Anda di halaman 1dari 2

TUGAS UTS MATA KULIAH PERMAINAN AUD

DOSEN PENGAMPU : IRFAN HARIS, S.Pd.I, M.Pd

A.Nama : JULIA NURDIYANTI

B.NIM : 2417083

C.Nama Permainan : Lompat Kanguru

D. Sifat Permainan : - Pengembangan Bersumber dari Internet

- Nama Permaina Semula:Lompat Katak

- Perbedaan:Permainan semula tidak menggunakan air tidak

mengguanakan angka dan tambah-tambahan,tidak

menggunakan huruf vocal lalu menyebutkan huruf vocal

tersebut dari permainan semula hanya menggunakan bentuk

geometri,mengurutkan angka dan menggambil bola warna .

E.Kelompok Usia : 5-6 tahun

F.Manfaat Permainan :

- Menguji kesabaran anak dalam mengisi air ke dalam botol sampai penuh.
- Melatih anak untuk berfikir dan menghitung angka yang sudah ada dan simbol tambah-
- tambahan.
- Melatih anak untuk mengurutkan lalu menyebutkan huruf vocal yaitu A I U E O.
- Melatih kelenturan otot pada tubuh anak saat melompat.

G.Media Permainan :

- Botol
- Ember kecil.
- Air.
- Balok angka dan balok simbol tambah dan sama dengan.
- Balok huruf vocal.
- Tali rafia
- Gelas plastik

H.Prosedur Permainan :
- Setelah pemanasan guru langsung memberi contoh permainan tersebut.
- Guru menentukan garis mulai dengan perekat.
- Guru memberikan aba-aba.
- Anak maju satu persatu dan akan di panggil oleh gurunya.
- Waktu kurang lebih 15 menit.
- Anak berdiri di depan garis yang sudah di sediakan lalu anak mengisi air dalam botol
terus anak menghitung angka yang sudah di sediakan oleh guru lalu anak mengurutkan
huruf vocal lalu anak menyebutkannya.
- Teman yang mendapat giliran segera berdiri di garis yang sudah di ada.
- Anak yang sudah melakukan kegiatan tersebut lalu anak minggir ketepi dahulu.
- Anak yang paling cepat dengan waktu kurang dari 15 menit dialah pemenangnya.

I. Foto kegiatan Permainan.