Anda di halaman 1dari 8

D.I.

M Elaun Siswa Pelajar Wajar Dinaikkan

KERAJAAN BIDAS
Siswa pendidik tidak Pelajar tidak perlu bekerja,
dibenarkan bekerja untuk berdagang atau sebagainya
menambah pendapatan untuk menjana pendapatan
mengikut akta 174. tambahan. Malahan pelajar
boleh memperoleh wang
tambahan sistem mlm atau
pelaburan yg hangat
diperkatakan dalam kalangan
rakyat. Pendapatan yang
diperoleh dikenali sebagai
“passive income”.
 Kenapa perlu bekerja
sedangkan kits dah
relakan diri sbg guru
Disebabkan kenaikan harga KAD DISKAUN 1 MALAYSIA
barang dan pelaksanaan gst
sebanyak 6%
Untuk menampung kos -Bukankah apabila tidak
kenderaan yang digunakan dibenarkan membawa
untuk ke praktikum- kenderaan bagi pelajar ppismp
menampung kos sewa kereta menyebabkan mereka sukar
(ppismp) kerana tidak untuk keluar kampus dan
dibenarkan bawa kenderaan. hanya sesekali mengeluarkan
-Elaun yang diberikan duit sekaligus dapat
sebenarnya tidak sempat menjimatkan perbelanjaan
untuk digunakan kepada siswa pendidik. Tiada bebanan
perkara-perkara yang tidak bagi mereka yang hanya
sepatutnya kerana elaun yang sesekali menyewa kereta
diberi hanya cukup-cukup secara beramai-ramai
makan. Elaun yang diberikan supaya kos sewa dan
itulah yang digunakan oleh perbelanjaan dapat
siswa pelajar untuk makan, dibahagikan sama rata. Hal
membeli tiket bas untuk ini sememangnya telah
pulang bermalam, terhadap menyokong usul kami di pihak
kelengkapan diri sendiri, pembangkang.
kelengkapan belajar,
kelengkapan bahan bantu -Untuk pelajar pismp, katanya
mengajar semasa praktikum, dari pihak kerajaan sebentar
fotostat bahan-bahan yang tadi, mereka mengalami
diperlukan dalam kuliah dan masalah apabila perlu
sebagainya. Apabila mengguna banyak wang untuk
dijumlahkan kesemuanya, ke sekolah menjalani
tidak dapat dinafikan elaun praktikum. Ingin saya jelaskan
yang diberikan adalah tidak disini, tidak semua siswa
mencukupi. Oleh yang pendidik mampu membawa
demikian, ingin saya tegaskan kenderaan masing-masing.
disini elaun pelajar wajar Berkongsi kereta merupakan
dinaikkan atas sebab-sebab cara yang bijak bagi
yang telah disebutkan tadi. mengatasi masalah ini
dengan membahagikan kos
minyak kereta secara sama
rata.
Kerajaan sekarang tidak Barang maujud diberikan
mampu membekalkan untuk mengelakkan
barangan kelengkapan penyalahgunaan wang
untuk proses p&p kerana
mempunyai masalah
kegawatan ekonomi. Hal ini
menyebabkan siswa pelajar
perlu mengeluarkan wang
sendiri untuk membeli
kelengkapan pembelajaran
terhadap diri sendiri dan
bahan bantu mengajar untuk
keperluan semasa praktikum.
- Elaun dari dulu, sejak
tahun 2
D.I.M Elaun Siswa Pelajar Tidak Wajar Dinaikkan

PEMBANGKANG BIDAS
Siswa pendidik tidak Elaun yang diberikan
menggunakan elaun dengan sebenarnya tidak sempat
tujuan yang sepatutnya. untuk digunakan kepada
-seperti yang diketahui umum, perkara-perkara yang tidak
elaun yang dibekalkan adalah sepatutnya kerana elaun yang
hanya untuk pendidikan diberi hanya cukup-cukup
semata-mata makan. Elaun yang diberikan
itulah yang digunakan oleh
siswa pelajar untuk makan,
membeli tiket bas untuk
pulang bermalam, terhadap
kelengkapan diri sendiri,
kelengkapan belajar,
kelengkapan bahan bantu
mengajar semasa praktikum,
fotostat bahan-bahan yang
diperlukan dalam kuliah dan
sebagainya. Apabila
dijumlahkan kesemuanya,
tidak dapat dinafikan elaun
yang diberikan adalah tidak
mencukupi. Oleh yang
demikian, ingin saya tegaskan
disini elaun pelajar wajar
dinaikkan atas sebab-sebab
yang telah disebutkan tadi.
Barang maujud diberikan Kerajaan sekarang tidak
untuk mengelakkan mampu membekalkan
penyalahgunaan wang yang barangan kelengkapan untuk
diberikan. proses p&p kerana
mempunyai masalah
kegawatan ekonomi. Hal ini
menyebabkan siswa pelajar
perlu mengeluarkan wang
sendiri untuk membeli
kelengkapan pembelajaran
terhadap diri sendiri dan
bahan bantu mengajar untuk
keperluan semasa
praktikum.
Banyak diskaun yang Sikap boros itu sendiri ada
diberikan kepada pelajar dalam diri pelajar itu sendiri.
iaitu dengan memiliki kad Tak kesahlah ada berapa
diskaun 1 malaysia. Kad banyak kad diskaun yang
monorel pelajar, kad ktm , orang bagi pun, kalau dah tak
nadi putra sendiri pun ada tahu urus kewangan, maka,
kad pelajar. Kad ini diberikan memang akan habis juga duit
kepada pelajar secara yang ada untuk perkara yang
percuma yang melalaikan. Maka, tiada beza
berwarganegara Malaysia pun ada diskaun atau tidak itu
selagi mereka mengikuti terpulang pada diri pelajar
pengajian jangkamasa tersebut. Disebabkan
panjang yang tempohnya 1 terlampau banyak diskaun
tahun dan keatas. Dan diberikan kepada pemegang
kelayakannya adalah untuk kad diskaun 1 malaysia,
pelajar yang menjalani proram pelajar lebih banyak
untuk sijil diploma dan ijazah berbelanja dan seronok
sarjana muda dan ke atasnya. berbelanja untuk perkara-
Pelajar tidak perlu membuat perkara yang tidak sepatutnya
permohonan untuk tanpa menyedari duit telah
mendapatkan kad tersebut. habis digunakan. Mydin, kfc,
Diskaun yang diberikan adalah msia airlines, bata, klia transit,
tidak kurang daripada 60%. MPH.
Dengan penggunaan kad ini, Penggunaan kad diskaun
kos perbelanjaan dapat pelajar 1M, hanya akan
dikurangkan sekaligus dapat memburukkan lagi keadaan.
menyokong usul kami dipihak DI mana lihat sahaja kepada
pembangkang situasi membeli belah. Temat
iaitu____________ yang banyak diskaun, akan
menyebabkan kita lebih
terpengaruh untuk beli dan beli
dan beli lagi. Sebab apa?
Sebab murah, ada diskaun.
Haa,,,,, tak seronok ada
diskaun? Tapi yang teraniya
dan
Tak semua kedai boleh guna
kad diskaun satu Malaysia.
Contohnya,
Sebenarny, kalau diikutkan
kewajarannya, elaun tidak
layak diterima oleh siswa
pendidik disebabkan kita
sebagai siswa pendidik yang
telah dibekalkan elaun,kita
juga tidak layak untuk untuk
meminta elaun dinaikkan.
- Bukan pendidik pon nak
dibayar gaji. Masih
pelajar
peruntukan bajet negara untuk Kerajaan perlu mementingkan
sesetengah kementerian bajet terutamanya dalam
terpaksa dikurangkan. Duit bidang pendidikan. MBajet
tidak mencukupi untuk dalam bidang pendidikan
diberikan kepada siswa guru sepatutnya tidak boleh
dengan menaikkan elaun. dikurangkan kerana bidang
pendidikan adalah merupakan
teras utama negara untuk
melahirkan rakyat Malaysia
yang bijak pandai,
berwawasan tinggi dan
memenuhi aspirasi negara.

Status quo : RM430 utk ppismp, 595 utk pismp. Dah dikira oleh
pihak kerajaan sendiri. Namun, ini pada masa ekonomi kita
masih stabil yakni pada tahun

Masalah : elaun tidak cukup, 1. sebab mata wang jatuh

2. elaun yang diperkenalkan ini, dikira- kira tak relevan dengan


ekonomi tahun 2016

Maka, kami mengesyorkan elauan dinaikkan selaras dengan


kejatuhan mata wang