Anda di halaman 1dari 6

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

SUB UNIT SPBT


ANTARA SENARAI SEMAK TUGAS DAN TINDAKAN PENYELARAS SPBT SEPANJANG TAHUN

TUGAS BULAN TINDAKAN YANG PERLU AMBIL CATATAN TANDA (/) JIKA
BIL SELESAI

SURAT LANTIKAN SEBAGAI


PENYELARAS SPBT DAN DISEMBER / SURAT LANTIKAN PENYELAS DAN SEMUA JK SIMPAN DALAM FAIL 1
JAWATANKUASA SPBT JANUARI
SEKOLAH
1
CONTOH AKTIVITI - BACAAN IKRAR
AKTIVITI SPBT - PERLU ADA JANUARI - AKTIVITI YANG MELIBATKAN MURID DAN GURU PENJAGAAN BUKU TEKS KETIKA
GAMBAR AKTIVITI MAC PERHIMPUNAN PAGI/ SEMAK BUKU TEKS
DITANGAN MURID
2
DATA / UNJURAN FEBRUARI ENROLMEN MURID TAHUN 1 DAN TINGKATAN 1 ENROLMEN MURID DALAM SISTEM ESPBT
ENROLMEN MURID BAGI TAMBAH 3% (kecuali jika ada penambahan AMBIL KIRA DATA APDM - OLEH ITU, PASTIKAN
TAHUN BERIKUT perumahan baharu di kawasan sekolah DATA APDM TEPAT.
berkenaan yang dijangka berlaku peningkatan
yang melebihi 3% boleh dibuat dengan
memaklumkan kepada PPD/JPN)
3
DATA BUKU LEBIH DAN JANUARI/ senarai ikut tahun/tingkatan dan judul - 1. BAGI MENGELAKKAN LEBIHAN BUKU TEKS
KURANG FEBRUARI DI SEKOLAH
2.LEBIHAN HANYA DI BENARKAN 3
BUAH SETIAP JUDUL ATAU KOSONG LEBIH BAIK
3. AGIHKAN KE SEKOLAH
YANG MEMERLUKAN JIKA LEBIH

SEDIAKAN SURAT TURUN FEBRUARI tujuan surat ialah bagi membolehkan 1. SURAT TURUN KUASA BAGI PENYELARAS
KUASA UNTUK penyelaras SPBT membuat pengesahan bagi SPBT
PENYELARAS SPBT BAGI pihak PGB. PGB perlu semak dan tandatangan
PENGESAHAN DALAM BTBTR190 terlebih dahulu sebelum pengesahan
ESPBT BAGI PIHAK online dibuat
PENGETUA/GURU BESAR

5
HADIR TAKLIMAT ESPBT DI TARIKH IKUT WAJIB HADIR (IKUT SURAT ARAHAN JPN/PPD) SURAT ARAHAN AKAN DIKELUARKAN OLEH JPN
DAERAH SURAT
ARAHAN
JPN/PPD
6
PRINT BORANG PRA TARIKH IKUT PRINT DAN KEMASKINI BORANG PRA PESANAN . BORANG PRA PESANAN PERLU DILENGKAP
PESANAN TERLEBIH SURAT BAGI SEKOLAH YANG ADA SUBJEK ELEKTIF TERLEBIH DAHULU - BOLEH DIDAPATI DARI
DAHULU MELALUI SISTEM ARAHAN MOHON RUJUK PENGETUA/ PENOLONG KANAN SISTEM ESPBT
ESPBT JPN/PPD PENTADBIRAN (PK1) SEBELUM ISI BORANG
SUPAYA TIDAK BERLAKU KES TERCICIR SUBJEK
ELEKTIF
7
KEY IN MAKLUMAT TARIKH KEY IN 1. PK HEM perlu semak BTBTR190 terlebih
SEKOLAH DAN PESANAN IKUT SURAT dahulu sebelum semakan dan pengesahan PGB
BUKU TEKS BAGI ARAHAN SECARA ONLINE
KEGUNAAN TAHUN JPN/PPD
BERIKUT DALAM SISTEM
ESPBT
8
2. PRINT DAN SEMAK TERLEBIH DAHULU semua ONLINE ESPBT DAN BUAT PESANAN BUKU TEKS
judul buku dan enrolmen murid sebelum 1. PRINT DAN SEMAK DAHULU SEBELUM
membuat pengesahan BUAT PENGESAHAN
9
PRINT BORANG BTBTR190 PRINT SELEPAS PENGESAHAN ONLINE DAN
SELEPAS PENGESAHAN SEMAK DAN SAHKAN PENGETUA/GURU BESAR -
PENGETUA/GURU BESAR SIMPAN DALAM FAIL
DARIPADA SISTEM ESPBT
10
KEMASKINI BUKU STOK / MAC-JUN PK HEM PERLU SEMAK DAN TANDATANGAN MAKLUMAT STOK (RUJUK BUKU PANDUAN
FAIL STOK - SETIAP JUDUL BUKU TEKS PADA BULAN JUN - PENGURUSAN)
IKUT TAHUN/TINGKATAN DISEMAK OLEH PK HEM 1. JUDUL BUKU TEKS
DAN JUDUL 2. KOD BUKU
3. NAMA PENERBIT
4. HARGA
BUKU TEKS
11
KEMASKINI FAIL SPBT JAN-APRIL 2. 9 FAIL PUTIH KERAS DI BILIK BOSS ADALAH 9 FAIL WAJIB DAN TAMBAHAN LAIN IKUT
(RUJUK BUKU PANDUAN MAKLUMAT 4 TAHUN KE BELAKANG KECUALI SEKOLAH
PENGURUSAN SPBT EDISI FAIL PEKELILING(SEMUA PEKELILING) DAN FAIL
KETIGA (2014) INVIOS (PERLU 7 TAHUN ) - RUJUK BUKU
PENGURUSAN SPBT EDISI KETIGA 2014
12
PRINT BORANG BTBTR460 JUN - JULAI 1. SURAT ARAHAN AKAN DIKELUARKAN OLEH
(BUKU TEKS CETAKAN JPN UNTUK PENYELAS SPBT PRINT BORANG
SEMULA) DAN BORANG BTBTR460 DAN BORANG BTLK
BTLK (BORANG BUKU TEKS
LEBIH KURANG) MELALUI 2. BORANG BTBTR460 - DIGUNA UNTUK RUJUK TULIS TARIKH TERIMA DAN TANDA TANGAN
SISTEM ESPBT SETELAH PENERIMAAN BUKU DARIPADA PENERBIT / SELEPAS ITU DISEMAK OLEH PK HEM DAN
TERIMA SURAT ARAHAN PEMEBEKAL . PERLU DITANDA TANGANI DAN DISAH OLEH PENGETUA/GURU BESAR
DARIPADA JPN/PPD TULIS TARIKH TERIMA. PERLU DISEMAK OLEH
PK HEM DAN DISAHKAN OLEH
PENGETUA/GURU BESAR

13
SEDIAKAN SURAT TURUN JUN KEGUNAAN SURAT BERKENAAN BAGI SURAT TURUN KUASA PENERIMAAN
KUASA PENERIMAAN MEMBOLEHKAN GURU BERTUGAS ATAU PT
BUKU TEKS CETAKAN YANG BERADA SEKOLAH DAPAT MENERIMA DAN
SEMULA (BCS) DAN BUKU MENANDATANGANI INVIOS PENERIMAAN (SAP)
TERBITAN BAHARU (BTB) BUKU TEKS SPBT JIKA PENTADBIR DAN
BAGI GURU BERTUGAS PENYELARAS SPBT TIADA DI SEKOLAH
DAN PEMBANTU TADBIR KURSUS/CUTI/SAKIT
DI SEKOLAH

14
GUNA BORANG BTBTR460 JUN-OGOS MAKLUMKAN SEGERA JIKA BERLAKU
SEBAGAI SEMAKAN KEKURANGAN BILANGAN , KEROSAKAN ATAU
PENERIMAAN BUKU KESILAPAN JUDUL BUKU TEKS YANG DITERIMA
DENGAN BETUL DARIPADA DARIPADA PENERBIT ATAU PEMBEKAL DALAM
PENERBIT/PEMBEKAL TEMPOH 14 HARI. (LEBIH DARIPADA TEMPOH
(PENUHI TARIKH ITU ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB
TERIMA DAN TANDA SEKOLAH UNTUK MENAMPUNG KEKURANGAN)
TANGAN)

15
SELESAI PENERIMAAN OGOS LENGKAPKAN SEMUA RUANGAN TANDA
BUKU TEKS SPBT. HANTAR TANGAN/ TARIKH
SATU SALINAN BTBTR460
KE PPD (U/P : PENYELIA
HEM (SPBT DAERAH)

16
KEMASKINI BUKU STOK SEPTEMBER MASUKAN JUMLAH BUKU/ TARIKH TERIMA/
BUKU CETAKAN SEMULA PENERBIT / NAMA PENERIMA- YANG DITERIMA
IKUT INVIOS
17
PRINT BORANG BTBTB460 OKTOBER SURAT ARAHAN AKAN DIKELUARKAN OLEH JPN -
(BUKU TERBITAN BAHARU) PRINT BORANG BTBTB460
SETELAH TERIMA SURAT
ARAHAN DARIPADA
JPN/PPD

18
GUNA BORANG BTBTB460 OKTOBER - PENUHI TARIKH TERIMA DAN TANDA TANGAN
SEBAGAI SEMAKAN DISEMBER DIRUANGAN JUDUL BUKU TEKS YANG TELAH
PENERIMAAN BUKU DITERIMA
DENGAN BETUL DARIPADA
PENERBIT/PEMBEKAL

19
SELESAI PENERIMAAN DISEMBER LENGKAPKAN SEMUA RUANGAN TANDA
BUKU TEKS SPBT. HANTAR -JANUARI TANGAN/ TARIKH
SATU SALINAN KE PPD
(PENYELIA HEM (SPBT
DAERAH)

20

KEMASKINI BUKU STOK DISEMBER JUMLAH BUKU DAN TARIKH


BUKU TERBITAN BAHARU
21
KEMASKINI BUKU STOK 31 DISEMBER PENGESAHAN OLEH PENGETUA/GURU BESAR -
DAN TUTUP KIRA-KIRA DISAH DAN DITUTUP OLEH PENGETUA/GURU
PADA 31 DISEMBER BESAR
TAHUN SEMASA
22

MURID PINDAH SEKOLAH SELURUH MALAYSIA


23 PERLU BAWA BUKU TEKS
SEDIAKAN BORANG SENARAI BUKU TEKS YANG
24 DI BAWA MURID KE SEKOLAH BAHARU
AGIHAN SAMA RATA PERLU DIBUAT JIKA
KEKURANGAN BUKU TEKS SEMENTARA
MENUNGGU AGIHAN ANTARA SEKOLAH DAN
PESANAN TAMBAHAN
25
Kemaskini MAKLUMAT di papan kenyataan LABEL RAK IKUT JUDUL / SENARAI JK /
25 DALAM BILIK BOSS /RAK/ ALMARI PERATURAN BILIK BOSS
Buat aktiviti penjagaan buku teks - contoh
27 bacaan ikrar buku teks/ baik pulih buku
Pastikan murid menulis nama, tahun/tingkatan
dan tarikh terima di dalam buku teks
28
Buku teks yang baharu diterima perlu diproses TULIS TARIKH TERIMA DAN NOMBOR
terlebih dahulu sebelum diagihkan kepada PEROLEHAN
murid
29
Apa-apa kutipan duit atau denda terhadap
murid perlu dimaklumkan dan dipersetujui
dalam mesyuarat PIBG Sekolah setiap tahun
30
PERLU TULIS NO RUJUKAN FAIL DAN GUNA
BORANG SPBT G PIN.4/2000 perlu
ditandatangani oleh PK HEM terlebih dahulu
LAIN-LAIN TINDAKAN sebelum diserahkan kepada guru kelas DAN
CAP BULAT SEKOLAH PERLU ADA

31
borang SPBT G TIDAK MENGGUNAKAN
PEMADAM CECAIR jika berlaku kesilapan dan
pastikan tanda tangan murid dan tarikh terima
Borang SPBT G - PIN.4/2000 lengkap
32
Perlu ada catatan nombor PEROLEHAN IKUT
JUDUL BUKU TEKS YANG DITERIMA MURID
33
Perlu LENGKAP SEMUA MAKLUMAT YANG ADA
DALAM BORANG TERSEBUT - RUANGAN
NAMA/ TARIKH DAN TANDA TANGAN SERTA
MAKLUMAT LAIN

34

PEKELILING SPBT - SEMUA PEKELILING DAN


SURAT SIARAN BERKAITAN DENGAN SPBT MESTI
DISIMPAN DI DALAM FAIL
35
KEROSAKAN BUKU TEKS BAHARU (BTB) YANG
DISEBABKAN KESILPAN PENJILIDAN/ TIADA
MUKA SURAT/ TIADA CETAKAN BOLEH DITUKAR
BAHARU DALAM TEMPOH 2 TAHUN
36
RUJUK BUKU PENGURUSAN SPBT EDISI KETIGA
37 2014 PERLU ADA DI DALAM BOSS