Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

MINGGU KE 2

PERIHAL
DIRI SAYA

MINGGU : 2
TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA :
PERIHAL DIRI SAYA
TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA MALAYSIA

6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN
KANDUNGAN
(B.M 1.0) Kemahiran Mendengar

(BM 1.1) Mendengar (BM 1.1.7) Mendengar arahan dan Rutin Harian
dengan penuh perhatian. memberi respons.

(BM 1.1.8) Mengecam pelbagai bunyi Permainan tutup mata dan Kain penutup mata
di persekitaran murid mengecam suara rakan

(B.M 2.0) Kemahiran Bertutur

(BM 2.1) Berinteraksi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat Murid berbual tentang perihal diri
dengan mesra yang mudah dengan sebutan yang
betul

(BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan Bersoal jawab tentang diri dan
dan bertatasusila. rakan
Cth : Nama saya Yani.
Siapa nama awak?

(B.M 3.0) Kemahiran Membaca

(BM 3.1) Mengenal (BM3.1.2) Memadankan benuk huruf 1. Memberikan contoh objek yang Bentuk huruf yang
bentuk huruf dengan bentuk objek di persekitaran mempunyai bentuk seperti huruf: hendak diperkenalkan
Contoh: c – bulan sabit
Bentuk ‘j’ dikaitkan dengan mata kail. l - tiang lampu Kad huruf
f - tongkat datuk Carta huruf
(BM 3.1.3) Menyebut huruf secara j - mata kail
rawak

(BM 3.1.4) Menyebut huruf mengikut Sentuh huruf dan sebut nama.
urutan

Menyanyikan lagu abc mengikut


muzik
Susun huruf dalam kumpulan

(B.M 4.0) Kemahiran Menulis

(BM 4.1) Menguasai (BM 4.1.1) Memegang alat tulis 1.Tunjukcara memegang alat tulis
kemahiran pratulis. dengan cara yang betul untuk menulis dengan betul.

(BM 4.2) Menguasai (BM 4.2.1) Menulis semula huruf Menekap huruf Bentuk huruf
kemahiran menulis. mengikut cara yang betul. Menyurih huruf Kertas minyak
Sambung titik Warna pensel
Mewarna huruf Kertas warna atau
Kolaj huruf kacang hijau

7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

MINGGU : 2
TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : PERIHAL
DIRI SAYA
TUNJANG KOMUNIKASI – BAHASA INGGERIS
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN
KANDUNGAN
(B.I 1.0) Listening And Special Skills

(BI 1.3 ) Acquire and (BI 1.3.2) Talk about familiar Teacher ask the pupil about their
use simple phrases and experiences, favorite things favorite food, hobby, things, ambition
statements. and activities around them with etc.
guidance. Sing a song. e.g :
Teacher guides pupils to use simple ‘If you‘re happy and
(BI 1.4) Listen to and (BI 1.4.3) Listen to and follow instructions such as, you know it’
follow simple instructions, e.g.’Please get me the ‘Please teacher, may I go to the
instructions. book from the shelf’’. toilet’.
‘Please stand up/sit down’ Picture cards

(B.I 2.0) Pre reading Skills

(BI 2.1) Understand that (BI 2.1.2) Show awareness that print “Lets read” Big book
printed materials contain conveys meaning by doing - Teacher show the movement point
meaning. Pretend Reading. figure and eyes during reading using
big book
-Movement from left to right conveys
meaning by doing Pretend reading.

(B.I 3.0) Reading Skills

(BI 3.1) Identify letters of (BI 3.1.6) Name letters of the alphabet. Sing alphabets song. CD
the alphabet.

(B.I 4.0) Writing Skills

(BI 4.2) Writing skills (BI 4.2.2) Write recognizable letters Join the dots. Hand out
with guidance.

TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN KESIHATAN (PFK)

(PFK 1.0) Perkembangan Motor Halus

(PFK 1.2) Melakukan (PFK 1.2.8) Menggunakan jari untuk Murid melakukan aktiviti membutang Manipulif box
kemahiran koordinasi membutang pelbagai saiz(termasuk dengan bimbingan.
mata tangan dalam butang katup, butang cangkuk)
perkembangan Pertandingan - Pakaian berbutang
kemahiran motor halus. Memakai dan membutang pakaian

(PFK 2.0) Perkembangan Motor Kasar

(PFK 2.1) Melakukan (PFK 2.1.1) Berjalan dengan postur Berjalan sambil menjunjung objek di Buku
moto kasar lokomotor dan teknik yang betul. atas kepala Kundi kacang

(PFK 2.1.11) Berjalan dengan pundit Berjalan di atas tali. Tali


kacang di atas kepala. Pertandingan antara kumpulan.

8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

MINGGU : 2
TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA :
PERIHAL DIRI SAYA
TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI (KTI)
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN
KANDUNGAN
(KTI 1.0) Seni Visual

(KT1.2) Menzahirkan (KT1.2.3) Menghasilkan karya kreatif Cantum bentuk-bentuk asas Keratan bentuk-
idea kreatif dalam yang mudah melalui pelbagai aktiviti menghasilkan sesuatu gambar bentuk asas dari
penghasilan karya. menggambar. secara berkumpulan. kertas warna.
(Ekspresi kreatif). gambar bunga Gam
gambar kereta Kertas lukisan

(KTI 2.0) Muzik

(KTI 2.1) Mengambil (KT 2.1.7 ) Menyanyikan melodi. Menyanyi lagu, Radio/ cd/ kaset
bahagian dalam aktiviti (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan “Selamat Pagi”
menyanyi. iringan muzik. “Bangun Pagi “ dengan iringan muzik

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI – AWAL SAINS

(ST 1.0) Sikap Saintifik

(ST 1.1) Mempamerkan (ST 1.1.2) Menunjukkan sikap Main peranan Puppet
sikap saintifik. sistematik ( memberi ucapan terima kasih
bekerjasama,bertanggungjawab. kepada guru dan rakan-rakan). Alat mainan suai-
Bermain dalam kumpulan. pasang

(ST 6.0) Pengalaman Pranombor

(ST 6.2) Membandingkan (ST 6.2.1) Membandingkan dua Mengelaskan kumpulan objek dan Bahan maujud
kuantiti objek. kumpulan objek untuk menyatakan membuat perbandingkan Lembaran kerja
sama banyak, lebih atau kurang. kuantiti
(ST 6.3) Membuat (ST 6.3.1) Menyusun objek mengikut
seriasi mengikut satu kriteria berikut: Menyusun objek atau gambar ikut Benda maujud
cirri. a. Kecil ke besar kriteria yang hendak diajar. Kad gambar
b. Pendek ke panjang
c. Rendah ke tinggi
d. Nipis ke tebal dan sebaliknya

TUNJANG KETERAMPILAN – PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)

(PSE 2.0) Mencapai Emosi Yang Positif

(PSE 2.3) Membina (PSE 2.3.1) Bertutur dengan yakin Guru bimbing murid mengucapkan
keyakinan untuk dengan bimbingan guru. pertuturan dengan betul dan yakin
berkomunikasi.
(PSE 2.3.4) Bertutur dengan penuh Main peranan
keyakinan.

(PSE 2.3.6) Berinteraksi dengan


yakin.

9
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

MINGGU : 2
TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : PERIHAL DIRI
SAYA
TUNJANG KEMANUSIAN – (KM)
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN
KANDUNGAN
(KM 1.0) Diri Saya

(KM 1.1) Mengetahui (KM 1.1.3) Menceritakan pertumbuhan Bercerita tentang keperluan diri
tentang latar belakang dan keperluan diri sejak lahir
tentang sejarah diri Menonton video tentang
sendiri perkembangan dari bayi ke dewasa CD

(KM 1.2) Mengetahui Bersoal jawab tentang kebolehan


kebolehan diri (KM 1.2.2) Menyatakan kebolehan diri diri, keistimewaan, kekurangan dan
sendiri mencadangkan cara mengatasi
kelemahan kendiri
(KM 1.2.3) Mengenal kekurangan diri
sendiri

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN MORAL

(P.M 3.0) Bertanggungjawab

(PM 3.1) (PM 3.1.3) Menjaga kebersihan, Bergotong-royong menyusun atur


Bertanggungjawab keselamatan harta benda sendiri dan dan menyimpan alatan mainan,
terhadap diri dan prasekolah. membersihkan kelas.
persekitaran kelas
(PM 3.1.4) Melaksanakan Guru menekankan sikap
tanggungjawab sebagai seorang bertanggungjawab untuk menjaga
murid. kebersihan dan mematuhi peraturan
kelas tanpa arahan.

10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

11