Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 1-3

REKOD KOLABORATIF / INTERAKSI / PERBINCANGAN


(Pengurusan sekolah / guru / pensyarah / kakitangan sekolah / murid yang ditemu bual)
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

Tarikh : 23/8/2017 Masa:10.30 pagi – 11.00 pagi

Tajuk / Perkara : Interaksi dengan Guru Bahasa Cina – Pn.Hing Hooi Fun

Isi Perbincangan Cadangan Tindakan


1. Masalah yang dihadapi oleh 1. Semasa murid mengarang, banyak
murid semasa mengarang? perkataan mereka tidak mampu menulis.
Walaupun mereka mempunyai idea yang
banyak, tetapi semasa menghadapi
masalah ini, keyakinan mereka untuk
mengarang akan berturun.

2. Bagaimana menyelesai 2. Saya akan melatih pelajar merujuk


masalah tersebut? kepada kamus. Saya tidak akan memberi
perkataan terus kerana saya ingin pelajar
meneroka sendiri ketika menghadapi
masalah.

3. Adakah anda mementingkan 3. Saya amat mementingkan buku


buku ekstrakurikuler? ekstrakurikuler kerana melalui
pemerhatian saya, saya mendapati
pelajar yang banyak membaca buku
ektrakurikuler kurang menghadapi
masalah ketika mengarang. Mereka akan
bertambah perbendaharaan kata
semasa membaca buku.

Tandatangan : ______________________

Nama : ______________________

Jawatan : ______________________