Anda di halaman 1dari 6

PELAN TAKTIKAL UNIT PENGURUSAN KANTIN 2016

SK (1) TENGKU BENDAHARA AZMAN

Strategi 1 : Meningkatkan tahap kebersihan dan keceriaan kantin

Projek / Tempoh Kos / Pelan


Bil Tanggungjawab Output KPI
Program / Hari Sumber Kontingensi

1. Program GPK HEM Jan-Dis RM 0 - Mengurangkan -Tiada laporan


Kebersihan AJK Kantin kadar keracunan murid mengalami
Kantin Pengusaha sehingga 0% simptom
Kantin - Meningkatkan keracunan
Guru Bertugas tahap kebersihan makanan
dan keselesaan - Kurangnya
kantin dari sudut komen daripada
fizikal dan guru dan murid
makanan. tentang kualiti
makanan yang
disediakan

-
2 Program GPK HEM Jan-Dis Bayaran - Meningkatkan - - Kurang aduan
Keceriaan AJK Kantin bergantung keceriaan dan dari pengusaha
Kantin Pengusaha kepada keselesaan kantin kantin tentang
Kantin kerjasama - Menyemai sikap kerosakan
Guru Bertugas antara guru bertanggungjawab kemudahan yang
dan murid terhadap disediakan.
pengusaha aset kantin dan - Keadaan perabot
kantin kemudahan kantin. diruang makan
murid berada
dalam keadaan
baik.

1
PELAN TAKTIKAL UNIT PENGURUSAN KANTIN 2016
SK (1) TENGKU BENDAHARA AZMAN

NAMA
MENINGKATKAN TAHAP KEBERSIHAN KANTIN
PROJEK
SASARAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB KPI
PRESTASI

1 Mesyuarat pengurusan dan pentadbiran sekolah; Penolong Kanan HEM Bilangan hari 1 hari

- Pembahagian Jawatankuasa Pengurusan dan


Pemantauan Kantin

2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa ; Setiausaha kantin Bilangan hari 1 hari

- Perutusan Pengetua.
- Pembentangan kertas konsep.
- Pelantikan Ahli Jawatankuasa.
- Pengagihan tugas dan deskripsi tugas.
- Penetapan tarikh, masa dan tempat.

2
- Perbincangan mengenai kos.
- Perbincangan perjalanan projek.
- Penetapan kumpulan sasaran
- Pemberitahuan dan surat menyurat.
- Hal-hal lain.

3 Buku Rekod Pemantauan Harian Kantin Jawatankuasa Kantin Bilangan hari Jan-Dis

- AJK kantin membuat pemantauan harian

SASARAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB KPI
PRESTASI

4 Laporan Kendiri Harian Pengusaha Kantin Bilangan hari Jan-Dis


- Buku laporan kendiri harian diisi oleh
pengusaha kantin setiap hari

5 Laporan Bulanan Kantin ke PPD Setiausaha Kantin 1 hari Jan-Dis

- Menghantar laporan bulanan kantin ke PPD

- Menghantar laporan Lampiran 12 (KSS1/2011)

3
6 Mesyuarat AJK Pengurusan dan Pemantauan Setiausaha Kantin Bilangan hari 4 hari
Kantin
- Membentangkan laporan dan aduan
tentang kantin

PELAN OPERASI UNIT PENGURUSAN KANTIN 2016


SK (1) TENGKU BENDAHARA AZMAN

NAMA
MENINGKATKAN TAHAP KECERIAAN KANTIN
PROJEK
SASARAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB KPI
PRESTASI

1 Mesyuarat pengurusan dan pentadbiran sekolah; Penolong Kanan HEM Bilangan hari 1 hari

- Pembahangian Jawatankuasa Pengurusan dan


Pemantauan Kantin

4
2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek; Setiausaha kantin Bilangan hari 1 hari
- Perutusan Pengetua.
- Pembentangan kertas konsep.
- Pelantikan Ahli Jawatankuasa.
- Pengagihan tugas dan deskripsi tugas.
- Penetapan tarikh, masa dan tempat.
- Perbincangan mengenai kos.
- Perbincangan perjalanan projek.
- Penetapan kumpulan sasaran
- Pemberitahuan dan surat menyurat.
- Hal-hal lain.

SASARAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB KPI
PRESTASI

3 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Jawatankuasa kantin Bilangan hari 4 hari


Pemantauan Kantin
- Melaporkan tentang tugas dan aduan
kantin
- Mencadangkan keceriaan kantin

4 Buku Rekod Pemantauan Harian Kantin Jawatankuasa kantin Bilangan hari Jan-Dis

- AJK kantin membuat pemantauan harian.

5
5 Laporan Kendiri Harian Pengusaha Kantin 1 hari Jan-Dis
- Buku laporan kendiri harian diisi oleh
pengusaha kantin setiap hari

6 Laporan Bulanan Kantin ke PPD Setiausaha kantin Bilangan hari Jan-Dis

- Menghantar laporan bulanan kantin ke PPD

7 Perlaksanaan Keceriaan Kantin Pengusaha kantin Bilangan hari Jan- Dis

- Menceriakan kantin