Anda di halaman 1dari 1

Aktiviti Ko-kurikulum

Tajuk Objektif Langkah Soft Skill


Perkhemahan  Murid-murid 1. Ice breaking. Komunikasi
Badan Beruniform dapat  KM 5: Membuat
berinteraksi 2. Jungle pembentangan
dengan trekking. dengan yakin dan
berkesan. berkesan
3. Membina
 Murid-murid gajet.  KM 7: Menunjukkan
dapat kebolehan
menunjukkan berinteraksi dengan
tingkah laku berkesan.
menjaga alam
sekitar. Menghargai Alam Sekitar
 AS 3:Menunjukkan
 Murid-murid tingkahlaku menjaga
dapat alam sekitar.
membina kerja  AS 4:Melibatkan diri
sepasukan dengan aktiviti
untuk menjaga alam sekitar
mencapai secara berterusan.
matlamat.
Kerja Sepasukan
 KS 1: Kebolehan
membina kerja
sepasukan untuk
mencapai matlamat
yang sepakat.
 KS 2:Berkebolehan
menjadi pemimpin
atau pengikut
mengikut kesesuaian
konteks
 KS 5: Berkebolehan
menyumbang kepada
perancangan serta
menyelaraskan usaha
kumpulan/pasukan.