Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

PERMAINAN/SUKAN : BALAPAN DAN PADANG


DAERAH / NEGERI : KEDAH DARUL AMAN
JANTINA :
KUMPULAN UMUR :

Nama Pemain :
sediakan dua
Alamat Pemain : keping gambar
ukuran pasport

sekeping gambar
No. Kad Pengenalan : No. Telefon ( rumah) : dilekatkan di sini

Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah : No.Pendaftaran Pelajar :

Angka Giliran Peperiksaan :

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA

Nama ibubapa / penjaga : No.KP :

No. Telefon ( Pejabat ) : No.Telefon bimbit :

Saya bapa / Penjaga kepada pelajar diatas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga
membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai pemain BALAPAN DAN PADANG untuk pasukan KEDAH DARUL AMAN dan
bersetuju mematuhi Perlembagaan,undang-undang,peraturan-peraturan,pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya
juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan
yang diperlukan sepanjang kejohanan tersebut .

Tandatangan : Tarikh :

AKUAN PENGETUA / GURU PENOLONG KANAN

Nama Pengetua / Guru Penolong Kanan : No. Telefon Sekolah :

Alamat Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.

( Tandatangan dan cop Rasmi ) Tarikh

Nama :

No. KP :

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSSM NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN

Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai kejohanan/pertandingan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia
dan sepanjang pengetahunan saya semua maklumat yang diberi adalah benar .

Pengurus Pasukan Setiausaha Agung MSSM Negeri / Ketua Unit Sukan Negeri
Nama :
No.KP : Cop Rasmi :
Jawatan :
Tarikh : Tarikh :