Anda di halaman 1dari 1

PRO FORMA KURSUS

PENTING:

Kandungan Pro Forma ini tidak boleh diubah tanpa kebenaran Senat bagi perkara-perkara yang telah
ditandakan*. Pindaan kepada perkara lain boleh diluluskan di peringkat Akademi/Fakulti/Institut/Pusat.

Akademi/Fakulti/Pusat Pusat Kebudayaan

Jabatan Drama
Program Sarjana Muda Seni Persembahan (Drama)
Kod Kursus* RIB3013

Tajuk Kursus* Lakon Pentas


Prasyarat/Keperluan Minimum
Kursus
Masa Pembelajaran Pelajar* (SLT) 120

Kredit* 3
Hasil Pembelajaran Kursus* Pada akhir kursus, pelajar dapat:

 Menggunakan displin lakonan eksperimental dan pelbagai untuk


mempersembahkan lakonan yang berkesan
 Menerapkan teknik-teknik tersendiri dan efektif sebagai pelakon
untuk menyampaikan mesej drama.
 Meransangkan komunikasi dan penglibatan positif antara
pelakon dan khalayak.
Kemahiran Boleh Pindah Kemahiran dari kursus ini akan membantu pelajar dalam Projek
Pengijazahan RIB3002 sebagai pelakon pentas.
Sinopsis Kandungan Kursus Mempertingkatkan kebolehan dan pengetahuan pelajar tentang
teknik dan daya ekperimentasi lakonan dari beberapa aspek seperti
isyarat gerak tubuh; penguasaan vokal dan pengucapan;
improvisasi gerak; analisis dan interpretasi watak; penghayatan
perwatakan; dll.
Memperkukuhkan lagi daya dan cara interaksi dengan khalayak
penonton. Mempertingkat daya penguasaan aspek-aspek tambahan
berkenaan lakonan. Pelajar akan diuji melalui persembahan drama
sebab sebagai projek akhir semester.
Strategi Pembelajaran (kuliah, Amali, Persembahan, Pembacaan Skrip, Tugasan Lakon Pentas
tutorial, bengkel, perbincangan, dll)
Pemberatan Penilaian* Penilaian Berterusan: 100%
(Pembacaan Skrip & Laporan: 20%, Pratonton: 10%, Pratonton
Progress: 10%, Laporan Progress: 20%, Persembahan Lakon
Pentas: 40%)

Kaedah Maklum Balas Tentang Maklumbalas selepas persembahan adegan. Paparan gred
Prestasi ujian/kerja kursus

Kriteria Dalam Penilaian Sumatif Rujuk Buku Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Pengajian Ijazah
Pertama) 2013 dan Peraturan-Peraturan Universiti Malaya
(Pengajian Ijazah Pertama) 2013

UM-PT01-PK03-BR003-S04 1