Anda di halaman 1dari 8

SMK SUNGAI PASIR KECHIL, SUNGAI PETANI, KEDAH

PERANCANGAN STRATEGIK

PROGRAM GEMILANG OLAHRAGA

2017
1.0 PENDAHULUAN
Pasukan Olahraga Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pasir Kechil mampu melahirkan satu pasukan yang berwibawa dan berpotensi untuk
mencipta kejayaan dan kecemerlangan yang dapat mengharumkan nama sekolah, daerah, dan negeri ke peringkat kebangsaan. Segala halangan
dan batasan dari segi penyertaan, peralatan, masa, tempat latihan serta teknik permainan akan dapat diatasi melalui program-program yang
dirancang dengan teliti dan pemantauan dari semasa ke semasa.

2.0 MATLAMAT
2.1 Program ini diwujudkan memandangkan olahraga adalah satu bidang sukan yang mementingkan unsur-unsur disiplin, ketekunan, serta
kemahiran-kemahiran yang khusus.
2.2 Membentuk pasukan yang mantap bagi membentuk amalan bekerjasama, tolong-menolong, percaya-mempercayai antara satu sama lain
serta hormat-menghormati.
2.3 Membentuk generasi berketerampilan, bersefahaman serta memperkukuhkan kualiti diri pelajar serta sahsiah yang terpuji.

3.0 OBJEKTIF
3.1 Mengembangkan minat murid dalam bidang kesukanan.
3.2 Memberi pendedahan kepada kemahiran-kemahiran asas olahraga
3.3 Melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, mempunyai perwatakan yang mulia, emosi yang stabil dan peribadi yang seimbang dari segi
jasmani dan rohani.
3.4 Membentuk skuad olaraga yang disegani dan berjaya
PERANCANGAN STRATEGIK (2017-2019)
PROGRAM GEMILANG OLAHRAGA
2017
Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian

Sukar mencari murid 1. Saiz fizikal murid yang kecil dan 1. Mencari bakat baharu 1. Melatih murid secara 1. Bilangan pemain yang
yang berbakat rendah. yang mempunyai saiz fizikal dan mental. berbakat dan
fizikal yang bersesuaian. bersemangat.
2. Murid-murid kurang 2. Mendedahkan teknik
pendedahan tentang teknik dan 2. Melahirkaan bakat permainan secara teori 2. Penyertaan dalam
kemahiran permainan yang baharu yang dan praktikal. pertandingan di
betul. berpengetahuan peringkat daerah,
mengenai teknik 3. Mengadakan negeri dan
bermain dengan betul. pertandingan antara kebangsaan.
3. Kurang penyertaan dalam
murid, kelas dan rumah
pertandingan yang diadakan
3. Menggalakkan sukan di peringkat 3. Peratus kejayaan
sama ada di peringkat daerah.
penyertaan murid dalam sekolah. meningkat di pelbagai
pertandingan yang peringkat.
dianjurkan.

Prestasi skuad 1. Murid-murid kurang 1. Melahirkan murid yang 1. Guru yang terlatih 1. Tahap penguasaan
olahraga yang tidak berpengetahuan tentang teknik celik teknik asas bidang mengajar teknik asas permainan murid.
memberangsangkan asas dalam semua bidang olahraga berolahraga
olahraga 2. Tahap penyertaan
2. Memperbanyak aktiviti 2. Menganjurkan karnival dalam pertandingan.
2. Murid tidak terdedah dengan pertandingan di olahraga / relay di
aktiviti-aktiviti pada peringkat peringkat sekolah antara sekolah. antara rumah
sekolah. rumah sukan dan sukan dan tingkatan
tingkatan
3. Kurangnya kemudahan 3. Melatih murid-murid
peralatan 3. Menggalakkan murid bermain dengan
bermain dengan lebih peralatan yang
selesa. mencukupi.
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2017)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB OLAHRAGA

Indicator
Bil Program Objektif T/jawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR
Pencapaian

1. 1:a. Menghasilkan PK Feb - Mac RM 600 1. Peratus keahlian 1. Peratus keahlian 1. Peratus
Kejohanan pelajar yang Kokurikulum ( Unit 3% 6% keahlian.
Padang dan berminat dan S/U Sukan, Kokurikulum)
Balapan berkemahiran Guru 2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
Peringkat dalam bidang Penasihat Pasukan Pasukan Pasukan
Daerah olahraga Olahraga dalam Olahraga dalam Olahraga
pertandingan di pertandingan di dalam
2:a. Meningkatkan peringkat peringkat daerah pertandingan
keahlian Kelab sekolah. di peringkat
Olahraga 3. Peratus negeri
penglibatan ahli
3:e. Mengenal pasti 3. Peratus Kelab Olahraga 3. Peratus
dan memilih penglibatan ahli secara aktif 75% penglibatan
pemain yang Kelab Olahraga ahli Kelab
berbakat untuk secara aktif 60% 4. Peratus ahli Olahraga
mewakili Kelab Olahraga secara aktif.
sekolah dalam 4. Peratus ahli yang menjadi
olahraga Kelab Olahraga jurulatih/ pegawai 4. Peratus ahli
yang menjadi pertandingan 4% Kelab
4:e. Melatih ahli jurulatih / Olahraga
Kelab menjadi pegawai yang menjadi
Jurulatih pertandingan2% jurulatih/
kepada rakan pegawai
sebaya dan pertandingan
pegawai
pertandingan
2. Pertandingan 1. Menghasilkan PK Julai - RM 700 1. Peratus keahlian 1. Peratus keahlian 1. Peratus
Bola Baling pelajar yang Kokurikulum Sept 4% 7% keahlian 10%
antara berminat dan Unit
Kelas/Ting berkemahiran S/U Sukan, (3 Bulan) Kokurikulum 2. Pencapaian
dan rumah dalam bidang Pasukan
Guru 2. Pencapaian 2. Pencapaian
sukan olahraga Olahraga dalam
Penasihat Pasukan Bola Pasukan
pertandingan di
( Karnival Bola Baling dalam Olahraga
2. Meningkatkan peringkat daerah
Baling ) pertandingan di dalam
keahlian Kelab - Pingat emas
peringkat daerah pertandingan
Olahraga =1
- Pingat emas di peringkat
- Pingat perak
=2 daerah
3. Mengenalpasti =2
- Pingat emas 3. Peratus
dan memilih - Pingat
=4 penglibatan
pemain yang gangsa = 3
- Pingat emas ahli Kelab
berbakat untuk -
=5 Olahraga
mewakili rumah 3. Peratus
3. Peratus secara aktif
sukan / penglibatan ahli
penglibatan ahli dalam
tingkatan Kelab Olahraga
Kelab Olahraga pengurusan
secara aktif
secar aktif dalam karnival
4. Melatih ahli dalam
pengurusan
Kelab pengurusan
karnival 75%
menguruskan karnival 60%
karnival 4. Peratus ahli
4. Peratus ahli
4. Peratus ahli Kelab
Kelab Olahraga
5. Melatih ahli Kelab Olahraga Olahraga yang
yang menjadi
kelab menjadi yang menjadi menjadi
pengadil /
jurulatih / jurulatih/ jurulatih/
pegawai
pegawai pegawai pegawai
pertandingan 6%
pertandingan pertandingan 3% pertandingan
3 Latihan Harian 1. Memupuk minat Setiausaha Sepanjang Rm 500 1. Peratus kehadiran 1. Peratus kehadiran
atlit Sukan tahun Sumbangan atlit 40%. atlit 60%
- Isnin 2. Meningkatkan PIBG
- Selasa tahap Jurulatih Pukul 7.00 2. Pencapaian 2. Pencapaian
- Rabu pg hingga peringkat sekolah peringkat daerah 2. Pencapaian
kecergasan
7.30 pagi 50 % 60 % peringkat sekolah
3. Persiapan awal
meningkat
untuk
kejohanan
tahun hadapan
PELAN OPERASI 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR KECHIL

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB OLAHRAGA

Nama Projek Kejohanan Padang Dan Balapan Peringkat Daerah

Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam bidang


olahraga

Meningkatkan pencapaian bagi setiap katogeri yang dipertandingkan.


Objektif
Mengenal pasti dan memilih atlit yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam
Kejohanan Padang Dan Balapan Peringkat Daerah

Megenegahkan bakat yang ada keperingkat yang lebih tinggi dan mencabar

Tempoh Jan - April


Kumpulan
Semua ahli Kelab Olahraga dan pelajar lain yang berminat SMKSPK
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Melatih pelajar untuk pertandingan

Mengedarkan borang pertandingan

Proses borang dan persiapan teknikal


Proses Kerja
Taklimat pertandingan
Pertandingan
Post-mortem

Sukar memastikan kehadiran semua ahli ke sekolah semasa latihan


Kekangan dilaksanakan
Peruntukan kewangan yang terhad
Keadaan padang
Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan
PELAN OPERASI 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PASIR KECHIL

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB OLAHRAGA

Nama Projek
Kejohanan Padang Dan Balapan Antara Rumah Sukan
Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam bidang
olahraga

Meningkatkan keahlian Kelab Olahraga

Mengenalpasti dan memilih atlit yang berbakat dan bersemangat untuk


Objektif
mewakili sekolah dalam Kejohanan Padang Dan Balapan Antara Rumah
Sukan

Melatih ahli Kelab menguruskan karnival

Melatih ahli Kelab menjadi Pengadil / pegawai pertandingan

Tempoh
Jan hingga Mac
Kumpulan
Sasaran Semua ahli Kelab Olahraga dan pelajar SMK Sungai Pasir Kechil

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat 2) Guru Penasihat
3) Semua Guru
Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Pertandingan

Mesyuarat J/K pertandingan

Mengedar borang pertandingan


Proses Kerja Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Perlaksanaan pertandingan

Penutup dan Penyampaian hadiah


Post-mortem

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program


dilaksanakan
Kekangan
Peruntukan kewangan yang terhad
Keadaan padang
Cuaca yang tidak menentu
Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
Penilaian
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
4) Pencapaian rumah sukan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

Anda mungkin juga menyukai