Anda di halaman 1dari 11

KRA1 : PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI

OLEH SEMUA MURID

KPI 1 Memastikan 100% murid lulus dalam Kertas TMK dalam Pentaksiran.

KPI 2 Memastikan 50% murid cemerlang dalam Kertas TMK dalam Pentaksiran

KPI 3 Memastikan GPS 1.5 dalam Kertas TMK dalam Pentaksiran.

Memastikan 100% murid memperoleh sekurang-kurangnya mencapai Tahap Penguasaan 3 dalam PBS. (SKPMg2 –
KPI 5
3.1.4.1)

Memastikan semua guru TMK telah melaksanakan program profesionalisme termasuk PLC 4 kali setahun. (SKPMg2 –
KPI 6
3.1.2.2)

Memastikan program peningkatan pencapaian murid menjurus ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran telah diberi
KPI 7
kepada semua murid 100% secara berkala / berterusan. (SKPMg2 – 3.1.2.3)

1
TOWS MATRIX

DALAMAN STRENGTHS (KEKUATAN) WEAKNESSES (KELEMAHAN)

1. 4 orang guru TMK. 1. Murid kurang kemahiran.


2. 80% guru berpengalaman lebih daripada 2. Kurang peralatan / komputer di rumah.
10tahun.
LUARAN 3. Program panitia bekerjasama dengan unit
ICT sekolah menjurus kepada peningkatan
kemahiran ICT
4. Murid sangat berminat dengan bahan
interaktif.
OPPORTUNITIES ( PELUANG) S+O W+O

1.Membina jaringan dan jalinan bersama S1+S2+S3+S4+O2 W1+W2+O3


Pusat Internet 1 Malaysia kg Seri Jaya. Memantapkan PdPc Abad 21 di bilik Program sekolah melibatkan Pusat Internet 1
2.Bimbingan daripada rakan guru Advokasi komputer dan makeover classroom Malaysia
Daerah Kota Tinggi
3.Sokongan luar dari pihak BTPNJ, PKG dan
PPD Unit ICT, Pusat Internet 1 Malaysia
STRATEGI STRATEGI
THREATS ( ANCAMAN ) S+T W+T

1. Kurang peralatan seperti internet dan S1+S2+S3+S4+T2 W2+T1


Komputer di rumah.
Menggunakan pelbagai aplikasi yang berbeza Melibatkan pihak seperti BTPNJ untuk
2. Lebih minat terhadap komputer daripada untuk menarik minat pelajar. membantu menambah kuantiti peralatan
buku yang dibekalkan komputer.

STRATEGI STRATEGI

2
SCHOOL PROGRAMME CHECK TOOL (sPeCTt)

Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah Yang Dilaksanakan (
Sekolah ( Susun Ikut Jurang Terbesar ) Berdasarkan Standard yang dikenal pasti )
Eliminate ( Hapuskan ) Raise ( Tambah )

1 Mencapai tahap 100% - - 1 Bengkel Asas Membina Blog


menguasai kemahiran asas
komputer dan aplikasi Scratch
2 Mencapai tahap 100% 2 Bengkel Asas Aplikasi Scratch
menguasai kemahiran asas
membina BLOG
3 e-Modul Berfokus

Reduce ( Kurang ) Create ( wujudkan )


Program bersama
Pusat Internet 1
Malaysia

Sustain ( Kekalkan )
1.Bengkel Asas Membina Blog
2. Bengkel Asas Aplikasi Scratch
3. Modul Berfokus.

3
JENIS STRATEGI STRATEGI-STRATEGI YANG TELAH DIJANA

S1 + S2 + S3 + S4 + O2 + O3 S1 1. Memastikan Pengajaran pembelajaran dan pemudahcaraan guru berkesan


dengan eleman PAK21

S1+S2+S3+S4+O2 S2 2. Memantapkan PdPc Abad 21 di bilik komputer dan makeover classroom

S1+S2+S3+S4+T2 S3 3. Menggunakan pelbagai aplikasi yang berbeza untuk menarik minat pelajar.

W1+W2+O3 S4 4. Program sekolah melibatkan Pusat Internet 1 Malaysia

W2+T1 S5 5. Melibatkan pihak seperti BTPNJ untuk membantu menambah kuantiti peralatan
komputer

4
PELAN STRATEGIK

Matlamat / Petunjuk Prestasi Utama Sasaran Pegawai


Anjakan Aspirasi Objektif Inisiatif
Strategik (KPI) TOV 2018 2019 2020 B/jawab
1.1 Meningkatkan peratus 100% murid lulus dalam 1.e-modul
murid lulus dalam Pentaksiran 97.8% 100% 100% 100% berfokus Guru-guru
Pentaksiran 2. Bengkel asas TMK
1.2 Meningkatkan peratus 50% murid cemerlang membina blog Guru-guru
murid cemerlang dalam Kertas TMK 50.5% 70% 82% 92% 3.Bengkel asas TMK
dalam Pentaksiran Pentaksiran aplikasi scratch
1.3 Meningkatkan GPS Peningkatan GPS mata Guru-guru
Mata Pelajaran pelajaran dalam 2.10 1.60 1.70 1.50 TMK
Pentaksiran GPS 1.5
1.4 Memastikan 100% Semua murid Tahun 1 Guru-guru
murid memperolehi hingga 6 memperoleh 60% 70% 80% 100% TMK
sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya tahap
6 KRA 1
mencapai TP 3 dalam penguasaan TP3 dalam
Aspirasi
PBS TMK PBS TMK
murid Pencapaian
Anjakan 1.5 Memastikan semua Semua guru TMK telah Guru-guru
prestasi
1 dan 7 guru TMK telah melaksanakan program 100% 100% 100% 100% 1.Kursus TMK
5 akademik
melaksanaka program profesionalisme termasuk Dalaman
Aspirasi yang tinggi
profesionalisme 4 kali PLC Bengkel Anjuran
Sistem oleh semua
termasuk 4 kali PLC setahun. KPM dan Luar
murid
setahun ( SKPMg2- ( SKPMg2-3.1.2.2 ) KPM
3.1.2.2 )
1.6 Memastikan program Program menjurus ke arah
peningkatan kecemerlangan murid 90% 100% 100% 100% e-Modul Guru-guru
pencapaian murid dalam menguasai Berfokus TMK
menjurus ke arah kemahiran asas komputer.
peningkatan ilmu dan
kemahiran telah diberi
kepada semua murid
100% secara berkala /
berterusan.
(SKPMg2 – 3.1.2.3 )

5
PELAN TAKTIKAL KRA 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1.Penglibatan semua guru dalam program atau aktiviti yang dijalankan untuk meningkatkan prestasi murid
INISIATIF
2.Kerjasama daripada pihak pentadbir dan agensi luar untuk mengendalikan program peningkatan prestasi murid

3.Guru-guru berpengalaman yang mengajar subjek TMK

Program /Projek Tanggungjawab Tempoh/ Kos/ Output/


Hari/ Sumber Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Kekerapan

1 Bengkel Asas Membina Blog Ketua Panitia Mac 2018 Panitia TMK 100% murid % penglibatan 100% murid Edaran bahan
TMK tahun 5 murid dalam tahun 5
(Penceramah) bengkel

2 Bengkel Asas Scratch Guru TMK Mei 2018 - 100% murid % membina 100% murid Edaran bahan
Guru ICT tahun 6 asas Scratch tahun 6
terlibat.

3 e-Modul Berfokus Guru-guru TMK Januari- Semua Guru 100% murid % pelajar 100% murid e-modul latihan dan
November TMK terlibat menyiapkan tahun 4,5 nota TMK
2018 latihan dalam dan 6
e-modul.

6
PELAN OPERASI 1

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi : Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah

Nama Program / Projek : Sayang Blog Saya

Objektif Program / Projek : Meningkatkan % tahap penguasaan 6 melalui pentaksiran

Tanggungjawab : Guru-guru TMK

Tempoh / Hari : Mac 2018

Tempat : Bilik Komputer Ibnu Sina

Sasaran : Semua murid tahun 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 200

Sumber : Sendiri

Jawatankuasa : Guru Besar - Penasihat


GPK Pentadbiran - Pengerusi
Ketua Panitia - Setiausaha / Penyelaras
Guru-guru TMK

Ringkasan Program : Guru menjemput penceramah luar dan meluaskan jaringan bersama pegawai dari Internet 1 Malaysia

7
PELAN OPERASI 2

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi : Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah

Nama Program / Projek : Scratch Oh Scratch

Objektif Program / Projek : Meningkatkan % tahap penguasaan 6 melalui pentaksiran

Tanggungjawab : Guru-guru TMK

Tempoh / Hari : Mei 2018

Tempat : Bilik Komputer Ibnu Sina

Sasaran : Semua murid tahun 6

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 200

Sumber : Sendiri

Jawatankuasa : Guru Besar - Penasihat


GPK Pentadbiran - Pengerusi
Ketua Panitia - Setiausaha / Penyelaras
Guru-guru TMK

Ringkasan Program : Guru menjemput penceramah luar dan meluaskan jaringan bersama Guru Advokasi Emas Daerah
Kota Tinggi

8
PELAN OPERASI 3

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi : Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah

Nama Program / Projek : e-Modul

Objektif Program / Projek : Meningkatkan % tahap penguasaan 6 melalui pentaksiran

Tanggungjawab : Guru-guru TMK

Tempoh / Hari : Mei 2018

Tempat : Bilik Komputer Ibnu Sina

Sasaran : Semua murid tahun 6

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 200

Sumber : Sendiri

Jawatankuasa : Guru Besar - Penasihat


GPK Pentadbiran - Pengerusi
Ketua Panitia - Setiausaha / Penyelaras
Guru-guru TMK

Ringkasan Program : Guru membangunkan e-modul dengan nota dan latihan serta contoh – contoh soalan pentaksiran

9
CARTA GANTT
PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 2018
DIS TEMPOH PERANCANGAN 2018
Bil AKTIVITI
2017 JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 BENGKEL ASAS MEMBINA BLOG

1.1 Perbincangan dengan Guru TMK

1.2 Lantikan AJK program

1.3 Mesyuarat AJK program

1.4 Pelaksanaan program

1.5 Laporan

DIS TEMPOH PERANCANGAN 2018


Bil AKTIVITI
2017 JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 BENGKEL ASAS SCRATCH

1.1 Perbincangan dengan Guru TMK

1.2 Lantikan AJK program

1.3 Mesyuarat AJK program

1.4 Pelaksanaan program

1.5 Laporan

10
DIS TEMPOH PERANCANGAN 2018
Bil AKTIVITI
2017 JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
3 e- MODUL BERFOKUS

1.1 Perbincangan dengan Guru

1.2 Lantikan AJK program

1.3 Mesyuarat AJK program

1.4 Pelaksanaan program

1.5 Laporan

11

Beri Nilai