Anda di halaman 1dari 4

SAINS TEKNOLOGI DAN MANUSIA

ULASAN BUKU

NAMA : DEVINTHARAAJ A/L KUMAR


(A16KT0075)
: KHOR WEI GENE (A16KT)
: ONN JUN TECK ( A16KT)
KURSUS : UICI 2022
SEKSYEN : 92

PENSYARAH : BADLIHISHAM BIN MOHD NASIR

Ulasan Buku
Muzaffah Iqbal
“Science and Islam”
(Greenwood Press Publication, 2007)
IBSN 978-0-313-33576-1, 227 halaman
Khor Wei Gene
Oon Jun Teck
Devintharaaj Kumar

Buku bertajuk “Science and Islam”adalah sebuah buku Inggeris yang menyampaikan
perkara mengenai Islam dan sains dalam beberapa perspektif yang berbeza. Ia ditulis
oleh Muzaffar Iqbal iaitu adalah seorang cendekiawan dan penulis Islam
Pakistan-Kanada. Iqbal memperoleh gelar doktornya (1983) dalam Kimia dari
Universiti Saskatchewan dan kemudian meninggalkan bidang sains eksperimen untuk
menumpukan dirinya sepenuhnya ke bidang pilihannya: kesusasteraan, sejarah,
falsafah, tradisi intelektual dan rohani Islam. Buku yang mengandungi 7 bab dan
mempunyai 227 halaman ini umumnya cuba tampil dengan kritikan yang seimbang,
namun justeru ianya datang dari meja orientalis, pandangan mereka perlu diteliti
dengan mendalam khususnya yang melibatkan Islam. Buku ini memberikan gambaran
terperinci tentang hubungan antara Islam dan sains dari kemunculan tradisi saintifik
Islam pada abad kelapan hingga sekarang. Hubungan ini telah melalui tiga fasa yang
berbeza. Fasa pertama bermula dengan kemunculan sains dalam tamadun Islam pada
abad kelapan dan berakhir dengan munculnya sains moden di Barat; tempoh kedua
dicirikan oleh ketibaan sains moden di dunia Islam, yang kebanyakannya pada masa
itu berada di bawah penjajah; dan tempoh ketiga, yang bermula sekitar tahun 1950,
dicirikan oleh pendekatan yang lebih matang kepada soalan-soalan utama yang telah
ditimbulkan oleh sains moden untuk semua tradisi keagamaan. Objektif untuk
menganalisasikan buku ini untuk mengetahui maklumat lebih lanjut tentang sains dan
islam yang berdasarkan sumber yang benar. Berdasarkan sumber-sumber utama, buku
ini membentangkan panorama pandangan Islam mengenai beberapa isu utama dalam
wacana sains dan agama semasa. Ditulis dalam bahasa yang boleh dicapai, Sains dan
Islam adalah akaun yang tulen mengenai isu-isu yang pelbagai dan rumit yang timbul
di antara muka tradisi dan sains intelektual Islam. Kaya dengan keterangan sejarah,
buku ini merupakan kaji selidik menarik interaksi kepercayaan Islam dengan
perusahaan sains.

Bab pertama dan bab kedua buku ini menceritakan kisah interaksi antara Islam dan
sains, dari masa kemunculan Islam pada abad ketujuh sampai sekarang. Cerita ini
dibahagikan kepada dua tempoh yang luas: era sebelum kemunculan sains moden dan
dari abad ketujuh belas hingga sekarang. Bahagian ini tidak sewenang-wenangnya;
sebaliknya, ia timbul dari sifat sebenar syarikat saintifik, yang telah melalui
perubahan asas sejak Revolusi Saintifik pada abad ketujuh belas. Bersama dengan
peristiwa kontemporari yang menyumbang kepada persepsi Islam di Barat, terdapat
juga sejarah dari perspektif bukan Islam yang mendasari agama, menjadikan
pemahaman Islam adalah perkara yang rumit. Sepanjang abad ke-20 mendedahkan
peralihan fenomenal: pada fajarnya, Islam telah kehilangan rayuannya, atau agama
tanpa kepelbagaian. Pada awal abad kedua puluh satu, perkataan Islam ada menjadi
biasa dan hampir tidak ada hari berlalu tanpa menyebut Islam dan umat Islam dalam
berita utama. Walau bagaimanapun, perhatian yang besar ini, tidak menghasilkan
pemahaman tentang agama berdasarkan sumbernya sendiri; liputan jurnalistik yang
meluas mengenai peristiwa telah menjadi tanggungjawab untuk herotan mesej Islam.
Oleh itu, Sains dan Islam perlu dimulakan daripada kemunculan Islam pada abad
ketujuh di Makkah, sebuah bandar terpencil di Arabia