Anda di halaman 1dari 9

SJK(T) LADANG R.E.

M
Sekolah kluster kecemerlangan
Sekolah berprestasi tinggi
Ruj.Kami:JBD3014/600-6/2/2
Tarikh:1 JANUARI 2018

En.Ponggiannan A/L Ganasan


SJK(T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi

Tuan/Puan,

PELANTIKAN GURU LINUS NUMERASI SEKOLAH JENIS


KEBANGSAAN TAMIL LADANG R.E.M KOTA TINGGI

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Linus


Numerasi bagi sesi 2018 sebagaimana ketetapan berikut:-

BIL MATA PELAJARAN TAHUN


1 NUMERASI 1 ZAMRUD

3. Pelantikan ini bermula pada 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018

4. Dengan pengetahuan dan pengalaman tuan/puan, kami percaya


tuan/puan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan
cemerlang.

Sekian, Terima kasih.

‘SEHATI SEJIWA’
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

………………………………………….
(ARAGENNAN A/L MUNUSAMY)
Guru Besar
SJK (T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi, Johor

Sk :Fail Perbadi
:Fail Induk Linus 2.0
SJK(T) LADANG R.E.M
Sekolah kluster kecemerlangan
Sekolah berprestasi tinggi
Ruj.Kami:JBD3014/600-6/2/2
Tarikh:1 JANUARI 2018

En.Guganeswaran A/L M.Anandaram


SJK(T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi

Tuan/Puan,

PELANTIKAN GURU LINUS NUMERASI SEKOLAH JENIS


KEBANGSAAN TAMIL LADANG R.E.M KOTA TINGGI

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Linus


Numerasi bagi sesi 2018 sebagaimana ketetapan berikut:-

BIL MATA PELAJARAN TAHUN


1 NUMERASI 2 DELIMA

3. Pelantikan ini bermula pada 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018

4. Dengan pengetahuan dan pengalaman tuan/puan, kami percaya


tuan/puan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan
cemerlang.

Sekian, Terima kasih.

‘SEHATI SEJIWA’
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

………………………………………….
(ARAGENNAN A/L MUNUSAMY)
Guru Besar
SJK (T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi, Johor

Sk :Fail Perbadi
:Fail Induk Linus 2.0
SJK(T) LADANG R.E.M
Sekolah kluster kecemerlangan
Sekolah berprestasi tinggi
Ruj.Kami:JBD3014/600-6/2/2
Tarikh:1 JANUARI 2018

Pn.Amuthevali A/P Rajoo


SJK(T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi

Tuan/Puan,

PELANTIKAN GURU LINUS NUMERASI SEKOLAH JENIS


KEBANGSAAN TAMIL LADANG R.E.M KOTA TINGGI

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Linus


Numerasi bagi sesi 2018 sebagaimana ketetapan berikut:-

BIL MATA PELAJARAN TAHUN


1 NUMERASI 3 RUBI

3. Pelantikan ini bermula pada 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018

4. Dengan pengetahuan dan pengalaman tuan/puan, kami percaya


tuan/puan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan
cemerlang.

Sekian, Terima kasih.

‘SEHATI SEJIWA’
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

………………………………………….
(ARAGENNAN A/L MUNUSAMY)
Guru Besar
SJK (T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi, Johor

Sk :Fail Perbadi
:Fail Induk Linus 2.0
SJK(T) LADANG R.E.M
Sekolah kluster kecemerlangan
Sekolah berprestasi tinggi
Ruj.Kami:JBD3014/600-6/2/2
Tarikh:1 JANUARI 2018

Cik.Sharmila A/P Krishnan


SJK(T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi

Tuan/Puan,

PELANTIKAN GURU LINUS LITERASI BAHASA MELAYU (LBM)


SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL LADANG R.E.M KOTA
TINGGI

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Linus


Numerasi bagi sesi 2018 sebagaimana ketetapan berikut:-

BIL MATA PELAJARAN TAHUN


1 N LITERASI BAHASA MELAYU 1 ZAMRUD
(LBM)
3. Pelantikan ini bermula pada 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018
4. Dengan pengetahuan dan pengalaman tuan/puan, kami percaya
tuan/puan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan
cemerlang.
Sekian, Terima kasih.

‘SEHATI SEJIWA’
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

………………………………………….
(ARAGENNAN A/L MUNUSAMY)
Guru Besar
SJK (T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi, Johor

Sk :Fail Perbadi
:Fail Induk Linus 2.0
SJK(T) LADANG R.E.M
Sekolah kluster kecemerlangan
Sekolah berprestasi tinggi
Ruj.Kami:JBD3014/600-6/2/2
Tarikh:1 JANUARI 2018

Cik.Saralah A/P Rajandran


SJK(T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi

Tuan/Puan,

PELANTIKAN GURU LINUS LITERASI BAHASA MELAYU (LBM)


SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL LADANG R.E.M KOTA
TINGGI
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Linus


Numerasi bagi sesi 2018 sebagaimana ketetapan berikut:-

BIL MATA PELAJARAN TAHUN


1 LITERASI BAHASA MELAYU 2 DELIMA
(LBM)
3. Pelantikan ini bermula pada 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018
4. Dengan pengetahuan dan pengalaman tuan/puan, kami percaya
tuan/puan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan
cemerlang.

Sekian, Terima kasih.


‘SEHATI SEJIWA’
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

………………………………………….
(ARAGENNAN A/L MUNUSAMY)
Guru Besar
SJK (T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi, Johor

Sk :Fail Perbadi
:Fail Induk Linus 2.0
SJK(T) LADANG R.E.M
Sekolah kluster kecemerlangan
Sekolah berprestasi tinggi
Ruj.Kami:JBD3014/600-6/2/2
Tarikh:1 JANUARI 2018

Pn.Yamunah A/P Subramaniam


SJK(T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi

Tuan/Puan,

PELANTIKAN GURU LINUS LITERASI BAHASA MELAYU (LBM)


SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL LADANG R.E.M KOTA
TINGGI

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.


2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Linus
Numerasi bagi sesi 2018 sebagaimana ketetapan berikut:-

BIL MATA PELAJARAN TAHUN


1 LITERASI BAHASA MELAYU 3 RUBI
(LBM)
3. Pelantikan ini bermula pada 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018
4. Dengan pengetahuan dan pengalaman tuan/puan, kami percaya
tuan/puan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan
cemerlang.

Sekian, Terima kasih.


‘SEHATI SEJIWA’
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

………………………………………….
(ARAGENNAN A/L MUNUSAMY)
Guru Besar
SJK (T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi, Johor

Sk :Fail Perbadi
:Fail Induk Linus 2.0
SJK(T) LADANG R.E.M
Sekolah kluster kecemerlangan
Sekolah berprestasi tinggi
Ruj.Kami:JBD3014/600-6/2/2
Tarikh:1 JANUARI 2018

Cik.Kastury A/P Sekaran


SJK(T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi

Tuan/Puan,

PELANTIKAN GURU LINUS LITERASI BAHASA INGGERIS (LBI)


SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL LADANG R.E.M KOTA
TINGGI

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.


2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Linus
Numerasi bagi sesi 2018 sebagaimana ketetapan berikut:-
BIL MATA PELAJARAN TAHUN
1 LITERASI BAHASA INGGERIS 1 ZAMRUD
(LBI)
3. Pelantikan ini bermula pada 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018
4. Dengan pengetahuan dan pengalaman tuan/puan, kami percaya
tuan/puan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan
cemerlang.

Sekian, Terima kasih.


‘SEHATI SEJIWA’
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

………………………………………….
(ARAGENNAN A/L MUNUSAMY)
Guru Besar
SJK (T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi, Johor

Sk :Fail Perbadi
:Fail Induk Linus 2.0
SJK(T) LADANG R.E.M
Sekolah kluster kecemerlangan
Sekolah berprestasi tinggi
Ruj.Kami:JBD3014/600-6/2/2
Tarikh:1 JANUARI 2018

Cik.Sharmila A/P Krishnan


SJK(T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi

Tuan/Puan,

PELANTIKAN GURU LINUS LITERASI BAHASA INGGERIS (LBI)


SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL LADANG R.E.M KOTA
TINGGI
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Linus
Numerasi bagi sesi 2018 sebagaimana ketetapan berikut:-

BIL MATA PELAJARAN TAHUN


1 LITERASI BAHASA INGGERIS 2 DELIMA
(LBI)
3. Pelantikan ini bermula pada 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018
4. Dengan pengetahuan dan pengalaman tuan/puan, kami percaya
tuan/puan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan
cemerlang.

Sekian, Terima kasih.


‘SEHATI SEJIWA’
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

………………………………………….
(ARAGENNAN A/L MUNUSAMY)
Guru Besar
SJK (T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi, Johor

Sk :Fail Perbadi
:Fail Induk Linus 2.0
SJK(T) LADANG R.E.M
Sekolah kluster kecemerlangan
Sekolah berprestasi tinggi
Ruj.Kami:JBD3014/600-6/2/2
Tarikh:1 JANUARI 2018

Pn.Omavani A/P Muniandy


SJK(T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi

Tuan/Puan,

PELANTIKAN GURU LINUS LITERASI BAHASA INGGERIS (LBI)


SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL LADANG R.E.M KOTA
TINGGI
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Linus
Numerasi bagi sesi 2018 sebagaimana ketetapan berikut:-

BIL MATA PELAJARAN TAHUN


1 LITERASI BAHASA INGGERIS 3 RUBI
(LBI)
3. Pelantikan ini bermula pada 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018
4. Dengan pengetahuan dan pengalaman tuan/puan, kami percaya
tuan/puan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan
cemerlang.

Sekian, Terima kasih.


‘SEHATI SEJIWA’
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

………………………………………….
(ARAGENNAN A/L MUNUSAMY)
Guru Besar
SJK (T) Ladang R.E.M
Kota Tinggi, Johor

Sk :Fail Perbadi
:Fail Induk Linus 2.0

Anda mungkin juga menyukai