Anda di halaman 1dari 15

SOALAN 1

Ahli sukan selalu terdedah kepada kecederaan semasa melakukan latihan atau
mengikuti sesuatu pertandingan sukan.
A. Berikan definisi kecederaan sukan.
Kecederaan yang dialami oleh ahli sukan semasa bersukan atau akibat daripada
aktiviti yang berlebihan tanpa latihan yang sempurna

B. Berikan EMPAT (4) sebab mengapa ahli sukan mendapatkan rawatan.


1. Pencapaian menurun.
2. Kecederaan.
3. Kesakitan dan ketenderaan.
4. Penyakit yang menganggu pencapaian.

C. Senaraikan EMPAT (4) tanda-tanda dan gelaja kepatahan tulang.

1. Luka atau berlaku perdarahan.


2. Sakit yang kuat di bahagian yang terlibat jika digerakkan.
3. Kelihatan deformiti dan bengkak di bahagian yang terlibat..
4. Pergerakan abnormal atau terhad dibahagian yang terlibat.
5. Kedengaran bunyi Crepitus jika digerakkan bahagian yang terlibat.

D. Terangkan rawatan kecederaan sukan di tempat kejadian berdasarkan kepada prinsip


rawatan R.I.C.E
1. Rest
 Rehatkanbahagian yang terlibatdanbuat dressing jikaadaluka. Tujuan
merehatkan atau immobilisasi untuk mengelakkan kecederaan menjadi
semakin teruk dan juga untuk mengurangkan inflamasi.
2. Ice pack
• Lakukan demah sejuk dengan menggunakan ais pada bahagian terlibat selama
15 – 30 minit. Tujuan untuk mengurang bengkak, sakit dan juga mengurangkan
inflamasi.
3. Compress
 Balutbahagian yang terlibatdengan bandage (crepe)
terutamajikaadaberlakupendarahanataubengkak.
Tujuannyauntukmemberhentikanperdarahandanmemberikankeselesaanman
gsa.
4. Elevate
• Tinggikan anggota yang tercedera melebihi paras jantung untuk mengurangkan
kongesi darah dan mencegah berlakunya venous pooling oleh gravity.
Disamping memberikan keselesaan kepada mangsa.

Rawatan pertolongan cemas ini hanya dilakukan kepada kecederaan sukan yang
dialami dalam masa 24 ke hingga 48 jam yang pertama. Setelah melakukan kesemua
prinsip rawatan R.I.C.E, ,mangsa perlu dirujuk ke hospital yang berdekatan untuk
rawatan selanjutnya.
SOALAN 2
Epistaksis adalah keadaan dimana perdarahan dari kaviti anterior atau posterior
hidung.
A Nyatakan TUJUH (7) etiologi Epistaksi.
.
1. Idiopatik.
2. Kongenital:
 Telangiektasia
 Hemofilia
3. Trauma:
 Patahtulanghidung
 Benda asing
 Mengorekhidung
 Retaktengkorakataumuka
4. Infeksi:
 Rinitisakut /kronik
 Sinusitis akut /kronik
 Sifilis
 Tuberkulosis
 Influenza
 Piemia
 Septisemia

5. Neoplasia:
 Angiofibroma
 KarsinomaNasofarinks
6. Sistem Peredaran Darah:
 Tekanandarahtinggi
7. Ubat-ubatan:
 Antikoagulan
 Aspirin
8. Diskrasiadarah:
 Agranulositosis
 Purpura
B Nyatakan ENAM (6) langkah pengurusan Epistaksis.
.
1. Langkahkecemasan:
 Picithidungpesakitselamabeberapaminit
 Arahpesakitmenundukkankepala&bernafasmelaluimulut
 Letakkanketul-ketulaisygdibungkuspddahipesakit
2. Menilaijumlahdarahyghilang:
 Kadar nadi
 Tekanandarah
 Tanda-tandarenjatan

3. Menentukanpuncaperdarahan:
 Kawasan Little
4. Mengawalperdarahan
 Sumbathidung anterior dgnkainkasa /BIPP
 Pengkauteran
 Sumbatkaviti posterior
hidung&nasofarinkssekiranyaperdarahanberlakudikaviti posterior
hidung (Pemberianantibiotiksistemikdiperlukan )
 Meligat/ikatpembuluhdarahEtmoidal Anterior Arterimaksila
5. Ubat-ubatan:
 Antibiotikmungkinperludiberi.
 Ubatsetempatbagimelegakankongesi,
kesakitan&memberhentikanpendarahan.
 Ubat2 penyakit lain ygmenyebabkanepistaksissptHpt,
masalahpendarahan, penyakit2 renal &hepar.
6. .Surgeri
a. Untukmengikatarterijikapendarahantidakberhenti.
b. Untukmembaikikerosakan / kecederaantisudlmhidung.
c. Bagimemgeluarkanbekuandarahdlmhidungbgmengelakinfeksi.
d. Bgmemperbetulkanbahagian lain dlmhidungsptsaraf&salurdarah.

C Terangkan TUJUH (7) nasihat yang relevan bagi kes Epistaksis.


.
1. Selepaspendarahandapatdikawal, nasihatpesakitberehat.
2. Nasihatpesakit baring
dengankepalakeatassedikitdaripadakakinyauntukmengelakkankongesipada
mukosakavitihidung.
3. Menjagakebersihanmulutjikahidungpesakitdisumbat.
4. Nasihatkanpesakituntukberjumpadoktoruntukrawatandanpenyelidikkanlanj
utbagimengenalpastipuncapenyakit.
5. Segeramendapatrawatanjikakeadaanberlakulagi.
6. Amalkancarahidupsihatsertajanganmerokok.
7. Dapatkanrawatansusulanseperti yang diarahkan.
SOALAN 3
Triage di lapangan (Triage Field) dilakukan di luar hospital atau di tempat kejadian
berlakunya bencana.
A. Nyatakan DUA (2) faktor penting yang perlu diambil kira semasa
melakukan triage ini.

a) Bilangan pesakit/mangsa.
b) Keterukkan kecederaan pesakit

B. Huraikan EMPAT (4) peringkat yang perlu dilakukan semasa triage ini.

i. ‘Scene Assessment’

A Pastikan persekitaran selamat

• Tidak bahaya

• Kehadiran hazard – kimia/gas dll.

• Kecerunan muka bumi – tumpahan minyak/kimia

• Bilangan mangsa terlibat

B.Mekanisma Kecederaan

• Impak kemalangan – Head on/ Side/ Rear/ kenderaan terlibat


dalam kemalangan

2. Pre Triage – Kenal pasti mangsa yg boleh berjalan

• Mengenalpasti mangsa yang masih boleh berjalan

• Arahkan mangsa bergerak ke suatu kawasan dan tag hijau atau


tidak kritikal

3. Melakukan ‘Primary Survey’ (ABCDE)

Nilaikan :

• Danger

- Persekitaran selamat

- Universal precaution

• Respon
- Nilai tahap kesedaran mangsa

- Tepuk atau goyang mangsa

• Circulation

- Check Pulse

- Check BP

- Hentikan perdarahan

- Cardiac Monitor

- Pulse Oxymeter

- Set IV

• Disability/Mental Status (AVPU)

- Alert

- Verbal

- Pain

- Unresponsive

- Nilaikan ciri & saiz pupil

• Expose

- Dedah pakaian mangsa

- Periksa seluruh badan – depan & belakang

4. Triage Tag & Card’

‘Triage’ – di tempat kejadian

4 Proriti utama (keutamaan)/Tagging

A. Prioriti I / Kritikal – ‘Tagging’ Merah

B. Prioriti II / Sederhana – ‘Tagging’ Kuning

C. Prioriti III / Bukan kecemasan – ‘Tagging’ Hijau

D. Prioriti IV / Kematian – ‘Tagging’ – Hitam


C. Terangkan TIGA (3) peranan dan tanggungjawab Penolong Pegawai
Perubatan semasa melakukan triage.

1. PENERIMAAN (RECEPTION)
Menerima pt. Semasa ketibaannya.
AMO yang bertugas harus nampak mangsa yang datang samada
berjalan kaki atau dengan kenderaan atau ambulans.

2. TRIAGING
• Melakukan triage ke atas pesakit
• Dipastikan samada kes trauma / Bukan trauma
• Tentukan ‘tagging’ atau zon untuk pesakit berdasarkan kesnya

3. PENDAFTARAN
• Rekod semua perkara penting seperti :-
• Tarikh / masa / Nama / Alamat / pekerjaan / barang-barang
kepunyaan / dll

4. DOKUMENTASI
 Merekod Aduan Utama dan sejarah penyakit kini.

5. PERMERHATIAN & PERMERIKSAAN


 Melakukan permeriksaan fizikal
 Mencerap tanda-tanda vital

6. PENGENDALIAN & RAWATAN SERTA-MERTA


 Menentukan pt. Ke zon / bilik yang sepatutnya untuk pengendalian
& rawatan
 Melakukan Penyiasatan Makmal / EKG & Radiologi yg perlu

7. MENENANG / MENYAKINKAN (Reassuranse)


 Menenangkan pt. / keluarga pt . Apabila keadaan memerlukan

8. PERKHIDMATAN / LAYANAN
 Memastikan semua mangsa diberi layanan secepat mungkin dan
baik
SOALAN 4
Encik B telah mengalami kecederaan sukan semasa bermain bolasepak dalam satu
pertandingan.
a. Berikan definisi istilah kecederaan sukan

Kecederaan dialami oleh ahli-ahli sukan akibat aktiviti berlebihan tanpa latihan
sempurna dan cukup serta konsisten

b. Terangkan dengan ringkas empat (4) sebab kenapa atlit mendapatkan rawatan

1. Pencapaian Menurun
 setiap atlit yang mengambil bahagian di dalam apa jua acara sukan
sentiasa memerlukan daya ketahanan dan stamina yang mencukupi. Jika
mereka mengalami apa jua masalah baik fizikal mahupun mental, ia akan
menganggu prestasi seterusnya pencapaian mereka di dalam acara
tersebut akan menurun secara mendadak.
2. Kecederaan
 kecederaan tidak dapat dielakkan di dalam bidang sukan. Jika kecederaan
tidak diberi rawatan yang seharusnya, kemungkinan atlit tersebut tidak
dapat bertanding di masa hadapan ataupun mereka tidak dapat
memberikan satu persembahan yang diharapkan kerana kesakitan yang
membelenggui mereka.
3. Kesakitan dan Ketenderan
 Kesakitan dan ketenderan di kawasan yang cedera boleh menjejaskan
prestasi dan keyakinan atlit tersebut untuk terus bertanding.
4. Penyakit Menganggu Pencapaian
 Gangguan penyakit yang diperolehi samada melalui keturunan atau faktor
penggalak seseorang atlit akan memberi kesan yang negatif ke atas
mereka terhadap tahap pencapaian yang maksimum di dalam bidang yang
mereka ceburi baik muda ataupun tua

c. Terangkan dengan ringkas empat (4) garis panduan yang perlu diikuti semasa
melakukan latihan

 F = Frequency ( Kekerapan )
 3 hingga 5 kali seminggu atau selang sehari

 I = Intensity ( Ketahanan )

 60% hingga 80% dari denyut jantung maksima bergantung kepada


kemampuan seseorang dan masalah yang dihadapinya

 T = Type of activity ( Jenis aktiviti )

 kombinasi antara latihan aerobik(meningkatkan ketahanan kardiovaskular)


dan kalistenik(menguatkan otot,ketahanan otot dan kelenturan sendi)

 bergantung kepada pilihan individu, status kecergasan, kemampuan dan


peralatan yang sedia ada

 T = Time or duration ( Jangka masa )

 3 hingga 5 minit untuk memanaskan badan ( warm up )

 15 hingga 60 minit untuk latihan aerobik dan kalistenik

 3 hingga 5 minit untuk sesi memulihkan badan/pendinginan ( cool down )

d. Huraikan dengan ringkas pengurusan kecederaan sukan


RICE terutama dalam masa 24 jam berlakunya kecederaan

 R- Rest bahagian yang tercedera dan bila ada luka balut dengan bebat steril.
Dengan merehatkan atau menetapkan (immobilising) anggota terbabit akan
dapat mengurangkan keterukan
 I – Ice pack atau cold pack digunakan untuk tempoh 15 hingga 30 minit. Ia
boleh diulang guna setiap 2 hingga 3 jam sekali , bergantung kepada
keperluan
 C – Compress bahagian yang terlibat dengan elastik bandage ( crepe )
terutamanya jika terdapat pendarahan atau kebengkakan
 E –Elevate anggota yang cedera melebihi paras kepala, terutama jika terdapat
pendarahan atau bengkak, bagi mengurangkan pengumpulan darah serta
mengelakkan darah bertakung di dalam salur darah disebabkan gravity
 Ubatan oral seperti anti-inflamatori terutama kategori NSAIDs seperti
Indomethacin dan Diclofenac diberikan atau ubatan oral yang lain seperti
analgesik ( Paracetamol ), enzim anti-inflamatori (Prolase ) dan muscle
relaxants ( Diazepam )
 Ubatan topikal seperti krim,ointment atau losyen eg voltaren atau spray eg
ethyl chloride atau suntikan seperti kortikosteroid eg Kenacort,enzim eg
hialuronidase
SOALAN 5
Wanita yang mengandung boleh mengalami keguguran apabila dijangkiti penyakit seperi
rubella dan sifilis.

a Berikan definisi keguguran

 Penamatan kehamilan secara spontan (tidak diduga atau dirancang)


sebelum fetus mencapai kemampuan survival sendiri diluar tubuh ibu.
 Kematian atau penyingkiran fetus secara spontan atau secara induksi
sebelum minggu ke 24 kehamilan.
 Penamatan atau terminasi kehamilan / kematian atau pembuangan fetus
secara spontan atau secara induksi (induced) sebelum minggu ke24
kehamilan.
 Pengeluaran atau ekstraksi fetus / embrio yang berat tubuh 500gm atau
kurang dari dalam tubuh ibunya di antara minggu 20 - 22 gestasi.

b Nyatakan EMPAT (4) faktor meternal yang boleh menyebabkan keguguran selain
jangkitan.

1. Penyakit kronik
 Penyakit renal
 Hipertensi- Menganggu bekalan darah ke uterus.
 Diabetis mellitus
 Hipotiroidisme
 SLE- Sistemik Lupus Erythromatous.

2. Amalan tidak sihat


 Pengambilan dadah/ubat-ubatan
 Alkoholisme
 Merokok
3. Gangguan darah
 Ketidakserasian ABO & Rhesus
4. Faktor psikologikal
 Stress
 Anxieti

5. Keadaan setempat (uterus) :


 Retroverted uterus – ke arah belakang.
 Defek perkembangan.
 Inkompetens servikal.

c Senaraikan ENAM (6) klasifikasi keguguran

1. Spontaneous Abortion
2. Induced Abortion
3. Threathened Abortion (Acaman)
4. Inevietable Abortion (Tak terbendung)
5. Incomplete Abortion
6. Complete Abortion
7. Missed Abortion
8. Criminial Abortion
9. Habitual Abortion

d Huraikan bagaimana anda mengendalikan kes threathened abotion

1. Rehat sepenuhnya (CRIB).


2. Berikan sedatif ringan.
3. Berikan analgesik jika perlu.
4. ‘vulval swabbing’ sekurang-kurangnya 2 kali sehari.
5. Merawat punca seperti;
6. Hipertensi
7. Berikan asid folik.
8. Berikan sokongan emosi.
9. Catatkan kehilangan darah (Pad Chart).
10. Pengawasan tanda-tanda vital.
11. Set IV Drip – N/S bersilih ganti dengan D/W 5%
12. Pengambilan spesimen darah FBC, GXM, Bleeding Profile
13. Jangan buat induksi
14. Jangan beri suntikan Pitocin
15. Jangan buat pemeriksaan VE sembarangan
16. Rujuk ke hospital.
SOALAN 6
Pendarahan Ante-Partum didefinisikan sebagai pendarahan dari trek vagina pada
atau selepas 24 minggu kehamilan.

a Berikan definisi Placenta Abruptio.

 Pemisahan pramatang plasenta yg berada pada kedudukan normal &


mengakibatkan pendarahan.

b Nyatakan DUA (2) sebab terjadinya Placenta Abruptio

1. Hipertensi.
2. Peningkatan umur & multiparous.
3. Trauma.

c Terangkan patofisiologi bagi kes Placenta Abruptio

 Pemisahan pramatang plasenta dari uterus.


 Pembentukan beku darah di antara plasenta & dinding uterus.
 Jika pendarahan di pinggir plasenta, darah mengalir keluar (Hemoraj
‘Revealed’).
 Jika pendarahan di tengah plasenta (Hemoraj ‘Concealed’).

d Huraikan bagaimana anda mengendalikan kes Placenta Abruptio

1. Rehat sepenuhnya (CRIB).


2. Berikan sedatif ringan.
3. Berikan analgesik jika perlu.
4. ‘vulval swabbing’ sekurang-kurangnya 2 kali sehari.
5. Infusi IV Normal Saline 0.9%.
6. Tranfusi darah jika hemoraj teruk.
7. Pembedahan (LSCS).
8. Jika kehamilan >37minggu, lakukan “Artificial Rupture Of Membran”.
9. Pengawasan carta I/O.
10. Analgesik.
11. Beri Fibrinogen utk kes tertentu.