Anda di halaman 1dari 3

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN

SEPTEMBER 2013

HBLS 3103

ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

NAMA : SUZIE BINTI ABDULLAH


NO KAD PENGENALAN : 780328-13-5428
NO MATRIKS : 780328135428001
NO TEL : 019-8708788
EMAIL : suzieabdullah85@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN : OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (OUM)

E-TUTOR
ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK MUKA SURAT

SOALAN 1 1

1 PENGENALAN 2

2 ALATAN TANGAN PENGHASILAN PROJEK 3-6

3 LANGKAH-LANGKAH PENYEDIAAN PROJEK 7-10

4 KESIMPULAN 11

SOALAN 2 12

5 PENGENALAN 13-14

6 MODEL KONSTRUKTIVISME LIMA FASA


NEEDHAM 1987 15

7 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) 16-22

8 KESIMPULAN 23

9 RUJUKAN 24

10 LAMPIRAN