Anda di halaman 1dari 5

PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK 07/2

SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU BIL. 2/(TAHUN 2012)

Tarikh : 21 Jun 2012 Masa : 1.00 tgh


Tempat :Bilik Guru SK Bindu
Pengerusi : En Khalid bin Daud

Bil Nama T/tangan Bil Nama T/tangan


1 En Khalid b Daud 16
2 En Mohammad b Seto 17
3 Pn Siti Nor Asikin bt Ali Yusof 18
4 En M Nasiruddin b Johari 19
5 En Hazrat Abu Yazid b Mansoor 20
6 En Ali b Mohd Noor 21
7 Pn Hjh Ta`siah bt Jas 22
8 Pn Asmahani bt Ibrahim 23
9 Pn Maharram bt Abdullah 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30
(Gunakan helaian tambahan jika perlu)

TURUT HADIR
1 3
2 4

TIDAK HADIR
Bil Nama Catatan Bil Nama Catatan
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Disediakan oleh :

……………………...........................................
( )
HakCipta
Hak CiptaTerpelihara
Terpelihara©©Sektor
SektorJaminan
JaminanKualiti,
Kualiti,Jabatan
JabatanPelajaran
PelajaranJohor
Johor
19Mac
19 Mac2012
2012- -Keluaran
Keluaran03
03| |Pindaan
Pindaan00
00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3

MINIT MESYUARAT

SEKOLAH KEBANGSAAN BINDU

MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU. BIL 1/(TAHUN 2012)

Tarikh : 21 Jun 2012

Masa : 1.00 tgh

Tempat : Bilik Guru SK Bindu

Pengerusi : Pn Siti Nor Asikin bt Ali Yusof

Kehadiran(Bilangan) : 9/9 orang

Turut Hadir (Jika ada) :

1 PERUTUSAN PENGERUSI
Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran guru-guru Bahasa
Melayu untuk berbincang beberapa perkara tentang PdP Bahasa Melayu.

2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


Dicadang untuk disahkan oleh Pn Hjh Ta`siah bt Jas
Disokong untuk pengesahan oleh semua ahli Panitia Bahasa Melayu

3 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

3.1. Ananlisis Peperiksaan UPPM 2 dan Setengah Tahun 2012

- keputusan Bahasa Melayu bagi UPPM 2 dan peperiksaan setengah tahun adalah
seperti berikut :
Tahun 6 (Pemahaman) : 100% GPMP 1.77
Tahun 6 (Penulisan) : 92.31% GPMP 2.31

Tahun 5 (Pemahaman) : 92.31% GPMP 1.85


Tahun 5 (Penulisan) : 100% GPMP 1.93

Tahun 4 (Pemahaman) : 87.50% GPMP 2.55


Tahun 4 (Penulisan) : 81.25% GPMP 2.63

Tahun 3 (Pemahaman) : 92.31% GPMP 1.85


Tahun 3 (Penulisan) : 69.23% GPMP 2.77

Semua kelas mempunyai peratus kelulusan yang memuaskan kecuali GPMP agak
tinggi dan perlu diperbaiki.

Tindakan: En Ng You Kuang dan Pn Siti Nor Asikin bt Ali Yusof

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

3.2. Pemantauan Pentaksiran Berasaskan Sekolah PLBS

- Pemantauan PLBS tidak dijalankan pada tahun ini kecuali sekolah yang terpilih
bagaimanapun ia perlu disiapkan sebelum 30 Julai 2012. Semua borang dan
maklumat perlu dilengkapkan.

Tindakan: Pn Siti Nor Asikin bt Ali Yusof

3.3 Ujian UPPM 3

- Ujian UPPM 3 akan diadakan pada 24 Julai hingga 26 Julai 2012. Pastikan
sasaran 100% GPMP 1.77 bagi Bahasa Melayu dapat dicapai.

Tindakan: Pn Siti Nor Asikin bt Ali Yusof

3.4 PBS KSSR Bahasa Tahun 1 dan Tahun 2

- Guru yang mengajar perlu memasukkan penilaian ke dalam program SPPBS


online dari semasa ke semasa yang telah didaftarkan oleh SU Peperiksaan.

Tindakan: Pn Hjh Ta`siah bt Jas dan En M Nasiruddin b Johari.

4 HAL-HAL LAIN

4.1. Pastikan semua murid boleh membaca dan menulis ayat mudah bagi murid
Tahap 1 manakala semua murid Tahap 2 boleh menulis karangan.

Tindakan: Guru mata pelajaran Bahasa Melayu

PENUTUP
a. Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat dan penetapan
tarikh mesyuarat yang berikutnya.
b. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.00 ptg

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

..........................................……… ……...............................………
(SITI NOR ASIKIN BT ALI YUSOF)

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

SEKOLAH KEBANGSAAN BINDU Kod Sekolah : JBA0035


Kampung Bindu, Mukim VI, No Telefon : 07-4152045
83010 Batu Pahat, No Fax : 07-4152045
E-mail : skbindu35@yahoo.com
Johor Darul Ta'zim.
“1 MALAYSIA – RAKYAT DIDAHULUKAN , PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Ruj. Kami : JBA0035/600-2/3/1


Tarikh : 11 JUN 2012

KEPADA :
SEMUA GURU MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
SK BINDU
83010 BATU PAHAT,
JOHOR DARUL TAKZIM

Tuan,

MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU KALI KEDUA TAHUN 2012

Dengan hormatnya merujuk perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu tuan/puan dipersilakan hadir pada masa dan tempat
sebagaimana ketetapan di bawah :
Tarikh : 21 Jun 2012
Masa : 1.00 tgh
Tempat : Bilik Guru SK Bindu
Agenda Mesyuarat :
1. Ucapan Pengerusi
2. Pembentangan Minit Mesyuarat yang lalu
3. Post mortem keputusan UPPM 2 dan Peperiksaan Setengah Tahun 2012
4. Pemantauan PLBS
5. Ujian UPPM3
6. PBS KSSR Bahasa Melayu Tahun 1 dan Tahun 2
7. Hal-hal lain.
8.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

……………………………………..

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00