Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SMK NEGERI 1 SUKADANA
Alamat : Jalan Bhayangkara Desa Sutera Kecamatan Sukadana
Kabupaten Kayong Utara Kode Pos 78852
Email : smkn01sukadana@gmail.com
NSS : 401131301001 Phone/Fax. (0534) 3031295 NPSN : 30109581

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 1 SUKADANA


Nomor : 412.5/015/SMKN.1-SKDN/III/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA DAN PENGAWAS
UJIAN SEKOLAH / UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (US/USBN)
SMK NEGERI 1 SUKADANA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Menimbang : Bahwa US/USBN Tahun Pelajaran 2017/2018 akan dilaksanakan pada Tanggal
19 s.d 28 Maret 2018 di SMK Negeri 1 Sukadana, demi kelancaran dan
tercapainya maksud tersebut di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan
pengangkatannya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh
Satuan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Standar Penilaian Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2017/2018 SMK Negeri 1 Sukadana.


2. Rapat Kepala Sekolah dan Saran pendapat guru SMK Negeri 1 Sukadana pada
Tanggal 4 Januari 2018 .

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Mengangkat Panitia dan Pengawas US/USBN Tahun Pelajaran 2017/2018 SMK
Negeri 1 Sukadana sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
Kedua : Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan US/USBN ini akan dibebankan pada
anggaran yang sesuai.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 8 Januari 2018
Kepala Sekolah

TULUS, S.Pd
NIP. 197611132005021002

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
2. Komite SMK Negeri 1 Sukadana
3. Yang bersangkutan
4. Arsip
Lampiran I :
Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Sukadana
Nomor : 412.5/015/SMKN.1-SKDN/III/2018
Tanggal : 14 Maret 2018
Tentang : Pengangkatan Panitia US/USBN SMK Negeri 1 Sukadana Tahun Pelajaran 2017/2018

Ditetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 8 Januari 2018
Kepala Sekolah

TULUS, S.Pd
NIP. 197611132005021002