Anda di halaman 1dari 4

AL-ASMAUL-HUSNA (Nama-nama Allah Yang

Indah)
Berikut adalah senarai 99 nama-nama Allah dalam Islam. "Dan Allah
mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia) maka serulah (dan
berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan
pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa
menggunakan nama-namaNya. Mereka akan mendapat balasan
mengenai apa yang mereka telah kerjakan." Surah Al-A'raf, ayat
180.

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka


dengan "zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang
tenteramlah hati manusia." Surah Ar-Ra'd, ayat 28.

Al-Malik (Maha
Ar-Rahim (Maha Ar-Rahman (Maha Allah subhana huwa
Memiliki Menguasai
Penyayang) Pemurah) Taala
Seluruh Alam)

Al-Mukmin (Maha
Al-Muhaimin (Maha As-Salaam (Maha Al-Quddus (Maha
Mengurniakan
Memelihara) Sejahtera) Suci)
Keamanan)

Al-Mutakabbir
Al-Khaaliq (Maha Al-Jabbar (Maha Al-Aziz (Maha
(Maha Memiliki
Menciptakan) Kuasa) Perkasa)
Segala Keagungan)

Al-Qahhar (Maha Al-Ghaffar (Maha Al-Musawwir (Maha Al-Baari (Maha


Mengalahkan) Pengampun) Membentuk Rupa) Mengadakan)

Al-Alim (Maha Al-Fattah (Maha Ar-Razzaq (Maha Al-Wahhab (Maha


Mengetahui) Pemberi Keputusan) Pemberi Rezeki) Pemberi Kurnia)
Ar-Rafi (Maha Al-Khaafiz (Maha Al-Baasit (Maha Al-Qaabiz (Maha
Meninggikan) Merendahkan) Melapangkan) Menyempitkan)

Al-Basir (Maha As-Sami' (Maha Al-Mudhill (Yang Al-Muizz (Maha


Melihat) Mendengar) Menghinakan) Memuliakan)

Al-Adl (Yang
Al-Khabir (Maha Al-Latif (Maha Al-Hakam (Maha
Mempunyai
Berwaspada) Lemah Lembut) Mengadili)
Keadilan)

As-Shakur (Maha Al-Ghafur (Maha Al-Adhim (Maha Al-Halim (Maha


Mensyukuri) Pengampun) Besar) Penyantun)

Al-Muqit (Maha Al-Hafiz (Maha Al-Kabir (Maha


Al-Ali (Maha Tinggi)
Perkasa) Memelihara) Berwaspada)

Ar-Raqib (Maha Al-Karim (Maha Al-Hasib ( Amat


Al-Jalil (Maha Mulia)
Mengawasi) Pemurah) Dihormati)

Al-Wadud (Maha Al-Hakim (Maha Al-Waasi' (Maha Al-Mujib (Maha


Pengasih) Bijaksana) Lapang) Memperkenankan)
Al-Baaith (Maha
Al-Haq (Maha As-Shahid (Maha Al-Majid (Maha
Membangkitkan
Benar) Menyaksikan) Mulia)
Semula)

Al-Wali (Maha Al-Matin (Maha Al-Qawi (Maha Al-Wakil (Maha


Memerintah) Kuat) Kuat) Mentadbir)

Al-Muid (Maha Al-Mubdi (Maha Al-Muhsi (Maha Al-Hamid (Maha


Memulihkan) Pencipta dari Asal) Menghitung) Terpuji)

Al-Qayyum (Maha Al-Hai (Yang Hidup Al-Mumit (Maha Al-Muhyi (Maha


Berdikari) Kekal) Pemusnah) Menghidupkan)

Al-Waahid (Maha Al-Maajid (Maha Al-Waajid (Maha


Al-Ahad (Maha Esa)
Tunggal) Mulia) Mencarikan)

As-Samad
Al-Muqaddim (Maha Al-Muqtadir (Maha Al-Qaadir (Maha
(Tumpuan Segala
Menyegerakan) Berkuasa) Berkuasa)
Hajat)

Al-Aakhir (Maha Al-Awwal (Maha Al-Muakkhir ( Maha


Adh-Dhaahir
Akhir) Awal) Penangguh)

Al-Barr (Maha
Al-Muta-aali (Maha Al-Waali (Maha Al-Baatin (Maha
Membuat
Tinggi) Melindungi) Tersembunyi)
Kebajikan)
Ar-Rauf (Maha Al-Afuw (Maha Al-Muntaqim (Maha At-Tawwaab (Maha
Pengasih) Pemaaf) Pembalas Dendam) Menerima Taubat)

Al-Muqsit (Maha
Dhul-Jalaali wal Ikraam Maalik-ul-Mulk
Saksama)

Al-Maane (Maha Al-Mughni (Maha Al-Ghani (Maha Al-Jami' (Maha


Melarang) Memakmurkan) Kaya) Mengumpulkan)

Al-Haadi (Maha An-Nur (Maha An-Naafi' (Memberi


Adh-Dhaarr
Petunjuk) Bercahaya) Manfaat)

As-Sabur (Maha Ar-Rashid (Maha Al-Waarith (Maha Al-Baaqi (Maha


Penyabar) Bijaksana) Mewarisi) Kekal)

Anda mungkin juga menyukai