Anda di halaman 1dari 3

ANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TUNJANG : Sains dan Teknologi (Matematik)


KELAS : Prasekolah Inspira
TARIKH : 21.03.2012
HARI : Rabu
MASA : 9.30 – 10.00 PAGI
BIL MURID : 25 Orang ( 5 tahun)
TAJUK : Konsep nombor
ST. PEMBELAJARAN: 7.1 Memahami nombor 1- 5
ST. KANDUNGAN: 7.1.5 Memadankan angka 1-5 dengan bilangan objek yang betul
KEM.UTAMA : Murid boleh memadankan angka dengan bilangan objek
OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran murid dapat;
1. Menyebut angka 1 – 5 dengan betul
2. Murid memadankan nombor dengan bilangan objek yang betul
ALATAN /BBM : Kad nombor, bongkah lego, tali, kad padanan, bakul, kertas pelekat
PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID
: Murid sudah kenal dan boleh sebut angka 1 – 5 dengan betul
: Murid tahu urutan nombor 1 hingga 5 dan pernah membuat aktiviti
padanan
Sedikit dan banyak dalam kemahiran yang lepas.

RUJUKAN GURU: Rancangan Pelajaran Tahunan Prasekolah, KSPK, Unit


Prasekolah
www.moe.gov.my

MASA/ CATATAN/ BBM


LANGKAH ST.KANDUNGAN AKTIVITI AKTIVITI
GURU MURID

SET Menyanyi dengan 1.Guru 1.Murid ikut Murid, guru


INDUKSI sebutan yang jelas menyanyikan guru nyanyi
(5MINIT) lagu “Jari, sambil buat Jari adalah deria
tap,tap,tap” gerakan. sentuh.
Guru tunjuk jari
– satu jari dan 2.Murid nyanyi
nyanyi: secara kelas dan
Satu jari, satu dengan
jari,satu bimbingan
jari,tap,tap, tap guru.
Tunjuk atas,
tunjuk bawah
satu jari, tap,
tap, tap. (buat
dua jari, tiga
jari,empat jari
dan lima jari)
LANGKAH 1.Guru meminta 1.Murid sebut Kad nombor
(1) Menyebut dan murid menyebut dan tunjuk kad
( 5 MINIT) mengenal angka 1 - angka satu dan nombor dengan Pelekat
5 menunjukkan betul ikut guru
kad nombor 1.

2.Guru ulang 2.Murid sebut


sebut angka angka dan
dua, tiga, empat tunjuk kad
dan lima. nombor dengan
betul
3.Guru sebut
angka secara 3.Murid tunjuk
rawak dan minta kad nombor
murid tunjuk ikut angka yang
kad nombor. disebut oleh
guru secara
rawak.

1.Guru 1.Murid
LANGKAH Memadankan objek memadankan menyebut angka Tali, kad
(2) dengan angka yang angka satu dan bilangan nombor, bongkah
( 5 MINIT ) ditunjukkan dengan bongkah objek yang lego.
lego yang dipadankan.
dimasukkan
dalam tali.
( 1 dan objek 1) 2.Murid
menyebut angka
2.Guru ulang yang ditunjuk
dengan dua dan kan oleh guru.
masukkan Murid sebut
bongkah satu jumlah bongkah
persatu dan yang
cukup bilangan dimasukkan ke
dua padankan dalam tali.
dengan angka
dua pada kad.
3.Murid sebut
angka dan
3.Guru ulang jumlah objek
dengan angka yang
3,4 dan 5. dimasukkan
dalam tali

LANGKAH Menyebut angka 1.Guru beri 1.Murid Bongkah lego


(3) yang ditunjukkan murid bongkah tunjukkan bakul
(5 MINIT) secara rawak lego dan guru bongkah ikut
sebut angka yang disebut
secara rawak. oleh guru
2.Semua murid
memberi
jawapan secara
bergilir-gilir

1.Guru beri 1.Setiap murid Kad angka pelekat


LANGKAH Menyebut,dan setiap kumpulan akan
(4) memadankan murid kad memadankan
(6 MINIT) angka 1 – 5 dengan angka 1 – 5 (ada satu kad
objek yang betul lima kumpulan angka(5 orang
murid) murid dalam
setiap
2.Guru beri kumpulan)
setiap kumpulan
pelekat warna 2.Murid
hijau. padankan angka
1 dengan
3.Guru arahkan pelekat Satu.
murid untuk
memadankan 3.Murid
angka dengan memadankan
bilangan objek objek dengan
yang betul angka yang
betul.

PENUTUP Kesimpulan 1.Guru 1.Murid beri Kad angka murid


(4 MINIT) tentang angka dan kumpulkan hasil tumpuan pada
bilangan objek kerja setiap arahan guru.
yang betul kumpulan.

2. Guru menilai 2.Murid


hasil kerja memberi
kumpulan. jawapan dengan
bimbingan guru
3.Guru menyoal
semula murid
angka 1 – 5 dan
padanan objek