Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Slot

Kelas : Prasekolah Pintar

Tarikh : 14 April 2018

Masa : 10:30 pagi – 11:30 pagi ( 30 minit )

Bilangan murid : 24 orang murid

Modul : Aktiviti Pembelajaran (Muzik)

Tema :-

Tajuk : Bangun Pagi

Tunjang Utama / Fokus : Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika

Standard Kandungan : (KE 1.3) Membuat pergerakan mengikut muzik

Standard Pembelajaran : (KE 1.3.3) Melakukan pergerakan kreatif mengikut muzik

Kesepaduan Tunjang : (BM 1.4.6 ) Bersoal jawab menggunakan ayat mudah


berdasarkan bahan rangsangan

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat :

1. Membuat pergerakan non-lokomotor mengikut lirik lagu


“Bangun Pagi” dengan betul.
2. Menyanyikan lagu “Bangun Pagi” dengan sebutan yang betul
dan jelas dengan iringan muzik berserta pergerakan non-
lokomotor mengikut lirik dengan betul.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah membuat pergerakan kreatif

Kemahiran Berfikir (KB) : Menjana idea, menganalisis, mengikut urutan, membuat


kesimpulan

Penerapan Nilai : Berani, mendengar arahan, fokus, kerjasama

Bahan Bantu Mengajar : Video lagu “Bangun Pagi” , kad bergambar

Focus MI : Kinestetik, Verbal linguistik, Muzik

Kosa Kata : Rutin harian, bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju,
minum susu, makan roti
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN / BAHAN
LANGKAH

Set Induksi Video lagu “Bangun Pagi” 1 ) Guru menayangkan BBM :


( 4 minit ) lagu “Bangun Pagi” Video lagu “Bangun
kepada murid Pagi”

2 ) Guru dan murid KB :


bersoal jawab Menjana idea

Contoh Soalan :
1 ) Apakah yang awak lihat Penerapan nilai :
dalam video sebentar tadi? Berani
2 ) Apakah yang diceritakan 3 ) Guru mengaitkan
melalui video tersebut? jawapan murid dengan
3 ) Berapakah pergerakan yang aktiviti yang akan
ditunjukkan dalam video tadi? dijalankan pada hari ini Kecerdasan Pelbagai
:
Muzik, verbal
linguistik

Langkah 1 Lagu “Bangun Pagi” 1 ) Guru BBM : Lagu “Bangun


( 4 minit ) memperdengarkan Pagi”
keseluruhan lagu
“Bangun Pagi” kepada
murid KB :
Menganalisis

Penerapan nilai :
Mendengar arahan

Kecerdasan Pelbagai
: Muzik, kinestetik

2 ) Murid menyanyikan
lagu “Bangun Pagi”
dengan iringan muzik

4 ) Murid membuat
pergerakan secara
bebas berdasarkan
lagu “Bangun Pagi”
Langkah 2 Video lagu “Bangun Pagi” 1 ) Guru menayangkan BBM : Video lagu
( 6 minit ) video lagu “Bangun “Bangun Pagi”
Pagi” kepada murid

KB : Membuat urutan
2 ) Guru menunjukkan
demonstrasi
pergerakan non- Penerapan nilai :
Pergerakan non-lokomotor lokomotor seperti yang Fokus
mengikut lirik lagu ditunjukkan dalam
video
Bangun pagi (angkat tangan ke
atas) 3 ) Guru mengajar Kecerdasan Pelbagai
Gosok gigi (memberus gigi) pergerakan non- : Muzik, kinestetik
Cuci muka (mencuci muka lokomotor kepada
dengan tangan) murid mengikut lirik
Pakai baju (butangkan baju) lagu baris demi baris
Makan roti (menggigit roti)
Minum susu (memegang gelas
dan minum)
Pergi sekolah (berjalan
setempat)
Senang hati (lambai-lambai
tangan)

4 ) Murid mengikut
setiap pergerakan yang
ditunjukkan oleh guru

Langkah 3 1 ) Murid membuat BBM : Lagu “Bangun


( 7 minit ) pergerakan non- Pagi”
lokomotor megikut lirik
lagu “Bangun Pagi”
dengan bimbingan KB : Membuat urutan
guru

Kumpulan A : lelaki 2 ) Guru Penerapan nilai :


Kumpulan B : perempuan membahagikan murid Kerjasama
murid kepada dua
kumpulan iaitu
kumpulan A dan
kumpulan B Kecerdasan Pelbagai
: Muzik, kinestetik
3 ) Guru meminta
kumpulan A
menyanyikan lagu
“Bangun Pagi” dengan
sebutan yang betul
dengan iringan muzik
manakala kumpulan B
perlu membuat
pergerakan mengikut
lirik lagu
4 ) Guru meminta
kumpulan B
menyanyikan lagu
“Bangun Pagi” dengan
sebutan yang betul
dengan iringan muzik
manakala kumpulan A
membuat pergerakan
mengikut lirik lagu
“Bangun Pagi”

Langkah 4 Perbuatan yang terdapat dalam 1 ) Guru menunjukkan BBM : Kad


( 5 minit ) lirik lagu “Bangun Pagi” kad bergambar bergambar
perbuatan yang
RUTIN terdapat dalam lirik KB : Menganalisis
HARIANKU lagu “Bangun pagi”
kepada murid-murid Penerapan nilai :
Fokus

Kecerdasan Pelbagai
: Kinestetik
2 ) Murid meneka
perbuatan tersebut dan
membuat pergerakan
berdasarkan kad
bergambar yang
ditunjukkan

3 ) Guru mengulang
aktiviti ini dengan
memilih kad bergambar
secara rawak
Penutup Contoh soalan bimbingan : 1 ) Murid membuat KB : Membuat
( 4 minit ) 1 ) Apakah aktiviti yang kita rumusan tentang kesimpulan
lakukan pada hari ini? aktiviti yang telah
dijalankan pada hari ini
2 ) Berapakah pergerakan yang dengan bimbingan Penerapan nilai :
kita belajar pada hari ini? guru Kerjasama

2 ) Murid menyanyikan
Video : lagu “Bangun Pagi”
sambil membuat Kecerdasan Pelbagai
pergerakan non- : Muzik Kinestetik
lokomotor mengikut
lirik lagu

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai