Anda di halaman 1dari 17

LAMPIRAN B

PERHITUNGAN

B.1 Perbandingan mol

Na2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + 2NaOH

Mr Na2CO3 = 106 gr/mol

Mr Ca(OH)2 = 74 gr/mol

1. Run I :

Na2CO3 : Ca(OH)2

0,075 : 0,1

Na2CO3

𝑔𝑟
𝑛= => 𝑔𝑟 = 𝑛 × 𝑀𝑟 = 106 × 0,075 = 7,95 𝑔𝑟𝑎𝑚
𝑀𝑟

Ca(OH)2

𝑔𝑟
𝑛= => 𝑔𝑟 = 𝑛 × 𝑀𝑟 = 74 × 0,1 = 7,4 𝑔𝑟𝑎𝑚
𝑀𝑟

Run 2:

Na2CO3 : Ca(OH)2
0,1 : 0,075

Na2CO3

𝑔𝑟
𝑛= => 𝑔𝑟 = 𝑛 × 𝑀𝑟 = 106 × 0,1 = 10,6 𝑔𝑟𝑎𝑚
𝑀𝑟

Ca(OH)2

𝑔𝑟
𝑛= => 𝑔𝑟 = 𝑛 × 𝑀𝑟 = 74 × 0,075 = 5,55 𝑔𝑟𝑎𝑚
𝑀𝑟
B.2 Perhitungan Densitas NaOH

Berat piknometer kosong = 16,31 gram

Run I

1. Tahap 5 = 26,82 gram


𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔
ρ = 𝑉 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
26,92−16,31
= = 1,051 𝑔𝑟/𝑚𝑙
10

2. Tahap 6 = 26,97 gram


𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔
ρ = 𝑉 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

26,83−16,31
= = 1,052 𝑔𝑟/𝑚𝑙
10

3. Tahap 7 = 26,52 gram


𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔
ρ = 𝑉 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
26,52−16,31
= = 1,021 𝑔𝑟/𝑚𝑙
10

4. Tahap 8 = 27,81 gram


𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔
ρ = 𝑉 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
27,81−16,31
= = 1,15 𝑔𝑟/𝑚𝑙
10

Run 2

1. Tahap 5 = 26,95 gram


𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔
ρ = 𝑉 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
26,95−16,31
= = 1,064 𝑔𝑟/𝑚𝑙
10

2. Tahap 6 = 26,97 gram


𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔
ρ = 𝑉 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
26,97−16,31
= = 1,066 𝑔𝑟/𝑚𝑙
10
3. Tahap 7 = 26,93 gram
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔
ρ = 𝑉 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
26,93−16,31
= = 1,062 𝑔𝑟/𝑚𝑙
10

4. Tahap 8 = 26,96 gram


𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔
ρ = 𝑉 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
26,96−16,31
= = 1,065 𝑔𝑟/𝑚𝑙
10

B.3 Penentuan Volume HCl 37% untuk membuat larutan HCl 1 M

ρ HCl = 1,19 gr/ml

berat molekul = 36,5 g/ mol

(1000×%×𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠) 1000×37%×1,19


𝑀1 = = = 12,063 𝑀
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 36,5

Sehingga volume yang dibutuhkan :

𝑀1 × 𝑉1 = 𝑀2 𝑉2

12,063 𝑀 × 𝑉1 = 1 𝑀 × 250

𝑉1 = 20,7 𝑚𝑙

B.4 Perhitungan Konsentrasi NaOH

RUN 1

 Tahap 5 (Volume NaOH 25 ml)


(-) V HCl terpakai 14 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 14 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,56 𝑀
(-) V HCl terpakai 13,3 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 13,3 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,532 𝑀
 Tahap 6 (Volume NaOH 25 ml)
(-) V HCl terpakai 11,2 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 11,2 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,448 𝑀
(-) V HCl terpakai 12,6 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 12,6 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,504 𝑀
 Tahap 7 (Volume NaOH 25 ml)
(-) V HCl terpakai 3,7 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 3,7 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,148 𝑀
(-) V HCl terpakai 3,9 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 3,9 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,156 𝑀
 Tahap 8 (Volume NaOH 25 ml)
(-) V HCl terpakai 18,2 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 18,2 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,728 𝑀
(-) V HCl terpakai 15,9 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 15,9 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,636 𝑀

RUN 2

 Tahap 5 (Volume NaOH 25 ml)


(-) V HCl terpakai 16,3 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 16,3 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,652 𝑀

(-) V HCl terpakai 14,5 ml


𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 14,5 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,58 𝑀
 Tahap 6 (Volume NaOH 25 ml)
(-) V HCl terpakai 16,5 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 16,5 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,66 𝑀
(-) V HCl terpakai 15 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 15 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,6 𝑀
 Tahap 7 (Volume NaOH 25 ml)
(-) V HCl terpakai 13,5 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 13,5 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,54 𝑀
(-) V HCl terpakai 16,3 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 16,3 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,652 𝑀
 Tahap 8 (Volume NaOH 25 ml)
(-) V HCl terpakai 16,6 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 16,6 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2
𝑀2 = 0,664 𝑀
(-) V HCl terpakai 14,4 ml
𝑛1 𝑉1 𝑀1 = 𝑛2 𝑉2 𝑀2
1 × 14,4 × 1 = 1 × 25 × 𝑀2

𝑀2 = 0,576 𝑀

B.5 Menentukan berat NaOH dalam larutan ekstrak (Ws)

RUN 1

1. Tahap 5
Mr NaOH = 40 gr/mol
Volume Ekstrak = 150 ml
𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑉 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘
Maka : Ws = 1000

= (0,546 x 40 x 150)/1000
= 3,276 gr

2. Tahap 6
Mr NaOH = 40 gr/mol
Volume Ekstrak = 150 ml
𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑉 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘
Maka : Ws = 1000

= (0,476 x 40 x 150)/1000
= 2,856 gr
3. Tahap 7
Mr NaOH = 40 gr/mol
Volume Ekstrak = 150 ml
𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑉 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘
Maka : Ws = 1000

= (0,152 x 40 x 150)/1000
= 0,912 gr

4. Tahap 8
Mr NaOH = 40 gr/mol
Volume Ekstrak = 150 ml
𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑉 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘
Maka : Ws = 1000

= (0,682 x 40 x 150)/1000
= 4,092 gr

RUN 2

1. Tahap 5
Mr NaOH = 40 gr/mol
Volume Ekstrak = 150 ml
𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑉 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘
Maka : Ws = 1000

= (0,616 x 40 x 150)/1000
= 3,696 gr

2. Tahap 6
Mr NaOH = 40 gr/mol
Volume Ekstrak = 150 ml
𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑉 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘
Maka : Ws = 1000

= (0,63 x 40 x 150)/1000
= 3,78 gr

3. Tahap 7
Mr NaOH = 40 gr/mol
Volume Ekstrak = 150 ml
𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑉 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘
Maka : Ws = 1000

= (0,596 x 40 x 150)/1000
= 3,576 gr

4. Tahap 8
Mr NaOH = 40 gr/mol
Volume Ekstrak = 150 ml
𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑉 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘
Maka : Ws = 1000

= (0,62 x 40 x 150)/1000
= 3,72 gr

B.6 Menentukan Efisiensi Produk

RUN 1

Ca(OH)2 + Na2CO3 2 NaOH + CaCO3

Perbandingan mol : 1 1 2 1

Berat Na2CO3 mula-mula = 7,95 gr


BM Na2CO3 = 106 gr/mol
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 Na2CO3 7,95
Mol Na2CO3 = = = 0.075 mol
𝐵𝑀 Na2CO3 106

Berat Ca(OH)2 mula-mula = 7,4 gram


BM Ca(OH)2 = 74 gram/mol
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 Ca(OH)2 7,4
Mol Ca(OH)2 = 𝐵𝑀 Ca(OH)2 = = 0.1 mol
74

Karena mol Na2CO3< mol Ca(OH)2, maka yang menjadi reaktan pembatas
adalahNa2CO3, sehingga:
Mol NaOH = 2 x mol Na2CO3
2
= x 0,075 mol
1
= 0.15 mol
Jadi, berat NaOH yang terbentuk dalam reaktor:
Wm = mol NaOH x Mr NaOH
= 0.15 mol x 40 gram/mol
= 6 gram

 Efisiensi NaOH dalam tahap 5:


Ws
 R4 = x 100%
Wm
3,276
= × 100%
6

= 54,6 %
 Efisiensi NaOH dalam tahap 6:
Ws
 R3 = x 100%
Wm
2,856
= × 100%
6

= 47,6 %
 Efisiensi NaOH dalam tahap 7:
Ws
 R2 = x 100%
Wm
0,912
= × 100%
6

= 15,2 %
 Efisiensi NaOH dalam tahap 8:
Ws
 R1 = x 100%
Wm
4,092
= × 100%
6

= 68,2 %
Sehingga, efisiensi totalnya yaitu:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 54,6%+47,6%+15,2%+68,2%
 Rtotal= 4
= 4

= 46,4 %
RUN 2

Ca(OH)2 + Na2CO3 2 NaOH + CaCO3

Perbandingan mol : 1 1 2 1

Berat Na2CO3 mula-mula = 10,6 gr


BM Na2CO3 = 106 gr/mol
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 Na2CO3 10,6
Mol Na2CO3 = = = 0,1 mol
𝐵𝑀 Na2CO3 106

Berat Ca(OH)2 mula-mula = 5,55 gram


BM Ca(OH)2 = 74 gram/mol
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 Ca(OH)2 5,55
Mol Ca(OH)2 = 𝐵𝑀 Ca(OH)2 = = 0.075 mol
74

Karena mol Na2CO3 > mol Ca(OH)2 , maka yang menjadi reaktan pembatas adalah
Ca(OH)2 , sehingga:
Mol NaOH = 2 x mol Ca(OH)2
2
= x 0,075 mol
1
= 0.15 mol
Jadi, berat NaOH yang terbentuk dalam reaktor:
Wm = mol NaOH x Mr NaOH
= 0.15 mol x 40 gram/mol
= 6 gram
 Efisiensi NaOH dalam tahap 5:
Ws
 R4 = x 100%
Wm
3,969
= × 100%
6

= 66,15 %
 Efisiensi NaOH dalam tahap 6:
Ws
 R3 = x 100%
Wm
3,78
= × 100%
6

= 63 %
 Efisiensi NaOH dalam tahap 7:
Ws
 R2 = x 100%
Wm
3,576
= × 100%
6

= 59,6 %
 Efisiensi NaOH dalam tahap 8:
Ws
 R1 = x 100%
Wm
3,72
= × 100%
6

= 62 %
Sehingga, efisiensi totalnya yaitu:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 66,15%+63%+59,6%+62%
 Rtotal= 4
= 4

= 62,7 %

B.7 Neraca Massa


RUN 1
7,95 gr 7,4 gr 7,95 gr 7,4 gr 7,95 gr 7,4 gr
Na2CO3 Ca(OH)2 Na2CO3 Ca(OH)2 Na2CO3 Ca(OH)2

R4 x4 x3 y2
150 mL R3 R2
air
6,7
. gr
y4 y3
x2
7,68 gr 7,36 gr

10,6 gr
R1 Na2CO3
x1
5,92 gr
Ca(OH)2
y1

7,51 gr
R4:
Mass input = mass output
(m akuadest + m Na2CO3 + m Ca(OH)2) = y4 + x4
ρV + m Na2CO3 + m Ca(OH)2 = y4 + x4
(1x150) + 7,95 + 7,4 = 7,68 + x4
165,35 = 7,68 + x4
x4 = 157,67 gr
Densitas NaOH = 2,13 gr/ml
Jadi, didapatkan voleme pada x4
𝑚 157,67
V(x4) = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 = = 74,02 ml
2,13

R3:
x4 + m Na2CO3 + m Ca(OH)2 = y3 + x3
157,67 + 7,95 + 7,4 = 7,36+ x3
172,99 = 7,36+ x3
x3 = 165,63 gr
Jadi,didapatkan voleme pada x3
𝑚 165,63
V(x3) = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 = = 77,76 ml
2,13

R2:
x3 + m Na2CO3 + m Ca(OH)2 = y2 + x2
165,63 + 7,95 + 7,4 = 6,7 + x2
180,98 = 6,7 + x2
x2 = 174,28 gr
Jadi, didapatkan volume pada x2
𝑚 174,28
V(x2) = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 = = 81,82 ml
2,13

R1:
x2 + m Na2CO3 + m Ca(OH)2 = y1 + x1
174,28 + 7,95 + 7,4 = 7,51 + x1
189,63 = 7,51 + x1
x1 = 182,12 gr
Jadi, didapatkan volume pada x1
𝑚 182,12
V(x1) = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 = = 85,502 ml
2,13

RUN 2

10,6 gr 5,55 gr 10,6 gr 5,55 gr 10,6 gr 5,55 gr


Na2CO3 Ca(OH)2 Na2CO3 Ca(OH)2 Na2CO3 Ca(OH)2

R4 x4 x3 y2
150 mL R3 5,59
R2
air gr
.
y4 y3
x2
5,54 gr 5,42 gr

10,6 gr
R1 Na2CO3
x1
5,55 gr
Ca(OH)2
y1

7,07 gr

R4:
Mass input = mass output
(m akuadest + m Na2CO3 + m Ca(OH)2) = y4 + x4
ρV + m Na2CO3 + m Ca(OH)2 = y4 + x4
(1x150) + 10,6 + 5,55 = 5,54 + x4
166,15 = 5,54 + x4
x4 = 160,61 gr
Jadi, didapatkan voleme pada x4
𝑚 160,61
V(x4) = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 = 2,13
= 75,404 ml
R3:
x4 + m Na2CO3 + m Ca(OH)2 = y3 + x3
160,61 + 10,6 + 5,55 = 5,42 + x3
176,76 = 5,42 + x3
x3 = 171,34 gr
Jadi, didapatkan volume pada x3
𝑚 171,34
V(x3) = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 = = 80,44 ml
2,13

R2:
x3 + m Na2CO3 + m Ca(OH)2 = y2 + x2
171,34 + 10,6 + 5,55 = 5,59 + x2
187,49 = 5,59 + x2
x2 = 181,9 gr
Jadi, didapatkan volume pada x2
𝑚 181,9
V(x2) = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 = = 85,4 ml
2,13

R1:
x2 + m Na2CO3 + m Ca(OH)2 = y1 + x1
181,9 + 10,6 + 5,55 = 7,07 + x1
198,05 = 7,07 + x1
x1 = 190,98 gr
Jadi, didapatkan volume pada x1
𝑚 190,98
V(x1) = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 = = 89,662 ml
2,13
LAMPIRAN C
DOKUMENTASI

Gambar C.1 Pengambilan 7,95 gram Gambar C.2 Na2Co3 dan Ca(OH)2 yang
Na2Co3 dan 7,4 gram telah disiapkan
Ca(OH)2 untuk run 1 dimasukkan ke dalam
dan 10,6 gram Na2Co3 gelas piala untuk
dan 5,55 gram Ca(OH)2 kemudian ditambahkan
untuk run 2, akuades.

Gambar C.3 Proses Pengadukan Gambar C.4 Proses Dekantasi


Pelarut
Gambar C.5 Penambahan PP pada Gambar C.6 Proses Titrasi
larutan solute dan
pelarut.

Gambar C.7 Penyaringan refinat Gambar C.8 Pengeringan refinat


LAMPIRAN D
TUGAS

1. Cara menghitung molaritas dari persen berat

(1000×%×𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠)
𝑀1 = 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙

Kemudian menggunakan rumus

V1.M1=V2.M2

Contoh :

ρ HCl = 1,19 gr/ml

berat molekul = 36,5 g/ mol

(1000×%×𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠) 1000×37%×1,19


𝑀1 = = = 12,063 𝑀
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 36,5

Sehingga volume yang dibutuhkan :

𝑀1 × 𝑉1 = 𝑀2 𝑉2

12,063 𝑀 × 𝑉1 = 1 𝑀 × 250

𝑉1 = 20,7 𝑚𝑙

2. Sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pelarut (syarat-syarat


pelarut)!
a. Memiliki polaritas yang sesuai dengan solute yang akan dilarutkan
b. Bersifat inert atau tidak bereaksi dengan solute
c. Mudah dipisahkan dengan solute
d. Mudah menguap
e. Tidak berbahaya