Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran : Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar

Kelas : 3 Cerdik

Hari : Rabu

Masa : 9.00-10.00 (60 minit)

Tarikh : 6 September 2018

Bilangan murid :5

Kategori murid : Masalah Pembelajaran

Bil Nama Umur Kategori Kelebihan Kekurangan Kehadiran


1 S. Sudarvizhile 8 Slow learner Boleh menulis Masalah
dengan cantik memahami
bahasa
ekspresif
2 V. Vimmal 9 Autisme Boleh melukis Daya tumpuan
yang kurang
dari 10 minit
3 Nur Alia 9 Sindrom down Boleh memberi Masalah motor
perhatian halus
4 Q. Vasuthisan 8 Dyslexia Terlibat secara aktif Tulisan yang
dalam kelas sukar difahami
5 Z. Arvind 10 Hyperaktif Tidak mudah letih Tidak duduk
setempat dalam
jangka masa
yang panjang

Tema : Alam Sekitar

Standrad Kandungan : 12.1 Mengetahui kepentingan teknologi hijau

Standard Pembelajaran : 12.1.1 Menamakan aktiviti-aktiviti berkaitan teknologi hijau,


antaranya pengurangan penggunaan:
i. Tenaga elektrik
ii. Racun serangga
iii. Polistirena dan beg plastik

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat:

i. Mendemostrasikan 5 cara menjimatkan tenaga


elektrik dengan bimbingan guru yang sepenuh
ii. Mendemostrasikan cara menjimatkan tenaga
elektrik dengan bimbingan guru yang separa
iii. Mendemostrasikan cara menjimatkan tenaga
elektrik tanpa bimbingan guru

Pengetahuan sedia ada :Murid pernah menggunakan peralatan elektrik.

Nila moral : Rasional, kerjasama, hormat-menghormati, kesederhanan

Unsur terapi : Terapi pertuturan

ABM/BBM : Big book, perisian Kahoot, video dan peralatan elektrik

Elemen merentasi Kurikulum : ICT, kelestarian alam sekitar

Masa Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan


Set Pengunaan tenaga 1. Guru akan menayangkan ABM/BBM:
Induksi elektrik video tentang penggunaan Video
(5 min) tenaga elektrik di rumah.
2. Murid akan memerhatikan Terapi : -
video yang ditayangkan oleh
guru. Nilai :-
3. Guru akan menyoal murid
tentang video. EMK : ICT
4. Murid akan menjawab soalan
guru.
Langkah Penggunaan tenaga 1. Murid akan mendengar ABM/BBM: Big
1 elektrik secara sebuah cerita tentang “Pak Book
(15 min) berhemah Amat Bijak Dalam
Menggunakan Elektrik’. Terapi : Terapi
2. Guru akan menceritakan cerita pertuturn
dengan menggunakan 'Big
book' yang bertajuk tentang Nilai :Hormat-
“Pak Amat Bijak Dalam menghormati
Menggunakan Elektrik’.
3. Selepas bercerita, guru dan EMK :
murid akan berbincang Kelestarian
tentang cerita tersebut. alam sekitar

Langkah Cara menjimatkan 1. Guru akan mendemostrasi ABM/BBM:


2 penggunaan elektrik cara menjimatkan tenaga peralatan
(20 minit) elektrik dalam bilik darjah elektrik
dengan menggunakan
peralatan elektrik seperti : Terapi : Terapi
i. Kipas pertuturn
ii. Lampu
iii. Suis elektrik Nilai :
2. Murid akan melihat Kesederhanaan
demonstrasi yang dibuat oleh
guru. EMK :
3. Seterusnya murid akan Kelestarian
membuat demonstrasi alam sekitar
tersebut.

Langkah Cara menjimatkan 1. Murid akan menjawab soalan ABM/BBM:


3 elektrik dalam perisian Kahoot. Perisian Kahoot
(15 minit)
Terapi : -
Nilai :Rasional

EMK : ICT

Penuntup Perbincangan 1. Guru dan murid membuat ABM/BBM: -


(5 minit) perbincangan tentang
kepentingan menjimatkan Terapi : Terapi
elektrik. Pertuturan

Nilai
:Bekerjasama

EMK :
Kelestarian
alam sekitar

Refleksi :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran : Matematik

Kelas : 1 Cerdik

Hari : Rabu

Masa : 9.00-10.00 ( 60 minit)

Tarikh : 6 Februari 2018

Bilangan murid :5

Kategori murid : Masalah Pembelajaran

Bil Nama Umur Kategori Kelebihan Kekurangan Kehadiran


1 S. Sudarvizhile 8 Slow learner Boleh menulis Masalah
dengan cantik memahami
bahasa
ekspresif
2 V. Vimmal 9 Autisme Boleh melukis Daya tumpuan
yang kurang
dari 10 minit
3 Nur Alia 9 Sindrom down Boleh memberi Masalah motor
perhatian halus
4 Q. Vasuthisan 8 Dyslexia Terlibat secara aktif Tulisan yang
dalam kelas sukar difahami
5 Z. Arvind 10 Hyperaktif Tidak mudah letih Tidak duduk
setempat dalam
jangka masa
yang panjang

Tajuk : Pranombor

Standrad Kandungan : 1.1 Mengklasifikasikan objek mengikut warna

Standard Pembelajaran : 1.1.1 Mengasingkan objek mengikut warna asas

i. Merah
ii. Biru
iii. Kuning

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat:

i. Murid dapat mengklasifikasikan objek mengikut


warna dengan bimbingan maksimum guru
ii. Murid dapat mengklasifikasikan objek mengikut
warna dengan bimbingan minimum guru.
iii. Murid dapat mengklasifikasikan objek mengikut
warna tanpa bimbingan guru.

Pengetahuan sedia ada :Murid pernah mengklasifikasikan objek mengikut


bentuknya.

Nila moral : Rasional, kerjasama, hormat-menghormati,

Unsur terapi : Terapi cara kerja

ABM/BBM : bakul warna, kereta mainan,

Elemen merentasi Kurikulum : ICT


Masa Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Pembelajaran
Langkah Warna asas 1. Guru akan meletakkan ABM/BBM:
1 i. Merah beberapa benda maujud Benda maujud
(15 min) ii. Biru seperti:
iii. Kuning -kereta mainan Terapi : Terapi
- bola pom pom pertuturan
-batang ais
-manik Nilai :Hormat-
2. Guru akan menunjukkan menghormati
bakul , bola pom pom,
batang ais, kereta mainan EMK :-
dan manik yang berwarna
biru dan menyebutkannya
biru.
3. Murid akan menyebut balik
perkataan biru.
4. Guru akan mengulangi
langkah 2-3 dengan
menggantikan warna biru ke
merah dan kuning.
5. Kemudian, guru akan
meminta murid untuk
mengkelaskan benda maujud
mengikut warna di bakulnya.