Anda di halaman 1dari 58

Modul Fakta Asas Matematik

AKTIVITI 1

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 9 + 2 = 21. 9 + 2 = 41. 2+2 =

2. 5 + 5 = 22. 3 + 9 = 42. 4 + 4 =

3. 4 + 5 = 23. 7 + 7 = 43. 1 + 7 =

4. 1 + 4 = 24. 6 + 1 = 44. 3 + 8 =

5. 2 + 3 = 25. 9 + 4 = 45. 0 + 1 =

6. 1 + 6 = 26. 8 + 4 = 46. 8 + 6 =

7. 5 + 3 = 27. 0 + 5 = 47. 6 + 1 =

8. 5 + 6 = 28. 6 + 6 = 48. 4 + 7 =

9. 4 + 3 = 29. 7 + 3 = 49. 7 + 8 =

10. 1 + 9 = 30. 7 + 1 = 50. 0 + 8 =

11. 3 + 1 = 31. 3 + 3 = 51. 1 + 3 =

12. 7 + 7 = 32. 8 + 5 = 52. 2 + 6 =

13. 6 + 2 = 33. 6 + 5 = 53. 5 + 2 =

14. 7 + 1 = 34. 9 + 9 = 54. 6 + 8 =

15. 4 + 2 = 35. 1 + 2 = 55. 2 + 9 =

16. 9 + 3 = 36. 7 + 4 = 56. 4 + 9 =

17. 0 + 8 = 37. 8 + 2 = 57. 9 + 5 =

18. 9 + 0 = 38. 7 + 5 = 58. 8 + 2 =

19. 6 + 4 = 39. 4 + 5 = 59. 7 + 3 =

20. 7 + 7 = 40. 0 + 5 = 60. 2 + 9 =

1
Modul Fakta Asas Matematik

AKTIVITI 2

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 + 1 = 21. 5 + 1 = 41. 3+9=

2. 3 + 6 = 22. 9 + 9 = 42. 0 + 7 =

3. 1 + 4 = 23. 3 + 4 = 43. 3 + 8 =

4. 2 + 5 = 24. 5 + 4 = 44. 9 + 6 =

5. 3 + 2 = 25. 4 + 1 = 45. 2 + 4 =

6. 5 + 3 = 26. 6 + 6 = 46. 4 + 4 =

7. 2 + 7 = 27. 2 + 5 = 47. 8 + 6 =

8. 2 + 8 = 28. 3 + 7 = 48. 6 + 2 =

9. 3 + 6 = 29. 4 + 8 = 49. 0 + 6 =

10. 7 + 3 = 30. 4 + 2 = 50. 1 + 1 =

11. 6 + 4 = 31. 9 + 3 = 51. 8 + 1 =

12. 3 + 3 = 32. 5 + 6 = 52. 9 + 4 =

13. 8 + 1 = 33. 7 + 5 = 53. 6 + 9 =

14. 5 + 3 = 34. 0 + 8 = 54. 1 + 2 =

15. 9 + 0 = 35. 9 + 1 = 55. 2 + 9 =

16. 4 + 3 = 36. 7 + 6 = 56. 7 + 7 =

17. 6 + 0 = 37. 5 + 0 = 57. 9 + 3 =

18. 6 + 9 = 38. 8 + 3 = 58. 6 + 0 =

19. 3 + 1 = 39. 5 + 8 = 59. 8 + 4 =

20. 4 + 7 = 40. 2 + 5 = 60. 4 + 3 =

2
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 3

Masa : 1 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 3 + 8 = 21. 7 + 9 = 41. 4 + 6 =

2. 6 + 3 = 22. 8 + 9 = 42. 3 + 7 =

3. 9 + 2 = 23. 6 + 7 = 43. 2 + 8 =

4. 2 + 9 = 24. 5 + 7 = 44. 5 + 9 =

5. 3 + 4 = 25. 5 + 9 = 45. 6 + 7 =

6. 0 + 6 = 26. 4 + 5 = 46. 7 + 8 =

7. 3 + 6 = 27. 8 + 8 = 47. 9 + 7 =

8. 7 + 4 = 28. 5 + 8 = 48. 6 + 3 =

9. 9 + 4 = 29. 9 + 9 = 49. 4 + 8 =

10. 3 + 5 = 30. 9 + 3 = 50. 2 + 0 =

11. 4 + 7 = 31. 0 + 7 = 51. 3 + 6 =

12. 3 + 0 = 32. 6 + 9 = 52. 5 + 8 =

13. 0 + 9 = 33. 3 + 7 = 53. 4 + 9 =

14. 5 + 6 = 34. 3 + 9 = 54. 7 + 5 =

15. 6 + 8 = 35. 1 + 8 = 55. 6 + 6 =

16. 4 + 8 = 36. 2 + 7 = 56. 2 + 9 =

17. 8 + 9 = 37. 3 + 6 = 57. 4 + 7 =

18. 8 + 3 = 38. 3 + 8 = 58. 5 + 6 =

19. 7 + 9 = 39. 1 + 7 = 59. 3 + 8 =

20. 9 + 1 = 40. 5 + 8 = 60. 2 + 7 =

3
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 4

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 2 + 7 = 21. 4 + 6 = 41. 5 + 6 =

2. 5 + 4 = 22. 5 + 8 = 42. 9 + 2 =

3. 8 + 5 = 23. 9 + 7 = 43. 8 + 8 =

4. 9 + 7 = 24. 0 + 3= 44. 7 + 5 =

5. 8 + 3 = 25. 6 + 1 = 45. 4 + 8 =

6. 7 + 3 = 26. 4 + 9 = 46. 5+ 2 =

7. 5 + 6 = 27. 4+ 7 = 47. 7 + 8 =

8. 1 + 9 = 28. 5 + 2 = 48. 9 + 6 =

9. 3 + 9 = 29. 2 + 2 = 49. 9 + 1 =

10. 4 + 1 = 30. 9 + 2 = 50. 2 + 7 =

11. 9 + 5 = 31. 3 + 8 = 51. 4 + 9 =

12. 6 + 1 = 32. 5 + 6 = 52. 5 + 8 =

13. 5 + 5 = 33. 8 + 5 = 53. 6 + 6 =

14. 9 + 4 = 34. 0 + 8 = 54. 4 + 9 =

15. 8 + 9 = 35. 8 + 7 = 55. 7 + 7 =

16. 8 + 8 = 36. 6 + 2 = 56. 8 + 8 =

17. 5 + 7 = 37. 5 + 0 = 57. 4 + 9 =

18. 4 + 5 = 38. 7 + 3 = 58. 2 + 8 =

19. 2 + 4 = 39. 6 + 9 = 59. 7 + 7 =

20. 1 + 2 = 40. 3 + 5 = 60. 5 + 5 =

4
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 5

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 + 1 = 21. 5 + 1 = 41. 3 + 9 =

2. 3 + 6 = 22. 9 + 9 = 42. 0 + 7 =

3. 1 + 4 = 23. 3 + 4 = 43. 3 + 8 =

4. 2 + 5 = 24. 5 + 4 = 44. 9 + 6 =

5. 3 + 2 = 25. 4 + 1 = 45. 2 + 4 =

6. 5 + 3 = 26. 6 + 6 = 46. 4+ 4 =

7. 2 + 7 = 27. 2+ 5 = 47. 8 + 6 =

8. 2 + 8 = 28. 3 + 7 = 48. 6 + 2 =

9. 3 + 6 = 29. 4 + 8 = 49. 0 + 6 =

10. 7 + 3 = 30. 4 + 2 = 50. 1 + 1 =

11. 6 + 4 = 31. 9 + 3 = 51. 8 + 1 =

12. 3 + 3 = 32. 5 + 6 = 52. 9 + 4 =

13. 8 + 1 = 33. 7 + 5 = 53. 6 + 9 =

14. 5 + 3 = 34. 0 + 8 = 54. 1 + 2 =

15. 9 + 0 = 35. 9 + 1 = 55. 2 + 9 =

16. 4 + 3 = 36. 7 + 6 = 56. 7 + 7 =

17. 6 + 0 = 37. 5 + 0 = 57. 9 + 3 =

18. 6 + 9 = 38. 8 + 3 = 58. 6 + 0 =

19. 3 + 1 = 39. 5 + 8 = 59. 8 + 4 =

20. 4 + 7 = 40. 2 + 5 = 60. 4 + 3 =

5
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 6

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 + 7 = 21. 4 + 6 = 41. 6 + 7 =

2. 5 + 8 = 22. 7 + 8 = 42. 8 + 9 =

3. 8 + 9 = 23. 9 + 7 = 43. 4 + 5 =

4. 9 + 7 = 24. 0 + 3= 44. 1 + 8 =

5. 4 + 8 = 25. 6 + 1 = 45. 3 + 9 =

6. 9 + 3 = 26. 4 + 9 = 46. 2 + 7 =

7. 5 + 7 = 27. 4+ 1 = 47. 8 + 7 =

8. 1 + 9 = 28. 3 + 2 = 48. 6 + 6 =

9. 6 + 2 = 29. 2 + 2 = 49. 5 + 9 =

10. 7 + 1 = 30. 9 + 2 = 50. 2 + 9 =

11. 9 + 5 = 31. 8 + 4 = 51. 3 + 8 =

12. 8 + 1 = 32. 7 + 5 = 52. 5 + 6 =

13. 7 + 5 = 33. 4 + 9 = 53. 7 + 8 =

14. 9 + 4 = 34. 2 + 7 = 54. 4 + 9 =

15. 6 + 8 = 35. 6 + 6 = 55. 6 + 8 =

16. 8 + 8 = 36. 1 + 7 = 56. 9 + 3 =

17. 5 + 7 = 37. 6 + 7 = 57. 8 + 5 =

18. 4 + 5 = 38. 4 + 5 = 58. 9 + 9 =

19. 5 + 4 = 39. 5 + 5 = 59. 8 + 8 =

20. 1 + 2 = 40. 9 + 1 = 60. 7 + 4 =

6
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 7

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 + 1 = 21. 5 + 1 = 41. 2 + 9 =

2. 3 + 6 = 22. 9 + 4 = 42. 0 + 7 =

3. 1 + 4 = 23. 3 + 4 = 43. 1 + 8 =

4. 2 + 5 = 24. 5 + 4= 44. 9 + 6 =

5. 3 + 2 = 25. 4 + 1 = 45. 8 + 4 =

6. 5 + 3 = 26. 6 + 6 = 46. 4+ 4 =

7. 2 + 7 = 27. 2+ 5 = 47. 7 + 6 =

8. 2 + 8 = 28. 3 + 7 = 48. 6 + 8 =

9. 3 + 6 = 29. 4 + 8 = 49. 0 + 6 =

10. 6 + 3 = 30. 4 + 2 = 50. 1 + 1 =

11. 6 + 4 = 31. 9 + 3 = 51. 8 + 7 =

12. 5 + 3 = 32. 5 + 6 = 52. 9 + 6 =

13. 8 + 1 = 33. 7 + 5 = 53. 5 + 9 =

14. 3 + 3 = 34. 0 + 8 = 54. 0 + 2 =

15. 9 + 0 = 35. 9 + 1 = 55. 3 + 9 =

16. 7 + 3 = 36. 7 + 6 = 56. 7 + 7 =

17. 6 + 0 = 37. 5 + 0 = 57. 9 + 4 =

18. 1 + 9 = 38. 8 + 3 = 58. 6 + 9 =

19. 3 + 1 = 39. 3 + 8 = 59. 8 + 5=

20. 4 + 7 = 40. 6 + 5 = 60. 5 + 3 =

7
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 8

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 + 7 = 21. 1 + 2= 41. 7 + 9 =

2. 5 + 8 = 22. 5 + 8= 42. 2 + 6 =

3. 8 + 9 = 23. 9 + 7= 43. 5 + 7 =

4. 9 + 7 = 24. 0 + 3= 44. 4 + 5 =

5. 4 + 8 = 25. 6 + 1= 45. 3 + 0 =

6. 9 + 3 = 26. 4 + 9= 46. 2+ 9 =

7. 5 + 7 = 27. 4+ 1= 47. 9 + 4 =

8. 1 + 9 = 28. 3 + 2= 48. 1 + 9 =

9. 3 + 2 = 29. 2 + 2= 49. 2 + 8 =

10. 7 + 1 = 30. 9 + 2= 50. 8+ 4 =

11. 9 + 5 = 31. 8 + 8 = 51. 6 + 8 =

12. 8 + 1 = 32. 7 + 5 = 52. 2 + 9 =

13. 7 + 5 = 33. 6 + 4 = 53. 7 + 5 =

14. 9 + 4 = 34. 9 + 5 = 54. 5 + 4=

15. 6 + 8 = 35. 8 + 8 = 55. 6 + 7 =

16. 8 + 8 = 36. 4 + 7 = 56. 5 + 9 =

17. 5 + 7 = 37. 5 + 8 = 57. 2 + 7 =

18. 4 + 5 = 38. 4 + 9 = 58. 4 + 6 =

19. 5 + 4 = 39. 5 + 6 = 59. 4 + 9 =

20. 1 + 2 = 40. 8+ 9 = 60. 3 + 4 =

8
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 9

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 + 2 = 21. 4 + 3 = 41. 0 + 3 =

2. 8 + 1 = 22. 5 + 4 = 42. 8 + 3 =

3. 9 + 1 = 23. 7 + 6 = 43. 5 + 1 =

4. 1 + 9 = 24. 5 + 5= 44. 7 + 6 =

5. 7 + 1 = 25. 2 + 2 = 45. 8 + 0 =

6. 5 + 1 = 26. 3 + 2 = 46. 8+ 9 =

7. 6 + 2 = 27. 9+ 5 = 47. 9 + 8 =

8. 4 + 1 = 28. 0 + 5 = 48. 9 + 9 =

9. 3 + 0 = 29. 6 + 6 = 49. 1 + 0 =

10. 8 + 0 = 30. 8 + 7 = 50. 6 + 4 =

11. 1 + 1 = 31. 5 + 2 = 51. 7 + 6 =

12. 6 + 5 = 32. 8 + 6 = 52. 4 + 7 =

13. 0 + 8 = 33. 0 + 3 = 53. 7 + 2 =

14. 2 + 4 = 34. 8 + 1 = 54. 9 + 3 =

15. 6 + 3 = 35. 9 + 9 = 55. 6 + 5 =

16. 3 + 4 = 36. 4 + 0 = 56. 8 + 5 =

17. 4 + 2 = 37. 5 + 1 = 57. 7 + 6 =

18. 1 + 1 = 38. 6 + 0 = 58. 0 + 8 =

19. 1 + 6 = 39. 7 + 3 = 59. 5 + 9 =

20. 7 + 1 = 40. 1 + 6 = 60. 2 + 7 =

9
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 10

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 5 + 5 = 21. 9 + 1 = 41. 7 + 1 =

2. 6 + 4 = 22. 3 + 3 = 42. 3 + 5 =

3. 4 + 3 = 23. 1 + 8 = 43. 4 + 3 =

4. 9 + 0 = 24. 8 + 5= 44. 0 + 5 =

5. 3 + 6 = 25. 4 + 7 = 45. 1 + 8 =

6. 8 + 2 = 26. 3 + 3 = 46. 6+3 =

7. 4 + 6 = 27. 5+ 2 = 47. 4 + 4 =

8. 7 + 3 = 28. 1 + 3 = 48. 9 + 9 =

9. 9 +2 = 29. 6 + 6 = 49. 6 + 0 =

10. 7 + 7 = 30. 4 + 3 = 50. 2 + 6 =

11. 6 + 6 = 31. 1 + 6 = 51. 5 + 2 =

12. 3 + 4 = 32. 8 + 8 = 52. 4 + 7 =

13. 4 + 5 = 33. 7 + 2 = 53. 8 + 8 =

14. 5 + 6 = 34. 4 + 1 = 54. 8 + 3 =

15. 6 + 7 = 35. 6 + 4 = 55. 2 + 8 =

16. 7 + 1 = 36. 5 + 5 = 56. 6 + 1 =

17. 8 + 5 = 37. 8 +1 = 57. 7 + 7 =

18. 2 + 6 = 38. 6 + 8 = 58. 8 + 2 =

19. 9 + 1 = 39. 5 + 2 = 59. 6 + 8 =

20. 0 + 7 = 40. 6 + 6 = 60. 6 + 2 =

10
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 11

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 6 + 7 = 21. 2 + 9 = 41. 3 + 1 =

2. 3 + 6 = 22. 7 + 3 = 42. 9 + 1 =

3. 2 + 4 = 23. 5 + 4 = 43. 7 + 2 =

4. 3 + 9 = 24. 8 + 8= 44. 6 + 4 =

5. 4 + 7 = 25. 3 + 9 = 45. 5 + 4 =

6. 7 + 1 = 26. 4 + 2 = 46. 4+8 =

7. 1 + 7 = 27. 2 + 3= 47. 5 + 6 =

8. 2 + 0 = 28. 8 + 8 = 48. 7 + 7 =

9. 0 + 9 = 29. 0 + 1 = 49. 4 + 9 =

10. 5 + 6 = 30. 2 + 5 = 50. 6 + 6 =

11. 8 + 7 = 31. 8 + 3 = 51. 3 + 3 =

12. 2 + 8 = 32. 9 + 4 = 52. 7 + 7 =

13. 8 + 1 = 33. 8 + 5 = 53. 9 + 5 =

14. 0 + 7 = 34. 7 + 8 = 54. 4 + 4 =

15. 9 + 1 = 35. 2 + 9 = 55. 8 + 6 =

16. 6 + 2 = 36. 8 + 1 = 56. 9 + 9 =

17. 7 + 2 = 37. 5 + 5 = 57. 2 + 8 =

18. 7 + 6 = 38. 6 + 7 = 58. 6 + 7 =

19. 6 + 5 = 39. 5 + 3 = 59. 8 + 8 =

20. 3 + 4 = 40. 0 + 3 = 60. 3 + 7 =

11
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 12

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 + 2 = 21. 4 + 3 = 41. 0 + 3 =

2. 8 + 1 = 22. 5 + 4 = 42. 8 + 3 =

3. 9 + 1 = 23. 7 + 6 = 43. 5 + 1 =

4. 1 + 9 = 24. 5 + 5= 44. 7 + 6 =

5. 7 + 1 = 25. 2 + 2 = 45. 8 + 0 =

6. 5 + 1 = 26. 3 + 2 = 46. 8+ 9 =

7. 6 + 2 = 27. 9+ 5 = 47. 9 + 8 =

8. 4 +1 = 28. 0 + 5 = 48. 7 + 7 =

9. 3 + 0 = 29. 6 + 6 = 49. 1 + 0 =

10. 8 + 0 = 30. 8 + 7 = 50. 6 + 4 =

11. 1 + 1 = 31. 5 + 2 = 51. 7 + 6 =

12. 6 + 5 = 32. 8 + 6 = 52. 4 + 7 =

13. 0 + 8 = 33. 0 + 3 = 53. 7 + 2 =

14. 2 + 4 = 34. 8 + 1 = 54. 9 + 3 =

15. 6 + 3 = 35. 9 + 9 = 55. 6 + 5 =

16. 3 + 4 = 36. 4 + 0 = 56. 8 + 5 =

17. 4 + 2 = 37. 5 + 1 = 57. 7 + 6 =

18. 1 + 1 = 38. 6 + 0 = 58. 0 + 8 =

19. 1 + 6 = 39. 7 + 3 = 59. 5 + 9 =

20. 7 + 1 = 40. 1 + 6 = 60. 2 + 7 =

12
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 13

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 3 + 8 = 21. 7 + 9 = 41. 5 + 6 =

2. 6 + 8 = 22. 8 + 9 = 42. 3 + 4 =

3. 9 + 2 = 23. 6 + 7 = 43. 7 + 4 =

4. 2 + 9 = 24. 5 + 7= 44. 4 + 9 =

5. 3 + 4 = 25. 5 + 9 = 45. 3 + 9 =

6. 0 + 8 = 26. 4 + 5 = 46. 3+8 =

7. 3 + 6 = 27. 8+ 8 = 47. 7+3 =

8. 7 + 4 = 28. 5 + 8 = 48. 8 + 4 =

9. 9 + 4 = 29. 9 + 9 = 49. 3 + 8 =

10. 3 + 5 = 30. 9 + 3 = 50. 3 + 6 =

11. 4 + 7 = 31. 0 + 7 = 51. 1 + 8 =

12. 3 + 8 = 32. 6 + 9 = 52. 5 + 7 =

13. 0 + 9 = 33. 3 + 7 = 53. 9 + 9 =

14. 5 + 6 = 34. 3 + 9 = 54. 7 + 6 =

15. 6 +8 = 35. 1 + 8 = 55. 5+9 =

16. 4 + 8 = 36. 2 + 7 = 56. 8 + 2 =

17. 8 + 9 = 37. 3 + 6 = 57. 8 + 4 =

18. 8 + 3 = 38. 3 + 8 = 58. 6 + 6 =

19. 7 + 9 = 39. 1 + 7 = 59. 4 + 9 =

20. 9 + 1 = 40. 5 + 8 = 60. 7 + 7 =

13
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 14

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 + 1 = 21. 5 + 9 = 41. 6 + 8 =

2. 8 + 6 = 22. 6 + 9 = 42. 4 + 9 =

3. 9 + 3 = 23. 9 + 4 = 43. 1 + 7 =

4. 6 + 7 = 24. 3 + 0= 44. 3 + 9 =

5. 9 + 6 = 25. 6 + 1 = 45. 5 + 5 =

6. 1 + 5 = 26. 6 + 7 = 46. 7 + 5 =

7. 8 + 4 = 27. 5+ 4 = 47. 4 + 7 =

8. 5 + 7 = 28. 8 + 8 = 48. 3 + 8 =

9. 4 +7 = 29. 1 + 8 = 49. 9 + 2 =

10. 8 + 4 = 30. 0 + 2 = 50. 3 + 4 =

11. 5 + 7 = 31. 7 + 4 = 51. 9 + 6 =

12. 3 + 5 = 32. 9 + 5 = 52. 2 + 8 =

13. 2 + 9 = 33. 7 + 6 = 53. 7 + 3 =

14. 7 + 1 = 34. 3 + 9 = 54. 0 + 4 =

15. 4 + 3 = 35. 1 + 8 = 55. 3 + 7 =

16. 8 + 7 = 36. 3 + 8 = 56. 5 + 6 =

17. 2 + 9 = 37. 9 + 9 = 57. 9 + 9 =

18. 8 + 4 = 38. 7 + 8 = 58. 4 + 5 =

19. 6 + 4 = 39. 4 + 6 = 59. 3 + 9 =

20. 4 + 6 = 40. 3 + 6 = 60. 7 + 5 =

14
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 15

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 1 -1 = 21. 3 -3= 41. 6 - 4 =

2. 2 -1 = 22. 5 -3= 42. 5 - 4 =

3. 3 -1 = 23. 4 -3= 43. 4 - 4 =

4. 4 -1 = 24. 6 -3= 44. 5 - 5 =

5. 5 -1 = 25. 7 -4= 45. 7 - 5 =

6. 6 -1 = 26. 7 -3= 46. 9- 5 =

7. 7 -1 = 27. 8 -3= 47. 6 - 5 =

8. 8 -1 = 28. 9 -3= 48. 8 - 5 =

9. 9 -1 = 29. 10 - 3 = 49. 5 - 5 =

10. 2 -2 = 30. 12 - 3 = 50. 14 - 5 =

11. 4 -2 = 31. 13 - 3 = 51. 10 - 5 =

12. 3 -2 = 32. 11 - 3 = 52. 11 - 5 =

13. 6 -2 = 33. 15 - 6 = 53. 12 - 5 =

14. 5 -2 = 34. 13 - 4 = 54. 13 - 5 =

15. 7 -2 = 35. 12 - 4 = 55. 9 -5=

16. 9 -2 = 36. 11 - 4 = 56. 10 - 6 =

17. 8 -2 = 37. 10 - 4 = 57. 15 - 6 =

18. 10 - 2 = 38. 9 -4 = 58. 13 - 6 =

19. 11 - 2 = 39. 8 -4 = 59. 14 - 6 =

20. 10 - 1 = 40. 7 -4 = 60. 11 - 6 =

15
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 16

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 13 - 8 = 21. 17 - 9 = 41. 11 - 6 =

2. 12 - 8 = 22. 18 - 9 = 42. 13 - 8 =

3. 11 - 2 = 23. 16 - 7 = 43. 11 - 9 =

4. 12 - 9 = 24. 15 - 7 = 44. 12 - 5 =

5. 13 - 4 = 25. 13 - 9 = 45. 15 - 8 =

6. 10 - 8 = 26. 14 - 5 = 46. 15 - 7 =

7. 13 - 6 = 27. 10 - 8 = 47. 10 - 8 =

8. 11 - 4 = 28. 15 - 8 = 48. 9 -7 =

9. 12 - 4 = 29. 11 - 9 = 49. 6 -3 =

10. 13 - 5 = 30. 12 - 3 = 50. 18 - 9 =

11. 14 - 7 = 31. 10 - 7 = 51. 14 - 9 =

12. 13 - 8 = 32. 16 - 9 = 52. 11 - 7 =

13. 10 - 9 = 33. 13 - 7 = 53. 12 - 5 =

14. 15 - 6 = 34. 13 - 5 = 54. 13 - 9 =

15. 16 - 8 = 35. 11 - 8 = 55. 10 - 3 =

16. 14 - 8 = 36. 12 - 7 = 56. 11 - 8 =

17. 15 - 9 = 37. 13 - 6 = 57. 17 - 8 =

18. 11 - 3 = 38. 13 - 8 = 58. 14 - 5 =

19. 12 - 9 = 39. 11 - 7 = 59. 16 - 9 =

20. 10 - 1 = 40. 15 - 8 = 60. 12 - 9 =

16
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 17

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 -2 = 21. 4 -3 = 41. 10 - 4 =

2. 8 -7 = 22. 5 -4 = 42. 8 -3 =

3. 9 -1 = 23. 7 -6 = 43. 5 -1 =

4. 11 - 9 = 24. 5 -5 = 44. 7 -6 =

5. 7 -5 = 25. 2 -2 = 45. 8 -0 =

6. 5 -1 = 26. 3 -2 = 46. 18 - 9 =

7. 6 -2 = 27. 9 -5 = 47. 9 -8 =

8. 4 -1 = 28. 10 - 5 = 48. 7 -7 =

9. 3 -0 = 29. 6 -6 = 49. 1 -0 =

10. 8 -0 = 30. 8 -7 = 50. 6 -4 =

11. 10 - 1 = 31. 5 -2 = 51. 10 - 2 =

12. 6 -5 = 32. 8 -6 = 52. 11 - 7 =

13. 10 - 8 = 33. 10 - 3 = 53. 10 - 2 =

14. 9 -4 = 34. 8 -1 = 54. 11 - 3 =

15. 6 -3 = 35. 9 -9 = 55. 12 - 5 =

16. 8 -4 = 36. 4 -0 = 56. 11 - 5 =

17. 4 -2 = 37. 5 -1 = 57. 12 - 6 =

18. 1 -1 = 38. 6 -0 = 58. 10 - 8 =

19. 15 - 6 = 39. 7 -3 = 59. 11 - 9 =

20. 7 - 1 = 40. 10 - 6 = 60. 12 - 7 =

17
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 18

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 1 -1 = 21. 7 -0= 41. 11 - 7 =

2. 4 -1 = 22. 11 - 8 = 42. 11 - 6 =

3. 8 -3 = 23. 13 - 9 = 43. 17 - 9 =

4. 9 -6 = 24. 10 - 3 = 44. 3 -2 =

5. 10 - 6 = 25. 4 -2= 45. 12 - 6 =

6. 11 - 5 = 26. 15 - 6 = 46. 13 - 9 =

7. 13 - 7 = 27. 20 - 9 = 47. 14 - 7 =

8. 7 -7 = 28. 19 - 1 = 48. 17 - 9 =

9. 16 - 8 = 29. 17 - 11 = 49. 14 - 6 =

10. 8 -7 = 30. 18 - 13 = 50. 2 -0 =

11. 17 - 9 = 31. 12 - 5 = 51. 14 - 9 =

12. 14 - 5 = 32. 5 -0 = 52. 13 - 4 =

13. 13 - 6 = 33. 12 - 7 = 53. 5 -5 =

14. 14 - 7 = 34. 16 - 8 = 54. 12 - 7 =

15. 12 - 5 = 35. 18 - 9 = 55. 11 - 5 =

16. 14 - 8 = 36. 10 - 5 = 56. 15 - 8 =

17. 12 - 6 = 37. 13 - 5 = 57. 9 -0 =

18. 10 - 9 = 38. 9 -1 = 58. 17 - 6 =

19. 18 - 9 = 39. 6 -2 = 59. 4 -4 =

20. 13 - 6 = 40. 10 - 4 = 60. 7-6 =

18
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 19

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 2 - 2 = 21. 8 -5 = 41. 15 - 9 =

2. 9 - 3 = 22. 4 -3 = 42. 5-2=

3. 10 - 8 = 23. 18 - 9 = 43. 13 - 4 =

4. 14 - 5 = 24. 16 - 7 = 44. 16 - 8 =

5. 16 - 8 = 25. 10 - 6 = 45. 14 - 5 =

6. 11 - 5 = 26. 6 -3 = 46. 3-0=

7. 15 - 8 = 27. 14 - 8 = 47. 7-3=

8. 7 - 5 = 28. 17 - 9 = 48. 15 - 9 =

9. 13 - 7 = 29. 16 - 8 = 49. 17 - 8 =

10. 10 - 5 = 30. 14 - 9 = 50. 11 - 8 =

11. 18 - 9 = 31. 12 - 8 = 51. 16 - 7 =

12. 11 - 3 = 32. 6 -3 = 52. 16 - 8 =

13. 14 - 7 = 33. 17 - 9 = 53. 15 - 6 =

14. 8 - 0 = 34. 9 -1 = 54. 12 - 6 =

15. 16 - 9 = 35. 18 - 9 = 55. 13 - 4 =

16. 12 - 6 = 36. 11 - 8 = 56. 18 - 9 =

17. 14 - 8 = 37. 7 -3= 57. 17 - 9 =

18. 12 - 4 = 38. 16 - 7 = 58. 15 - 7 =

19. 15 - 8 = 39. 11 - 4 = 59. 10 - 5 =

20. 14 - 9 = 40. 15 - 7 = 60. 11 - 7 =

19
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 20

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 6 - 6 = 21. 18 - 9 = 41. 11 - 5 =

2. 9 -6 = 22. 12 - 9 = 42. 9-3 =

3. 8 -6 = 23. 15 - 9 = 43. 12 - 6 =

4. 7 -6 = 24. 18 - 9 = 44. 17 - 8 =

5. 12 - 6 = 25. 13 - 9 = 45. 10 - 3 =

6. 14 - 7 = 26. 14 - 9 = 46. 12 - 9 =

7. 13 - 7 = 27. 16 - 9 = 47. 17 - 9 =

8. 16 - 7 = 28. 10 - 9 = 48. 16 - 9 =

9. 15 - 7 = 29. 9-9 = 49. 11 - 8 =

10. 12 - 7 = 30. 9-5 = 50. 9-4 =

11. 8- 8 = 31. 12 - 7 = 51. 14 - 7 =

12. 9- 8 = 32. 10 - 4 = 52. 13 - 6 =

13. 10 - 8 = 33. 9 -5 = 53. 12 - 8 =

14. 17 - 8 = 34. 6 -3 = 54. 13 - 9 =

15. 16 - 8 = 35. 4 -1 = 55. 16 - 7 =

16. 15 - 8 = 36. 11 - 4 = 56. 15 - 8 =

17. 13 - 8 = 37. 18 - 9 = 57. 11 - 3 =

18. 12 - 8 = 38. 15 - 8 = 58. 12 - 4 =

19. 11 - 8 = 39. 7 -6 = 59. 9 -3 =

20. 11 - 9 = 40. 10 - 8 = 60. 10 - 8 =

20
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 21

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 15 - 6 = 21. 15 - 8 = 41. 14 - 8 =

2. 13 - 8 = 22. 13 - 9 = 42. 11 - 7 =

3. 12 - 7 = 23. 12 - 4 = 43. 13 - 5 =

4. 16 - 9 = 24. 13 - 6 = 44. 15 - 6 =

5. 17 - 8 = 25. 9 -5 = 45. 11 - 4 =

6. 10 - 3 = 26. 14 - 6 = 46. 16 - 8 =

7. 11 - 5 = 27. 13 - 6 = 47. 12 - 5 =

8. 18 - 8 = 28. 10 - 4 = 48. 10 - 7 =

9. 10 - 7 = 29. 14 - 5 = 49. 17 - 8 =

10. 10 - 5 = 30. 14 - 9 = 50. 17 - 9 =

11. 14 - 8 = 31. 15 - 9 = 51. 14 - 7 =

12. 8 - 6 = 32. 15 - 6 = 52. 13 - 8 =

13. 11 - 4 = 33. 11 - 8 = 53. 11 - 4 =

14. 16 - 7 = 34. 15 - 8 = 54. 18 - 9 =

15. 15 - 6 = 35. 11 - 5 = 55. 16 - 8 =

16. 13 - 6 = 36. 15 - 9 = 56. 12 - 9 =

17. 9- 8= 37. 13 - 6 = 57. 10 - 4 =

18. 11 - 9 = 38. 10 - 9 = 58. 11 - 8 =

19. 16 - 8 = 39. 17 - 8 = 59. 15 - 6 =

20. 7- 7= 40. 15 - 7 = 60. 13 - 5 =

21
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 22

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 -2 = 21. 4 -3 = 41. 10 - 3 =

2. 8 -7 = 22. 5 -4 = 42. 8-3 =

3. 9 -1 = 23. 7 -6 = 43. 5-1 =

4. 10 - 9 = 24. 5 -5 = 44. 7-6 =

5. 7 -5 = 25. 2 -2 = 45. 8-0 =

6. 5 -1 = 26. 3 -2 = 46. 10 - 9 =

7. 6 -2 = 27. 9 -5 = 47. 9-8 =

8. 4 -1 = 28. 10 - 5 = 48. 7-7 =

9. 3 -0 = 29. 6 -6 = 49. 7-0 =

10. 8 -0 = 30. 8 -7 = 50. 6-4 =

11. 10 - 1 = 31. 5 -2= 51. 10 - 2 =

12. 1 -5 = 32. 8 -6= 52. 11 - 7 =

13. 10 - 8 = 33. 10 - 3 = 53. 10 - 2 =

14. 9 -4 = 34. 8 -1= 54. 11 - 3 =

15. 6 -3 = 35. 9 -9= 55. 12 - 7 =

16. 8 -4 = 36. 4 -0= 56. 11 - 5 =

17. 4 -2 = 37. 5 -1= 57. 12 - 6 =

18. 1- 1 = 38. 6 - 0 = 58. 10 - 8 =

19. 5 - 3 = 39. 7 - 3 = 59. 11 - 9 =

20. 7-1= 40. 10 - 6 = 60. 12 - 5 =

22
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 23

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 15 - 8 = 21. 12 - 3 = 41. 15 - 9 =

2. 14 - 9 = 22. 18 - 9 = 42. 12 - 5 =

3. 14 - 7 = 23. 11 - 5 = 43. 16 - 7 =

4. 15 - 9 = 24. 13 - 4 = 44. 13 - 5 =

5. 15 - 6 = 25. 13 - 9 = 45. 12 - 7 =

6. 12 - 3 = 26. 10 - 7 = 46. 11 - 9 =

7. 12 - 8 = 27. 17 - 9 = 47. 10 - 5 =

8. 13 - 8 = 28. 18 - 9 = 48. 9-3=

9. 13 - 5 = 29. 14 - 5 = 49. 12 - 8 =

10. 11 - 8 = 30. 15 - 7 = 50. 16 - 8 =

11. 5 -1 = 31. 1 -0= 51. 3 -2 =

12. 6 -4 = 32. 14 - 5 = 52. 8 -3 =

13. 11 - 7 = 33. 15 - 9 = 53. 11 - 6 =

14. 9 -7 = 34. 11 - 3 = 54. 15 - 7 =

15. 13 - 4 = 35. 14 - 7 = 55. 14 - 9 =

16. 11 - 4 = 36. 13 - 6 = 56. 11 - 4 =

17. 4-0 = 37. 18 - 9 = 57. 12 - 3 =

18. 11 - 4 = 38. 13 - 4 = 58. 16 - 8 =

19. 10 - 3 = 39. 16 - 9 = 59. 17 - 9 =

20. 12 - 5 = 40. 12 - 7 = 60. 15 - 8 =

23
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 24

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 13 - 8 = 21. 17 - 9 = 41. 12 - 8 =

2. 12 - 8 = 22. 18 - 9 = 42. 9 -7 =

3. 11 - 2 = 23. 16 - 7 = 43. 11 - 8 =

4. 12 - 9 = 24. 15 - 7 = 44. 8 -5 =

5. 13 - 4 = 25. 13 - 9 = 45. 6 -2 =

6. 10 - 8 = 26. 14 - 5 = 46. 18 - 9 =

7. 13 - 6 = 27. 10 - 8 = 47. 11 - 4 =

8. 11 - 4 = 28. 15 - 8 = 48. 15 - 9 =

9. 12 - 4 = 29. 11 - 9 = 49. 12 - 6 =

10. 13 - 5 = 30. 12 - 3 = 50. 13 - 7 =

11. 14 - 7 = 31. 10 - 7 = 51. 14 - 9 =

12. 13 - 8 = 32. 16 - 9 = 52. 11 - 9 =

13. 10 - 9 = 33. 13 - 7 = 53. 10 - 7 =

14 15 - 6 = 34. 13 - 5 = 54. 12 - 8 =

15. 16 - 8 = 35. 11 - 8 = 55. 15 - 6 =

16. 14 - 8 = 36. 12 - 7 = 56. 13 - 7 =

17. 15 - 9 = 37. 13 - 6 = 57. 12 - 9 =

18. 11 - 3 = 38. 13 - 8 = 58. 9 - 1=

19. 12 - 9 = 39. 11 - 7 = 59. 12 - 4 =

20. 10 - 1 = 40. 15 - 8 = 60. 14 - 7 =

24
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 25

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 16 - 5 = 21. 7-4 = 41. 12 - 6 =

2. 6 -0 = 22. 12 - 9 = 42. 18 - 9 =

3. 13 - 7 = 23. 15 - 7 = 43. 13 - 7 =

4. 14 - 5 = 24. 13 - 4 = 44. 14 - 7 =

5. 15 - 9 = 25. 13 - 8 = 45. 15 - 9 =

6. 14 - 5 = 26. 16 - 8 = 46. 13 - 8 =

7. 11 - 2 = 27. 13 - 8 = 47. 14 - 8 =

8. 9 -9 = 28. 12 - 5 = 48. 15 - 6 =

9. 15 - 8 = 29. 16 - 9 = 49. 11 - 6 =

10. 12 - 9 = 30. 16 - 7 = 50. 13 - 4 =

11. 14 - 7 = 31. 9 -8 = 51. 16 - 9 =

12. 7 -1 = 32. 8 -4 = 52. 18 - 9 =

13. 13 - 8 = 33. 14 - 6 = 53. 12 - 7 =

14. 10 - 7 = 34. 13 - 8 = 54. 17 - 9 =

15. 9 - 2 = 35. 18 - 9 = 55. 13 - 5 =

16. 14 - 5 = 36. 13 - 6 = 56. 11 - 8 =

17. 11 - 8 = 37. 14 - 3 = 57. 10 - 8 =

18. 18 - 9 = 38. 10 - 2 = 58. 15 - 8 =

19. 6-5= 39. 12 - 3 = 59. 10 - 9 =

20. 8-1= 40. 12 - 7 = 60. 11 - 7 =

25
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 26

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 -2 = 21. 4 -3 = 41. 10 - 3 =

2. 8 -7 = 22. 5 -4 = 42. 8 -3 =

3. 9 -1 = 23. 7 -6 = 43. 5 -1 =

4. 11 - 9 = 24. 5 -5 = 44. 7 -6 =

5. 7 -5 = 25. 2 -2 = 45. 8 -0 =

6. 5 -1 = 26. 3 -2 = 46. 18 - 9 =

7. 6 -2 = 27. 9 -5 = 47. 9 -8 =

8. 4 -1 = 28. 10 - 5 = 48. 7 -7 =

9. 3 -0 = 29. 6 -6 = 49. 1 -0 =

10. 8 -0 = 30. 8 -7 = 50. 6 -4 =

11. 10 - 1 = 31. 5 -2 = 51. 10 - 2 =

12. 6 -5 = 32. 8 -6 = 52. 11 - 7 =

13. 10 - 8 = 33. 10 - 3 = 53. 10 - 2 =

14. 9 -4 = 34. 8 -1 = 54. 11 - 3 =

15. 6 -3 = 35. 9 -9 = 55. 12 - 5 =

16. 8 - 4 = 36. 4 - 0= 56. 12 - 6 =

17. 4 - 2 = 37. 5 - 1= 57. 12 - 6 =

18. 1 - 1 = 38. 6 - 0= 58. 10 - 8 =

19. 15 - 6 = 39. 7 - 3= 59. 11 - 9 =

20. 7-1= 40. 10 - 6 = 60. 12 - 7 =

26
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 27

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 -2 = 21. 8 -5 = 41. 13 - 8 =

2. 5 -4 = 22. 5 -0 = 42. 14 - 5 =

3. 2 -0 = 23. 8 -7 = 43. 17 - 8 =

4. 1 -1 = 24. 3 -3 = 44. 15 - 8 =

5. 3 -2 = 25. 6 -5 = 45. 10 - 5 =

6. 9 -4 = 26. 8 -4 = 46. 11 - 7 =

7. 7 -6 = 27. 9 -8 = 47. 13 - 9 =

8. 6 -2 = 28. 8 -1 = 48. 18 - 9 =

9. 7 -5 = 29. 8 -3 = 49. 14 - 6 =

10. 4 -2 = 30. 6 -6 = 50. 13 - 7 =

11. 9 -7 = 31. 9 -4 = 51. 14 - 8 =

12. 5 -5 = 32. 5 -0 = 52. 10 - 4 =

13. 8 -6 = 33. 4 -4 = 53. 17 - 9 =

14. 6 -3 = 34. 6 -5 = 54. 12 - 8 =

15. 9 -3 = 35. 7 -3 = 55. 16 - 9 =

16. 14 - 5 = 36. 7 - 3= 56. 16 - 9 =

17. 6 - 2 = 37. 13 - 6 = 57. 14 - 6 =

18. 3 - 0 = 38. 11 - 6 = 58. 13 - 7 =

19. 5 - 5 = 39. 18 - 9 = 59. 10 - 8 =

20. 7 - 0 = 40. 15 - 6 = 60. 12 - 6 =

27
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 28

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 2 x 1 = 21. 6 x 1 = 41. 3 x 0=

2. 3 x 4 = 22. 9 x 9 = 42. 0 x 4=

3. 1 x 5 = 23. 7 x 4 = 43. 4 x 8=

4. 3 x 5 = 24. 6 x 4 = 44. 6 x 6=

5. 3 x 3 = 25. 7 x 1 = 45. 2 x 4=

6. 5 x 3 = 26. 5 x 6 = 46. 4 x 4=

7. 2 x 7 = 27. 1 x 5 = 47. 7 x 6=

8. 2 x 5 = 28. 7 x 7 = 48. 6 x 4=

9. 8 x 1 = 29. 8 x 8 = 49. 0 x 5=

10. 3 x 7 = 30. 5 x 2 = 50. 1 x 1=

11. 5 x 4 = 31. 3 x 3 = 51. 8 x 3=

12. 6 x 3 = 32. 5 x 6 = 52. 9 x 1 =

13. 3 x 1 = 33. 7 x 5 = 53. 6 x 8 =

14. 5 x 2 = 34. 0 x 8 = 54. 1 x 8 =

15. 0 x 8 = 35. 8 x 1 = 55. 2 x 9 =

16. 4 x 6 = 36. 2x6 = 56. 6 x 7 =

17. 6 x 0 = 37. 5 x 0 = 57. 9 x 3 =

18. 6 x 5 = 38. 7 x 3 = 58. 7 x 0 =

19. 3x7= 39. 5 x 9 = 59. 2 x 3 =

20. 4x8= 40. 2 x 5 = 60. 8 x 4 =

28
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 29

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 2 x 7 = 21. 4 x 6 = 41. 7 x 4=

2. 5 x 4 = 22. 5 x 8 = 42. 3 x 5=

3. 8 x 5 = 23. 9 x 7 = 43. 6 x 7=

4. 9 x 7 = 24. 0 x 3 = 44. 5 x 9=

5. 8 x 8 = 25. 6 x 1 = 45. 3 x 6=

6. 7 x 3 = 26. 4 x 9 = 46. 2 x 9=

7. 5 x 6 = 27. 4 x 7 = 47. 3 x 9=

8. 1 x 9 = 28. 2 x 2= 48. 7x6=

9. 3 x 9 = 29. 6 x 2 = 49. 8 x 8 =

10. 4 x 1 = 30. 9 x 2 = 50. 6 x 4 =

11. 9 x 5 = 31. 4 x 4 = 51. 4 x 7=

12. 6 x 1 = 32. 2 x 8 = 52. 6 x 6=

13. 5 x 5 = 33. 9 x 8 = 53. 3 x 7=

14. 9 x 4= 34. 6 x 3 = 54. 5 x 8=

15. 8 x 9 = 35. 7 x 5 = 55. 6 x 5=

16. 8 x 8 = 36. 4x9 = 56. 9 x 8 =

17. 5 x 7 = 37. 9 x 1 = 57. 3 x 3 =

18. 4 x 5 = 38. 7 x 7 = 58. 2 x 9 =

19. 2x4= 39. 6 x 2 = 59. 4 x 6 =

20. 1x2= 40. 5 x 5 = 60. 7 x 7 =

29
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 30

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 3 x 8 = 21. 7 x 9 = 41. 8 x 6=

2. 6 x 8 = 22. 8 x 9 = 42. 7 x 6=

3. 9 x 2 = 23. 6 x 7 = 43. 8 x 8=

4. 2 x 9 = 24. 5 x 7 = 44. 2 x 9=

5. 3 x 4 = 25. 5 x 9 = 45. 3 x 7=

6. 0 x 8 = 26. 4 x 5 = 46. 8 x 3=

7. 3 x 6 = 27. 8 x 8 = 47. 9 x 6=

8. 7 x 4 = 28. 5 x 8= 48. 5x9=

9. 9 x 4 = 29. 9 x 9 = 49. 4 x 7 =

10. 3 x 5 = 30. 9 x 3 = 50. 3 x 8 =

11. 4 x 7 = 31. 0 x 7 = 51. 1 x 9=

12. 3 x 8 = 32. 6 x 9 = 52. 5 x 7=

13. 0 x 9 = 33. 3 x 7 = 53. 4 x 8=

14. 5 x 6= 34. 3 x 9 = 54. 6 x 9=

15. 6 x 8 = 35. 1 x 8 = 55. 2 x 7=

16. 4 x 8 = 36. 2 x 7 = 56. 7 x 7=

17. 8 x 9 = 37. 3 x 6 = 57. 4 x 5=

18. 8 x 3 = 38. 3 x 8 = 58. 9 x 3=

19. 7 x 9 = 39. 1 x 7 = 59. 2 x 8=

20. 8 x 1 = 40. 5 x 8 = 60. 8x7=

30
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 31

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 2 x 2 = 21. 8 x 6 = 41. 8 x 2=

2. 5 x 3 = 22. 7 x 7 = 42. 4 x 3=

3. 6 x 4 = 23. 5 x 8 = 43. 5 x 4=

4. 5 x 5 = 24. 4 x 9 = 44. 9 x 5=

5. 2 x 6 = 25. 6 x 2 = 45. 8 x 6=

6. 3 x 7 = 26. 4 x 3 = 46. 3 x 7=

7. 4 x 8 = 27. 2 x 4 = 47. 7 x 8=

8. 5 x 9 = 28. 7 x 5= 48. 6x9=

9. 4 x 2 = 29. 4 x 6 = 49. 7 x 2 =

10. 3 x 3 = 30. 8 x 7 = 50. 9 x 3 =

11. 7 x 4 = 31. 7 x 8 = 51. 5 x 4=

12. 6 x 5 = 32. 4 x 9 = 52. 8 x 5=

13. 3 x 6 = 33. 9 x 2 = 53. 7 x 6=

14. 5 x 7= 34. 3 x 3 = 54. 8 x 7=

15. 6 x 8 = 35. 8 x 4 = 55. 9 x 8=

16. 2 x 9 = 36. 3 x 5 = 56. 5 x 9=

17. 5 x 2 = 37. 7 x 6 = 57. 3 x 2=

18. 6 x 3 = 38. 8 x 7 = 58. 5 x 3=

19. 5 x 4 = 39. 8 x 8 = 59. 7 x 4=

20. 7 x 5 = 40. 3 x 9 = 60. 8x5=

31
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 32

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 4 x 6 = 21. 6 x 9 = 41. 7 x 6=

2. 3 x 7 = 22. 5 x 2 = 42. 4 x 5=

3. 8 x 8 = 23. 6 x 3 = 43. 8 x 3=

4. 8 x 9 = 24. 8 x 4 = 44. 6 x 2=

5. 4 x 2 = 25. 7 x 5 = 45. 5 x 7=

6. 5 x 3 = 26. 4 x 6 = 46. 3 x 9=

7. 6 x 4 = 27. 8 x 7 = 47. 2 x 8=

8. 7 x 5 = 28. 5 x 8= 48. 4x4=

9. 8 x 6 = 29. 4 x 9 = 49. 6 x 4 =

10. 9 x 7 = 30. 9 x 3 = 50. 3 x 8 =

11. 6 x 8 = 31. 4 x 4 = 51. 5 x 8=

12. 3 x 9 = 32. 7 x 5 = 52. 6 x 7=

13. 4 x 2 = 33. 3 x 6 = 53. 4 x 7=

14. 7 x 3= 34. 7 x 7 = 54. 6 x 6=

15. 8 x 4 = 35. 5 x 8 = 55. 7 x 9=

16. 5 x 5 = 36. 4 x 9 = 56. 6 x 8=

17. 9 x 2 = 37. 5 x 2 = 57. 4 x 3=

18. 3 x 6 = 38. 6 x 3 = 58. 2 x 5=

19. 4x7= 39. 7 x 4 = 59. 8 x 9 =

20. 2x8= 40. 9 x 5 = 60. 8 x 7 =

32
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 33

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 0 x 4 = 21. 6 x 7 = 41. 3 x 0=

2. 3 x 4 = 22. 9 x 4 = 42. 0 x 4=

3. 1 x 5 = 23. 7 x 4 = 43. 4 x 8=

4. 3 x 5 = 24. 6 x 2 = 44. 6 x 6=

5. 3 x 3 = 25. 7 x 1 = 45. 2 x 4=

6. 5 x 3 = 26. 5 x 6 = 46. 4 x 4=

7. 2 x 7 = 27. 1 x 5 = 47. 7 x 1=

8. 2 x 5 = 28. 7 x 2= 48. 6x6=

9. 8 x 1 = 29. 8 x 7 = 49. 0 x 5 =

10. 3 x 7 = 30. 5 x 2 = 50. 1 x 1 =

11. 5 x 4 = 31. 3 x 3 = 51. 8 x 0=

12. 6 x 3 = 32. 5 x 6 = 52. 9 x 5=

13. 3 x 1 = 33. 7 x 5 = 53. 6 x 8=

14. 5 x 2= 34. 0 x 8 = 54. 1 x 2=

15. 0 x 8 = 35. 8 x 1 = 55. 2 x 9=

16. 4 x 6 = 36. 2 x 6 = 56. 6 x 7=

17. 6 x 0 = 37. 5 x 0 = 57. 9x 3=

18. 6 x 5 = 38. 7 x 6 = 58. 7 x 0=

19. 3 x 7 = 39. 5 x 9 = 59. 2 x 3=

20. 4 x 8 = 40. 2 x 5 = 60. 0x4=

33
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 34

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 x 2 = 21. 4 x 3 = 41. 0 x 3 =

2. 8 x 1 = 22. 5 x 4 = 42. 8 x 3 =

3. 9 x 1 = 23. 7 x 6 = 43. 5 x 1 =

4. 1 x 9 = 24. 5 x 5 = 44. 7 x 6 =

5. 7 x 1 = 25. 2 x 2 = 45. 8 x 0 =

6. 5 x 1 = 26. 3 x 2 = 46. 8 x 9 =

7. 6 x 2 = 27. 9 x 5 = 47. 9 x 8 =

8. 4 x 1 = 28. 0 x 5= 48. 7 x 7 =

9. 3 x 0 = 29. 6 x 6 = 49. 1 x 0 =

10. 8 x 0 = 30. 8 x 7 = 50. 6 x 4 =

11. 1 x 1 = 31. 5 x 2 = 51. 7 x 6 =

12. 6 x 5 = 32. 8 x 6 = 52. 4 x 7 =

13. 0 x 8 = 33. 0 x 3 = 53. 7 x 2 =

14. 2 x 4= 34. 8 x 1 = 54. 9 x 3 =

15. 6 x 3 = 35. 9 x 9 = 55. 6 x 5 =

16. 3 x 4 = 36. 4 x 0 = 56. 8 x 5 =

17. 4 x 2 = 37. 5 x 1 = 57. 7 x 6 =

18. 1 x 1 = 38. 6 x 0 = 58. 0 x 8 =

19. 1 x 6 = 39. 7 x 3 = 59. 5 x 9 =

20. 7 x 1 = 40. 1 x 6 = 60. 2 x 7 =

34
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 35

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 3 x 4 = 21. 3 x 3 = 41. 7 x 2=

2. 2 x 0 = 22. 2 x 2 = 42. 9 x 3=

3. 5 x 5 = 23. 9 x 5 = 43. 7 x 5=

4. 7 x 3 = 24. 8 x 4 = 44. 3 x 4=

5. 3 x 3 = 25. 5 x 5 = 45. 5 x 3=

6. 2 x 4 = 26. 7 x 3 = 46. 9 x 4=

7. 9 x 2 = 27. 2 x 2 = 47. 2 x 3=

8. 1 x 4 = 28. 5 x 5= 48. 1x5=

9. 2 x 5 = 29. 6 x 4 = 49. 3 x 5 =

10. 7 x 3 = 30. 9 x 2 = 50. 6 x 3 =

11. 5 x 4 = 31. 4 x 1 = 51. 9 x 5 =

12. 9 x 3 = 32. 1 x 5 = 52. 2x2=

13. 8 x 2 = 33. 2 x 5 = 53. 8 x 5 =

14. 1 x 5= 34. 5 x 2= 54. 5 x 5 =

15. 5 x 3 = 35. 0 x 5 = 55. 1 x 3 =

16. 9 x 2 = 36. 5 x 3 = 56. 9 x 2 =

17. 4 x 4 = 37. 2 x 4 = 57. 7 x 4 =

18. 3 x 2 = 38. 1 x 4 = 58. 9 x 1 =

19. 6 x 3 = 39. 2 x 4 = 59. 6 x 2 =

20. 2 x 4 = 40. 8 x 3 = 60. 2 x 3 =

35
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 36

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 x 3 = 21. 7 x 4= 41. 8 x 5 =

2. 7 x 5 = 22. 5 x 3= 42. 2 x 9 =

3. 9 x 4 = 23. 4 x 9 = 43. 7 x 3 =

4. 4 x 4 = 24. 7 x 5 = 44. 5 x 2 =

5. 5 x 4 = 25. 3 x 4= 45. 3 x 5 =

6. 0 x 3 = 26. 8 x 4= 46. 9 x 6 =

7. 5 x 1 = 27. 5 x 9= 47. 8 x 7 =

8. 3 x 5 = 28. 6 x 4= 48. 7 x 5 =

9. 8 x 3 = 29. 6 x 3= 49. 2 x 9 =

10. 5 x 3 = 30. 7 x 2= 50. 3 x 7 =

11. 9 x 2 = 31. 4 x 6 = 51. 4 x 8=

12. 5 x 3 = 32. 8 x 5 = 52. 3 x 6=

13. 6 x 4 = 33. 6 x 5 = 53. 9 x 9=

14. 9 x 5= 34. 9 x 2 = 54. 2 x 6=

15. 7 x 4 = 35. 7 x 5 = 55. 7 x 9=

16. 9 x 3 = 36. 5 x 5 = 56. 5 x 8=

17. 7 x 2 = 37. 9 x 4 = 57. 8 x 6=

18. 5 x 9 = 38. 5 x 4 = 58. 4 x 9=

19. 6 x 5 = 39. 6 x 2 = 59. 7 x 7=

20. 8 x 2 = 40. 4 x 4 = 60. 6x9=

36
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 37

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 3 x 8 = 21. 7 x 9 = 41. 2 x 7=

2. 6 x 8 = 22. 8 x 9 = 42. 8 x 8=

3. 9 x 2 = 23. 6 x 7 = 43. 6 x 9=

4. 2 x 9 = 24. 5 x 7 = 44. 7 x 4=

5. 3 x 4 = 25. 5 x 9 = 45. 8 x 4=

6. 0 x 8 = 26. 4 x 5 = 46. 3 x 9=

7. 3 x 6 = 27. 8 x 8 = 47. 6 x 8=

8. 7 x 4 = 28. 5 x 8= 48. 9x3=

9. 9 x 4 = 29. 9 x 9 = 49. 2 x 8 =

10. 3 x 5 = 30. 9 x 3 = 50. 6 x 3 =

11. 4 x 7 = 31. 0 x 7 = 51. 3 x 9=

12. 3 x 8 = 32. 6 x 9 = 52. 4 x 4=

13. 0 x 9 = 33. 3 x 7 = 53. 7 x 8=

14. 5 x 6= 34. 3 x 9 = 54. 6 x 9=

15. 6 x 8 = 35. 1 x 8 = 55. 3 x 8=

16. 4 x 8 = 36. 2x7 = 56. 5 x 9 =

17. 8 x 9 = 37. 3 x 6 = 57. 7 x 9 =

18. 8 x 3 = 38. 3 x 8 = 58. 9 x 8 =

19. 7 x 9 = 39. 1 x 7 = 59. 3 x 7 =

20. 9x1= 40. 5 x 8 = 60. 2 x 9 =

37
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 38

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 8 x 2 = 21. 4 x 3 = 41. 0 x 3 =

2. 8 x 1 = 22. 5 x 4 = 42. 8 x 3 =

3. 9 x 1 = 23. 7 x 6 = 43. 5 x 1 =

4. 1 x 9 = 24. 5 x 5 = 44. 7 x 6 =

5. 7 x 1 = 25. 2 x 2 = 45. 8 x 4=

6. 5 x 1 = 26. 3 x 2 = 46. 8 x 9 =

7. 6 x 2 = 27. 9 x 5 = 47. 9 x 8 =

8. 4 x 1 = 28. 0 x 5= 48. 7 x 7 =

9. 3 x 0 = 29. 6 x 6 = 49. 1 x 0 =

10. 8 x 0 = 30. 8 x 7 = 50. 6 x 4 =

11. 1 x 1 = 31. 5 x 2 = 51. 7 x 6=

12. 6 x 5 = 32. 8 x 6 = 52. 4 x 7=

13. 0 x 8 = 33. 0 x 3 = 53. 7 x 2=

14. 2 x 4= 34. 8 x 1 = 54. 9 x 3=

15. 6 x 3 = 35. 9 x 9 = 55. 6 x 5=

16. 3 x 4 = 36. 4 x 0 = 56. 8 x 5=

17. 4 x 2 = 37. 5 x 1 = 57. 7 x 6=

18. 1 x 1 = 38. 6 x 0 = 58. 0 x 8=

19. 1 x 6 = 39. 7 x 3 = 59. 5 x 9=

20. 7 x 1 = 40. 1 x 6 = 60. 2x7=

38
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 39

Masa : 3 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 18 ÷ 2 = 21. 12 ÷ 2 = 41. 16 ÷ 2 =

2. 4 ÷2 = 22. 28 ÷ 4 = 42. 14 ÷ 7 =

3. 10 ÷ 5 = 23. 36 ÷ 4 = 43. 72 ÷ 9 =

4. 12 ÷ 4 = 24. 63 ÷ 9 = 44. 8 ÷2=

5. 15 ÷ 3 = 25. 36 ÷ 6 = 45. 14 ÷ 7 =

6. 16 ÷ 2 = 26. 4 ÷ 2 = 46. 21 ÷ 7 =

7. 8 ÷2 = 27. 18 ÷ 9 = 47. 24 ÷ 4 =

8. 14 ÷ 2 = 28. 14 ÷ 7 = 48. 15 ÷ 3 =

9. 21 ÷ 3 = 29. 18 ÷ 3 = 49. 30 ÷ 6 =

10. 18 ÷ 3 = 30. 6 ÷6 = 50. 40 ÷ 8 =

11. 16 ÷ 4 = 31. 25 ÷ 5 = 51. 35 ÷ 5 =

12. 20 ÷ 4 = 32. 15 ÷ 5 = 52. 9 ÷ 9 =

13. 25 ÷ 5 = 33. 28 ÷ 4 = 53. 32 ÷ 4 =

14. 24 ÷ 4 = 34. 36 ÷ 4 = 54. 16 ÷ 8 =

15. 20 ÷ 5 = 35. 9÷ 3 = 55. 21 ÷ 3 =

16. 18 ÷ 9 = 36. 35 ÷ 7 = 56. 7 ÷7 =

17. 16 ÷ 2 = 37. 16 ÷ 2 = 57. 10 ÷ 2 =

18. 27 ÷ 3 = 38. 63 ÷ 9 = 58. 24 ÷ 6 =

19. 10 ÷ 2 = 39. 42 ÷ 6 = 59. 18 ÷ 3 =

20. 24 ÷ 4 = 40. 56 ÷ 7 = 60. 2÷2=

39
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 40

Masa : 3 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 24 ÷ 8 = 21. 30 ÷ 5 = 41. 8÷8 =

2. 27 ÷ 3 = 22. 4 ÷ 4 = 42. 9 ÷ 1 =

3. 36 ÷ 9 = 23. 45 ÷ 9 = 43. 14 ÷ 2 =

4. 27 ÷ 9 = 24. 27 ÷ 3 = 44. 15 ÷ 5 =

5. 24 ÷ 3 = 25. 48 ÷ 8 = 45. 21 ÷ 7 =

6. 8÷8= 26. 32 ÷ 8 = 46. 21 ÷ 7 =

7. 12 ÷ 2 = 27. 18 ÷ 2 = 47. 24 ÷ 3 =

8. 5 ÷ 5 = 28. 56 ÷ 7 = 48. 18 ÷ 3 =

9. 30 ÷ 6 = 29. 15 ÷ 5 = 49. 35 ÷ 7 =

10. 28 ÷ 7 = 30. 48 ÷ 6 = 50. 42 ÷ 6 =

11. 72 ÷ 8 = 31. 72 ÷ 8 = 51. 45 ÷ 9 =

12. 64 ÷ 8 = 32. 63 ÷ 7 = 52. 25 ÷ 5 =

13. 18 ÷ 3 = 33. 48 ÷ 6 = 53. 40 ÷ 8 =

14. 15 ÷ 5 = 34. 63 ÷ 7 = 54. 27 ÷ 3 =

15. 21 ÷ 7 = 35. 14 ÷ 2 = 55. 16 ÷ 4 =

16. 20 ÷ 5 = 36. 35 ÷ 5 = 56. 15 ÷ 5 =

17. 54 ÷ 9 = 37. 36 ÷ 6 = 57. 42 ÷ 7 =

18. 3 ÷3= 38. 12 ÷ 2 = 58. 10 ÷ 5 =

19. 54 ÷ 6 = 39. 40 ÷ 5 = 59. 18 ÷ 3 =

20. 8 ÷4= 40. 72 ÷ 8 = 60. 24 ÷ 8 =

40
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 41

Masa : 3 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 9 ÷ 1 = 21. 42 ÷ 7 = 41. 6 ÷ 6 =

2. 21 ÷ 7 = 22. 24 ÷ 3 = 42. 7 ÷ 1 =

3. 10 ÷ 2 = 23. 48 ÷ 6 = 43. 56 ÷ 8 =

4. 40 ÷ 5 = 24. 54 ÷ 9 = 44. 8 ÷ 8 =

5. 18 ÷ 2 = 25. 81 ÷ 9 = 45. 5 ÷ 5 =

6. 30 ÷ 6 = 26. 72 ÷ 9 = 46. 16 ÷ 2 =

7. 54 ÷ 6 = 27. 28 ÷ 4 = 47. 30 ÷ 6 =

8. 45 ÷ 5 = 28. 27 ÷ 3 = 48. 81 ÷ 9 =

9. 14 ÷ 2 = 29. 9 ÷ 9 = 49. 42 ÷ 7 =

10. 18 ÷ 6 = 30. 18 ÷ 2 = 50. 21 ÷ 3 =

11. 20 ÷ 5 = 31. 42 ÷ 7 = 51. 56 ÷ 7 =

12. 48 ÷ 8 = 32. 56 ÷ 8 = 52. 32 ÷ 4 =

13. 6 ÷ 1 = 33. 63 ÷ 9 = 53. 72 ÷ 8 =

14. 8 ÷ 2 = 34. 42 ÷ 6 = 54. 3 ÷ 3 =

15. 6 ÷ 3 = 35. 12 ÷ 6 = 55. 24 ÷ 8 =

16. 36 ÷ 4 = 36. 24 ÷ 4 = 56. 36 ÷ 6 =

17. 14 ÷ 7 = 37. 18 ÷ 6 = 57. 40 ÷ 5 =

18. 54 ÷ 9 = 38. 54 ÷ 9 = 58. 56 ÷ 7 =

19. 45 ÷ 5 = 39. 9 ÷ 1 = 59. 48 ÷ 8 =

20. 24 ÷ 6 = 40. 32 ÷ 8 = 60. 35 ÷ 5 =

41
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 42

Masa : 3 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 49 ÷ 7 = 21. 15 ÷ 3 = 41. 20 ÷ 5 =

2. 45 ÷ 5 = 22. 9 ÷ 3 = 42. 6÷3 =

3. 36 ÷ 6 = 23. 24 ÷ 4 = 43. 14 ÷ 7 =

4. 64 ÷ 8 = 24. 28 ÷ 7 = 44. 4 ÷ 1 =

5. 14 ÷ 7 = 25. 27 ÷ 9 = 45. 45 ÷ 9 =

6. 30 ÷ 6 = 26. 18 ÷ 9 = 46. 5 ÷ 5 =

7. 48 ÷ 8 = 27. 36 ÷ 9 = 47. 35 ÷ 5 =

8. 63 ÷ 7 = 28. 42 ÷ 6 = 48. 48 ÷ 8 =

9. 4 ÷ 2 = 29. 16 ÷ 4 = 49. 12 ÷ 6 =

10. 30 ÷ 5 = 30. 27 ÷ 3 = 50. 63 ÷ 7 =

11. 35 ÷ 7 = 31. 14 ÷ 7 = 51. 36 ÷ 6 =

12. 56 ÷ 7 = 32. 10 ÷ 5 = 52. 48 ÷ 8 =

13. 72 ÷ 9 = 33. 8 ÷ 4 = 53. 56 ÷ 8 =

14. 48 ÷ 6 = 34. 63 ÷ 9 = 54. 7 ÷ 7 =

15. 36 ÷ 6 = 35. 45 ÷ 9 = 55. 6 ÷ 1 =

16. 25 ÷ 5 = 36. 40 ÷ 8 = 56. 4 ÷ 2 =

17. 28 ÷ 7 = 37. 27 ÷ 9 = 57. 3 ÷ 3 =

18. 40 ÷ 8 = 38. 49 ÷ 7 = 58. 8 ÷ 2 =

19. 21 ÷ 7 = 39. 24 ÷ 4 = 59. 9 ÷ 3 =

20. 16 ÷ 8 = 40. 54 ÷ 6 = 60. 2 ÷ 2 =

42
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 43

Masa : 3 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 2 ÷ 2 = 21. 48 ÷ 6 = 41. 25 ÷ 5 =

2. 18 ÷ 6 = 22. 15 ÷ 5 = 42. 6 ÷ 6 =

3. 36 ÷ 4 = 23. 56 ÷ 7 = 43. 18 ÷ 3 =

4. 30 ÷ 6 = 24. 18 ÷ 2 = 44. 14 ÷ 7 =

5. 7 ÷ 7= 25. 32 ÷ 8 = 45. 18 ÷ 9 =

6. 21 ÷ 3 = 26. 48 ÷ 8 = 46. 4 ÷ 2 =

7. 16 ÷ 8 = 27. 27 ÷ 3 = 47. 63 ÷ 9 =

8. 32 ÷ 4 = 28. 45 ÷ 9 = 48. 36 ÷ 4 =

9. 9 ÷ 9 = 29. 4 ÷ 4 = 49. 28 ÷ 4 =

10. 25 ÷ 5 = 30. 30 ÷ 5 = 50. 12 ÷ 2 =

11. 28 ÷ 7 = 31. 8 ÷ 4= 51. 30 ÷ 5 =

12. 30 ÷ 6 = 32. 54 ÷ 6 = 52. 35 ÷ 7 =

13. 5 ÷ 5 = 33. 3 ÷ 3 = 53. 12 ÷ 2 =

14. 10 ÷ 2 = 34. 54 ÷ 9 = 54. 36 ÷ 6 =

15. 8 ÷ 8 = 35. 20 ÷ 5 = 55. 35 ÷ 5 =

16. 24 ÷ 3 = 36. 21 ÷ 7 = 56. 14 ÷ 2 =

17. 27 ÷ 9 = 37. 15 ÷ 5 = 57. 63 ÷ 7 =

18. 36 ÷ 9 = 38. 18 ÷ 2 = 58. 48 ÷ 8 =

19. 27 ÷ 3 = 39. 64 ÷ 8 = 59. 63 ÷ 9 =

20. 24 ÷ 8 = 40. 72 ÷ 8 = 60. 72 ÷ 8 =

43
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 44

Masa : 3 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 12 ÷ 4 = 21. 45 ÷ 5 = 41. 15 ÷ 3 =

2. 35 ÷ 5 = 22. 20 ÷ 4 = 42. 24 ÷ 8 =

3. 6 ÷ 2 = 23. 42 ÷ 7 = 43. 72 ÷ 9 =

4. 24 ÷ 3 = 24. 16 ÷ 4 = 44. 49 ÷ 7 =

5. 18 ÷ 2 = 25. 14 ÷ 2 = 45. 42 ÷ 6 =

6. 6 ÷ 3 = 26. 40 ÷ 8 = 46. 40 ÷ 5 =

7. 40 ÷ 8 = 27. 12 ÷ 3 = 47. 9 ÷ 3 =

8. 54 ÷ 6 = 28. 12 ÷ 6 = 48. 18 ÷ 2 =

9. 25 ÷ 5 = 29. 42 ÷ 6 = 49. 24 ÷ 4 =

10. 15 ÷ 5 = 30. 56 ÷ 8 = 50. 45 ÷ 9 =

11. 40 ÷ 5 = 31. 81 ÷ 9 = 51. 40 ÷ 8 =

12. 24 ÷ 4 = 32. 16 ÷ 4 = 52. 35 ÷ 7 =

13. 15 ÷ 3 = 33. 42 ÷ 6 = 53. 14 ÷ 2 =

14. 24 ÷ 4 = 34. 63 ÷ 9 = 54. 30 ÷ 6 =

15. 21 ÷ 7 = 35. 16 ÷ 2 = 55. 27 ÷ 9 =

16. 14 ÷ 7 = 36. 35 ÷ 7 = 56. 36 ÷ 6 =

17. 8 ÷ 2 = 37. 9÷ 3 = 57. 49 ÷ 7 =

18. 72 ÷ 9 = 38. 36 ÷ 4 = 58. 32 ÷ 4 =

19. 14 ÷ 7 = 39. 28 ÷ 4= 59. 42 ÷ 7 =

20. 16 ÷ 2 = 40. 15 ÷ 5 = 60. 72 ÷ 8 =

44
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 45

Masa : 3 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 42 ÷ 7 = 21. 20 ÷ 5 = 41. 24 ÷ 3 =

2. 54 ÷ 9 = 22. 8÷2= 42. 81 ÷ 9 =

3. 28 ÷ 4 = 23. 14 ÷ 7 = 43. 27 ÷ 3 =

4. 18 ÷ 2 = 24. 24 ÷ 6 = 44. 35 ÷ 7 =

5. 72 ÷ 9 = 25. 72 ÷ 8 = 45. 48 ÷ 6 =

6. 25 ÷ 5 = 26. 36 ÷ 6 = 46. 28 ÷ 7 =

7. 21 ÷ 7 = 27. 48 ÷ 8 = 47. 16 ÷ =

8. 21 ÷ 7 = 28. 56 ÷ 8 = 48. 10 ÷ 2 =

9. 18 ÷ 2 = 29. 12 ÷ 6 = 49. 30 ÷ 6 =

10. 45 ÷ 5 = 30. 54 ÷ 9 = 50. 14 ÷ 2 =

11. 6 ÷ 6 = 31. 49 ÷ 7 = 51. 7 ÷ 1 =

12. 8 ÷ 8 = 32. 64 ÷ 8 = 52. 5 ÷ 5 =

13. 30 ÷ 6= 33. 48 ÷ 8 = 53. 81 ÷ 9 =

14. 21 ÷ 3 = 34. 30 ÷ 5 = 54. 14 ÷ 7 =

15. 8 ÷ 4 = 35. 8 ÷ 8 = 55. 63 ÷ 9 =

16. 40 ÷ 8 = 36. 4 ÷ 4 = 56. 27 ÷ 9 =

17. 24 ÷ 4 = 37. 7 ÷ 7 = 57. 54 ÷ 6 =

18. 9 ÷ 3 = 38. 12 ÷ 6 = 58. 24 ÷ 4 =

19. 27 ÷ 9 = 39. 27 ÷ 9 = 59. 18 ÷ 9 =


20. 42 ÷ 6 = 40. 2 ÷ 2 = 60. 16 ÷ 4 =

45
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 46

Masa : 3 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 48 ÷ 8 = 21. 48 ÷ 6 = 41. 6 ÷ 1 =

2. 6 ÷ 3 = 22. 72 ÷ 9 = 42. 36 ÷ 4 =

3. 54 ÷ 9 = 23. 9 ÷ 9 = 43. 45 ÷ 5 =

4. 56 ÷ 7 = 24. 56 ÷ 7 = 44. 30 ÷ 5 =

5. 3 ÷ 3 = 25. 36 ÷ 6 = 45. 24 ÷ 8 =

6. 40 ÷ 5 = 26. 40 ÷ 8 = 46. 56 ÷ 7 =

7. 35 ÷ 5 = 27. 9 ÷ 1 = 47. 42 ÷ 7 =

8. 21 ÷ 7 = 28. 56 ÷ 8 = 48. 10 ÷ 2 =

9. 18 ÷ 2 = 29. 12 ÷ 6 = 49. 30 ÷ 6 =

10. 45 ÷ 5 = 30. 54 ÷ 9 = 50. 14 ÷ 2 =

11. 6 ÷ 6 = 31. 49 ÷ 7 = 51. 7 ÷ 1 =

12. 8 ÷ 8 = 32. 64 ÷ 8 = 52. 5 ÷ 5 =

13. 30 ÷ 6= 33. 48 ÷ 8 = 53. 81 ÷ 9 =

14. 21 ÷ 3 = 34. 30 ÷ 5 = 54. 14 ÷ 7 =

15. 8 ÷ 4 = 35. 8÷ 8= 55. 63 ÷ 9 =

16. 40 ÷ 8 = 36. 4÷ 4= 56. 27 ÷ 9 =

17. 24 ÷ 4 = 37. 7÷ 7= 57. 54 ÷ 6 =

18. 9 ÷ 3 = 38. 12 ÷ 6 = 58. 24 ÷ 4 =

19. 27 ÷ 9 = 39. 27 ÷ 9 = 59. 18 ÷ 9 =


20. 42 ÷ 6 = 40. 2 ÷ 2 = 60. 16 ÷ 4 =

46
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 47

Masa : 3 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 0+ 4 = 21. 42 ÷ 6 = 41. 13 − 9 =

2. 2+ 2 = 22. 9 − 9 = 42. 3 x1 =

3. 18 + 6 = 23. 7 + 9 = 43. 10 − 1 =

4. 4+ 0 = 24. 81 ÷ 9 = 44. 27 + 3 =

5. 2− 1 = 25. 8 x 6 = 45. 8 + 3 =

6. 16 ÷ 4 = 26. 7 + 0 = 46. 21 ÷ 3 =

7. 6x7 = 27. 6 −3 = 47. 5 x8 =

8. 42 ÷ 7 = 28. 9 + 2= 48. 6 −4 =

9. 7 − 5 = 29. 8 x 2 = 49. 2x0 =

10. 7 x 1 = 30. 32 ÷ 4 = 50. 8 −7 =

11. 14 ÷ 2 = 31. 5 − 3 = 51. 12 − 4 =

12. 4 − 0 = 32. 48 ÷ 8 = 52. 6 x7 =

13. 4 x 3 = 33. 16 − 6 = 53. 6 +8 =

14. 1 + 2 = 34. 16 ÷ 4 = 54. 13 − 7 =

15. 3 x 6 = 35. 4 ÷ 4= 55. 8 ÷ 8 =

16. 8 + 3= 36. 56 ÷ 7 = 56. 6 + 4 =

17. 6 −6 = 37. 11 − 3 = 57. 9 x 0 =

18. 2 + 7= 38. 9 −7 = 58. 9 − 3 =

19. 12 − 9 = 39. 6 x 2 = 59. 30 ÷ 5 =

20. 1x2 = 40. 20 ÷ 5 = 60. 11 − 8 =

47
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 48

Masa : 3 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 10−8 = 21. 7 ÷ 7 = 41. 5x0 =

2. 3x4= 22. 6 − 4 = 42. 12 − 8 =

3. 5 −5= 23. 9 x 4 = 43. 2x8 =

4. 2 x5= 24. 16 − 8 = 44. 14 − 6 =

5. 5 −3= 25. 7 x 9 = 45. 2x4 =

6. 5 x3= 26. 12 − 6 = 46. 13 − 7 =

7. 2 x4 = 27. 7 x 5 = 47. 7−1=

8. 10 − 5 = 28. 17 − 9 = 48. 4x7 =

9. 9x2 = 29. 9 x 9= 49. 10 − 6 =

10. 12 − 9 = 30. 14 − 7 = 50. 1x1 =

11. 5x5 = 31. 5x5= 51. 8−0=

12. 18 − 9 = 32. 5−5= 52. 9x5 =

13. 6x6 = 33. 6x8= 53. 14 − 8 =

14. 8−2 = 34. 16 ÷ 4 = 54. 1x2 =

15. 0x9 = 35. 10 − 7 = 55. 12 − 9 =

16. 9 − 6= 36. 8x8 = 56. 6x7 =

17. 7x0 = 37. 3x9 = 57. 7x0=

18. 11 − 5 = 38. 10 − 8 = 58. 9−3=

19. 8x7= 39. 4x9 = 59. 13 − 8 =

20. 16 − 8 = 40. 11 − 9 = 60. 8x4 =

48
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 49

Masa : 3 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 0 ÷ 7 = 21. 16 ÷ 4 = 41. 11 − 3 =

2. 8 x 6 = 22. 2 − 1 = 42. 56 ÷ 9 =

3. 81 ÷ 9 = 23. 0 +4 = 43. 2+2 =

4. 7 + 9 = 24. 18 ÷ 6 = 44. 14 ÷ 7 =

5. 9 −9 = 25. 2 +2 = 45. 14 − 6 =

6. 42 ÷ 6 = 26. 5+ 8 = 46. 48 ÷ 8 =

7. 1 x 2 = 27. 0x 5 = 47. 5−3 =

8. 12 − 9 = 28. 1x 9 = 48. 32 ÷ 4 =

9. 2+ 7 = 29. 9 x 9 = 49. 9÷3 =

10. 6 −6 = 30. 2 x0 = 50. 8x7 =

11. 3 + 8 = 31. 5 x 8 = 51. 9 −2 =

12. 6x 3 = 32. 6 − 1 = 52. 6 ÷ 3 =

13. 1 +2 = 33. 3 + 8 = 53. 12 − 4 =

14. 4 x3 = 34. 21 ÷ 3 = 54. 8 x8 =

15. 4 −0 = 35. 27 ÷ 3 = 55. 9 x9 =

16. 14 ÷ 2 = 36. 10 − 1 = 56. 9 −3 =

17. 7 x1 = 37. 3x 1 = 57. 8x3 =

18. 7−5= 38. 13 − 9 = 58. 11 − 5 =

19. 42 ÷ 7 = 39. 20 ÷ 5 = 59. 1 +1 =

20. 6x7= 40. 9+7 = 60. 6−4=

49
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 50

Masa : 3 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 2+8 = 21. 9−0 = 41. 7−1 =

2. 9−5 = 22. 63 ÷ 9 = 42. 6÷3 =

3. 27 ÷ 3 = 23. 0x4= 43. 3+9 =

4. 11 − 8 = 24. 12 − 8 = 44. 7x6 =

5. 9÷9= 25. 6x6 = 45. 11 − 6 =

6. 15 − 9 = 26. 28 ÷ 4 =+ 46. 2x3=

7. 6÷6= 27. 14 − 7 = 47. 9+2 =

8. 6x9= 28. 9x5= 48. 40 ÷ 8 =

9. 14 − 8 = 29. 3+9 = 49. 8x9 =

10. 1x7= 30. 13 − 6 = 50. 3−2 =

11. 8+8 = 31. 5x8= 51. 1x8 =


÷
12. 16 ÷ 4 = 32. 12 − 2 = ÷ 52. 9÷9=

13. 13 − 7 = 33. 8−6= 53. 24 ÷ 6 =

14. 4x8= 34. 0+9 = 54. 3x8=

15. 8−5 = 35. 36 ÷ 9 = 55. 6−5=

16. 36 ÷ 9 = 36. 5x5= 56. 8+9=

17. 1 + 5= 37. 30 ÷5 = 57. 8x3=

18. 3x6= 38. 9−4= 58. 42 ÷ 7 =

19. 7 + 8= 39. 2x9= 59. 9x2 =

20. 7−7= 40. 1+6= 60. 14 ÷ 2 =

50
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 51

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 2 x0 = 21. 48 ÷ 6 = 41. 3+ 7 =

2. 18 ÷ 2 = 22. 7 −6 = 42. 13 − 4 =

3. 12 − 6 = 23. 16 − 4 = 43. 4 x5 =

4. 8x 9= 24. 3x 8 = 44. 72 ÷ 8 =

5. 4÷ 4= 25. 4x 3 = 45. 2+ 8 =

6. 54 ÷ 6 = 26. 18 − 9 = 46. 10 − 3 =

7. 7x 9 = 27. 6x 6 = 47. 7x7 =

8. 5 +9 = 28. 81 ÷ 9 = 48. 45 ÷ 5 =

9. 3 −3 = 29. 0 + 6 = 49. 4+7 =

10. 2 x2 = 30. 11 − 7 = 50. 14 ─ 7 =

11. 10 ─ 6 = 31. 7 ÷7 = 51. 5 ÷5 =


÷
12. 7x 2 = 32. 12 − 9 = 52. 11 − 9 =

13. 45 ÷ 9 = 33. 56 ÷ 8 = 53. 8÷ 2 =

14. 1+3 = 34. 0 x3 = 54. 42 ÷ 8 =

15. 4 −3 = 35. 12 −7 = 55. 17 ─ 8 =

16. 16 ÷ 4 = 36. 5 x 5 = 56. 6 +9 =

17. 1+5 = 37. 12 ÷ 3 = 57. 4 x 6 =

18. 5x 6 = 38. 7+ 4 = 58. 42 ÷ 7 =

19. 0+9 = 39. 11 ─ 9 = 59. 16 ─ 7 =

20. 17 − 8 = 40. 21 ÷ 7 = 60. 1+5=

51
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 52

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 3x8 = 21. 8 x7 = 41. 16 ÷ 8 =

2. 6x2= 22. 2 x8 = 42. 64 ÷ 8 =

3. 8÷4 = 23. 32 ÷ 8 = 43. 40 ÷ 5 =

4. 9÷3 = 24. 45 ÷ 5 = 44. 6x8=

5. 10 ÷ 2 = 25. 42 ÷ 6 = 45. 3x7 =

6. 54 ÷ 6 = 26. 5 x8 = 46. 2x2 =

7. 5x5= 27. 6 x9 = 47. 6x3 =

8. 6 x 0 = 28. 7 x7 = 48. 12 ÷ 4 =

9. 9 x 4 = 29. 63 ÷ 9 = 49. 8+2 =

10. 8 x 8 = 30. 56 ÷ 7 = 50. 14 ─ 7 =

11. 7 ÷7 = 31. 3 x 8 = 51. 6 ÷3 =


÷
12. 18 ÷ 6 = 32. 9x 1 = 52. 9 ÷3 =

13. 27 ÷ 9 = 33. 4x 8 = 53. 8÷4 =

14. 28 ÷ 4 = 34. 1 x 6 = 54. 16 ÷ 8 =

15. 36 ÷ 6 = 35. 2 x 2 = 55. 21 ÷ 7 =

16. 16 ÷ 4 = 36. 4 x 3 = 56. 15 ÷ 5 =

17. 8x9 = 37. 12 ÷ 3 = 57. 25 ÷ 5 =

18. 15 ÷ 5 = 38. 15 ÷ 3 = 58. 5 x5 =

19. 4x0 = 39. 18 ÷ 9 = 59. 6 x6 =

20. 18 ÷9 = 40. 49 ÷ 7 = 60. 4 x4 =

52
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 53

Masa : 2 Minit Tarikh :


Jumlah :

1. 0 x3 = 21. 5 x 4 = 41. 12 − 6 =

2. 1 x5 = 22. 30 ÷ 6 = 42. 32 ÷ 8 =

3. 9 ÷9 = 23. 8÷2 = 43. 25 ÷ 5 =

4. 5 x0 = 24. 16 ÷ 4 = 44. 21 ÷ 7 =

5. 7 x2 = 25. 6x 6 = 45. 18 − 9 =

6. 14 ÷ 2 = 26. 3 x 2 = 46. 4 x 4=

7. 54 ÷ 9 = 27. 5 x 5 = 47. 10 ─ 8 =

8. 45 ÷ 5 = 28. 9 x 1 = 48. 45 ÷ 5 =

9. 9 x 9 = 29. 0 x 9 = 49. 16 − 9 =

10. 5 x 7 = 30. 3 x 2 = 50. 11 ─ 7 =

11. 4 x 0 = 31. 16 ÷ 4 = 51. 15 ─ 8 =


÷
12. 14 − 6 = 32. 4 x 8 = 52. 18 ÷ 9 =

13. 15 − 9 = 33. 15 ÷ 3 = 53. 9 + 7 =

14. 14 − 9 = 34. 12 ÷ 6 = 54. 14 ─ 8 =

15. 12 − 6 = 35. 12 −7 = 55. 30 ÷ 5 =

16. 9 x 4 = 36. 3 x 7 = 56. 20 ÷ 5 =

17. 2 x 8 = 37. 7 x 0 = 57. 5 + 8 =

18. 2 x 5 = 38. 8 x 6 = 58. 9 + 7 =

19. 6 x 3 = 39. 48 ÷ 8 = 59. 16 ─ 8 =

20. 3 x 3 = 40. 36 ÷ 6 = 60. 7 + 5 =

53
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 54
Bahagi berbaki. (Contoh: 3 ÷2 = 1 b.1)
Masa : 5 Minit Tarikh :
Jumlah :

1. 5 ÷ 2 = 2 b.1 21. 13 ÷ 3 = 41. 37 ÷ 6 =

2. 7 ÷ 2 = 22. 19 ÷ 3 = 42. 43 ÷ 6 =

3. 9 ÷ 2 = 23. 28 ÷ 3 = 43. 49 ÷ 6 =

4. 3 ÷ 2 = 24. 13 ÷ 4 = 44. 50 ÷ 7 =

5. 9 ÷ 4= 25. 17 ÷ 4 = 45. 17 ÷ 8 =

6. 13 ÷ 6 = 26. 21 ÷ 4 = 46. 9 ÷ 8 =

7. 11 ÷ 5 = 27. 5 ÷ 4= 47. 15 ÷ 7 =

8. 16 ÷ 5 = 28. 25 ÷ 4 = 48. 8 ÷ 7 =

9. 22 ÷ 3 = 29. 6 ÷ 5= 49. 19 ÷ 9 =

10. 25 ÷ 3 = 30. 4 ÷ 3= 50. 25 ÷ 8 =

11. 31 ÷ 5 = 31. 21 ÷ 5 = 51. 29 ÷ 7 =

12. 41 ÷ 5 = 32. 29 ÷ 4 = 52. 33 ÷ 8 =

13. 25 ÷ 4= 33. 37 ÷ 6 = 53. 36 ÷ 7 =

14. 17 ÷ 2 = 34. 31 ÷ 5 = 54. 43 ÷ 7 =

15. 19 ÷ 2 = 35. 37 ÷ 4 = 55. 50 ÷ 7 =

16. 36 ÷ 5 = 36. 26 ÷ 5 = 56. 57 ÷ 8 =

17. 15 ÷ 2 = 37. 46 ÷ 5 = 57. 28 ÷ 9 =

18. 4÷3= 38. 7÷6= 58. 25 ÷ 8 =

19. 7÷3= 39. 19 ÷ 6 = 59. 37 ÷ 9 =

20. 10 ÷ 3 = 40. 25 ÷ 6 = 60. 55 ÷ 6 =

54
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 55
Masa : 5 Minit Tarikh :
Jumlah :

1. 46 ÷ 9 = 21. 49 ÷ 6 = 41. 21 ÷ 4 =

2. 41 ÷ 8 = 22. 6 ÷ 5 = 42. 29 ÷ 4 =

3. 82 ÷ 9 = 23. 25 ÷ 6 = 43. 16 ÷ 5 =

4. 65 ÷ 8 = 24. 17 ÷ 4 = 44. 13 ÷ 4 =

5. 26 ÷ 5 = 25. 25 ÷ 8 = 45. 8 ÷ 7 =

6. 49 ÷ 8 = 26. 58 ÷ 7 = 46. 17 ÷ 4 =

7. 10 ÷ 9 = 27. 50 ÷ 7 = 47. 65 ÷ 8 =

8. 73 ÷ 8 = 28. 41 ÷ 8 = 48. 55 ÷ 6 =

9. 64 ÷ 9 = 29. 64 ÷ 9 = 49. 37 ÷ 6 =

10. 73 ÷ 9 = 30. 73 ÷ 8 = 50. 46 ÷ 5 =

11. 46 ÷ 9 = 31. 31 ÷ 6 = 51. 22 ÷ 3 =

12. 19 ÷ 9 = 32. 37 ÷ 6 = 52. 10 ÷ 3 =

13. 17 ÷ 8= 33. 29 ÷ 4 = 53. 41 ÷ 5 =

14. 9÷8 = 34. 16 ÷ 5 = 54. 15 ÷ 2 =

15. 22 ÷ 9 = 35. 13 ÷ 4 = 55. 16 ÷ 3 =

16. 31 ÷ 6 = 36. 28 ÷95 = 56. 16 ÷ 5 =

17. 46 ÷ 5 = 37. 7÷6= 57. 13 ÷ 6 =

18. 29 ÷ 7 = 38. 11 ÷ 5 = 58. 9÷4=

19. 36 ÷ 5 = 39. 19 ÷ 6 = 59. 21 ÷ 4 =

20. 29 ÷ 3 = 40. 46 ÷ 9 = 60. 6÷5=

55
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 56
Masa : 5 Minit Tarikh :
Jumlah :

1. 5 ÷ 3 = 21. 32 ÷ 5 = 41. 42 ÷ 5 =

2. 8 ÷ 3 = 22. 8 ÷ 6 = 42. 17 ÷ 6 =

3. 11 ÷ 3 = 23. 14 ÷ 6 = 43. 51 ÷ 7 =

4. 29 ÷ 4 = 24. 45 ÷ 7 = 44. 50 ÷ 8 =

5. 7 ÷ 4= 25. 60 ÷ 8 = 45. 35 ÷ 8 =

6. 10 ÷ 4 = 26. 56 ÷ 6 = 46. 18 ÷ 8 =

7. 14 ÷ 3 = 27. 48 ÷ 8 = 47. 74 ÷ 9 =

8. 18 ÷ 3 = 28. 20 ÷ 6 = 48. 56 ÷ 9 =

9. 26 ÷ 3 = 29. 32 ÷ 6 = 49. 13 ÷ 9 =

10. 28 ÷ 4 = 30. 27 ÷ 6 = 50. 19 ÷ 2 =

11. 34 ÷ 4 = 31. 38 ÷ 6 = 51. 50 ÷ 6 =

12. 30 ÷ 7 = 32. 28 ÷ 5 = 52. 44 ÷ 6 =

13. 19 ÷ 4 = 33. 37 ÷ 5 = 53. 38 ÷ 6 =

14. 22 ÷ 4 = 34. 25 ÷ 6 = 54. 27 ÷ 4 =

15. 20 ÷ 3 = 35. 10 ÷ 8 = 55. 30 ÷ 4 =

16. 7÷5= 36. 18 ÷8 = 56. 39 ÷ 9 =

17. 47 ÷ 5 = 37. 16 ÷ 5 = 57. 51 ÷ 8 =

18. 42 ÷ 5 = 38. 23 ÷ 7 = 58. 22 ÷ 5 =

19. 13 ÷ 5 = 39. 34 ÷ 6 = 59. 34 ÷ 8 =

20. 17 ÷ 5 = 40. 29 ÷ 7 = 60. 20 ÷ 8 =

56
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 57
Masa : 5 Minit Tarikh :
Jumlah :

1. 32 ÷ 5 = 21. 35 ÷ 4 = 41. 26 ÷ 6 =

2. 27 ÷ 6 = 22. 18 ÷ 7 = 42. 22 ÷ 5 =

3. 23 ÷ 6 = 23. 17 ÷ 5 = 43. 38 ÷ 6 =

4. 42 ÷ 7 = 24. 42 ÷ 5 = 44. 23 ÷ 7 =

5. 52 ÷ 8 = 25. 7 ÷ 5 = 45. 89 ÷ 9 =

6. 20 ÷ 9 = 26. 38 ÷ 6 = 46. 78 ÷ 9 =

7. 51 ÷ 7 = 27. 39 ÷ 4 = 47. 56 ÷ 8 =

8. 14 ÷ 6 = 28. 18 ÷ 8 = 48. 34 ÷ 6 =

9. 33 ÷ 6 = 29. 30 ÷ 7 = 49. 44 ÷ 9 =

10. 18 ÷ 8 = 30. 50 ÷ 8 = 50. 27 ÷ 7 =

11. 5 ÷ 3 = 31. 27 ÷ 6 = 51. 38 ÷ 9 =

12. 38 ÷ 4 = 32. 18 ÷ 4 = 52. 24 ÷ 7 =

13. 26 ÷ 3 = 33. 17 ÷ 9 = 53. 20 ÷ 9 =

14. 17 ÷ 3 = 34. 42 ÷ 6 = 54. 21 ÷ 7 =

15. 14 ÷ 3 = 35. 33 ÷ 8 = 55. 30 ÷ 7=

16. 19 ÷ 5 = 36. 17 ÷ 6 = 56. 12 ÷ 9 =

17. 44 ÷7 = 37. 50 ÷ 7 = 57. 38 ÷ 7 =

18. 10 ÷4 = 38. 52 ÷ 6 = 58. 66 ÷ 9 =

19. 35 ÷ 5 = 39. 44 ÷ 6 = 59. 18 ÷ 7 =

20. 56 ÷9 = 40. 16 ÷ 7 = 60. 37 ÷ 9 =

57
Perancangan Strategik Kecemerlangan Akademik – Matematik UPSR 2006 Modul Asuhan Minda

AKTIVITI 58
Masa : 5 Minit Tarikh :
Jumlah :

1. 34 ÷ 5 = 21. 27 ÷ 8 = 41. 45 ÷ 7 =

2. 27 ÷ 6 = 22. 23 ÷ 6 = 42. 41 ÷ 6 =

3. 21 ÷ 6 = 23. 24 ÷ 7 = 43. 24 ÷ 4 =

4. 43 ÷ 5 = 24. 11 ÷ 8 = 44. 16 ÷ 6 =

5. 52 ÷ 8 = 25. 28 ÷ 5 = 45. 39 ÷ 8 =

6. 21 ÷ 9 = 26. 43 ÷ 5 = 46. 46 ÷ 6 =

7. 15 ÷ 6 = 27. 36 ÷ 8 = 47. 37 ÷ 7 =

8. 33 ÷ 6 = 28. 45 ÷ 7 = 48. 16 ÷ 9 =

9. 319 ÷ 8 = 29. 49 ÷ 9 = 49. 38 ÷ 8 =

10. 63 ÷ 7 = 30. 13 ÷ 8 = 50. 64 ÷ 9 =

11. 35 ÷ 4 = 31. 39 ÷ 9 = 51. 31 ÷ 4 =

12. 53 ÷ 6 = 32. 25 ÷ 7 = 52. 14 ÷ 5 =

13. 32 ÷ 7 = 33. 22 ÷ 6 = 53. 31 ÷ 7 =

14. 19 ÷ 6 = 34. 38 ÷ 7 = 54. 39 ÷ 6 =

15. 18 ÷ 7 = 35. 49 ÷ 7= 55. 65 ÷ 9=

16. 44 ÷ 5 = 36. 31 ÷ 4 = 56. 56 ÷ 6 =

17. 8 ÷4 = 37. 19 ÷ 8 = 57. 38 ÷ 7 =

18. 19 ÷3 = 38. 24 ÷ 7 = 58. 12 ÷ 5 =

19. 39÷ 6 = 39. 32 ÷ 7 = 59. 30 ÷ 7 =

20. 31 ÷7 = 40. 31 ÷6 = 60. 9 ÷8 =

58