Anda di halaman 1dari 2

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

(FPTV, UTHM)
K-16002

PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA SECARA


TAHAP TUNGGAL

B-010-1
JURUBINA BANGUNAN

PORTFOLIO CALON
NAMA CALON NOOR SHALIZA BINTI AWANG

NO. KAD PENGENALAN 880712-02-5432

NEGERI JOHOR

M E N G A R U S P E R D A N A L A T I H A N K E M A H I R A N
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
(FPTV, UTHM)
K-16002

PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA SECARA


TAHAP TUNGGAL

B-010-2
JURUBINA BANGUNAN

PORTFOLIO CALON
NAMA CALON

NO. KAD PENGENALAN

NEGERI JOHOR

M E N G A R U S P E R D A N A L A T I H A N K E M A H I R A N