Anda di halaman 1dari 1

Lihat gambar rajah di bawah dengan teliti.

Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam rajah


tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan

Sambutan Bulan Kemerdekaan

Mengenang Mengenang
Mata pelajaran
Jasa Pemimpin Jasa Pemimpin
Sejarah
Mengenang
Jasa Pemimpin

Kempen
_______________________________________________________________________________________________

Lihat gambar rajah di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam rajah
tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan

Sambutan Bulan Kemerdekaan

Mengenang Mengenang
Mata pelajaran
Jasa Pemimpin Jasa Pemimpin
Sejarah
Mengenang
Jasa Pemimpin

Kempen