Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI KELAB SENI, WARISAN DAN BUDAYA

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN HAMILTON

MINGGU KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI ALATAN


1 Pelantikan Jawatankuasa Murid dapat: - Ice Breaking - PA Sistem
dan Suai Kenal. - Berinteraksi antara satu sama lain - Memperkenalkan,
- Mengenali guru penasihat memilih dan melantik
Mesyuarat : - Memberi dan menyatakan AJk
- Pendaftaran ahli pendapat - Membuat perancangan
- Suai Kenal - Merancang aktiviti dengan aktiviti
- Lantikan AJK berkesan
- Perancangan
Program
2 Pengenalan Teater 1 Murid dapat: - Menonton persembahan - Komputer
- Sejarah ringkas - Pengetahuan tentang sejarah slaid riba
teater ringkas perkembangan teater - Slaid
- Bentuk teater - Pengetahuan asas tentang bentuk - LCD
teater
3 Latihan Tarian tradisional Murid dapat: - Menonton video tarian - Komputer
- Membuat persediaan fizikal - Melakukan senaman riba
sebelum memulakan latihan tarian memanaskan badan - LCD
- Menari mengikut video yang - Menari mengikut video - Video
ditayangkan yang ditayangkan
- Pembesar
Suara
4 Olah Tubuh Murid dapat: - Menonton persembahan - CD lagu
- Memahami fungsi anggota badan tarian - Komputer
- Melakukan latihan asas seni - Mendengar penerangan riba
tarian fasilitator - LCD
- LDK bersama murid
senior
5 Improvisasi Murid dapat: - Penerangan fungsi dan - Botol air
- Mencipta dan mengekalkan penggunaan improvisasi - Kerusi
perwatakan mengikut situasi - Melakukan aktiviti alatan - Payung
- Memanipulasikan alat secara dan pergerakan
maksimum
6 Lawatan Murid dapat: - Menonton persembahan
- Memahami lebih mendalam dan teater
mempelajari tentang seni teater - Mendengar penerangan
- Membuat pilihan tentang bidang fasilitator
kursus dan kerjaya - LDK bersama pelajar-
pelajar teater
7 Gerak Murid dapat: - Tunjuk cara gayam alam - Kad watak
- Melakukan pergerakan mengikut - Radio
gerak alam - CD bunyian
- Mengikut aktiviti permainan
imaginasi
8 Gerak Murid dapat: - Tunjuk cara gaya - Kad watak
- Melakukan pergerakan secara pergerakan peniruan - Radio
peniruan dan kaku (haiwan, kenderaan dan - CD bunyian
- Mengikut aktiviti permainan lain-lain)
imaginasi
9 Penceritaan Murid dapat: - Menyampaikan cerita - Naskah
- Membaca cerita dengan gaya mengikut kreativiti cerita
serta intonasi yang betul sendiri
- Menyampaikan cerita dengan baik
dan dapat memahami oleh
pendengar
10 Vokal Murid dapat: - Tunjuk cara pernafasan - Radio
- Menggunakan suara dan yang betul
peringkat suara ketika menyanyi - Menyanyi lagu
- Menyanyi mengikut rentak muzik menggunakan vokal
yang sesuai
11 Pertandingan Nyanyian Murid dapat: - Menyanyi lagu pilihan - CD Muzik
- Menyanyi lagu mengikut tema - Pemilihan pemenang - PA Sistem
yang dibeir - Pentas
12 Pertandingan Bina Dialog Murid dapat: - Membentuk kumpulan - Gambar
kecil
- Bina dialog mengikut gambar - Gambar tanpa dialog
dalam kumpulan kecil diedarkan
- Ahli kumpulan mencipta
dialog
13 Latihan Persembahan Murid dapat: - Memberi penerangan - Prob
- Memahami watak yang akan tentang peghayatan - Skrip lakon
dilakonkan watak - Skrip pentas
- Membuat lakonan dengan prob - Melakonkan aksi watak
dengan menggunakan
prob
- Menyesuaikan lakonan
dengan ruang pentas
14 Latihan Persembahan Murid dapat: - Menjalankan raptai - Skrip
- Menyesuaikan perwatakan penuh dengan lakonan
dengan busana menggunakan snografi - Skrip pentas
- Menyesuaikan perwatakan
dengan tatarias
- Menyesuaikan lakonan dengan
aspek sinografi
15 Penganjuran/Produksi Murid dapat: - Membuat persembahan - Busana
- Persembahan Akhir - Menghasilkan persembahan penuh pada program - Alat Make
Tahun lakonan pendek berasaskan khas sekolah Up
budaya di Malaysia. - Prob

Anda mungkin juga menyukai