Anda di halaman 1dari 3

Daftar nama-nama Surat dalam Al-Qur'an yang diurutkan berdasarkan urutan penurunan wahyu.

No. Surat Nama Surah Bahasa Arab Arti Nama Ayat Tempat Turun Urutan
Pewahyuan
96 Surat Al-'Alaq َ‫اللعللق‬ Segumpal Darah 19 Mekkah 1
68 Surah Al-Qalam ‫القلم‬ Pena 52 Mekkah 2
73 Surah Al- ّ‫المزممل‬ Orang yang 20 Mekkah 3
Muzzammil berselimut
74 Surah Al- ّ‫المدمشر‬ Orang yang 56 Mekkah 4
Muddassir berkemul
1 Surah Al-Fatihah ‫الفاتحة‬ Pembukaan 7 Mekkah 5
111 Surah Al-Lahab ‫المسد‬ Gejolak Api/ 5 Mekkah 6
Sabut
81 Surah At-Takwir ّ‫المتكّوير‬ Menggulung 29 Mekkah 7
87 Surah Al-A’la ‫اللعأْلى‬ Yang paling 19 Mekkah 8
tinggi
92 Surah Al-Lail ّ‫امليّل‬ Malam 21 Mekkah 9
89 Surah Al-Fajr ّ‫الفجر‬ Fajar 30 Mekkah 10
93 Surah Ad-Duha ‫الضحى‬ Waktu matahari 11 Mekkah 11
sepenggalahan
naik (Dhuha)
94 Surah Al-Insyirah ‫الناشرّاح‬ Melapangkan 8 Mekkah 12
103 Surah Al-'Asr ّ‫العصر‬ Masa/Waktu 3 Mekkah 13
100 Surah Al-'Adiyat ‫العاديات‬ Berlari kencang 11 Mekkah 14
108 Surah Al-Kausar ّ‫الكّوثر‬ Nikmat yang 3 Mekkah 15
berlimpah
102 Surah At-Takasur ّ‫التكّاثر‬ Bermegah- 8 Mekkah 16
megahan
107 Surah Al-Ma’un ‫الللماععأْولن‬ Barang-barang 7 Mekkah 17
yang berguna
109 Surah Al-Kafirun ‫الللكّاففعرّوُلن‬ Orang-orang 6 Mekkah 18
kafir
105 Surah Al-Fil ّ‫اللففيّفل‬ Gajah 5 Mekkah 19
113 Surah Al-Falaq ‫اللفللل ف‬
َ‫ق‬ Waktu Subuh 5 Mekkah 20
114 Surah An-Nas ‫س‬‫الننا ف‬ Manusia 6 Mekkah 21
112 Surah Al-Ikhlas ‫الخإلصا‬ Ikhlas 4 Mekkah 22
53 Surah An-Najm ‫النملجم‬ Bintang 62 Mekkah 23
80 Surah 'Abasa ‫عأْبس‬ Ia Bermuka 42 Mekkah 24
masam
97 Surah Al-Qadr ‫اللقللدفر‬ Kemuliaan 5 Mekkah 25
91 Surah Asy-Syams ‫المشمس‬ Matahari 15 Mekkah 26
85 Surah Al-Buruj ‫البرّوُج‬ Gugusan bintang 22 Mekkah 27
95 Surah At-Tin ‫التتيّفن‬ Buah Tin 8 Mekkah 28
106 Surah Quraisy ‫قعلرّلي ش‬
‫ش‬ Suku Quraisy 4 Mekkah 29
101 Surah Al-Qari'ah ‫القارعأْة‬ Hari Kiamat 11 Mekkah 30
75 Surah Al- ‫القيّمة‬ Hari Kiamat 40 Mekkah 31
Qiyamah
104 Surah Al- ‫الهعلمزة‬ Pengumpat 9 Mekkah 32
Humazah
77 Surah Al- ‫المرّسلت‬ Malaikat- 50 Mekkah 33
Mursalat Malaikat Yang
Diutus
50 Surah Qaf ‫ق‬ Qaaf 45 Mekkah 34
90 Surah Al-Balad ‫البلد‬ Negeri 20 Mekkah 35
86 Surah At-Tariq ‫طارق‬ ‫ال م‬ Yang datang di 17 Mekkah 36
malam hari
54 Surah Al-Qamar ّ‫القمر‬ Bulan 55 Mekkah 37
38 Surah Sad ‫صا‬ Shaad 88 Mekkah 38
7 Surah Al-A’raf ‫العأْرّاف‬ Tempat yang 206 Mekkah 39
tertinggi
72 Surah Al-Jinn ‫الجمن‬ Jin 28 Mekkah 40
No. Surat Nama Surah Bahasa Arab Arti Nama Ayat Tempat Turun Urutan
Pewahyuan
36 Surah Ya Sin ‫يس‬ Yaasiin 83 Mekkah 41
25 Surah Al-Furqan ‫الفرّقان‬ Pembeda 77 Mekkah 42
35 Surah Fatir ّ‫فاطر‬ Pencipta 45 Mekkah 43
19 Surah Maryam ‫مرّيم‬ Maryam (Maria) 98 Mekkah 44
20 Surah Ta Ha ‫طه‬ Ta Ha 135 Mekkah 45
56 Surah Al- ‫الواقعه‬ Hari Kiamat 96 Mekkah 46
Waqi’ah
26 Surah Asy- ‫المشعرّاء‬ Penyair 227 Mekkah 47
Syu'ara'
27 Surah An-Naml ّ‫المنمل‬ Semut 93 Mekkah 48
28 Surah Al-Qasas ‫القصص‬ Cerita 88 Mekkah 49
17 Surah Al-Isra' ّ‫بني إسرّائيّل‬ Memperjalankan 111 Mekkah 50
di waktu malam
10 Surah Yunus ‫ينوس‬ Nabi Yunus 109 Mekkah 51
11 Surah Hud ‫هود‬ Nabi Hud 123 Mekkah 52
12 Surah Yusuf ‫يسوف‬ Nabi Yusuf 111 Mekkah 53
15 Surah Al-Hijr ّ‫الحجر‬ Al Hijr (nama 99 Mekkah 54
gunung)
6 Surah Al-An'am ‫الناعام‬ Binatang Ternak 165 Mekkah 55
37 Surah As-Saffat ‫صافات‬ ‫ال م‬ Barisan-barisan 182 Mekkah 56
31 Surah Luqman ‫لقمان‬ Keluarga 34 Mekkah 57
Luqman
34 Surah Saba’ ‫سبا‬ Kaum Saba' 54 Mekkah 58
39 Surah Az-Zumar ّ‫المزمر‬ Rombongan- 75 Mekkah 59
rombongan
40 Surah Al-Mu’min ‫المؤمن‬ Orang yg 85 Mekkah 60
Beriman
41 Surah Fussilat ‫صلت‬
‫ف م‬ Yang dijelaskan 54 Mekkah 61
42 Surah Asy-Syura ‫المشورى‬ Musyawarah 53 Mekkah 62
43 Surah Az- ‫المزخإرّف‬ Perhiasan 89 Mekkah 63
Zukhruf
44 Surah Ad- ‫المدخإان‬ Kabut 59 Mekkah 64
Dukhan
45 Surah Al-Jasiyah ‫الجاثيّة‬ Yang bertekuk 37 Mekkah 65
lutut
46 Surah Al-Ahqaf ‫اللحأَقاف‬ Bukit-bukit pasir 35 Mekkah 66
51 Surah Az-Zariyat ‫المذاريات‬ Angin yang 60 Mekkah 67
menerbangkan
88 Surah Al- ‫الغاشيّة‬ Hari Pembalasan 26 Mekkah 68
Gasyiyah
18 Surah Al-Kahf ‫الكّهف‬ Penghuni- 110 Mekkah 69
penghuni gua
16 Surah An-Nahl ّ‫المنحل‬ Lebah 128 Mekkah 70
71 Surah Nuh ‫ناوح‬ Nuh 28 Mekkah 71
14 Surah Ibrahim ‫إبرّاهيّم‬ Nabi Ibrahim 52 Mekkah 72
21 Surah Al-Anbiya ‫النابيّاء‬ Nabi-Nabi 112 Mekkah 73
23 Surah Al- ‫المؤمنون‬ Orang-orang 118 Mekkah 74
Mu’minun mukmin
32 Surah As-Sajdah ‫المسجدة‬ Sajdah 30 Mekkah 75
52 Surah At-Tur ‫طور‬ ‫ال م‬ Bukit 49 Mekkah 76
67 Surah Al-Mulk ‫الملك‬ Kerajaan 30 Mekkah 77
69 Surah Al-Haqqah ‫الحآمقة‬ Hari kiamat 52 Mekkah 78
70 Surah Al-Ma’arij ‫المعارج‬ Tempat naik 44 Mekkah 79
78 Surah An-Naba’ ‫المنبا‬ Berita besar 40 Mekkah 80
No. Surat Nama Surah Bahasa Arab Arti Nama Ayat Tempat Turun Urutan
Pewahyuan
79 Surah An-Nazi’at ‫المنازعأْات‬ Malaikat- 46 Mekkah 81
Malaikat Yang
Mencabut
82 Surah Al-Infitar ‫النافطار‬ Terbelah 19 Mekkah 82
84 Surah Al- ‫الناشقاق‬ Terbelah 25 Mekkah 83
Insyiqaq
30 Surah Ar-Rum ‫المرّوُم‬ Bangsa Romawi 60 Mekkah 84
29 Surah ‫العنكّبوت‬ Laba-laba 69 Mekkah 85
Al-'Ankabut
83 Surah Al-Tatfif ‫المطمففيّن‬ Orang-orang 36 Mekkah 86
yang curang
2 Surah Al-Baqarah ‫البقرّة‬ Sapi Betina 286 Madinah 87
8 Surah Al-Anfal ‫النافال‬ Harta rampasan 75 Madinah 88
perang
3 Surah Ali 'Imran ‫آل عأْمرّان‬ Keluarga 'Imran 200 Madinah 89
33 Surah Al-Ahzab ‫اللحأَزاب‬ Golongan- 73 Madinah 90
Golongan yang
bersekutu
60 Surah Al- ‫الممتحنة‬ Wanita yang diuji 13 Madinah 91
Mumtahanah
4 Surah An-Nisa' ‫المنساء‬ Wanita 176 Madinah 92
99 Surah Az- ‫الزلزلة‬ Kegoncangan 8 Mekkah 93
Zalzalah
57 Surah Al-Hadid ‫الحديد‬ Besi 29 Madinah 94
47 Surah ‫محممد‬ Muhammad 38 Madinah 95
Muhammad
13 Surah Ar-Ra’d ‫المرّعأْد‬ Guruh (petir) 43 Mekkah 96
55 Surah Ar- ‫المرّلحأَمن‬ Yang Maha 78 Madinah & 97
Rahman Pemurah Mekkah
76 Surah Al-Insan ‫ا ل شلناسان‬ Manusia 31 Madinah 98
65 Surah At-Talaq ‫طلق‬ ‫ال م‬ Talak 12 Madinah 99
98 Surah Al- ‫اللبليّتنلةع‬ Pembuktian 8 Madinah 100
Bayyinah
59 Surah Al-Hasyr ّ‫الحلشر‬ Pengusiran 24 Madinah 101
24 Surah An-Nur ‫المنور‬ Cahaya 64 Madinah 102
22 Surah Al-Hajj ‫الحمج‬ Haji 78 Madinah & 103
Makkah
63 Surah Al- ‫المنافقون‬ Orang-orang 11 Madinah 104
Munafiqun yang munafik
58 Surah Al- ‫المجادلة‬ Wanita yang 22 Madinah 105
Mujadilah mengajukan
gugatan
49 Surah Al-Hujurat ‫الحجرّات‬ Kamar-kamar 18 Madinah 106
66 Surah At-Tahrim ‫المتحرّيم‬ Mengharamkan 12 Madinah 107
64 Surah At- ‫المتغابن‬ Hari 18 Madinah 108
Tagabun dinampakkan
kesalahan-
kesalahan
61 Surah As-Saff ‫ص م‬
‫ف‬ ‫ال م‬ Satu barisan 14 Madinah 109
62 Surah Al- ‫الجمعة‬ Hari Jum’at 11 Madinah 110
Jumu’ah
48 Surah Al-Fath ‫الفتح‬ Kemenangan 29 Madinah 111
5 Surah Al-Ma'idah ‫المآئدة‬ Jamuan 120 Madinah 112
(hidangan
makanan)
9 Surah At-Taubah ‫التوبة‬ Pengampunan 129 Madinah 113
110 Surah An-Nasr ّ‫النصر‬ Pertolongan 3 Madinah 114