Anda di halaman 1dari 2

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SK KEM ISKANDAR Kod Sekolah: JBA4032

WISWANATHAN A/L THRAMMIYAH


1. Nama Guru
3. Bidang: Pengetahuan
Pengurusan Bimbingan &
2. Judul Kaunseling
Profesional

Tarikh
4. - 5. Masa:-
Pembentangan
Tempat
6.
Pembentangan -
7. Sinopsis

Buku ini mengandungi 12 bab, dimulai dengan Bimbingan dan Kaunseling di


Malaysia dan diikuti dengan teori-teori kaunseling. Pembaca akan mendapat
pengetahuan bagaimana menjalankan Kaunseling Individu dan Kelompok serta
Penyediaan Inventori dan Rekod.

Masalah disiplin berlaku kerana berlaku konflik dan tekanan dalam diri
pelajar. Pengurusan konflik secara berkesan dijangka dapat mengubah tingkah
laku pelajar ke arah yang lebih baik berdasarkan norma-norma yang diterima
masyarakat..
Bimbingan secara berkesan dapat melahirkan pemimpin yang berkesan.Ia
juga boleh mewujudkan komunikasi berkesan ke arah Budaya Cemerlang di
sekolah.

Pengurusan stress secara berkesan pula dapat mewujudkan iklim


pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kerana pelajar dan guru dapat
melaksanakan tanggung jawab masing-masing tanpa tekanan dan melaksanakan
kerja dengan gembira
8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Buku ini memberi pengetahuan kepada para guru meningkatkan ilmu dalam
bidang psikologi pendidikan

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Buku ini memberi kemahiran kepada para guru mengurus masalah pengajaran
dan pembelajaran para pelajar dan juga masalah peribadi serta peluang
melanjutkan pelajaran.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
(WISWANATHAN THRAMMIYAH) ) (