Anda di halaman 1dari 4

PENGENDALIAN PERALATAN DAN KEMUDAHAN PENCUCIAN

MAKANAN
MAKANAN PERKAKAS TANGAN
bulan
SKOR SKOR SKOR SKOR
DEMERIT SKOR DEMERIT SKOR DEMERIT SKOR
PENUH PENUH PENUH PENUH

1 40 5 35 20 4 16 12 3 9 2

5 4 3
2 40 35 20 16 12 9 2

3 40 5 35 20 4 16 12 2 10 2

4 3 2
4 40 36 20 17 12 10 2

5 40 4 36 20 3 17 12 2 10 2

3 1 1
6 40 37 20 19 12 11 2

7 40 2 38 20 1 19 12 1 11 2

2 1 1
8 40 38 20 19 12 11 2

9 40 2 38 20 1 19 12 1 11 2

2 1 1
10 40 38 20 19 12 11 2

11 40 2 38 20 1 19 12 1 11 2
KEMUDAHAN PENCUCIAN PERPARITAN DAN KEMUDAHAN TANDAS DAN
BEKALAN AIR
TANGAN PERANGKAP MAKANAN RUANG PERSALINAN
SKOR SKOR SKOR
DEMERIT SKOR DEMERIT SKOR DEMERIT SKOR DEMERIT
PENUH PENUH PENUH

1 1 2 0 2 3 2 1 3 0

1 1 2 0 2 3 2 1 3 0

1 1 2 0 2 3 2 1 3 0

1 1 2 0 2 3 2 1 3 0

1 1 2 0 2 3 1 2 3 0

0 2 2 0 2 3 1 2 3 0

0 2 2 0 2 3 1 2 3 0

0 2 2 0 2 3 1 2 3 0

0 2 2 0 2 3 1 2 3 0

0 2 2 0 2 3 1 2 3 0

0 2 2 0 2 3 1 2 3 0
AHAN TANDAS DAN PERLUPUSAN SAMPAH LANTAI, DINDING DAN PENGANGKUTAN DAN
NG PERSALINAN DAN SISA MAKANAN SILING KENDERAAN
SKOR SKOR SKOR
SKOR DEMERIT SKOR DEMERIT SKOR DEMERIT SKOR
PENUH PENUH PENUH

3 3 2 1 4 3 1 4 0 4

3 3 2 1 4 3 1 4 0 4

3 3 2 1 4 3 1 4 0 4

3 3 2 1 4 2 2 4 0 4

3 3 1 2 4 2 2 4 0 4

3 3 1 2 4 1 3 4 0 4

3 3 1 2 4 1 3 4 0 4

3 3 1 2 4 1 3 4 0 4

3 3 1 2 4 1 3 4 0 4

3 3 1 2 4 1 3 4 0 4

3 3 1 2 4 1 3 4 0 4
KAWALAN MAKHLUK LAIN-LAIN TINDA
SKOR ISU/MA
PEROSAK KESELUR SALAH/ KAN
SKOR SKOR
UHAN CATATAN SEKOL
DEMERIT SKOR DEMERIT SKOR AH
PENUH PENUH

4 1 3 3 2 1 77 pengurus perbincan
an kantin gan

4 1 3 3 2 1 77 kendalian teguran
makanan lisan

4 1 3 3 2 1 78
pengurus
an pebincan
sampah gan

4 1 3 3 1 2 82 pengurus perbincan
an kantin gan

4 1 3 3 1 2 84 pengurus penamba
an kantin hbaikan

4 1 3 3 1 2 90

4 1 3 3 1 2 91

4 1 3 3 1 2 91

4 1 3 3 1 2 91

4 1 3 3 1 2 91

4 1 3 3 1 2 91