Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA

BENGKEL ADOBE PHOTOSHOP CS4 (BASIC)

TARIKH

22 OGOS 2015

TEMPAT

DEWAN KULIAH PUSAT-11 (DKP-11)

ANJURAN

PERSATUAN SAINS KOMPUTER (INTERNET PEKOMPUTERAN)


KERTAS KERJA

BENGKEL ADOBE PHOTOSHOP CS4 (BASIC)

PERSATUAN SAINS KOMPUTER (INTERNET PEKOMPUTERAN), FAKULTI SENI


KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

1.0 TUJUAN

Bengkel Adobe Photoshop CS4 (Basic) ini bertujuan untuk memberikan kemahiran asas mengedit
gambar kepada ahli IMeC yang tiada kemahiran lansung dalam menggunakan perisian ini serta
kepada mereka yang ingin mengasah kembali kemahiran dalam menggunakan perisian Adobe
Photoshop.

2.0 PENGENALAN / LATAR BELAKANG

Persatuan Sains Komputer (Internet Komputeran) Persatuan Sains Komputer (Internet Komputeran)
mengadakan bengkel ini bertujuan untuk memberi pendedahan dengan lebih mendalam terhadap
bidang multimedia kepada para pelajar FSKIK khususnya pelajar multimedia. Kemahiran berbentuk
bengkelbengkel perisian multimedia serta fotografi turut disediakan bagi menambah pengetahuan
dan kemahiran ahli-ahli kelab. Penubuhan kelab ini juga adalah sebagai platform para pelajar
mempelajari ilmu multimedia secara lebih mendalam dan pada masa sama untuk memilih kumpulan
pelajar bagi mewakili fakulti dalam pertandingan multimedia yang ada.

3.0 OBJEKTIF

3.1 Memberi pendedahan dan pengetahuan asas perisian Photoshop CS4.


3.2 Memberi pengetahuan dalam menggunakan dan mengaplikasikan ‘tools’ dalam perisian.

3.3 Meningkatkan bilangan mahasiswa FSKIK yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam
mengubahsuai dan mengedit imej.

4.0 ANJURAN

Persatuan Sains Komputer (Internet Pekomputeran),


Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
5.0 TARIKH DAN MASA

Program ini dicadangkan untuk diadakan pada Tarikh:


23 Ogos 2015
Masa : 8.00 pagi hingga 4:00 petang

6.0 TEMPAT PROGRAM

Dewan Kuliah Pusat-11 (DKP-11)

7.0 PUBLISITI

Maklumat program menggunakan notis dan dihebahkan melalui laman sosial.Notis dan poster
ditampal dalam kawasan Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif.

8.0 PENGLIBATAN

- Ahli Persatuan Sains Komputer (Perkomputeran Internet)


 15 orang mahasiswa semester 4
 20 orang mahasiswa semester 3
 32 orang mahasiswa semester 1

- Pengajar
 Encik Suhazlan

- Fasilitator
1. Muhamad Hariz Hazwan
2. Mohd Haizuan Bin Jakrin
3. Karthik A/L Manoharren
4. Nur Fazaheya
9.0 STRUKTUR ORGANISASI

Rujuk Lampiran A

10.0 TENTATIF PROGRAM

Rujuk Lampiran B

11.0 PEJABAT URUSAN

Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan serta surat menyurat, sila hubungi:

Tel : 014-865 4279

E-Mel : E010395@siswa.upsi.edu.my

12.0 SYOR / PENUTUP

Saya berharap agar kertas kerja Bengkel Adobe Photoshop CS4 (Basic) ini mendapat kelulusan dari
pihak tuan/puan. Di samping itu juga, saya berharap agar urusan serta perlaksaanaan bengkel ini
dapat berjalan dengan lancar serta terhindar dari sebarang masalah yang tidak diingini. Kerjasama dan
kesudian pihak tuan/puan meluluskan kertas kerja ini saya dahulukan dengan ucapan terima kasih.

Disediakan oleh,

………………………….

MOHD HAIZUAN BIN JAKRIN

Pengarah Program
Bengkel Adobe Photoshop CS4(Basic)
Persatuan Sains Komputer (Internet Komputeran)
Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Disahkan oleh,

…………………………..
DR. SHAMSUL ARIYA ARIFIN
Penasihat
Bengkel Adobe Photoshop CS4(Basic)
Persatuan Sains Komputer (Internet Komputeran)
Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif
Universiti Pendidikan Sultan Idris
STRUKTUR ORGANISASI
BENGKEL ADOBE PHOTOSHOP (BASIC)

Penasihat
Dr. Shamsul Ariya Arifin
Ketua Penyalaras Program Sains Komputer (Internet Komputeran)

Ketua Pengarah
FSKIK/4

Timbalan Ketua Pengarah


FSKIK/4

Setiausaha
FSKIK/4

Bendahari
FSKIK/4

Pengarah Publisiti
Nur Fazaheya
FSKIK/3

Pengarah Teknikal
Muhamad Hariz Hazwan Bin Mohamad Amin
FSKIK/3

Pengarah Program
Mohd. Haizuan Bin Jakrin
FSKIK/3
LAMPIRAN B

TENTATIF PROGRAM

MASA AKTIVITI CATATAN

8.00 -8.30 a.m Kehadiran peserta bengkel

8.30 – 8.45 a.m Kehadiran pengajar

8.45 – 9.00 a.m Upacara pembukaan majlis

9.00 – 12.00 p.m Bengkel bermula

12.00 – 2.00 p.m Pembahagiaan makanan


kepada peserta,jamuan
bersama pengajar dan rehat
2.00 – 4.00 p.m Bengkel-2 bermula

4.00 p.m Bengkel berakhir

Anda mungkin juga menyukai