Anda di halaman 1dari 4

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM, ALHAMDULILAH HIRABBI AALAMIN ASSOLATUASOLAMUALA ASRAFI

AMBIAIWALMURSALIN WAALAALIHI WASAHBIHIAJMAIN.

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

DAN SALAM SEJAHTERA.

Yang Dihormat

BAPA ANGKAT SEKOLAH SMK DATO’ UNDANG SYED ALI AL-JUFRI,

INSPEKTOR ARULKUMARAN A/L NAGAPPAN

Yang Berusaha TN NORAZMAN BIN MOHD AMIN, Pengetua SMK DATO’ UNDANG SYED ALI AL-JUFRI.

Yang Berusaha EN RAHMAN BIN MOHAMMAD, Guru Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid, PN MAZNI BINTI
MOHAMAD ISA, Guru Pen. Kanan Kokurikulum, Ketua-Ketua Bidang, guru-guru, para pengawas sekolah,
serta para pelajar yang dikasihi sekalian.

Sekali lagi, dipanjatkan syukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat berhimpun
dalam MAJLIS PELANTIKAN PENGAWAS SEKOLAH SMKDUSAJ bagi tahun 2016.

Untuk pengetahuan hadirin, pada hari ini, seramai 31orang pengawas sekolah akan menerima watkah
masing-masing.

Upacara yang penuh simbolik ini bukan sahaja memenuhi tradisi pentng sekolah ini, tetapi merupakan
satu amanah yang akan dipikul oleh mereka.

Para hadirin sekalian,

Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berusaha Tn NORAZMAN BIN MOHD AMIN, Pengetua SMK DATO’
UNDANG SYED ALI AL-JUFRI untuk menyampaikan ucapan alu-aluan.

Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan …

(ucapan aluan Pengetua)


Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua atas ucapan alu-aluan itu tadi.

Kini, tbalah masa yang ditunggu-tunggu, majlis mempersilakan

INSPEKTOR ARULKUMARAN A/L NAGAPPAN, BAPA ANGKAT SEKOLAH SMKDUSAJ untuk menyampaikan
ucapan seterusnya merasmikan Majlis Pelantkan Kepimpinan Murid bagi Tahun 2016.

Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan …

(ucapan perasmian)

Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang dihormat atas ucapan dan perasmian
Majlis Pelantkan Pengawas SMKDUSAJ bagi Tahun 2016 itu tadi.

Hadirin, hadirat yang dimuliakan ...

Majlis diteruskan dengan penyampaian watkah pelantkan Ketua Pelajar serta pengawas sekolah. Untuk
itu, majlis sekali lagi menjemput Yang Berusaha Tn Norazman bin Mohd Amin bagi mengiringi Yang
Dihormat INSPEKTOR ARULKUMARAN A/L NAGAPPAN

bagi menyempurnakannya.

Dengan segala hormatnya dipersilakan …

Majlis mempersilakan Fahmi bin Abdul Khalif, Ketua Pengawas SMK Dato’ Undang Syed Ali Al-Jufri untuk
menerima watkah. Dipersilakan pula, Lynda bint Mohamed Noon selaku Penolong Ketua Pengawas
untuk menerima watkah.

Seterusnya

Dipersilakan pula
Dan yang terakhir ...

Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada INSPEKTOR ARULKUMARAN A/L NAGAPPAN

kerana sudi menyempurnakan majlis penyerahan watkah itu tadi.

Majlis diteruskan dengan bacaan ikrar. Untuk itu, majlis mempersilakan Fahmi bin Abdul Khalif, Ketua
Pengawas SMK Dato’ Undang Syed Ali Al-Jufri untuk mengetuai bacaan ikrar. Dipersilakan ...

(bacaan ikrar)

Terima kasih diucapkan kepada Fahmi bin Abdul Khalif atas bacaan ikrar itu tadi.

Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha _____________________________,


Guru Pen. Kanan Hal-Ehwal Murid untuk mengiringi Yang Berusaha Tn______________________,
Pengetua SMK Ceneh Baru, untuk menyampaikan cenderamata kepada perasmi.

Dengan segala hormatnya dipersilakan………..

Seterusnya, majlis dengan berbesar hat mempersilakan Yang Dihormat INSPEKTOR ARULKUMARAN A/L
NAGAPPAN

untuk menerima cenderamata.

Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan…………

Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua atas kesudian menyampaikan cenderamata sebentar
tadi…..

Demikianlah tadi berakhirnya Majlis Pelantkan Pengawas SMK Dato’ Undang Syed Ali Al-Jufri Tahun
2018. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin kerana sudi hadir ke majlis pada pagi ini.
Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berusaha Tn Hj Mazlan bin Ahmad, Pengetua SMK Ceneh Baru,
mengiringi Yang Dihormat

Kemaman, serta jemputan untuk menikmat jamuan ringan yang disediakan di kantn sekolah.

Dengan segala hormatnya dipersilakan …

Melat kuntum tumbuh melata,

Sayang merbah di pohon jat,

Sampai sudah ke penghujung acara,

Tahun depan kita bersua lagi.

Assalamualaikum WRT dan salam sejahtera…