Anda di halaman 1dari 3

UNIT DISIPLIN SK …………………………..

2018
BUKU PEREKODAN SAHSIAH DAN SALAH LAKU MURID

NAMA MURID:
NO KP:

PANDUAN GURU : SALAH LAKU DISIPLIN DITULIS DENGAN PEN MERAH


AMALAN BAIK DITULIS DENGAN PEN BIRU/ HITAM

BIL TARIKH CATATAN SALAH LAKU/ AMALAN BAIK NAMA GURU T.TANGAN