Anda di halaman 1dari 4

SULIT UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

PENDIDIKAN SEK. KEB. MANONG


ISLAM
SEPT 2011
33800 MANONG
1 Jam

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH


UJIAN BULANAN 2011

Nama : …………………………………… Tahun : ……………..

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


TAHUN 3

SEKOLAH KEBANGSAAN
Masa : 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan.

4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada guru bertugas pada akhir ujian.

ARBR11 Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak


DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH DISAHKAN OLEH

________________________ __________________
________________________
(ABDUL RAZAK B.ROMLI) ( PN. SITI SURAYA ) (PN. MAIZAN BT
HASHIM)
Guru PAI Tahun 6 Ketua Panitia PAI Guru Penolong Kanan 1
SULIT UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
PENDIDIKAN SEK. KEB. MANONG
ISLAM
OKT 2011
33800 MANONG
1 Jam

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH


2/ 2011

Nama : …………………………………… Tahun : ……………..

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTERGRASI BERMASALAH


PEMBELAJARAN
Masa : 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Jawab semua soalan.

2. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan.

3. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada guru bertugas pada akhir ujian.

ARBR11 Kertas ini mengandungi 10 halaman bercetak

DISEDIAKAN OLEH DISAHKAN OLEH

________________________
____________________________________
(ABDUL RAZAK B.ROMLI) (PN. NOR HAYATI BT. YEOP NORDIN )
Guru Pendidikan Islam Guru Penolong Kanan
Pendidikan Khas. Pendidikan Khas.