Anda di halaman 1dari 12

NOTA KATA KUNCI SAINS

KERTAS 2
TUJUAN PENYIASATAN

Menyiasat hubungan

diantara PM dengan PB
MAKLUMAT
1. Pembolehubah dimanipulasi (PM)

2. Pembolehubah bergerakbalas
(PB)
HUBUNGAN/HIPOTESIS
Semakin bertambah/berkurang pm

Semakin bertambah/ berkurang pb

Pm mempengaruhi PB
PB dipengaruhi PM
PB bergantung kepada PM
Pembolehubah dimanipulasi (PM)

Cari dalam soalan- yang berbeza, yang berlainan, yang

diubah

Pembolehubah bergerakbalas (PB)

Cari dalam soalan-yang diperhati, yang direkodkan,yang

dicatatkan

Pembolehubah dimalarkan (PD)

Cari dalam soalan-yang sama, yang ditetapkan


CORAK PERUBAHAN/POLA

PERUBAHAN
Bertambah

berkurang

Tidak berubah
INFERENS (SEBAB)/ ALASAN

3 ciri jawapan inferens yang mesti ada:

1. Tidak boleh dilihat

2. Ada cerita

3. Buat perbandingan jika ada 2 objek


PEMERHATIAN

3 ciri jawapan pemerhatian yang mesti ada:

1. Boleh dilihat

2. Ada cerita

3. Buat perbandingan jika ada 2 objek


KESIMPULAN (JIKA ADA JADUAL)

-Semakin bertambah/berkurang PM

Semakin bertambah/ berkurang PB


Kesimpulan

(jika ada gambarajah sahaja)

-Tulis ayat fakta


Kaedah bina jadual
1. Kenalpasti PM dan PB dari maklumat diberi
 Panjang tali : 10 cm, bilangan ayunan : 20
Contoh;  Panjang tali: 15 cm, bilangan ayuanan: 15
PM  Panjang tali: 20 cm, bilangan ayunan : 10 PB

2. Bina kotak jadual dan masukkan maklumat dengan tepat.


Panjang tali (cm) Bilangan ayunan

10 20

15 15

20 10

**Pastikan kedudukan PM disebelah KIRI dan PB disebelah KANAN dan tuliskan

unit dalam kurungan sekiranya ada


Kaedah bina carta palang
1. Kenalpasti PM dan PB dari maklumat diberi.
2. Lakar melintang sebagai PM dan garis menegak
sebagai PB dan tulis di hujung anak panah dengan
betul.
3. Tulis data mengikut menaik (nilai “0” di hujung
garis pertemuan PM dan PB) dan lakar palang
dengan betul.
Bilangan ayunan
20
PM PB
15

10

Peringatan : Garis pertemuan PM dan PB nilainya


adalah “0”. Namun tidak perlu tulis “0” semasa 0 Panjang tali (cm)
10 15 20
membina graf carta palang.