Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH AGAMA AL-FALAH

TAKWIM PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TAHUN 2018

BIL PERKARA JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Pemantauan Persediaan Rancangan Tahunan PBD 
2 Pemantauan PBD Semasa PdPc    
3 Pemantauan Pengurusan Eviden PBD     
4 Pemantauan Pelaksanaan Ujian SEGAK & BMI    
5 Pemantauan Kemasukan Data PAJSK 
6 Pemantauan Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik SR  
7 Pemantauan Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik SM    
8 Taklimat Pelaksanaan PBD 
9 Bengkel Membina Instrumen PBD 
10 Bimbingan Penggunaan DSKP Untuk PBD 
11 Taklimat Pelaksanaan PAJSK 
12 Taklimat Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik 
13 Menyelaras Skor Ujian Formatif PBD   
14 Menyelaras TP/ Band Ikut Eviden  
15 Moderasi Skrip Jawapan Ujian Sumatif PBD  
16 Verifikasi Skor PAJSK 
17 Verifikasi Skor Pentaksiran Psikometrik     
18 Mengesan Instrumen Ujian Formatif Ikut DSKP  
19 Mengesan Item Ujian Sumatif Ikut JSI  
20 Verifikasi Teknikal Instrumen PAJSK 
21 Verifikasi Teknikal Instrumen Psikometrik     
22 Pemantauan Ujian Lisan Bertutur PT3 
23 Pemantauan Ujian Pelbagai Instrumen Sejarah PT3 
24 Pemantauan Ujian Pelbagai Instrumen Geografi PT3 
25 Pemantauan Ujian Lisan Mendengar PT3 
26 Pemantauan Ujian Bertulis PT3 
27 Pemantauan Percetakan & Penyimpanan Instrumen PT3    
28 Taklimat Pengoperasian & Penjaminan Kualiti PT3   
29 Taklimat Penyelarasan Tugasan Pelbagai Instrumen PT3  
30 Taklimat Pengawasan Ujian Bertulis PT3 
31 Taklimat Penyelarasan Panduan Penskoran PT3     
32 Verifikasi Instrumen PT3     
33 Moderasi Penskoran Skrip Jawapan Calon PT3     