Anda di halaman 1dari 4

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (OBJEKTIF)

MATAPELAJARAN: SAINS TAHUN:5 AMANAH TOPIK :SIFAT CAHAYA

Aras kemahiran

mengaplikasi

menganalisis

Jumlah item

Wajaran (%)
Mengingati

memahami

Mencipta
Menilai
Standard
Bil
Kandungan
Standard Pembelajaran

6.1.1 menyatakan cahaya bergerak lurus dengan


1(2) 1 10
menjalankan aktiviti
6.1 Cahaya bergerak 6.1.2 Mengesperimen untuk menentukan faktor yang
1 1(6) 1 20
lurus mempengaruhi saiz bayang-bayang
6.1.3 mengesperimen untuk menentukan faktor yang
1(3) 1(1) 2 20
mempengaruhi bentuk baying-bayang.
6.2.1 menyatakan cahaya boleh dipantilkan dengan
1(4) 1 10
menjalankan aktiviti
6.2.2 memerihalkan kegunaan pantulan cahaya
dalam kehidupan seharian seperti :
6.2 Cahaya boleh
2  Cermin sisi kereta 1(5) 1 10
dipantulkan
 Periskop
 Cermin muka
6.2.3 Melukis gambar rajah sinar menunjukkan
1(7) 1 10
pantulan cahaya pada permukaan cermin.

8
6.3.1 Menyatakan cahaya boleh dibiaskan 1 (9) 1 10
6.3.2 memerihalkan satu peristiwa yang
menunjukkan fenomena yang menunjukkan sifat
cahaya boleh dibiaskan seperti :
 Kedudukan duit syiling dalam air 1(8) 1 10
 Bentuk pensel dalam gelas berisi air
 Saiz huruf apabila dilihat melalui kaca
6.3 Cahaya boleh
3  Saiz ikan dalam akuarium
dibiaskan
6.3.3 mencipta alat atau model yang menggunakan
sifat cahaya
6.3.4 menaakul alat atau model yang telah dicipta
1(10) 1 10
dengan sifat cahaya
6.3.5 menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan
JUMLAH 2 5 3 10 100

9
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (SUBJEKTIF)

MATAPELAJARAN: SAINS TAHUN:5 AMANAH TOPIK :SIFAT CAHAYA

Aras kemahiran

mengaplikasi

menganalisis

Jumlah item

Wajaran (%)
Mengingati

memahami

Mencipta
Menilai
Standard
Bil
Kandungan
Standard Pembelajaran

6.1.1 menyatakan cahaya bergerak lurus dengan


1(a) 1(b) 1(c) 1(d) 4 20
menjalankan aktiviti
6.1.2 Mengesperimen untuk menentukan faktor yang
6.1 Cahaya bergerak
1 mempengaruhi saiz bayang-bayang
lurus
2(c)
6.1.3 mengesperimen untuk menentukan faktor yang
2(a) 2(b) , 4 20
mempengaruhi bentuk bayng-bayang.
2(d)
6.2.1 menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan
4(a) 1 5
menjalankan aktiviti
6.2.2 memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam
6.2 Cahaya boleh
2 kehidupan seharian seperti :
dipantulkan
 Cermin sisi kereta 4(c) 5(a) 5(d) 5(b) 4 20
 Periskop
 Cermin muka

10
6.2.3 Melukis gambar rajah sinar menunjukkan pantulan
5(c) 1 5
cahaya pada permukaan cermin.
6.3.1 Menyatakan cahaya boleh dibiaskan 3(a) 4(b) 3(b) 3(c) 4 20
6.3.2 memerihalkan satu peristiwa yang menunjukkan
fenomena yang menunjukkan sifat cahaya boleh dibiaskan
seperti :
 Kedudukan duit syiling dalam air 4(d) 1 5
 Bentuk pensel dalam gelas berisi air
 Saiz huruf apabila dilihat melalui kaca
6.3 Cahaya boleh
3  Saiz ikan dalam akuarium
dibiaskan
6.3.3 mencipta alat atau model yang menggunakan sifat
3(d) 1 5
cahaya
6.3.4 menaakul alat atau model yang telah dicipta dengan
sifat cahaya
6.3.5 menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan
JUMLAH 6 10 4 20 100

11