Anda di halaman 1dari 4

Ulangkaji Bab 1(Biodiversiti)

1. Apakah yang dimaksudkan dengan biodiversiti?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2. Jawab soalan berikut tentang kepentingan biodiversiti kepada persekitaran.

(a) Beri satu kepentingan tumbuhan terhadap komposisi udara di Bumi.

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

(b) Nyatakan dua peranan biodiverisiti kepada manusia sejagat.

1.…………………………………………………………………………………….

2.…………………………………………………………………………………….

3. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

(a) Benda hidup dalam alam haiwan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu ………………

dan ………………………

(b) Vertebrata ialah haiwan yang mempunyai …………………………………… dan boleh

dikelaskan kepada ………………………….., ……………………………….,

………………………., ………………………….., dan ……………………………..

(c) Invertebrata ialah haiwan yang …………………………………………………………


4. Tanda () pada organ respirasi yang betul bagi haiwan-haiwan yang disenaraikan dalam
jadual di bawah.

Haiwan Peparu Insang Kulit lembap


(a) Berudu
(b) Itik
(c) Kuda laut
(d) Penyu
(f) Ikan pari
(g) Burung pipit
(h) Rusa

5. Nyatakan ciri-ciri bagi tumbuhan dikotiledon dan monokotiledon dalam jadual di bawah.

Ciri-ciri Dikotiledon Monokotiledon


Biji benih
Corak urat daun

Sistem akar

Batang

Contoh

6. Rajah di bawah menunjukkan tiga ekor haiwan vertebrata, iaitu kucing, ular sawa dan
katak.

(a) Antara haiwan-haiwan yang berikut, yang manakah berdarah sejuk?

………………………………………………………………………………………
(b) Kelaskan haiwan di atas dalam kumpulan yang betul.

Kumpulan Nama haiwan


Amfibia
Reptilia
Mamalia

(c) Nyatakan satu ciri sepunya bagi amfibia dan reptilia.

………………………………………………………………………………………

6. Rajah di bawah menunjukkan pengelasan tumbuhan berbunga berdasarkan corak urat


daun.

(a) Namakan jenis corak daun bagi tumbuhan P dan Q yang ditunjukkan dalam rajah di
atas.

P :………………………………………………………

Q :………………………………………………………

(b) Nyatakan dua ciri yang boleh digunakan untuk mengelaskan tumbuhan berbungan
selain daripada yang ditunjukkan dalam rajah di atas.

………………………………………………………………………………………..

(c) Apakah kepentingan kepelbagaian tumbuhan kepada persekitaran?

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..
(d) Cadangkan langkah yang membantu mengekalkan biodiversity.

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

7. (a) Lengkapkan jadual di bawah dengan jenis tumbuhan tidak berbunga berdasarkan
tumbuhan yang diberikan.

(b) Lengkapkan pernyataan yang berikut tentang kulat.

Kulat tidak dapat membuat ……………………………… sendiri kerana kulat tidak

mempunyai …………………………