi

2 SP 3

2.50 – 3.55

JAGA
WUDUK

5.00 - 5.40
Minggu: 38 Hari: Rabu Tarikh: 23 Oktober 2013

Perkara Peperiksaan Akhir Tahun

Catatan

a) Mengawas pelajar dari 1.05 – 1.35 petang (ULANGKAJI)


Geografi b) Mengedarkan kertas soalan Matematik 2 pada 1.35 petang
c) Mengawas perjalanan peperiksaan dari 1.35 – 2.15 petang
1 KM 3 d) Peperiksaan berjalan dengan lancar

1.05 – 2.15
Perkara Peperiksaan Akhir Tahun (MATEMATIK 2)

Catatan

a) Mengawas perjalanan peperiksaan dari 2.50 – 3.20 petang


Geografi b) Peperiksaan berjalan dengan lancar

2 SP 2

2.50 – 3.20

Perkara Peperiksaan Akhir Tahun

Catatan

a) Mengawas pelajar dari 5.00 – 5.15 petang (SOLAT ASAR)


b) Mengedarkan kertas soalan Matematik 1 pada 5.20 petang
Geografi c) Mengawas perjalanan peperiksaan dari 5.20 – 5.40 petang
d) Peperiksaan berjalan dengan lancar
1 SP 5

5.00 - 5.40

Perkara Peperiksaan Akhir Tahun (MATEMATIK 1)

Catatan

a) Mengawas perjalanan peperiksaan dari 6.10 – 6.35 petang


Geografi b) Mengutip kertas jawapan pada 6.35 petang
c) Peperiksaan berjalan dengan lancar
1 SP 3

6.10 – 6.40
Minggu: 38 Hari: Khamis Tarikh: 24 Oktober 2013

Perkara Peperiksaan Akhir Tahun

Catatan
Geografi
a) Mengawas pelajar dari 1.05 – 1.40 petang (ULANGKAJI)
1 KM 3

1.05 – 1.40

Perkara Peperiksaan Akhir Tahun (K.HIDUP)

Catatan

Pendidikan
a) Mengawas perjalanan peperiksaan dari 2.15 – 3.20 petang
Seni
b) Mengutip kertas jawapan pada 3.20 petang
c) Peperiksaan berjalan dengan lancar
1 Mutiara

2.15 – 3.20

Perkara Peperiksaan Akhir Tahun

Catatan

a) Mengawas pelajar dari 5.00 – 5.15 petang (SOLAT ASAR)


Geografi b) Mengedarkan kertas soalan Geografi pada 5.20 petang
c) Mengawas perjalanan peperiksaan dari 5.20 – 5.35 petang
1 SP 5 d) Peperiksaan berjalan dengan lancar

5.00 – 6.10

Geografi

1 SP 2

6.10 – 6.40
Minggu: 38 Hari: Jumaat Tarikh: 25 Oktober 2013

Tajuk Ulangkaji

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:


Objektif
a. Membantu pelajar mengetahui jawapan yang betul dalam
Pembelajaran
peperiksaan.
a. Guru mengedarkan kertas soalan kepada pelajar.
b. Membuat perbincangan di dalam kelas.
Geografi Aktiviti c. Guru memberikan jawapan yang betul sebagai pembetulan kepada
pelajar.
2 SP 3

2.15 – 2.50 BBM Kertas peperiksaan.

Refleksi

Tajuk Ulangkaji

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:


Objektif
a. Membantu pelajar mengetahui jawapan yang betul dalam
Pembelajaran
peperiksaan.

a. Guru mengedarkan kertas soalan kepada pelajar.


Geografi b. Membuat perbincangan di dalam kelas.
Aktiviti
c. Guru memberikan jawapan yang betul sebagai pembetulan kepada
1 SP 3 pelajar.

2.50 – 4.00
BBM Kertas peperiksaan.

Refleksi

Tajuk Ulangkaji

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:


Objektif
a. Membantu pelajar mengetahui jawapan yang betul dalam
Pembelajaran
peperiksaan.

a. Guru mengedarkan kertas soalan kepada pelajar.


b. Membuat perbincangan di dalam kelas.
Geografi Aktiviti
c. Guru memberikan jawapan yang betul sebagai pembetulan kepada
pelajar.
1 SP 2

5.30 – 6.40 BBM Kertas peperiksaan.

Refleksi