Anda di halaman 1dari 8

Jawab semua soalan dalam ruangan yang disediakan

1. Tandakan (/) pada fenomena alam semulajadi dalam kotak yang disediakan.

a) Percambahan biji benih


b
Menaikkan bendera
)
c) Kereta yang memecut
d
Tumbesaran manusia
)
e) Pasang surut air laut
f) Pembentukan pelangi
[4 Markah]

2. Padankan sel dan fungsinya

Sel Fungsi

Sel saraf Membolehkan pergerakan anggota badan


Sel otot Menghasilkan anak
Sel pembiakan Menghantar impuls ke semua bahagian badan
Sel darah merah Mengangkut oksigen ke semua bahagian badan

[4 Markah]

3. Rajah di bawah menunjukkan beberapa cara untuk mencegah kehamilan. Dengan menggunakan
perkataan yang diberi, namakan kaedah pencegahan kehamilan

Pil Pencegahan
Ligasi IUCD Vasektomi
Kehamilan

2
a) b)

c) d)

[4 Markah]

4. Rajah di bawah menunjukkan seorang kanak-kanak sedang kesejukan

Berdasarkan rajah di bawah, tentukan sama ada pernyataan yang diberi adalah BENAR atau
PALSU. Tuliskan jawapan anda pada ruang yang disediakan

Pernyataan Benar/ Palsu

a) Suhu badan kurang daripada 370C

b) Salur darah mengembang

c) Bulu roma condong pada kulit

d) Melibatkan sistem perkumuhan dan sistem endokrin


[4 Markah]

3
5. (a) Ralat dalam ukuran ialah nilai bacaan tersisih daripada nilai sebenar. Lengkapkan penyataan
yang berikut menggunakan perkataan yang diberi di bawah.

bacaan berserenjang alat pengukur tepat

(i) Ralat paralaks berlaku apabila mata pemerhati tidak ................................... dengan skala
bacaan.
(ii) Ralat sistematik disebabkan oleh pengukuran menggunakan ..............................................
yang kurang tepat.
[ 2 markah ]

(b) Rajah di bawah menunjukkan empat simbol berbahaya pada bekas bahan kimia. Tandakan
(√) pada bahan kimia dengan simbol yang betul.

Merkuri Petrol Ammonia Kloroform

[ 2 markah ]
(c) Rajah di bawah menunjukkan tiga orang murid yang tidak mematuhi peraturan makmal
semasa menjalankan eksperimen di sekolah.

Nyatakan dua kesalahan yang dilakukan oleh Susan.


.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

4
[ 2 markah ]

6 (a) Rajah di bawah menunjukkan sekuntum bunga

Pada rajah di atas, labelkan bahagian stigma dan anter


[2 Markah]

(a) Lengkapkan pernyataan di bawah dengan jawapan yang sesuai


(i) Anter dan …………………………….. membentuk organ pembiakan jantan
bunga.
(ii) Stigma, stil, ovari dan ………………… membentuk organ pembiakan betina
bunga.
[2 Markah]
(b) Namakan bahagian pistil yang berkembang menjadi buah dan biji benih.
(i) Buah :…………………………………………………………………………
(ii) Biji benih : ………………………………………………………………………..
[2 Markah]

7. Rajah di bawah menunjukkan beberapa ekor haiwan sedang berkubang dalam lumpur.

5
(a) Bilakah haiwan ini biasanya berkubang? Berikan alasan anda.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
(b) Nyatakan hubung kait antara suhu badan haiwan ini dengan tingkah laku berkubangnya.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(c) Terangkan tingkah laku seekor gajah seperti yang ditunjukkan dalam rajah dibawah.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

8. Rajah di bawah menunjukkan proses pendebungan yang berlaku pada pokok J, K dan L.

6
(a) Namakan jenis pendebungaan P dan Q.

(i) Pendebungaan P : ………………………………………………………………………

(ii) Pendebungaan Q: ………………………………………………………………………


[2 markah]

(b) Banding dan bezakan pendebungaan P dengan pendebungaan R.

Persamaan

Perbezaan

[2 markah]

(c) Antara pendenbungaan P, Q, R dan S, yang manakah diaplikasikan dalam bidang pertanian?
Jelaskan jawapan anda menggunakan contoh.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
[2 markah]

9. Rajah di bawah menunjukkan kitaran haid seorang perempuan.

7
(a) Senaraikan kandungan haid

i)
ii)
iii)
[3 Markah]
(b) Nyatakan bilangan hari bagi setiap kitar haid

…..………………………………………………………………………………………………

[1 Markah]
(c) Nyatakan fasa yang mana persenyawaan paling mungkin berlaku

…..………………………………………………………………………………………………
[1 Markah]

(d) Terangkan proses yang berlaku pada:

8
Fasa N
Fasa M i) ________________________
Lapisan Dinding Uterus __________________________
terurai (haid)

Fasa O Fasa P
iii)_____________________ ii) __________________________
_______________________ ____________________________

[3 Markah]
(e) Berikan dua cara wanita menjaga kebersihan diri ketika haid.
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
[2Markah]

------------------------------ KERTAS SOALAN TAMAT ------------------------------------------

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

……………………… ……………………………. .………………………


(PN NURJANNAH BT BERHANNUDIN) (CIK MAZLITA BINTI MD SALLEH) (PN FIRDZAUS BT SAHLAN)

KP SAINS SSEMJ GURU SAINS SSEMJ GKMP SAINS & MATEMATIK SSEMJ