Anda di halaman 1dari 3

Soalan Kata Kunci/Jawapan Tip untuk dapat markah

Aim / Purpose / To find out To investigate the relationship between_______(wtc) with


(Tujuan/ Sebab/ Akan kamu ______(wto) Perlu hafal dan wajib tulis perkataan yang
kenalpasti) dimerahkan untuk mendapat markah.
Menyiasat hubungan di antara_________(PM) dengan
____________(PB)
Variables (Pembolehubah) Note: For every variable, it is important to
WTC (PM) WTO (PB) write the parameter and the object together.
a) What To Change (WTC) or Number of bulb Brightness of the bulb Nota :Bagi setiap pembolehubah, adalah
Bilangan mentol Kecerahan mentol penting untuk menulis objek beserta
Manipulated Variable (MV)
3 Bright (Terang) parameter.
Pembolehubah manipulasi(PM) 2 Brighter (Sangat terang)
Sesuatu yang DIUBAH/ BERBEZA 1 Brightest (Paling terang)
dan memberi kesan pada sesuatu Contoh: Saiz kereta mainan Objek
yang diperhatikan. WTC
Suhu ( ºC) 28 45
(PM)
WTO Isipadu air yang Parameter
b) What To Observe/Measure 20 15
(PB) tinggal (ml) Contoh parameter:
(WTO) or Responding Variable
Amount/ Jumlah Brightness/ Kecerahan
(RV) Size/ Saiz Shape/ Bentuk
Pembolehubah BergerakBalas(PB) PB Number/ Bilangan Movement/ Pergerakan
Sesuatu yang DIPERHATI/ Quantity / Kuantiti Roughness/ Kekasaran
DIUKUR/ DISIASAT/ DIREKOD/ Height / Ketinggian Smoothness/ Kelicinan
HASIL daripada sesuatu Width / Kelebaran Base area/ Luas tapak
penyiasatan. Mass / Jisim Area/ Luas
Time / Masa Location/ Lokasi
Distance / Jarak Position/ Kedudukan
c) What To Keep The Same ( WTK )
Presence/ Kewujudan Diameter/ Diameter
or PM Condition/ Keadaan Colour/ Warna
Constant Variable (CV) Temperature/ Suhu Direction/ Arah
Pembolehubah Malar (PMalar) Contohsoalan: Hotness/ Darjah Duration/ Tempoh masa
Sesuatu yang Sekumpulan pelajar telah menjalankan satu kajian untuk kepanasan Part/ Bahagian
DIKEKALKAN/SAMA/TIDAKBERU menyiasat pergerakan kereta mainan menggunakan jumlah Ability/ Kebolehan Growth/ Pertumbuhan
BAH di dalampenyiasatan. tayar kereta (PM) yang berbeza tetapi saiz tayar (PMalar) Thickness/Ketebalan Volume/ Isipadu
Strength/Kekuatan Length/ Panjang
yang sama. Jarak pergerakan kereta mainan (PB) diukur.
Stability/Kestabilan Speed/ Kelajuan
Quality/ Kualiti
Type/ Jenis
Observation Pemerhatian
(Pemerhatian)  Mangga itu berwarna kuning (mata) Manggamasak
 Mangga itu berbau harum (hidung)
Nyatakan apa yang dapat kamu  Mangga itu rasanya manis (lidah)
perhatikan dengan menggunakan 5  Mangga itu mempunyai kulit yang licin (kulit)
organ deria:-
 Mata –melihat
 Telinga – mendengar Pemerhatian
 Hidung – menghidu bau  Anak pokok R lebih tinggi berbanding anak
 Lidah – merasa pokok P
 Kulit - sentuhan  Daun anak pokok R lebih besar berbanding
Daun anak pokok P
 Batang anak pokok R lebih besar berbanding
Batang anak pokok P

Anak pokok P Anak pokok R

Predict Predict the weight of the rabbit on week 8?


(Ramalan) Ramalkan berat arnab selepas 8 minggu?

Week/ minggu 0 2 4 6 8 10
Mass / kg 0.5 0.7 1.0 1.3 1.6 1.9

Ramalan : 1.6 kg
Information Contoh soalan :
(Maklumat)
Nyatakan maklumat yang diperolehi daripada kajian di atas.

Jawapan: Tuliskan PM / PB/ PMalar


Cara untuk membuat inferens :
Inference (Inferens)
(SEBAB/REASON)  Identify and relate the question with the topic or the science
facts for example basic need or heat or phases of the moon and
TUMPUKAN PERHATIAN ANDA so on.
KEPADA GURU SEMASA BELAJAR DI Kenalpasti dan kaitkan soalan dengan 2 topic atau fakta sains
DALAM KELAS…..INGAT!!! yg telah dipelajari
Contoh: Keperluan asas atau suhu atau fasa bulan dan
Pemerhatian: sebagainya.
Blok Z tumbang dahulu diikut ioleh Blok
Y kemudian Blok X.  Determine the observation
Kenalpasti PEMERHATIAN!!!!!
Soalan :
Nyatakan inferens daripada pemerhatian  Find the cause (reason) for the thing to happen (observation)
di atas. Cari punca (sebab) untuk perkara tersebut berlaku sedemikian
(pemerhatian )
Jawapan:
Z kurang stabil berbanding Y dan X  Comparing – any logical reason but the answer must be in a form
X lebih stabi lberbanding Y dan Z of comparing.
Membandingkan pelbagai sebab yang logic tetapi jawapan
mestilah di dalam bentuk perbandingan.

Anak pokok P Anak pokok R

Pemerhatian:
Anak pokok R lebih tinggi berbanding anak
pokok Ppokok R
pokok P

Inferens:
Kurang persaingan untuk nutrisi/ air/
cahaya matahari ruang bagi anak pokok R
berbanding anak pokok P.
Trend / Pattern
(Corak) Decrease
Increase BERKURANG
BERTAMBAH

Bertambah
Unchange
TIDAK BERUBAH / SAMA

Hypothesis / Relationship
Hipotesis / Hubungan Semakin Bertambah / Berkurang
Tuliskan CORAK Tuliskan WTC / PM
HIPOTESI semakin Bertambah / Berkurang
Tuliskan CORAK Tuliskan WTO / PB
S Contoh: Semakin bertambah panjang tali, semakin berkurang bilangan ayunan bandul.

Jika Bertambah / Berkurang


SAMA MAKNA !!!!!!!
Tuliskan WTC / PM Tuliskan CORAK
maka Bertambah / Berkurang
Tuliskan WTO / PB Tuliskan CORAK
HUBUNGA Contoh: Jika masa yang diambil bertambah, maka suhu air bertambah.
N
Conclusion Kesimpulan boleh ditulis dalam bentuk ‘general statement’/ fakta sains
Kesimpulan Contoh :
 Tumbuhan memerlukan air, udara dan cahaya matahari untuk terus hidup.
 Paku akan berkarat jika terdapat kehadiran air dan udara.
*Jika pd hipotesis telah gunakan
(semakin), pada kesimpulan Kesimpulan boleh juga ditulis di dalam bentuk ayat hipotesis.(DIGALAKKAN)
digalakkan tukar kepada (Jika/maka)  Semakin berkurang bilangan mentol, semakin bertambah kecerahan mentol
 Jika bilangan mentol berkurang, maka kecerahan mentol bertambah