Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

PERKARA M/S

TUGASAN 2 :

Pembentangan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

1. Slide Power Point 1-12

2. Video Simulasi 13

RUJUKAN 14

LAMPIRAN 15