Anda di halaman 1dari 11

sejenak,?

selepas bangun tidur, apakah aktiviti-aktiviti yang


perlu anda lakukan. Senaraikan semuanya. Senaraikan
7 Tips Latihan Pengurusan Masa Sepanjang Cuti aktiviti-aktiviti penting dan juga aktiviti yang mungkin
kurang penting. Mungkin pada waktu cuti sekolah anda ada
Sekolah lebih banyak aktiviti yang tidak berkaitan dengan pelajaran.
Pembuka kata Tidak mengapa. Tuliskan sahaja.

Satu masalah utama yang disebut-sebut oleh pelajar ialah Latihan ini sebenarnya adalah untuk membiasakan diri kita
masalah pengurusan masa. Walaupun semua pelajar tahu berfikir dan melihat sedikit jauh ke depan sebelum kita
bahawa kita semua sama-sama ada 24 jam sehari, mereka melakukan sesuatu. Masalah utama pelajar yang
tetap hadapi kesukaran memahami mengapa ia terasa seperti menghadapi masalah pengurusan masa ialah mereka rasa
cuma ada 12 jam sahaja sehari dalam hidup mereka. Jangan terlalu banyak perkara yang perlu dilakukan. Namun apabila
kata pelajar, orang dewasa juga hadapi masalah yang sama. mereka senaraikan di atas kertas perkara-perkara tersebut, ia
Jika saya imbas zaman persekolahan saya sendiri, saya juga tidak kelihatan begitu banyak lagi. Hasilnya, mereka rasa ia
tidak terkecuali daripada masalah pengurusan masa. boleh disempurnakan dengan baik.

Jadi sepanjang cuti sekolah ini, apa kata kita beberapa tips Langkah seterusnya.
yang boleh digunakan untuk menguruskan masa. Secara Setelah anda tulis semua aktiviti yang perlu dilakukan esok,
khususnya, saya akan bincangkan 7 tips pengurusan masa. lihat semula senarai aktiviti tersebut. Saya mahu anda
Sebaik-baiknya, kita gunakan kesemua tips ini serta-merta berikan nombor atau gred untuk aktiviti-aktiviti tersebut.
sepanjang cuti sekolah ini agar apabila sekolah bermula Saya mahu anda berikan aktiviti tersebut gred, 1,2 atau 3.
nanti, kita akan mula rasa selesa dengan gaya pengurusan Gred ini bermaksud,
masa yang betul.
Gred 1 – Sangat penting? Gred 2 – Penting?? Gred 3? –
7 tips ini saya pelajari daripada artikel hasil Tidak penting
tulisan Dr. Tara Kuther, Professor dalam Penting atau tidak penting ini pula anda perlu berhati-hati.
bidang Psikologi di Universiti of Western Anda perlu jelas apa matlamat anda sebagai seorang pelajar.
Conneticut State. Beliau menulis tips ini Jika saya tanya bermain video games selama 3 jam adalah
untuk ditujukan kepada pelajar di peringkat Gred 1, 2 atau 3, apakah jawapan anda? Jika anda jawab 3
sekolah menengah, kolej dan universiti. (tidak penting), bermaksud matlamat anda ialah untuk
Setelah saya baca dan faham artikel tersebut, saya akan menjadi pelajar cemerlang dan cita-cita anda satu hari nanti
kongsikan bersama anda mengenai tips ini berdasarkan apa ialah mahu berjaya dalam bidang yang boleh dikaitkan
yang saya faham. dengan pendidikan.
Namun jika anda jawab 1 (Sangat penting), ini bermakna
cita-cita anda bukanlah mahu menjadi pelajar cemerlang.
Saya juga akan tulis tips ini sebagai satu panduan untuk
Ada kemungkinan cita-cita anda mahu menjadi pemain
anda jadikannya satu latihan sepanjang cuti persekolahan
video games professional.
ini. Jadi saya percaya artikel yang bakal saya kongsikan ini
sesuai untuk anda jika anda bergelar seorang pelajar.
Jadi, untuk perbincangan kita mengenai cara menguruskan
masa ini, saya andaikan cita-cita anda ialah mahu berjaya
Tip 1
dengan cemerlang dalam bidang akademik. Berikan gred
kepada senarai aktiviti anda sekarang. (Jika anda pelajar
Tip menguruskan masa yang pertama ialah ?Buat satu sekolah rendah, dapatkan bantuan ibu bapa, abang, kakak
senarai tugasan yang perlu dilakukan?. Di dalam Bahasa atau guru untuk menentukan gred aktiviti ini.)
Inggeris, ini dinamakan ?To Do List?. Untuk menyediakan
senarai ini adalah satu kerja yang sangat mudah sebenarnya
tetapi kesannya kepada cara kita melakukan sesuatu kerja
Apabila anda lihat gred ini semua, anda boleh nampak
adalah amat besar sekali.
dengan jelas apakah fokus utama aktiviti anda untuk hari
Jika anda seorang pelajar, di masa cuti sekolah ini, pada
esok. Jika anda kesuntukan masa, anda perlu fokuskan
waktu malam sebelum tidur, buat latihan ini selama 5
kepada perkara yang mempunyai gred terendah iaitu 1 atau
hingga 10 minit. Sediakan satu buku kecil. Buku kecil yang
2. Apabila anda penat selepas melakukan aktiviti gred 1,
dicadangkan ialah buku kecil yang mudah dibawa ke mana-
anda boleh berehat dengan melakukan akitiviti dalam
mana. Namun jika tidak ada, jangan risau. Jangan jadikan ia
senarai yang mempunyai gred lebih tinggi. Contohnya,
satu alasan. Ambil apa-apa sahaja buku atau kertas kosong
selepas penat membuat kerja sekolah Matematik (Gred 1),
yang boleh digunakan.
anda boleh berehat dengan melakukan aktiviti menonton
DVD Kungfu Panda (Gred 3). Hebat bukan? Siap Gred 1,
Dalam masa 5 hingga 10 minit, tuliskan semua perkara yang berehat dengan Gred 3. Hasilnya banyak aktiviti dalam
anda mahu lakukan pada esok hari. Fikirkan senarai boleh disempurnakan.
Setelah esok berakhir iaitu pada waktu malam sebelum dan terlupa tentang apa yang mahu saya tulis. Namun jika
tidur, lihat semula senarai ini. Cuba tandakan mana aktiviti saya tetapkan ?artikel ini mesti siap sebelum pukul 12
yang telah disempurnakan. Percaya atau tidak, jika teknik tengahari Jumaat, 18 Disember 2009?, saya akan dapat lebih
ini diamalkan, anda akan rasa sangat seronok apabila anda fokus dan dan teringat tentang artikel ini setiap masa.
membuat tanda pada aktiviti yang telah disempurnakan. Ia Hasilnya, saya akan paksa diri untuk duduk menulis dan
memberikan kita satu kepuasan yang sukar digambarkan. tumpukan sepenuh perhatian agar ia dapat disiapkan dengan
segera.
Bagaimana dengan aktiviti yang belum disempurnakan?
Tuliskan semula aktiviti tersebut di dalam senarai baru Jika anda sebagai pelajar dan ada banyak kerja yang perlu
untuk hari berikutnya. Kadangkala kalau ia gagal dilakukan disiapkan dalam masa cuti sekolah ini, ada?3 langkah asas
hari ini, ia akan menjadi semakin penting pada keesokan yang ingin saya cadangkan anda lakukan untuk
harinya. Jadi pastikan kita menukar gred aktiviti tersebut mempraktikkan tip kedua ini.
jika perlu.
 Langkah pertama, senaraikan semua kerja atau tugasan
Tanamkan azam untuk membuat aktiviti ini sepanjang cuti yang perlu diselesaikan dalam masa cuti sekolah ini. Ia
sekolah ini. Jangan risau kalau anda rasa sukar pada mungkin kerja sekolah, sesuatu yang hendak kita baca
mulanya. Saya akan terangkan lagi tentang kepentingan atau sesuatu aktiviti yang sudah lama kita tangguhkan.
langkah ini dalam posting saya seterusnya. Selamat menulis  Langkah kedua, tuliskan tarikh dan masa akhir untuk
setiap aktiviti tersebut.
senarai aktiviti harian anda.  Langkah ketiga, buat keputusan dan tanamkan tekad
bahawa anda akan siapkan semua tugasan ini sebelum
Tip 2 masa akhir yang telah ditetapkan.
Saya percaya langkah ketiga adalah langkah yang paling
sukar untuk dipraktikkan. Semua orang boleh tetapkan masa
Setelah kita pelajari bahawa langkah
akhir tetapi tidak semua orang sanggup bekerja keras untuk
penting dalam menguruskan masa
menepatinya.?Namun jika ia diamalkan pasti menjadi
ialah menulis dan merancang
mudah juga nanti. Malah jika kita berusaha dan berjaya
aktiviti untuk hari esok, tip kedua
menepatinya, akan timbul rasa puas di dalam diri dan ini
pula ialah ?Tetapkan masa
akan meningkatkan lagi tahap keyakinan diri kita untuk
akhir? untuk menyempurnakan
menguruskan masa dengan baik.
sesuatu. Di dalam bahasa Inggeris,
ia dikatakan sebagai ?set a
deadline?. Mulai hari ini juga, cuba praktikkan untuk menetapkan
Menetapkan masa akhir bermaksud masa akhir?bagi semua perkara yang kita lakukan. Jika kita
jika kita mahu lakukan sesuatu, mahu kemas bilik, kata dalam hati, ?dalam masa setengah
anggarkan berapa lama masa yang jam, bilik ini akan bersih, tidak ada sampah dan sempurna
diperlukan untuk menyiapkan untuk belajar?. Setengah jam itu adalah masa yang telah kita
sesuatu. Sebagai contoh, jika kita tetapkan. Hasilnya, kita akan mengemas dengan lebih laju,
merancang untuk menyiapkan kerja fokus dan berkesan. Ini sangat jauh bezanya jika anda hanya
sekolah Matematik, anggarkan ambil penyapu, sapu sampah di dalam bilik, kemas katil dan
berapa lamakah masa yang kita ada sebagainya tanpa mengetahui apa yang ingin dicapai.
untuk menyiapkannya dan tetapkan
bilakah kerja sekolah tersebut Sama juga jika anda mahu menonton televisyen tetapi
sepatutnya siap. dalam masa sama anda perlu siapkan kerja sekolah. Katakan
sekarang jam menunjukkan pukul lapan pagi dan anda mahu
Jika boleh, jangan tetapkan masa yang terlalu lama untuk menyiapkan nota Sejarah. Pada pukul 8.30 pagi pula ada
menyiapkan sesuatu. Maksud saya, jangan tetapkan masa 2 cerita kegemaran anda di televisyen dan anda rasa ia sangat
jam untuk menyiapkan 10 soalan Matematik. Ini kerana jika penting dan tidak boleh dilepaskan. Jadi, tetapkan dalam
kita tahu bahawa kita ada banyak masa, kita akan diri anda tentang masa yang anda ada. ?Aku ada setengah
berlengah-lengah dalam membuat kerja. Akibatnya, kita jam untuk buat nota sejarah. Dalam masa setengah jam ni,
tidak fokus sepenuhnya dan hasil kerja kita juga tidak aku? akan siap baca 10 mukasurat bab 8, cari jawapan
sebagus mana. kepada 3 soalan mengenai bab 8?dan lukiskan peta minda
untuk isi pentingnya.?
Sebelum ini, saya tidak sedar tentang kepentingan
menetapkan masa akhir. Akibatnya, saya perlu siapkan Saya percaya dengan langkah ini, proses pembelajaran akan
perkara yang ringkas dalam masa yang agak lama. Sebagai jadi sangat berbeza. Ia akan jadi sangat berkesan. Selamat
contoh, jika saya mahu menulis artikel dan tidak tetapkan
masa akhir bila ia perlu disiapkan, saya akan bertangguh mencuba.
Tip 3 kerja sekolah Sejarah tadi, penuhkan fikiran dengan
persoalan mengenai Sejarah. Untuk lebih mudah fokus, jika
Tips latihan pengurusan masa sepanjang cuti sekolah kita sedang buat kerja di atas meja, kosongkan meja tersebut.
yang ketiga ialah ?Fokuskan minda kepada satu perkara Biar hanya ada buku Sejarah di atas meja. Ini untuk
sahaja pada satu masa?. Ini kerana salah satu sebab mengelakkan kita asyik terpandang buku lain dan mula
mengapa banyak kerja tidak dapat disiapkan, mengapa kita teringat tentang kerja lain itu pula.
cuba bertangguh melakukan sesuatu kerja dan mengapa kita
tidak dapat menguruskan masa dengan baik ialah kita selalu Satu masalah yang biasa disebut oleh pelajar ialah ?saya
fikir tentang banyak perkara dalam satu masa. dah cuba fokus pada satu perkara tetapi minda saya ni
Sebagai contoh, ketika asyik teringat kepada perkara lain?. Langsung tidak boleh
menyiapkan kerja sekolah fokus kepada apa yang dilakukan sekarang. Apa nak
Sejarah, kita terbayang buat?? Kalau teringat sahaja tidak mengapa sebenarnya
tentang kerja sekolah tetapi ini ingat dan mula rasa bimbang dan hilang ?mood?
Matematik dan Sains. Bila untuk buat kerja. Akibatnya satu perkara pun tidak dapat
kita sedang mengemas bilik, disiapkan dengan sempurna. Ia sama macam pepatah
kita teringat tentang baju melayu yang mengatakan?apa yang dikejar tak dapat, apa
yang belum dibasuh atau yang dikendong berciciran.
halaman rumah yang perlu Ada 2 jawapan yang biasa saya berikan untuk soalan ini.
disapu. Apabila minda kita Pertama, asyik teringat kepada perkara lain itu adalah
sudah terbahagi kepada perkara biasa. Apa? yang perlu dilakukan ialah apabila kita
beberapa fokus dalam satu tersedar yang minda kita sudah mula teringat tentang
masa, ada beberapa perkara perkara lain, bawa minda kita pulang semula kepada apa
akan berlaku. yang sedang dilakukan. Kata kepada diri kita, ?Satu
Perkara Pada Satu Masa!? dan ingatkan diri kita bahawa
 Pertama, kita tidak dapat melakukan kerja yang sedang kalau sibuk-sibuk risaukan perkara lain pun, bukannya kerja
dilakukan dengan berkesan. tersebut boleh siap. Lebih kita fokus dan siapkan kerja di
 Kedua, kita mula hilang semangat dalam menyiapkan hadapan mata sekarang. Semakin cepat kerja sekarang siap,
kerja yang sedang dilakukan. semakin cepatlah kita boleh siapkan kerja yang lain itu.
 Ketiga, kita mula rasa terlalu banyak perkara yang Kedua, jika minda kita asyik teringat tentang kerja lain, ada
hendak dilakukan lalu cuba menangguhkan semua kerja. kemungkinan kerja itu lebih penting dan perlu disiapkan
Ini adalah disebabkan minda kita rasa ?terlalu sesak? dengan lebih segera. Kadangkala, apabila ada kerja yang
dengan terlalu banyak benda. Akibatnya satu perkara susah hendak dilakukan, kita cuba mengelak daripada
pun tidak dapat dilakukan. melakukannya. Contohnya, jika kita benci subjek
Pelajar yang suka bertangguh dan melengah-lengahkan Matematik Tambahan, kita akan sentiasa cuba mengelak
kerja mereka selalunya disebabkan perkara ini. Mereka daripada melakukannya. Semakin kita mengelak, semakin
hendak buat kerja sekolah Sejarah. baru hendak mula sudah kita rasa bimbang kerana ia mesti disiapkan walau dengan
teringat kerja sekolah lain. Minda mereka jadi terlalu sesak apa cara sekalipun. Jadi, semasa kita cuba mengelak
dan terus menangguhkan semua kerja sekaligus. Bagaimana daripada melakukan kerja tersebut dengan melakukan kerja
cara mereka melegakan perasaan minda yang sesak ini? lain, fikiran kita akan sentiasa kembali fokus dan terkenang
Mereka akan lakukan sesuatu yang boleh menenangkan dan subjek Matematik Tambahan tersebut.
menggembirakan minda mereka dengan segera sama ada Jadi cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini ialah kita
dengan bermain games, menelefon kawan, berbual di GAGAHKAN diri dan berdepan dengan subjek Matematik
internet, menghantar pesanan sms dan sebagainya. Semakin Tambahan tersebut. Kata pada diri kita sendiri, ?lepas aku
banyak aktiviti ini semua dilakukan, semakin berat hati siapkan kau, senanglah semua kerja aku yang lain nanti.?
mereka untuk kembali semula melakukan tugasan-tugasan Ingatkan diri kita, kalau benda yang paling susah sudah
tadi. disiapkan, benda-benda lain pasti akan terasa begitu mudah
untuk disempurnakan.
Jadi tip hari ini Jadi sepanjang cuti sekolah ini dan cuti sekolah yang akan
mengatakan, jika kita datang, latih diri untuk fikir tentang satu perkara saya pada
mahu uruskan masa satu masa. Kalau tengah kemas rumah, fikir tentang kemas
dengan lebih baik, rumah dan bagaimana untuk menyiapkan tugas mengemas
semasa melakukan dengan sempurna dan berkesan. Jangan ingat dan bimbang
sesuatu, fokuskan minda tentang basuh kasut masa mengemas rumah.
kepada satu perkara itu
sahaja. Perkara lain itu Tip 4
lupakan seketika.
Sebagai contoh semasa
sedang menyiapkan
Tips latihan menguruskan masa sepanjang cuti sekolah yang lakukan tugasan yang paling kita tidak suka ini, tugasan lain
keempat ialah ?tetapkan masa aktif?. Menurut Dr. Tara akan jadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Jadi saya tambah
Kuther, ini beliau namakan ?Go with the Flow?.
Saya definisikan masa aktif sebagai masa di mana anda rasa sedikit, ?makan katak itu? di dalam masa aktif anda.
paling bertenaga, bersemangat dan cergas untuk melakukan Sepanjang cuti sekolah ini, cuba kenal pasti masa aktif anda
sesuatu. Saya percaya semua orang ada masa aktif mereka dan kuatkan semangat untuk melakukan semua tugasan
sendiri. Namun setiap orang mempunyai masa aktif yang mencabar dalam masa aktif ini. Setelah anda lakukan
berbeza. beberapa kali pasti anda akan dapat lihat betapa
berkesannya teknik ini. Perlu diingat juga, ada kalanya
Ada orang yang aktif di waktu pagi. Ada yang aktif di sukar untuk kita kenal pasti waktu bilakah sebenarnya masa
waktu tengahari, petang atau malam. Jadi, pada waktu aktif kita. Jangan risau. teruskan mencuba untuk kenal pasti
bilakah anda paling aktif dalam sehari? masa aktif kita ini. Ia kadangkal memakan masa sedikit
lama untuk dikenalpasti. Namun jika terus mencari dan
Katakan anda rasa masa aktif anda ialah pada waktu pagi. mengenal pasti, tentu kita akan jumpa.
Jadi,
Tip 5
 Susun aktiviti atau tugasan yang paling sukar pada
waktu pagi. Tip latihan menguruskan masa sepanjang cuti sekolah yang
 Susun jadual belajar subjek yang mencabar pada waktu kelima adalah mudah sahaja. Ia berbunyi, ?belajar untuk
pagi. berkata TIDAK!?
 Susun aktiviti atau tugasan yang anda paling tidak suka Kali pertama saya pelajari tentang teknik pengurusan masa
pada waktu pagi. ini, saya rasa amat pelik. Apa kena mengena pula berkata
Sebab tidak dengan pengurusan masa. Namun setelah saya fikir-
mengapa fikirkan, ternyata benar, banyak masalah berkenaan
ini pengurusan masa adalah disebabkan kita tidak mampu
dicadang untuk berkata TIDAK.
kan ialah
semasa Bayangkan pelajar yang sedang belajar, siapkan kerja
kita sekolah dan mengulangkaji topik yang baru dipelajari. Baru
aktif, 5 minit buat kerja tiba-tiba dia mendapat pesanan sms
kita lebih daripada kawannya yang berbunyi, ?buat apa tu??
efektif
dalam Apakah yang akan dilakukan oleh pelajar ini? Adakah dia
melakuk akan balas pesanan sms itu dan kemudian berterusan hingga
an lebih satu jam atau dia akan kata ?TIDAK! Aku nak buat
sesuatu. kerja ni.? Pada pendapat anda, yang mana satukah pilihan
Semasa kita aktif, kita boleh berfikir dengan lebih baik dan pelajar ini?
bertenaga. Hasilnya kita akan dapat lakukan sesuatu dengan
lebih berkesan dan cepat.
Saya sendiri percaya dan faham mengapa begitu susah
untuk berkata tidak. Kadangkala saya sendiri semasa sedang
Bayangkan anda cuba siapkan kerja rumah yang paling sibuk menulis blog tiba-tiba dapat sms daripada sahabat,
susah dan yang anda paling benci pada waktu anda paling ?Ngeteh?? Sudah jadi tabiat, saya akan balas ?JOM!?
lemah, letih dan mengantuk. Boleh ia dilakukan? Sudah Walaupun keluar minum teh dengan kawan tidak
tentu sukar bukan? lama,?aktiviti tersebut membuat beberapa perkara menjadi
tidak lancar. Habis minum teh, idea dan semangat menulis
Satu masalah yang biasa berlaku ialah kebanyakan orang blog mungkin sudah berkurangan.
suka melakukan aktiviti yang paling mereka suka pada masa
aktif mereka. Pelajar contohnya suka belajar subjek yang Sebagai pelajar, anda perlu belajar berkata tidak kepada
paling mereka suka dan subjek yang mereka selalu skor A perkara-perkara yang boleh mengganggu kelancaran
pada masa aktif. Hasilnya, prestasi subjek itu semakin baik rancangan anda. Jika anda kesuntukan masa untuk siapkan
manakala prestasi subjek yang mereka lemah kekal lemah kerja sekolah dan menerima pesanan sms, tidak perlu jawab
malah semakin teruk lagi. jika ia tidak penting atau jawab dan beritahu sahabat anda
yang anda tidak dapat berbalas-balas sms dengannya.
Pakar motivasi dan pembangunan diri, Brian Tracy juga ada
memberikan pandangan yang hampir serupa mengenai Satu masalah dengan teknik ini ialah anda mungkin
perkara ini. Kata beliau, ?Eat that frog?. Katak yang beliau bimbang jika berkata tidak, nanti anda dipulaukan. Ini
maksudkan ialah kerja atau tugasan yang paling kita tidak berlaku bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada
suka dan selalu kita cuba tangguhkan. Jika kita berjaya
orang dewasa di alam pekerjaan. Baru hendak siapkan kerja masa yang terdekat ini. Ia tidak diabaikan tetapi ditukar
yang diminta oleh bos, kawan dah ajak minum pagi. Tidak masanya ke masa yang lebih sesuai.
ikut, bimbang dikatakan sombong. Tidak ikut, bimbang lain
kali tidak diajak. Mengapakah kita perlu fleksibel? Menurut pengalaman saya
menjalankan program teknik belajar di sekolah, majoriti
Bagi saya, tidak salah untuk bimbang. Namun sekali sekala pelajar yang saya temui TAHU bagaimana untuk membuat
kita perlu bimbang untuk diri kita juga. Selama ini kita jadual belajar. Sejak sekolah rendah lagi pelajar sudah
asyik bimbang kawan-kawan atau orang disekeliling terasa belajar bagaimana mahu membuat rancangan untuk belajar
hati kalau kita berkata TIDAK. Apa kata berfikir untuk diri setiap hari. Mereka akan satu jadual di mana ada tertulis
kita pula seketika dan kita tahu, perkataan TIDAK itu akan pada pukul berapa pergi ke sekolah, pukul berapa pergi
menambahkan lagi produktiviti diri kita. Peluang dan jalan mengaji, pukul berapa pergi tuisyen dan sebagainya.
untuk kita menuju kejayaan juga akan terbuka lebih luas.
Namun satu perkara yang kurang ialah pelajar tidak tahu
Tambahan lagi, berkata TIDAK bukan semestinya dalam apa yang perlu dilakukan jika rancangan itu tidak dapat
nada yang tidak baik. Kita boleh berkata tidak dalam nada diikuti sepenuhnya. Jika mereka tulis belajar subjek Sains
dan bahasa yang sopan. Sekurang-kurangnya sesiapa yang pada pukul 8 malam, apa akan terjadi jika malam itu ada
mendengar perkataan TIDAK daripada kita itu tidak banyak latihan Pendidikan Agama yang perlu disiapkan?
berkecil hati dan mungkin boleh faham mengapa kita Apa akan jadi jika keesokan harinya ada peperiksaan subjek
berkata demikian. Bahasa Melayu dan persediaan belum dilakukan dengan
baik?
Jadi sebagai pelajar, belajar untuk berkata TIDAK apabila
diajak melakukan aktiviti yang kurang atau tidak berfaedah Apabila pelajar tidak dapat mengikuti jadual mereka dengan
dan aktiviti yang mengganggu kelancaran rancangan yang baik, selalunya 2 perkara akan berlaku.
telah kita sediakan.
1. Mereka rasa bersalah dan susah hati. Akibatnya mereka
Selamat berlatih untuk berkata TIDAK dalam proses tidak dapat tumpukan perhatian kepada kerja yang
hendak dilakukan segera kerana asyik teringat tentang
menguruskan masa anda. jadual mereka yang tidak dapat disempurnakan.
2. Mereka akan rasa lemah semangat dan hilang minat
Tip 6 untuk membuat jadual. Rungut mereka, ?kalau buat
jadual pun, bukan boleh ikut semua. Buat sakit hati je
nanti. Baik tak payah buat jadual!? Saya percaya inilah
Tips latihan menguruskan masa sepanjang cuti sekolah yang
sebab utama mengapa pelajar tidak suka membuat jadual
keenam ialah ?jadi lebih fleksibel semasa menguruskan
untuk menguruskan masa mereka. Saya temui sangat
masa? atau dalam bahasa Inggerisnya, ?Be flexible?.
ramai pelajar di peringkat universiti yang mengalami
Ini bermaksud, semasa kita merancang dan menguruskan
masalah ini. Komen mereka ?lebih baik tak payah buat
masa, kita perlu bersedia untuk berubah atau sedikit
jadual sebab kalau buat pun bukan kita boleh ikut
terpesong daripada rancangan awal kita. Sebagai contoh,
semuanya.?
jika kita merancang untuk belajar Matematik selama 40
Kepada sesiapa yang berpendapat begini terutamanya
minit dan belajar Sejarah selama 40 minit selepas itu, kita
pelajar, INGAT 2 perkara ini.
perlu bersedia untuk menukar rancangan jika ianya tidak
berjalan seperti yang diharapkan.
1. Lebih baik ada jadual dan rancangan menguruskan
masa berbanding tidak ada jadual dan rancangan.
Mungkin kita rancang untuk belajar Matematik selama 40
2. Jika kita tidak sempurnakan jadual atau rancangan
minit tetapi apabila 40 minit berakhir, kita masih lagi belum
menguruskan masa, ia JAUH LEBIH BAIKdaripada
siap dan masih ada sedikit lagi yang perlu dilakukan.
orang-orang atau pelajar-pelajar yang tidak ada langsung
Jadi,?berikan lagi sedikit masa untuk?buat latihan
jadual atau rancangan menguruskan masa.
Matematik tersebut. Ada masanya kita?rancang masa untuk
Masalah ini berlaku disebabkan pelajar tidak faham konsep
40?minit tetapi terpaksa ambil masa selama
pengurusan masa dan tidak boleh jadi fleksibel. Rancangan
80?minit.?Dalam contoh rancangan hendak buat latihan
kita untuk menguruskan masa sebenarnya ialah satu
Matematik dan Sejarah tadi, apabila anda luangkan masa
panduan. Sama seperti semasa kita hendak ke suatu tempat.
selama 80 minit untuk Matematik, ia bermaksud rancangan
Untuk ke sekolah contohnya, mungkin ada satu jalan terbaik
untuk belajar Sejarah terpaksa ditangguhkan.
dan paling cepat yang boleh kita ikuti. Namun jika satu hari
jalan itu tidak boleh digunakan, pasti ada jalan lain lagi
Adakah ini bermaksud subjek Sejarah akan diabaikan? yang boleh digunakan. Kita tidak merungut atau merengek
Tidak juga. Apa yang perlu dilakukan ialah anda masukkan dengan berkata, ?tak bolehlah pergi sekolah macam ni!?
lagi subjek Sejarah dalam jadual pembelajaran anda dalam apabila jalan terbaik tadi ditutup.
Selepas ini, jika kita sudah buat rancangan dan jadual tetapi Dalam 10 perkara yang dilakukan ini, sebenarnya ada lebih
tidak boleh sempurnakannya, gunakan 2 langkah di bawah. kurang 2 perkara yang akan menyumbang kepada 80%
Katakan kita rancang 10 perkara untuk dilakukan tetapi daripada markah yang bakal kita perolehi. Aktiviti yang
hanya berjaya sempurnakan 7 sahaja manakala 3 lagi gagal mana satu agaknya?
dilaksanakan, kita perlu
Ia terpulang kepada individu. Ada individu yang perlu
1. Bersyukur dan ucapkan tahniah kepada diri kita kerana lakukan aktiviti latih tubi dan belajar sendiri di
telah berjaya sempurnakan 7 perkara yang kita rancang. rumah?untuk dapat 80% markah dan ada individu?yang
Penuhkan diri dengan rasa gembira, seronok, bangga dan perlu?buat kerja sekolah dan jumpa guruuntuk?dapat
syukur kerana kita BERJAYA selesaikan 7 daripada 10 80%.?Namun apa yang penting ialah anda perlu fikirkan
rancangan. Itu satu pencapaian yang hebat. aktiviti apakah yang benar-benar menyumbang kepada
2. Soal diri kita sendiri, ?Macam mana supaya lepas markah yang bakal anda perolehi. Jadi sekarang, cuba
ni,?aku boleh sempurnakan semua sekali perkara yang senaraikan semua aktiviti yang anda lakukan setiap hari
telah kita rancangkan?? Soalan ini akan membuat minda untuk skor A dalam peperiksaan. Cuba kenal pasti aktiviti
kita lebih positif, bersemangat dan bersedia untuk manakah yang tergolong dalam 20% aktiviti penting yang
mencari jalan untuk memajukan prestasi pengurusan saya terangkan ini?
masa kita pada masa yang akan datang. Setelah anda faham konsep bahawa ada lebih kurang 20%
Saya ucapkan selamat menguruskan masa dan selamat aktiviti yang benar-benar membantu kita mencapai
matlamat skor A dalam peperiksaan, anda juga harus sedar
menjadi lebih FLEKSIBEL! bahawa kebanyakan pelajar menghabiskan masa mereka
melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak penting kepada
Tip 7 mereka.

Tips latihan menguruskan masa sepanjang cuti sekolah yang Sebagai contoh, ada pelajar yang bersungguh-sungguh
terakhir ialah ?luangkan lebih masa untuk aktiviti yang untuk pergi ke rumah kawan dan belajar bersama. Namun
paling mendatangkan hasil.? apabila dikaji semula, aktiviti itu sebenarnya hanya
Di dalam subjek ekonomi, ada satu terma yang membuang masa dan tenaga kerana
dinamakan ?The Pareto Principle?. Walaupun ia berasal
daripada perbincangan mengenai ekonomi, rupa-rupanya ia  Banyak masa terbuang semasa hendak pergi ke rumah
boleh diaplikasikan kepada banyak bidang lain termasuk kawan tersebut.
bidang pengurusan masa. Prinsip Pareto ini mengatakan  Banyak tenaga terbuang dalam perjalanan ke rumah
bahawa kawan tersebut.
?20% daripada?USAHA kita akan menghasilkan 80%  Banyak masa terbuang semasa hendak bersedia untuk
daripada HASIL yang kita perolehi.? mula belajar.
 Banyak masa terbuang apabila kawan-kawan mula buka
cerita tentang sesuatu yang tidak berkaitan.
Jangan bimbang jika ayat ini sukar difahami. Ia bermaksud  Banyak masa terbuang apabila anda dan kawan-kawan
beberapa perkara. tidak ada ?mood? untuk belajar.
Lebih menyedihkan, kadangkala perjalanan untuk ke rumah
kawan tersebut memakan masa lebih lama daripada masa
 Tidak semua aktiviti yang kita lakukan penting dalam
yang diambil untuk belajar. Akibatnya, anda rasa sudah
mendapatkan hasil yang kita mahu.
banyak luangkan masa untuk belajar tetapi? hairan apabila
 Kalau kita lakukan 10 perkara untuk skor?markah
tidak dapat skor dalam peperiksaan. Adakah ia
100%?contohnya, 2 daripada perkara tersebut boleh
menghairankan jika pelajar ini tidak dapat skor A? Tidak
menghasilkan 80% daripada markah 100% itu.
sebenarnya. Ia tidak menghairankan kerana terlalu banyak
Untuk lebih mudah faham, bayangkan anda lakukan 10
masa yang dihabiskan untuk sesuatu yang tidak
perkara ini untuk skor 100% markah dalam peperiksaan.
menyumbang kepada markah yang bakal diperolehi.
Tips ini juga merupakan satu rahsia mengapa pelajar
1. Pergi tuisyen cemerlang selalunya kelihatan seperti belajar sedikit atau
2. Buat kerja sekolah tidak belajar tetapi mampu mendapat keputusan cemerlang
3. Buat latih tubi di dalam peperiksaan. Ada ramai pelajar cemerlang yang
4. Pergi perpustakaan sibuk dengan aktiviti kurikulum sekolah tetapi masih
5. Beli buku mampu skor A dalam peperiksaan dengan agak mudah. Ini
6. Belajar di rumah kawan adalah kerana mereka tahu untuk fokus kepada aktiviti yang
7. Belajar sendiri di rumah menyumbang kepada matlamat yang mereka ingin capai.
8. Jumpa dan tanya guru Mereka telah kenal pasti aktiviti mana yang penting untuk
9. Jumpa dan tanya kawan mereka dan luangkan lebih banyak masa untuk aktiviti
10. Sediakan alat tulis yang sempurna tersebut.
Hari ini atau mungkin sepanjang minggu ini, cuba kenal - Murid perlu menguasai Rumusan (Formula matematik)
pasti aktiviti yang penting untuk diri kita skor A dalam dan dihafal serta mahir.
peperiksaan. Kemudian luangkan lebih banyak masa untuk - Sifir perlu cekap dan hafal.
lakukan aktiviti tersebut. Dapatkan bantuan dan nasihat ibu
- Murid dapat menyiapkan tugasan modul yang diberikan.
bapa dan guru untuk mengenal pasti aktiviti-aktiviti ini.
Saya percaya anda akan dapat lihat perbezaannya dari segi
pengurusan masa dan juga pencapaian anda dalam bidang NILAI KEAGAMAAN :
akademik nanti. - Memastikan anak-anak sembahyang 5 waktu dengan
cukup.
Selamat menguruskan masa.
- Mengamalkan sunnah-sunnah Rasullulah SAW, seperti
Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih atas kehadiran sembahyang berjemaah, makan bersama keluarga,
tuan-tuan dalam Hari Penetapan Target Murid Tahun 6 memanggil anak-anak dengan sopan, dan pertuturan harian
UPSR 2016. Sokongan tuan-tuan telah memberi satu yang bermanfaat.
motivasi terutamanya kepada anak-anak kita dan juga
kepada guru-guru yang sentiasa memberi komitmen - Amalkan baca Al Quran, biasakan dengan surah-surah
sepenuh bagi memastikan anak-anak tuan-tuan sentiasa pendek dan jadikan bacaan harian.
bersemangat untuk memajukan diri dalam pelajaran.
- Ajaklah anak-anak dan keluarga kita mengamalkan
Murid-murid akan mula bercuti pada 5hb Februari 2016 sembahyang sunat sepertiga malam sebagai amalan harian.
hingga 13hb Februari 2016. Maka terdapat masa yang 1. Solat sunat wuduk
terluang dan patut diisi dengan belajar dan mengulang kaji 2. Solat sunat taubat
topik-topik dalam UPSR. Prihatin dan komitmen ibu bapa 3. Solat sunat isytiharah
bagi memastikan anak-anak belajar dengan memerhatikan 4. Solat sunat tahadjud
dan menyemak serta memberi motivasi dan nasihat kepada 5. Solat sunat hajat
anak-anak. 6. Solat sunat witir

Di sini saya sertakan pesanan daripada guru mata pelajaran Dan berdoa kepada Allah SWT agar perbuatan dan amalan
untuk ibu bapa agar memesan, mengingatkan dan kehidupan kita sekeluarga diberkati dan dirahmati.
memastikan tugasan yang diberikan siap sepenuhnya
kepada anak-anak tuan-tuan. Semoga juga kehidupan kita dilindungi dengan kesihatan
diri yang sihat, rezeki yang banyak, keluarga yang bahagia
BAHASA INGGERIS : dan kejayaan anak dalam pelajaran terutama 6A dalam
- Latihan tubi kertas 1 UPSR.
- Latihan mengikut topik
- Tumpukan penguasaan pada grammer Diharap pesanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya
Contoh : subject verb agreement untuk kejayaan murid-murid, guru dan nama baik SK KG
MELAYU NIYOR.
SAINS :
- Baca buku teks Sains (Peraturan Bilik Sains) Sekian, terima kasih.
- Murid-murid perlu mengingat Peraturan Bilik Sains untuk
membantu Kertas 1 dan Kertas 2. Mencipta Idea, Menjangkau Kreativiti, Menjana Inspirasi.

BAHASA MELAYU : Hari ini merupakan hari terakhir persekolahan


- Murid perlu siapkan Tugasan dalam buku PBS Bahasa bagi sesi 2010. Cuti sekolah tiba lagi!! Murid-
Melayu. murid bersorak riang kerana mereka akan
- Baca contoh-contoh karangan, kemudian perlu ingat bercuti panjang selama sebulan.
karangan tersebut, kemudian salin semula karangan
tersebut. Setiap karangan ada 6 perenggan. Justeru itu, saya kongsikan bersama adik-adik
beberapa tip belajar semasa cuti sekolah agar
MATEMATIK anda tidak menghabiskan masa cuti dengan
melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah
- Setiap murid perlu menguasai Pertukaran Unit.
dan bermanfaat.
Perlu diingatkan di sini, tip ini sangat berguna tahun-tahun lepas. Bertanyalah pada kekawan
kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki untuk mendapatkan set-set soalan tersebut.
peperiksaan penting pada tahun hadapan
seperti UPSR, PMR, SPM, STAM dan STPM 5. Tubuhkan kumpulan belajar
sebagai persediaan awal sebelum masuknya
sesi baru persekolahan. Banyak faedah apabila belajar secara
berkumpulan. Antaranya ialah boleh berkongsi
Terdapat beberapa tip yang boleh anda ideadan maklumat dengan rakan-rakan yang
amalkan semasa cuti sekolah ini. Antaranya lain. Selain itu, anda juga boleh melakukan
ialah : perbincangan dan membuat nota ringkas
mengikut topik yang telah ditetapkan.
1. Mengamalkan prinsip belajar “sedikit
demi sedikit” 6. Membaca bahan bacaan tambahan

Belajar dalam janka masa yang singkat, tetapi Anda boleh menggunakan masa terluang
kerap dan berterusan. Contohnya pada musim semasa cuti sekolah ini dengan membaca
cuti ini anda buat latihan matematik selama 30 bahan-bahan bacaan tambahan yang
minit dan ulangkaji atau buat latihan bahasa berbentuk ilmiah. Antaranya ialah majalah,
inglish selama satu jam setiap pagi. surat khabar, buku-buku berbentuk motivasi
dan sebagainya.
2. Siapkan semua kerja sekolah yang
diberikan Akhir kalam dari saya semoga anda
menggunakan masa cuti sekolah ini sebaik
Saya percaya sebelum anda cuti, guru-guru mungkin. Jangan membazirkan masa anda
anda telah memberi kerja sekolah untuk dengan melepak, berkunjung ke pusat-pusat
disiapkan pada waktu cuti ini. Oleh itu, jangan game dan sebagainya. Gunakan masa itu untuk
tangguh lagi!!! Jika tidak mampu melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan
menyiapkannya sekali gus dalam masa yang bermanfaat kepada diri anda. Semoga anda
singkat, buatlah kerja itu sedikit demi sedikit berjaya pada masa akan datang.
sepanjang minggu pertama cuti sekolah.
Sebaiknya anda buatkan jadual waktu belajar. Sebelum saya akhiri kalam ini, saya ingin
berpesan kepada para ibu bapa agar awasilah
3. Menyemak nota-nota pergerakkan anak anda. Sepertimana kita
ketahui sekarang adalah musim banjir, jangan
Jangan lupa untuk menyemak nota-nota anda biarkan anak-anak bermain air untuk
setiap hari. Jika terdapat nota yang tidak mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang
lengkap, anda harus kemaskini dengan segera. tidak diingini.
Anda juga boleh merujuk kepada nota-nota
kawan yang telah lengkap atau merujuk “SELAMAT BERCUTI……………….”
kepada buku rujukan. Apabila nota anda sudah
lengkap, ini memudahkan anda untuk Dan, mungkin ramai yang akan setuju .... walau sekolah di
mengulangkaji pelajaran untuk peperiksaan ceruk mana sekalipun, kata-kata nasihat di bawah ini selalu
pada tahun hadapan. diucapkan oleh guru-guru, baik guru disiplin mahupun guru
besar di sekolah. Benda serupa, diulang-ulang banyak kali
4. Menjawab soalan berformat UPSR, PMR, agar anak-anak murid sentiasa ingat, faham dan patuh.
SPM, STAM atau STPM. Namun, nature menjadi kanak-kanak yang sedang
membesar, walaupun nasihat diberi setiap kali
Ambillah kesempatan pada musim cuti ini
perhimpunan, setiap kali guru disiplin masuk kelas, ada juga
dengan membiasakan diri anda dengan
menjawab soalan-soalan yang berformat UPSR, di kalangan kita yang tetap nakal ... hoho ... eceh .. macam
PMR, SPM, STAM atau STPM. Banyakkan 'membuka pekung di dada' ni.
menjawab set soalan berformat peperiksaan
tersebut. Antara set soalan yang boleh anda
jawab ialah koleksi soalan-soalan peperiksaan
10 Nasihat Guru Yang Selalu Diberikan Ketika TEKS UCAPAN GURU BERTUGAS SEMASA PERHIMPUNAN
Perhimpunan Sekolah MINGGUAN SEKOLAH (TO ADDRESS CONCERNS ABOUT
LEARNING ENVIRONMENT)
Dengan ingatan separa karat saya ni, saya titipkan kembali
ucapan-ucapan nasihat yang pernah diberikan kepada saya Salam sejahtera dan selamat pagi
sewaktu di sekolah rendah dahulu ...
Terima kasih saudara pengacara majlis

1. Jangan bawa mainan pergi ke sekolah Yang Berusaha Tuan Pengetua, Penolong-penolong Kanan,
2. Jangan berlari di kawasan sekolah Guru Kanan, guru, pemimpin pelajar
3. Jangan ponteng sekolah
4. Jangan bawa benda tajam ke sekolah dan pelajar yang dikasihi sekalian,
5. Jangan bergaduh sesama rakan
6. Jangan makan di dalam kelas
7. Berhati-hati ketika melintas jalan Saya, Cikgu ______________ bersama Cikgu
8. Jangan bising di dalam kelas ____________________ ialah guru bertugas sepanjang
9. Sentiasa beratur dengan tertib minggu kelapan persekolahan yang lalu lalu, iaitu mulai
10. Pakaian mesti bersih dari hari Isnin, 24.2.2014 hingga Jumaat, 28.2.2014. Hari
ini, Isnin 3.3.14 bersamaan 1 Jamadil Awwal 1435 Hijriyyah,
izinkan saya menyampaikan laporan ringkas guru bertugas
Acaner? Ada kesamaan tak dengan pengalaman anda mingguan.
sendiri? Itu antara nasihat-nasihat yang sering diberikan dan
diucapkan ketika perhimpunan sekolah. Dan samada sedar Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan
atau tidak, ada di antara ucapan dan nasihat diberikan itu terima kasih kepada semua pelajar SMK St. Michael, Ipoh
'ibarat mencurah air ke daun keladi' ... hehehe... Apabila yang telah memberi kerjasama secara optimum sepanjang
sebut pasal perhimpunan sekolah, saya dulu berhimpun di minggu yang lalu. Guru bertugas yang mengendalikan
kawasan padang sekolah, dan adakala di atas jalan tar di perhimpunan harian ringkas setiap pagi sebelum pelajar
perkarangan sekolah. Dulu, mana ada dewan-dewan ni ... bergerak ke kelas masing-masing berasa sangat puas hati
sebab dewan sekolah dulu adalah kelas .. nak jadikan dengan pergerakan yang begitu lancar. Dari segi itu,
dewan, kena buka 'penghadang' atau pemisah antara kelas ...
Michaelian layak diberi penarafan A+.
tak macam sekarang ni, kebanyakkan sekolah dah ada
dewan sendiri yang besar, siap ada yang disediakan alat
penghawa dingin lagi .. tak gitu? Secara amnya, guru bertugas mingguan berperanan untuk
membantu pihak sekolah dalam kapasiti yang seadanya
Hoho .. panas bontot oo kalau terpaksa duduk ketika untuk mencapai matlamat keseluruhan sekolah sebagai
matahari sedang naik segalah. Lom cakap soal peluh, belum organisasi yang memupuk pembelajaran. Berasaskan
sebut pasal perhimpunan khas yang kadangkala kena buat hitungan konservatif, sejak darjah satu, Michaelian telah
tengahari meremang. mendengar laporan guru bertugas mingguan melebihi 250
kali. Walaupun barangkali, perkara yang sama diulang dan
Ada cerita sama? atau nak tambah pasal ucapan nasihat di diulang lagi, demikianlah dunia pendidikan di sekolah.
atas? Sila tinggalkan komen dengan penuh hemat .. in Sha
Allah, saya akan masukkan dalam senarai. Laporan tentang tahap kebersihan dan keceriaan bilik
darjah serta kawasan sekolah, disiplin dan sahsiah sebagai
p.s: Untung anak-anak sekarang, diberikan nasihat di contoh, pada hakikatnya menuju satu matlamat, iaitu iklim
kawasan dan tempat yang selesa - dengan harapan segala dan budaya sekolah, atau persekitaran pembelajaran yang
nasihat diberi akan cepat masuk dalam benak ...
produktif, selesa dan terbaik. Pada akhirnya, ikhtiar semua
p.s.s: Gambar adalah sekadar hiasan semata ... jangan nak
pihak yang mendambakan kecemerlangan yang tulen akan
kaitkan secara lansung lak ...
berjalan lancar dan sifar gangguan, kecuali untuk kes
terpencil sahaja. Pada pengamatan guru bertugas minggu
Sama lagi Bro HH. Cuma sekarang yang agak penting no
3,4,5, dan 7. Yang lain-lain kena jaga juga. kelapan yang lalu, dalam sesetengah perkara, SMK St.
Michael, Ipoh memang layak diangkat sebagai penanda
Semua pesanan ini betul semuanya. Cuma sebagai aras kecemerlangan dalam konteks persekitaran
tambahan. sebagai pelajar kena selalu diberi nasihat agar pembelajaran yang dihasratkan.
menghormati guru-guru mereka. Sebab keberkatan dalam
ilmu itu penting. Jika kita dapat berkat dari ilmu yang guru- Guru dan pelajar yang dihormati,
guru ajar. Insyallah akan bagi kesan yang baik kepada
kehidupan kita kelak. Hormati ibu bapa dan guru-guru anda.
Secara khusus, tahap kebersihan bilik darjah dan kawasan Tuan puan dan Michaelian yang dimuliakan,
sekolah memang boleh diberi pujian, tetapi ruang untuk
penambahbaikan masih terbuka. Kebersihan lantai telah Pemarkahan kebersihan dan keceriaan kelas dilakukan oleh
diurus dengan begitu baik, kecuali terdapat cebisan kertas sekumpulan panel khas dan keputusan yang bakal
di sana sini selepas waktu rehat. Namun, demi melihat diumumkan adalah muktamad. Sebarang rayuan tidak
guru bertugas datang dengan lembaran penilaian dapat dilayan. Bagi menyempurnakan upacara
kebersihan dan keceriaan, pelajar cepat-cepat mengutip penyampaian hadiah pusingan kebersihan dan keceriaan
cebisan kertas berkenaan. Terima kasih atas kepekaan kelas, saya mempersilakan Drs. Rajendran Naidu a/l
kalian. Penarafan kebersihan A-. Kannayar, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid untuk tampil
ke pentas.
Keceriaan bilik darjah pula berkait rapat dengan sistem
rasa, persepsi atau tanggapan sepintas lalu. Maksudnya,
sebaik sahaja melangkah ke sesebuah bilik darjah, aura
atau getaran pembelajaran akan dapat dirasai, sama ada Kedudukan pemenang kebersihan dan keceriaan kelas
hebat, biasa atau lenyap. Guru bertugas mencadangkan minggu ke-8 adalah seperti berikut:
supaya suatu garis panduan ringkas tentang keceriaan bilik
darjah dapat disediakan bagi meningkatkan penarafan di Tingkatan 3: Naib johan ______, johan _____
tahap B+ sepanjang minggu kelapan yang lalu.
Tingkatan 4: Naib johan ______, johan _____
Disiplin pelajar sepanjang minggu lalu didapati baik dan
terkawal. Hampir 99 peratus pelajar berjaya tiba di Tingkatan 5: Naib johan ______, johan _____
perkarangan sekolah sebelum pukul 7.25 pagi. Guru
bertugas difahamkan bahawa kumpulan satu peratus Prauniversiti tingkatan 6 Atas: Naib johan ______, johan
pelajar lagi bakal diberi pendedahan kaunseling tentang _____
pengurusan kendiri (personal grooming) dalam tempoh
yang terdekat. Terima kasih Drs. Rajendran Naidu. Tahniah kepada
pemenang.Sebagai mengakhiri laporan guru bertugas
Masalah ketepatan waktu lebih ketara selepas rehat minggu ke-8, izinkan saya mengulang semula ungkapan
apabila segelintir pelajar lewat masuk ke kelas. Perkara itu hukamak: Hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih
telah diberi teguran banyak kali, terutama oleh guru baik daripada hari ini. Pelajar cemerlang selalu berkata:
disiplin. Mohon semua pelajar mengambil ingatan tentang Bolehkah saya bantu?; pelajar biasa-biasa berkata: itu
ketepatan waktu kembali ke kelas selepas rehat walaupun bukan kerja aku. Pelajar cemerlang berkata: Masalah itu
harus mengejar waktu di kantin sekolah. sukar, tetapi boleh diatasi; pelajar biasa-biasa mengatakan:
Masalah itu boleh diatasi tetapi sukar. Semoga Michaelian
Selain itu, pada pagi Jumaat, Encik Chong telah sentiasa tergolong sebagai pelajar cemerlang.
menegaskan tentang tindakan akan diambil terhadap
pelajar yang sengaja berlegar-legar di koridor kelas ketika Sekian, salah dan silap mohon dimaafkan. Wassalam.
pelajar sepatutnya berada di dalam kelas. Cara memakai
tali leher dan kekemasan baju juga telah diberi teguran eks ucapan guru Bertugas Mingguan BISMILLAHI
berulang kali. Diharap Michaelian mengambil berat tentang RAHMANIR RAHIM 1. Yang dihormati Puan Barizah bte
penampilan yang kacak dan segak seperti yang disarankan. Mohd Kahar, Pengetua SMK Gunsanad II 2. Puan Susan
Ho, Penolong Kanan Pentadbiran 3. Puan Noormah Tahir,
Seterusnya tentang sahsiah yang sepatutnya menjadi suatu Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 4. En. Anthony Asing,
kelebihan atau x-factor kepada pelajar sekolah premier Penolong Kanan Kokurikulum.Ketua-Ketua Bidang 5. Guru
terkemuka seperti sekolah kita ini. Budaya memberi salam, Kaunseling.Guru Kanan Disiplin 6. Rakan-Rakan Guru dan
menyapa guru dan menghormati guru hendaknya dapat seterusnya Murid-murid yang dikasihi sekalian
diserlahkan dengan lebih ketara dari masa ke masa. Assalamualaikum wb....... Selamat Pagi ..........Salam
Walaupun saiz fizikal pelajar lebih besar dan gagah, berilah Sejahtera Pada minggu ini iaitu bermula 14/01/13 hingga
laluan kepada guru apabila berselisih, bercakap dengan 18/01/13 (Isnin –Jumaat), Saya, Cikgu Hassan,Cikgu
penuh adab sopan dan tulus. Paling kurang, sebutlah satu Linah dan Cikgu Noranita menjadi guru bertugas
patah kata 'cikgu' setiap kali berselisih dengan guru. Saya mingguan.Cikgu sendiri akan bertugas di bahagian disiplin
juga ingin menraik perhatian bahawa dalam ujaran bahasa dan kebersihan, Cikgu Linah bahagian Kesihatan
Melayu, kata ganti nama 'kamu' tidak sesuai digunakan sementara cikgu Noranita di bahagian Kehadiran Murid.
kepada insan yang lebih dewasa, termasuk guru. Sebarang masalah ,murid boleh berjumpa dgn kami pada
waktu rehat di bilik Guru kecuali masalah kritikal. Kelas
bertugas ialah 3ex jadi 3ex tunggu di dewan selepas
perhimpunan Tema:MENGHORMATI GURU (Ringkas
tetapi berkat) Kenapa cikgu pilih tema ini kerana rasa
hormat murid pada guru semakin pudar.jadi pada awal
tahun rasa hormati ini perlu di suburkan semula.ada
beberapa cara murid boleh menunjukkan rasa hormat
pada guru. 1. Guru akan berasa dihargai apabila murid
menghormati guru. Guru perlu dihormati kerana guru
menyampaikan ilmu kepada kamu. Guru juga mendidik
kita supaya menjadi orang yang berguna. Contohnya,
murid boleh mengucapkan selamat sejahtera apabila
berjumpa dengan guru. Muridr juga tidak boleh sombong
terhadap guru.Murid perlu mengenali setiap guru yang ada
di sekolah ini bukan sahaja guru mengajar matapelajaran
bahkan paling penting Pengetua dan Penolong-Penolong
Kanan sekolah 2. Murid juga boleh menghormati guru
dengan cara menyiapkan kerja sekolah mereka. Mereka
mesti menghantar kerja sekolah mengikut masa yang
ditetapkan. Jika terdapat kesalahan dalam latihan,guru
akan membetulkannya. Jadi,guru wajar dihormati dan
dihargai kerana selalu membantu murid mencapai
kecemerlangan dalam pelajaran. 3.Murid juga boleh
menghormati guru dengan cara berdisiplin semasa di
sekolah. Disiplin sangat penting kerana boleh menjadikan
mereka berjaya dalam pelajaran. Mereka perlu mematuhi
peraturan sekolah. Sebagai contoh, mereka perlu datang
awal ke sekolah dan tidak terlibat dalam gengsterisme,
vandalisme, ponteng sekolah, melepak dan lain-lain. Oleh
itu, jadilah pelajar yang berdisiplin. 4.Murid boleh
menunjukkan kasih sayang kepada guru. Murid boleh
membantu guru dengan membawakan buku-buku guru ke
bilik guru. Menghormati guru juga bermaksud
menghindari daripada menyinggung perasasan guru,
bercakap dengan baik dengan guru dengan menggunakan
bahasa yang sopan, tidak meninggikan suara semasa
bercakap dengan guru. Cikgu mengharapkan semua murid
dapat melakukan amalan ini kerana menghormati guru
sangat diutamakan dalam menuntut ilmu.Murid yang
ikhlas menghormati guru akan mudah menerima setiap
pelajaran yang dituntut. Kokurikulum minggu ini ialah
GERKO C -Pengumuman daripada guru- guru........ Sekian
dan terima kasih.